برچسب: اصول و فروع دین

شرایط صحت روزه

شرایط وجوب و صحت روزه اصول و فروع دین روزه برای افرادی واجب است كه  شرایط روزه گرفتن را داشته باشند  “روزه ” در شرع مقدس اسلام آن است كه انسان در تمام روز (از طلوع فجر تا مغرب) با قصد اطاعت از فرمان خداوند از خوردن و آشامیدن و چیزهای دیگری كه به تفصیل […]

Back To Top