برچسب: اس ام اس شب بخیر عاشقانه

پیامک شب بخیر عاشقانه

“نیایش شبانه ” هنگامی که از درون زلال باشی خداوند به تو نوری می بخشد آنچنان که ندانی، و مردم تو را دوست ❣ مي دارند از جایی که ندانی و نیازهایت از جایی برآورده شود که ندانی چه شد “این یعنی پاک نیتی ” و پاک نیت کسی است که برای همه، بدون استثنا […]

Back To Top