20جمله ادبی

20 جمله ی کوتاه ادبی ( برای پیامک)

 از زندگی خود لذت ببرید, بدون آن که آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.

 **************************

 هیچ کس آنقدر احمق نیست که برای هیچ نوع کاری لیاقت نداشته باشد.

 **************************

 خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبال آن می دویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم.

 **************************

                             گذشته مکان یادگارها, آینده مقام امیدها و حال جایگاه تکلیف ها ست.

 **************************

 هر بار که تردید کردی مطمئن باش که شکست می خوری.

 **************************

 هر جا که عشق خیمه کند جای عقل نیست.

 **************************

 فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری , و بدست آور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی.

 **************************

 برای آن که از بند آزاد شویم باید همه بنده ی قانون باشیم.

 **************************

 وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.

 **************************

 عشق ما را می کشد تا دوباره حیاتمان بخشد.

 **************************

 به نام خالقی که تنهاست ولی تنهایی را برای مخلوقاتش نمی پسندد.

 **************************

 حسد ورزیدن علامت بارز بی لیاقتی است.

 **************************

 تمام محبتت را به پای دوست بریز اما نه تمام اعتمادت را.

 **************************

 در نگاه کسانی که پرواز نمی فهمند هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.

 *************************

 کسانی که ترا دوست دارند , دوست بدار….

 *************************

 کسانی را که تو را دوست ندارند , دوست بدار ممکن است آن ها تغییر کنند.

 *************************

 بالاتر از همه خودت باش.

 **************************

 خوشبخت باش و زندگی خوبی داشته باش.

 *************************

 رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند.

 *************************

 دو چیز را فراموش مکن: یاد خدا و یاد مرگ.  دو چیز را فراموش کن: بدی دیگران در حق تو و خوبی تو در حق دیگران.

 *************************

 ساعت سه شب
بود که صدای تلفن , پسری را از خواب بیدار کرد. پشت خط مادرش بود. پسر با
عصبانیت گفت : چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی ؟ مادر گفت : بیست و
پنج سال قبل در همین موقع تو مرا از خواب بیدار کردی فقط خواستم بگویم ,
تولدت مبارک.زندگی زیباست چشمی باز کن20جمله ادبی

زندگـــی زیبـاســـت چشمـی بـاز کـن
گردشـــی در کوچــه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بد‌بینی خود را شکسـتمن مـیـــان جســـم‌ها جــان دیـــده‌امدرد را افکنـــده درمـان دیـــده‌امدیــــده‌ام بــر شـــاخه‌ها احـســـاسـ‌ـهامی‌تپــد دل در شمیــــم یاسهازنــدگــی موسـیـقـی گنـجشـکهاستزندگی باغ تماشـــای خداســتگـــر تـــو را نــور یـقیــــن پیــــــدا شودمی‌تواند زشــت هم زیبا شــودحال من، در شهر احسـاسم گم استحال من، عشق تمام مردم است!زنـدگــی یــعنـی همیـــــــن پــروازهــاصبـــح‌هـا، لبـخند‌هـا، آوازهـــاای خــــطوط چهــــره‌ات قـــــــرآن منای تـو جـان جـان جـان جـان مـنبا تـــو اشــــعارم پـر از تــو مــی‌شـودمثنوی‌هایـم همــه نو می‌شـودحرفـهایـم مــــرده را جــــان می‌دهــد

واژه‌هایـم بوی بـاران می‌دهـــدزندگی زیباست چشمی باز کندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top