پايان نامه هاي رضايت شغلي

فراتحلیل مطالعات رضایت شغلی در سازمان های آموزش بررسی و ترکیب نتایج پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های دولتی شهر تهران

چکیده
مطالعه
حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در مورد رضایت شغلی
کارکنان سازمان های آموزشی و با استفاده از روش اسنادی بر روی تعداد 44
پایان نامه کارشناسی ارشد در سطح دانشگاه های تهران‘ تربیت مدرس‘ شهید
بهشتی‘ علامه طباطبایی‘ الزهرا و تربیت معلم اجرا شده است.

جامعه آماری مورد مطالعه در پایان نامه های مورد بررسی‘ 38477 نفر با
پراکندگی در سطح 18 استان و متوسط حجم نمونه 1241 نفر برای هر تحقیق بوده
است.

نتایج پژوهش حاضر که از دو روش ترکیب احتمالات به شیوه ‹‹استوفر›› و
نیز ترکیب شدت تأثیر به روش ‹‹اشمیت و هانتر›› سود برده است‘ نشان می دهد
فرض رابطه بین متغیرهای سابقه کار و میزان پرداخت با رضایت شغلی رد و فرض
رابطه بین متغیرهای مشارکت‘ مدیریت‘ امکان بروز خلاقیت های فردی‘ تاهل‘
تحصیلات‘ رشته تحصیلی‘ سن و جنس با رضایت شغلی اثبات می گردد. در میان
متغیرهای مذکور مشارکت با بالاترین میزان واریانس تبیین شده به عنوان
بهترین پیش بینی کننده رضایت شغلی در سازمان های مورد تأکید قرار گرفته
است.

بر اساس نتایج تحقیق‘ در میان مدل های نظری نظری رضایت شغلی‘ ‹‹مدل
وضعیتی›› که مبتنی بر ارتباط بین 3 گروه متغیرهای ماهیتی (ذاتی)‘ سازمانی و
فردی با رضایت شغلی است مورد تأیید قرار گرفته است.


معرفی اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

نگاه اجمالي:

اداره فن آوري اطلاعات و
ارتباطات از سال 1370 با نام مركز كامپيوتر شروع به فعاليت نموده است.در
ابتدا يک سايت با تعداد 8 سيستم جهت استفاده دانشجويان وجود داشت. در سال
1374 از طريق مخابرات اشتراک استفاده از سه شبکه داخلی را دريافت نمود.در
حال حاضر به­ عنوان يک
ISP در حال ارائه خدمات به تمامي دانشجويان، مدرسان و کارکنان می باشد.

 

مدیر اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات: ژاله اردلان زاده
مدرک تحصیلی: فوق لیسانی کامپیوتر

اهداف و وظايفاداره:

 • مديريت و نظارت بر طراحی وپياده سازی  کلیه پروژه های مکانیزه در  دانشگاه.
 • مديريت و نظارت برکلیه  نرم افزار دانشگاه .
 • پشتیبانی کليه نرم افزارها و سخت افزارها و رفع مشکلات موجود.
 • برگزاري كلاس های درسي و فوق العاده دانشجوئی در سایتهای کامپیوتر.
 • سرویس به دانشجویان در سایتهای کامپیوتری و اینترنتی.
 • تشکیل کمیته ICT  واحد بصورت دوره ای.
 • بررسی،تائید و اقدام در خصوص تهیه کلیه نیازهای کامپیوتری و الکترونیکی در کل دانشگاه.
 • ارائه خدمات اینترنتی به دانشجویان با استفاده از کارتهای اینترنت در سایتها.
 • ایجاد اکانت برای اعضاء هیات علمی و کارکنان جهت استفاده از اینترنت در داخل و خارج از دانشگاه طبق بخشنامه های موجود.
 • تجهیزوپشتیبانی شبکه در کل دانشگاه.
 • ایجاد شناسه و رمز عبور مخصوص برای دانشجویان جهت استفاده از سایت ها .
 • جمع آوری کلیه اصلاعات دانشگاه و ارائه آمارهای لازم به بخشها و حوزه های مختلف داخل و خارج دانشگاه.

در دست اقدام:

 • نصب و راه اندازی وایرلس در کل دانشگاه  جهت استفاده همه مخاطبان در سه فاز.
 • تجهیز سایتهاو رفع مشکلات موجود و در صورت امکان افزایش تعداد سایتها.
 • مدیریت و نظارت بر رفع نواقص موجود در پروژه سیدا و بروزرسانی آن که در حال انجام است.
 • نظارت بر تکمیل پروژه طراحی و پیاده سازی پورتال دانشگاه (وب سایت) .

این اداره شامل بخشهای زير می باشد:

 •   آمار واطلاعات
 •   خدمات ماشینی
 •   تجهیزات کامپیوتر و سایتها
 •   اینترنت و شبکه

آمار و اطلاعات:

 در این بخش اطلاعات حوزه های مختلف دانشگاه جمع آوری و در بانکهای اطلاعاتی جداگانه تحت نرم افزار Excel   ذخیره سپس آمارهای لازم اخذ می گردد.همچنین فایل دانش آموختگان تهیه و بروزرسانی می گردد.

کلیه اطلاعات و آمارهای لازم در سایت اداره فناوری سازمان درج و بروزرسانی میگردد.

خدمات ماشینی:

 سرویس دهی به
آموزش وکلیه فعالیتهای آن ، همچنین مسئولیت پروژه مکانیزاسیون (نصب و
پشتیبانی)بطور کامل بعده این بخش میباشد.در حال حاضر  اکثر معاونتها و بخشهای خدماتی پروژه (
سامانه سیدا)جهت استفاده در کل دانشگاه فعال میباشد.

تجهیزات کامپیوتر و سایتها:

 مسئولیت کلیه
خدمات سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه از جمله تهیه و تجهیز کامپیوتر و
کلیه لوازم جانبی آن ،تهیه کلیه سیستمهای الکترونیکی، تعمیر و پشتیبانی
کلیه تجهیزات کامپیوتری از جمله تعمیر تمامی قطعات کامپیوتر ، پرینتر ،
شارژ کارتریج  ، نصب نرم افزار و غیره از وظایف این بخش می باشد.

در حال حاضر تعداد 12 سایت
کامپیوتر تحت شبکه و متصل به اینترنت در کل دانشگاه جهت سرویس دهی به
دانشجویان و مدرسان وجود داردکه هر سایت دارای سرور جداگانه می باشد.

  

رديف

نام سايت رايانه‌اي

محمل استقرار سايت

تعداد و نوع رايانه سايت

وضعيت شبكه سايت

نوع بهره برداري  اساتيد- دانشجويان

1

سايت شماره 1 (مركزي )

ساختمان مركزي (دانشكده علوم)

20 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان

2

سايت شماره2 (مركزي )

ساختمان مركزي (دانشكده علوم)

15 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان

3

سايت شماره 3 (مركزي )

ساختمان مركزي (دانشكده علوم)

15 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان

4

سايت شماره 4 (اساتيد )

ساختمان مركزي (دانشكده علوم)

6 سيستم P4

داراي شبكه LAN است(سرور مستقل)  

اساتيد

5

سايت شماره 5 (دانشكده انساني )

دانشكده انساني

10 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان-اساتيد

6

سايت شماره 6 (دانشكده انساني )

دانشكده انساني

10 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان-اساتيد

7

سايت شماره 7

دانشكده انساني

2 سيستم P4

داراي شبكه LAN است

دانشجويان ارشد-اساتيد

8

سايت شماره 8

 

دانشكده كشاورزي

15 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان واساتيد

9

سايت شماره 9 (دانشكده پرستاري و مامايي )

ساختمان مركزي (دانشكده پرستاري و مامايي)

10 سيستم P4

داراي شبكه LAN است 

دانشجويان-اساتيد

10

سايت شماره 10

ساختمان مركزي

20 سيستم P4

داراي شبكه LAN است (سرور مستقل)

دانشجويان

11

سايت شماره 11

دانشکده دامپزشکی

13 سيستم p4

دارای شبکه LAN است(سرور مستقل)

دانشجويان واساتيد

12

سایت شماره 12

خوابگاه خواهران

6 سیستم P4

دارای شبکه LAN است

دانشجويان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اینترنت و شبکه:

 مسئولیت تجهیز و پشتیبانی خدمات اینترنت ، شبکه و وب سایت دانشگاه بر عهده این بخش میباشد.

  وضعيت ISP  :

وضعيت خطوط : فيبر نوري يك خط E1 ( سي زوجه )

پهناي باند : m20

داراي 4 سرور : سرور اينترنت كش سرور ميل سرور سرور پشتيبان

ساير تجهيزات لازم ( ModemRockRouter و … )

  وب سايت :http://www.iausdj.ac.ir

iausdj.ac.ir:پست الکترونیک

توضیحات : بستر ارتباطی ارتباط دانشگاه با اینترنت و ارتباط  دانشکده ها فیبر نوری میباشدو پهنای باند 20m است

آمار تجهیزات کامپیوتری در دانشگاه

نام

کامپیوتر

سرور

پرینتر

دیتا پروژکتور

سایت

آنتی ویروس

تعداد

545

15

140

85 (کلیه کلاسهای دانشگاه مجهز می باشند)

12

Kaspersky تحت شبکه   ( 20 سرور و 380 کلاینت که نصب و درحال بهره برداری میباشد)

اهداف اصلي اين اداره در آينده اي نه چندان دور كه در فاز مطالعاتي و بعضاََ  پياده سازي به سر ميبرد:

  خودكفايي دانشگاه در همه زمينه هاي تخصصي كامپيوتر و IT

  انجام كليه امورات مربوط به مكانيزاسيون در همه زمينه ها از فاز طراحي تا پياده سازي و بروزرساني(Update)

  انجام پروژه هاي لازم وتعريف شده (از وب سايتهاي پويا تا پروژه هاي كاربردي)

   ارتقاء سطح دانش it

                             دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top