پاهای سالم زیباترند

كفش پشت باز به نفع شماست پاهای سالم زیباترند

كفشها قرار است به شما كمك كنند تا راحت راه برويد
اما گاهي وقتها اين رفيقان به قاتل جان شما تبديل ميشوند. / كفش مناسب
بخريد، وقتي كفش ميخريد، حتما نوع خوب آن را انتخاب كنيد. دقت كنيد جلوي
كفش بايد حدود 12ميليمتر فضاي خالي باشد.


درد و سوزش پاشنـه

علائم: احساس سوزش در پاشنه پا كه معمولا با برخاستن از خواب شديدتر ميشود.

دلايل:
فاشياي پلانتار يك رباط بلند و نازك است كه درست زير پوست كف پاي شما
قرار گرفته است. اين رباط از پاشنه پا به زير پنجه پا كشيده شده و موجب
قوس كف پا ميشود. بر اثر فشار بيش از حد به فاشياي پلانتار محل اتصال آن
به استخوان پاشنه دچار كشيدگي و پارگيهاي كوچك و ميكروسكوپي ميشود. پاسخ
بدن به اين اتفاق، التهاب و دردي است كه در محل اتصال اين رباط به پاشنه
احساس ميشود. استفاده از كفشهاي خيلي تخت يا پاشنه بلند يا كفشهاي تنگ،
التهاب و درد كف پا را بيشتر ميكند. اگر كفشي با فرورفتگيپا متناسب نباشد،
باعث كشيدهشدن رباط كف پا و ايجاد درد در آن ميشود.

روشهاي درمان:
كفش مناسب بخريد، وقتي كفش ميخريد، حتما نوع خوب آن را انتخاب كنيد. دقت
كنيد جلوي كفش بايد حدود 12ميليمتر فضاي خالي باشد، پشت پاشنه محكم باشد و
پاشنه كفش هم كوتاه باشد. كفش بندي هم بهتر از كفش بدون بند است. قبل از
خريد هر 2 لنگه كفش را با جورابي كه هميشه از آن استفاده ميكنيد با دقت
امتحان كنيد. پهنترين جاي پا بايد در پهنترين جاي كفش قرار گيرد. هميشه در
بعدازظهر كفش بخريد چون در طول روز پايتان ورم ميكند.

حركات كششي در پا: يادتان باشد كه انجام حركات كششي به محض برخاستن از خواب كمك ميكند سختي ايجاد شده در طول شب در رباط كف پايي از بين برود.

پاها را بلند كنيد:
در آخر روز، دراز بكشيد و پاهايتان را بالاتر از سطح بدن قرار دهيد. اين
كار باعث برگشت مايعات جمع شده در پا شده و درد و گاهي نيز تورم و فشار را
كاهش ميدهد.

ورم پاهايتان را كم كنيد:
يك بطري پلاستيكي را پر از آب كنيد، بگذاريد تا يخ بزند، و آنرا زير
پاهايتان قرار داده و پاها را براي چند دقيقه روي آن حركت دهيد. اين كار
درد پاشنه پا را تا حد زيادي كاهش ميدهد.

توصيه: درصورت امكان به يك پزشك متخصص مراجعه كرده و از او بخواهيد تا يك كفش طبي متناسب با اندازه پاهايتان براي شما تجويز كند.

فرورفتن ناخن در گوشت پا

علائم: ايجاد درد شديد و حساسيت در اطراف انگشتان بهويژه شست پا. قرمزي، تورم و ايجاد عفونت درصورت التهاب شديد.

دلايل:
فرورفتن ناخن پا در گوشت عبارت است از وضعيتي كه در آن لبه تيز ناخن در
گوشت يكي از انگشتان پا (معمولا شست) فرو ميرود و فشار ناشي از آن احساس
ناراحتي دائمي را براي فرد ايجاد ميكند. استفاده از كفشهاي بسيار تنگ يا
كفشهايي كه متناسب پاي شما نيستند و كوتاهكردن نادرست ناخنها باعث بروز
اين مشكل ميشود.

روشهاي درمان

از كفشهاي نوك تيز استفاده نكنيد:
بهتر است تا ميتوانيد از كفشهاي نوك تيز استفاده نكنيد يا حداقل اگر
ميخواهيد براي يك مسير طولاني پيادهروي كنيد، كفش نوك تيز خود را با يك
كفش راحتي كه انگشتان پا در آن آزاد هستند عوض كنيد.

پاي خود را مرطوب نگه داريد:
وقتي كه پوست روي انگشتان خشك و متورم ميشود، باعث بهوجود آمدن زخمهايي
در اطراف ناخنها شده و ناخن فرو رونده در گوشت پا وضعيت وخيم تري پيدا
ميكند. حفظ لطافت و شادابي پوست پا اين مشكل را تا حد زيادي كم ميكند.
ناخنهاي پا را با دقت كوتاه كنيد. يادتان باشد گوشههاي ناخن را به سمت
پايين كوتاه نكنيد. براي انجام عملهاي زيبايي روي ناخن هم حتما به يك فرد
با تجربه و متخصص مراجعه كنيد.

اگر اوضاع انگشتان شما وخيمتر شد، به يك پزشك مراجعه كنيد:
اگر با نشانههايي از قبيل تورم، التهاب و قرمز شدن بيش از حد اطراف
ناخنها روبهرو شديد، بهدنبال جراحيهاي خانگي و غيراصولي نباشيد. حتما به
يك پزشك مراجعه كنيد تا با يك جراحي ساده پاي شما را از اين درد و تورم
هميشگي خلاص كند.

شكستگي استخوان كف پا بهدليل فشار و خستگي زياد

علائم: حساسيت بسيار شديد پا و قسمتهاي خاصي از آن مانند قسمت جلويي و استخوان بلند كف پا.

دلايل: فشارهاي
دائمي روي استخوان، مانند راه رفتن و دويدن در محيطهاي سخت و محكم، به
ميزان خيلي طولاني بهخصوص با كفشهاي نامناسب. كفشهاي پاشنه بلند هم
ميتوانند پاهاي شما را به اين بيماري حساستر كنند زيرا كفش پاشنه بلند
باعث ميشود بيشتر وزن بدن روي كف و پنجه پا باشد. در نتيجه باعث حساس شدن
اين قسمت از پا ميشود.

روشهاي درمان

مراجعه به پزشك:
بهترين راه كمك به بهبود اين مشكل مراجعه به پزشك است. پزشك متخصص با
تجويز كفشهاي طبي شما را براي هميشه از اين مشكل دردناك رها ميكند.
استراحت كنيد. براي كاهش فشار وارد شده روي استخوان كف پا، فقط نياز به
استراحت داريد. براي چند روز پيادهروي و دويدن را كنار بگذاريد يا حداقل
ميزان آن را كاهش دهيد.

از پيشرفت بيماري جلوگيري كنيد: با حفظ وزن خود در حالت متعادل و استفاده از كفشهاي طبي و استاندارد از پيشرفت بيماري جلوگيري كنيد.

پينه پا

علائم: حساسشدن پا به ضربه، ايجاد بيرونزدگيهاي غيرعادي در پا بهويژه اطراف شست پا.

دلايل:
بهنظر ميرسد پينه پا ريشه ارثي دارد البته اندازه نامتناسب كفش، راه
رفتن زياد، كم شدن قوس پا يا برآمدگي استخوان كف پا كه بيش از حد طبيعي وزن
بدن را متحمل ميشود هم از علتهاي متداول پينه هستند.

روشهاي درمان

كفشي متناسب با اندازه پاي خود بپوشيد: از پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند يا نوك تيز كه در قسمت پنجه پا تنگ شدهاند خودداري كنيد.

از پد ژلهاي مخصوص پينه پا استفاده كنيد: آنها را روي پينه پا قرار داده و شروع به ماساژ دادن پا كنيد تا محل دردناك روي پاهايتان كمي آرام شود.

از جراحي فرار نكنيد: اگر علائم تشديد و پينهها دردناكتر شدند يا تحرك پايتان را مختل كردند، يك جراحي ساده ميتواند به همه اين مشكلات پايان دهد.

توموري كه تومور نيست

 • تومور عصب پا (نوروما مورتون)

علائم:
اگر درد مداومي زير پنجه پايتان داريد و احساس ميكنيد روي مرمر راه
ميرويد ممكن است نوروما مورتون داشته باشيد. اين بيماري يك نوع تومور
خوشخيم عصبي است. نوروما مورتون البته يك تومور واقعي نيست بلكه در واقع
يك نوع كلفتي بافتهايي است كه دورتادور اعصاب حسي انگشتان پا را فرا
گرفتهاند.

دلايل: نوروما
مورتون در اعصاب كف پا ايجاد ميشود. شايعترين محل آن عصبي است كه بين
انگشتان سوم و چهارم پاست و علت بهوجود آورنده آن معمولا تحريك، فشار و
ضربه به عصب است. كفشهاي تنگ و پنجه كوچك باعث افزايش فشار به عصبهاي پا و
ايجاد درد در آنها ميشود.

روشهاي درماني

 • كفش با پنجه پهن و گشاد و با پاشنه كوتاه بپوشيد.
 • ازكفيهاي مخصوص استفاده كنيد: كفيهايي كه زير پنجه پا قرار گرفته و موجب كاهش فشار وارد شده به پنجه ميشوند مفيد هستند.
 • مصرف داروهاي ضدالتهابي: مانند آسپرين يا پروفن.
 • تزريق چند مرتبه كورتن:اين
  تزريقها حتما بايد در محل توسط پزشك ارتوپد انجام شود.اقدامات فوق در 80
  درصد موارد مشكل را حل ميكنند. درصورت ادامه درد ممكن است نياز به عمل
  جراحي باشد؛ اين جراحي معمولا بهصورت خارج كردن توده عصبي يا آزاد كردن
  بافتهاي اطراف عصب است.

كفش پشت باز به نفع شماست

 • آماس كيسههاي مفصلي

علائم: ايجاد درد در مفاصل بهويژه پاشنه پا.

دلايل:
اين بيماري معمولا در افرادي شايع است كه بهطور ژنتيك استخوان پاشنه پاي
آنها كمي غيرعادي و بزرگتر از ساير افراد است. دردهاي اين بيماري معمولا
به يك درد ضربتي مقطعي بسيار شديد شبيه است كه استفاده از كفشهاي نامناسب و
با كفه صاف ضربههاي آن را شديد و شديدتر ميكند.

روشهاي درماني

 • كفشهاي پشت باز بپوشيد، اين كفشها شدت درد را بسيار كم ميكند.
 • ناحيه متورم را در پايان هر روز كمي ماساژ داده و براي تسكين درد آن را
  خنك نگهداريد. درصورت وخيم شدن علائم حتما به پزشك متخصص مراجعه كنيد.تشخیص سلامتی از روی پاها

به گفته متخصصان، چشم آینه روح است، اما پا هم می‌تواند درباره وضع سلامت
موارد بسیاری را بازگو کند. به نقل از med.news.am.rus، اولیور زونگ – پا
پزشک (podiatrist) از نیویورک درباره تشخیص وضع سلامت از روی پاها شرح
می‌دهد.
 
– پاهای سرد: اگر پاها همیشه سرد است، این می‌تواند نشانه
کار ضعیف غده تیروئید باشد، به خصوص اگر در فرد پوست و موها خشک است و به
راحتی خسته می‌شود.

تشخیص سلامتی از روی پاها


انگشتاهای بزرگ‌ (شست پاهای) متورم: انگشتان بزرگ متورم و قرمز شده پا-
نشانه کلاسیک نقرس- یکی از اشکال آرتریت است که اگر درمان نشود می‌تواند
تاثیر منفی بر عملکرد کلیه‌ها بگذارد.
 
– گرفتگی‌های مکرر پاها
می‌تواند نشان دهنده عدم تعادل الکترولیتی- کمبود منیزیم یا پتاسیم در بدن
باشد.این علامت همچنین می‌تواند نشان دهنده گردش خون ضعیف و سطح پایین قند
در خون باشد.برخی از داروها نیز می‌تواند این اسپاسم را ایجاد کنند.
 

بی حسی و  کرختی نامفهوم و غیر قابل توضیح پاها: در برخی از موارد این
می‌تواند نشان دهنده اسکلروز پراکنده، آسیب عصبی، فیبرومیالژیا یا دیابت
باشد.
 
پاهای متورم و باد کرده: اگر پاها ورم کنند و تا 3-2 روز به
همین وضع باقی بمانند، این می‌تواند نشانه مشکل در کلیه‌ها یا در قلب باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top