ويژگيهاي والدين خوب

ده اصل اساسی برای پدر و مادر خوب بودن

رشد تربیتی کودک مهمترین کار در هر جامعه ای است زیرا ” کودکان
آینده ما هستند” و والدین بیشترین تأثیر را در رشد آنان ایفا ‌مینمایند .
بسیاری از والدین در جستجوی یافتن راه حلی هستند که نشان دهند چطور ‌میتوان
والدین خوبی بود؟
 
اگر چه هر خانواده ای منحصر به فرد است و
نمی توان پاسخ یکسانی یافت. به هر جهت ‌میدانیم که رشد تربیتی کودک کار
دشوار است و اغلب والدین ‌میخواهند تلاش کنند تا در این راه بهترین باشند .
والد بودن یکی از مهمترین حیطه های تحقیقی در شاخه های علوم اجتماعی است و
مطالعات بسیاری در دهه های گذشته توسط محققان انجام گرفته که صدها هزار
خانواده را شامل ‌میشود
 
 چگونه ‌میتوان به این سؤالات پاسخ داد؟

یک کودک موفق کیست؟

اصول والدین خوب بودن چیست؟

به کودکی موفق ‌میگویند که :

1- مهربان و مؤدب باشد ، دوستانه رفتار کند و حس همدردی داشته باشد.
2- در قبال دیگران احساس مسؤلیت ‌میکند ، در کارها مشارکت دارد، اخلاقی و منطقی عمل ‌میکند.
3- با شادی به زندگی ‌مینگرد ، دلسوز است و عاشق خانواده و زندگی کردن است.
4- باهوش ، بلند پرواز ، مصمم ، مطمئن ، صبور و پایدار است.
5- با هر شرایطی ‌میتواند خود را سازگار کند، توانایی کنترل خویش را دارد و اعتماد به نفس دارد.
6- به سختی کار ‌میکند تا اهداف بلند پروازانه اش را به دست آورد.
7- توانایی به دست آوردن اهدافش را دارد.
 

– اصول پیشنهادی جهت پدر و مادر خوب بودن :

برای تربیت کودک سالم ، خوشحال و موفق ، ما والدین باید علم و مهارت
پدر و مادر خوب بودن را یاد بگیریم ، اگر چه با وجود اصول حاکم جهت پدر و
مادر خوب بودن باز هم والدین کامل بودن محال است ولی مصمم هستیم تا بهترین
باشیم.
 
در این جا خلاصه ی ده اصل اساسی برای پدر و مادر خوب بودن اشاره شده است که عبارتنداز :
1- آگاه باشیم که پدر و مادر بودن نیاز به تلاش دارد :
هر روز درباره رفتارهایتان به عنوان یک والد خوب فکر کنید . خودتان
را به خاطر بیاورید که چگونه با فرزندتان رفتار کردید تا بر او اثر بگذارید
، و سعی کنید که از تجارب گذشته تان پند بگیرید و همان طور که مسئولید با
یادگیری بهتر ، رفتارتان را بهبود ببخشید.

2- برای آن دسته از فعالیتهایتان که مرتبط با کودک شما است اولویت بالایی قائل شوید :

برای والدین شاغل ، کاری پر زحمت و چالش برانگیزی است . به هر جهت
بایستی زمانتان را مدیریت کنید ، کار کردن شما همچون راهی است که فرزندتان
در ابتدای آن راه قرار دارد و گاهی این بدان معناست که علائق و نیازهای شما
قربانی نیازهای فرزندتان شود، اگر چه گاهی این گونه خود را اغنا ‌میکنید
که هدف از کار کردنم رفاه مالی فرزندم ‌میباشد در حالی که برای کودک شما
بهتر است به همان نسبت که به شرایط جسمانی او توجه دارید به شرایط روحی او
نیز توجه ویژه ای بنمایید.

3- عاشق فرزندتان باشید اما نه خیلی زیاد:

چند بار در روز احساس عاطفه و گرمی را به کودکتان نشان دهید. به طور
نمونه بارها او را بغل کنید و در آغوش خود بفشاریدش . اگر چه در فرهنگهای
مختلف روشهای گوناگونی وجود دارد ، به یاد داشته باشید اگر فرزندتان کار
اشتباهی انجام داد و قانونی را در خانواره نقض کرد ، باید به او روش درست
را تذکر دهید و به جای انتقاد از کودک از رفتار و کارش  انتقاد کنید نه خود
کودک را.

4- قوانین ویژه ی خانوادگی وضع کنید:

در جامعه ما قوانینی وجود دارد که به فرزندتان کمک ‌میکند تا در
مدرسه و دنیای واقعی موفق عمل کند. به عنوان یک والد لازم است که قوانین
خانوادگی وضع کنید تا فرزندتان یاد بگیرد که چطور خود را مطابق آن قوانین
مدیریت کند.
 
برای این که فرزند بهتری داشته باشید بایستی سه سؤال در هر زمان برایتان روشن باشد:
– فرزندم کجاست ؟
– با او چه کسی است ؟ و چه ‌میکند؟

5- بر قوانین خانوادگی وضع شده پافشاری نمایید:

لازم است قوانین وضع شده روشن و ثابت باشند. در غیر این صورت
فرزندتان گیج خواهد شد و نمی تواند به طور جدی به آنها عمل کند. قوانین
خانوادگی را برای فرزندتان توضیح دهید و نشان دهید که اقتدارتان بیشتر
منطقی است نه آن که زور و قدرت بر آن حاکم است . طبق این روش فرزندتان کمتر
دچار چالش قرار ‌میگیرد توجه نمایید که هم پدر و هم مادر هر دو با هم
فرزندشان را طبق قوانین یکسانی تربیت کند ، پس لازم است تا هر دو والد
قوانین یکسانی وضع کنند و به آن عمل کنند.

6- تصمیمی که ‌میگیرید را برای فرزندتان توضیح دهید:

با توجه به آنکه فرزندتان تجربه و علمی را که شما در زندگی استفاده
‌میکنید را ندارد. نیاز است که به آنچه فکر ‌میکنید و تصمیمی را که گرفته
اید ، با حوصله برای او توضیحاتی بدهید و لازم است که در همه ی مراحل مختلف
رشدی ( در سنین مختلف ) از روشی که برای او قابل فهم است استفاده کنید.

7- از تنبیه کردن شدید و خشن اجتناب نمایید:

بر اساس تحقیقات به عمل آمده در تمامی اشکال تنبیهاتی که والدین
استفاده ‌میکنند ، تنبیه بدنی و جسمانی بیشترین عوارض جانبی را ایجاد
‌میکند. بچه هایی که تنبیه بدنی بیشتری ‌میشوند در برخورد با کودکان دیگر
از خشونت بیشتری در حل مسائلشان استفاده ‌میکنند و علت آن تقلید از
والدینشان است.

8- وظیفه پدر و مادر بودنتان را با توجه به تناسب  مراحل مختلف رشدی کودکتان انتخاب کنید:

یک کودک در مراحل مختلف رشدی نیازهای گوناگونی دارد. شیوه های
رفتاری که والدین برای یک کودک نوپا استفاده ‌میکنند از شیوه های برخورد با
یک نوجوان باید متفاوت باشد. به عنوان یک والد لازم است که مراحل مختلف
رشدی کودکان را بیاموزید و وظایفتان را با توجه به مراحل رشدی کودکتان در
نظر بگیرید.

9- به فرزندتان احترام بگذارید:

بچه ها نسبت به دیگران همان رفتاری را خواهند داشت که والدینشان
نسبت به آنان دارند. فکر کنید فرزندتان شخصی است همچون افراد دیگر که
احتیاج دارد مورد احترام قرار گیرد، همان طور که شما نیاز دارید مورد
احترام قرار گیرید. با ادب با او صحبت کنید، به عقاید او احترام بگذارید ،
زمانی که او با شما صحبت ‌میکند به دقت به حرفهایش گوش دهید و همانند یک
دوست با او برخورد کنید.

10- مستقل بودن را به کودکتان بیاموزید:

ترغیب کودک به مستقل بودن ، اگرچه برای کودک آزادی عمل به وجود
‌میآورد و در کنار آن محدودیتهایی را نیز دارد ولی به کودکتان یاد ‌میدهد
که کنترل خویش را که یکی از کلیدهای موفقیت در زندگی است را در خودش تقویت
نماید همواره به این نکته توجه نمایید که استقلال ، تمرد یا سرکشی نیست پس
تفاوت بین تمرد و مستقل بودن را برای فرزندتان توضیح دهید. استقلال داشتن
بخشی از طبیعت انسان است که فرد ‌میخواهد کنترل داشتن بر چیزهای دیگر را
احساس کند نه این که به وسیله دیگران کنترل شود.

به خاطر آورید که فرزندتان توانایی کنترل کردن را دارد بنابراین لازم است ادامه ی روند آنرا یاد بگیرد.برخي از خصوصيات والدين خوب

(1) داشتن تبادل عاطفي

1. والدين نسبت به هم عشق و محبت دارند.
2. فضاي گرم و صميمي و لبريز از محبت را براي فرزندان فراهم مي‌كنند.
3. در هيچ شرايطي از ارائه محبت نسبت به فرزندان دريغ نمي‌كنند و از كاهش محبت به عنوان يكي از ابزارها تنبيه استفاده نمي‌كنند.
4. از كنترل و تسلط افراطي و دلسوزي بيش از حد كه رشد عاطفي كودك را مختل مي‌كند پرهيز مي‌نمايند.
5- در ميان اعضاي خانواده تبعيض قائل نشده و گاهي با آنان درددل مي‌كنند.
و…

(2) مثبت‌گرايي

1. به نقاط مثبت خود بيشتر اهميت مي‌دهند.
2. به رفتارهاي خوب همسرشان بيشتر مي‌انديشند.
3. در برخورد با فرزندان همواره به كارهاي خوب‌شان توجه بيشتري دارند.
4. نسبت به محيط زندگي و اطرافيان نگاه خوشبينانه دارند.
5. با ايجاد شرايط مناسب به ابراز نقاط قوت فرزندانشان كمك مي‌كنند.
و…

(3) ارتباط مطلوب

1. والدين نسبت به هم يكدل بوده و از روابط صميمانه برخوردارند.
2. به فرزندان خود احترام گذاشته و از تحقير شخصيت و انتقاد نابجاي آنان پرهيز مي‌نمايند.
3. با تشكيل جلسات خانواده و مشورت با فرزندان به رشد و اعتماد به نفس و ارزشمندبودن آنان كمك مي‌نمايند.
4. وقت مناسب در اختيارشان قرار مي‌دهند.
5. به انديشيدن، درك مشكل، پيدا كردن راه حل با كمك همديگر اهميت مي‌دهند.
6- در وقت مناسب از روش تذكر و يا توبيخ استفاده مي‌كنند.

(4) توجه به امورتحصيلي

1. والدين با ايجاد فضاي شاد و آرام زمينه‌هاي پيشرفت تحصيلي را فراهم مي‌كنند.
2. با برنامه‌ريزي لازم، روش صحيح مطالعه را به آنان مي‌آموزند.
3. با ايجاد شرايط مناسب به ابراز توانائيها و نقاط قوت فرزندشان كمك مي‌نمايند.
4. به منظور اطلاع‌ و ارزيابي از امور تحصيلي پي‌گيري‌هاي لازم را به عمل مي‌آورند.
5. به رفت و آمد فرزندان و دوستان آنها توجه دارند.
6- با مسئولين مکتب در زمينه‌هاي مختلف به ويژه در جلسات تعليماتی همكاري دارند.
و …

(5) برخورداري از نقش الگویي مطلوب

1. به ارزشهاي ديني، اخلاقي و خانوادگي پايبندند.
2. در كردار و گفتار خود هماهنگي دارند. (وحدت كردار و گفتار)
3. در شرايط مختلف مراقب رفتار مثبت و مفيد خود هستند.
4. نقاط ضعف خود را پذيرفته و با متانت و صداقت رفتار مي‌كنند.
5. با رفتار منطقي و متعادل خود سلامت فرزندان را فراهم مي‌كنند.
و …

(6) نقش اجتماعي مؤثر و مطلوب

1. برنامه منظم و از پيش‌ تعيين‌شده‌اي براي همخواني خواسته‌هايشان از فرزندان و توانائيهاي آنان دارند.
2. درك روشن و عميق از تواناييهاي فرزندان در زمينه‌هاي گوناگون فيزيكي، عاطفي، ذهني يا عقلي، اجتماعي و اخلاقي دارند.
3. بر مبناي توجه به تواناييها و تمايلات فرزندان مسئوليتهاي اجتماعي را تفويض مي‌كنند.
4. با شركت‌دادن فرزندان در فعاليتهاي آزاد و متنوع زمينه درك موقعيت اجتماعي و نيازهاي رواني‌‌شان را فراهم مي‌نمايند.
5. مهارتهاي اوليه و اساسي زندگي را به فرزندان آموزش مي‌دهند.
6- در سنين بالاتر نقش تربيتي آنان از يك مصلح و يك هدايت‌كننده به يك مشاور تبديل مي‌شوند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top