وظایف مربی بهداشت

شرح وظایف مربیان بهداشت


احتراما ضمن آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی برای همکاران محترم ، با توجه
به سؤالات مکرر مدیران محترم مدارس شرح وظایف مربیان بصورت ماهیانه جهت
اطلاع تقدیم می گردد .

 1- نظارت مستمر بر وضعیت بهداشت محیط آموزشگاه ،سالن ها ، کلاس ها ، بوفه ، سرویس های بهداشتی مدارس و…   .
2- انجام معاینات بهداشتی دانش آموزان بر اساس دفتر معاینات و شناسنامه سلامت در هر سال.
3- پیگیری جهت درمان دانش آموزان بیمار ، به ویژه محرومین و ثبت معاینات و شناسنامه سلامت .
4- گرامیداشت مناسبتهای بهداشتی ، برگزاری مسابقات و ارسال به موقع گزارش به کارشناسی بهداشت.
5- شرکت فعال در جلسات ، تشکیل شورای بهداشتی در مدرسه و پیگیری جهت رفع معضلات بهداشتی آموزشگاه و محیط اطراف آن .
6-بررسی سیستم آب ، برق ، گاز ، صابون مایع ، کپسول اطفاء حریق بطور مستمر وگزارش نواقص احتمالی به مدیر آموزشگاه.
7- تشکیل گروه بهداشتیاران براساس بخشنامه و آموزش به آنان و نظارت وارزیابی از فعالیت آنان .
8- اجرای برنامه کشوری سلامت دهان ودندان و توزیع دهانشویه (در صورت توزیع آن از طرف مرکز بهداشت ) و ارائه آموزشهای لازم به آنان.
9-ارسال به موقع گزارشات و آمارهای ماهیانه و سالیانه و…     .
10-حضور فعالانه در مراسم آغازین و ساعات تفریح و نظارت بر وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان و ارائه آموزشهای لازم.
11-پیگیری  وتکمیل واکسیناسیون دانش آموزان.
12- ارتباط مستمر با مراکز بهداشتی درمانی و همکاری با پرسنل مرکز بهداشت دعوت از پزشکان و کارشناسان جهت معاینات پزشکی و آموزش دانش آموزان .
13- شرکت فعال در جلسات ا نجمن اولیاء و مربیان و آموزش نکات لازم به والدین در کلاسهای آموزش خانواده.
14-گزارش
فوری بیماریهای واگیر دار و خطرناک به مراکز بهداشت و کارشناسی بهداشت
مانند : وبا / ایدز / سیاه سرفه / هپاتیت / مننژیت / کزاز/ فلج اطفال/
تیفوئید / سیاه زخم/ سل/ توکسوپلاسموزیس/ کچلی / دیفتری و…              
.

15 تشکیل گروه سرود ، نمایش، و .. تهیه مطالب بهداشتی، روزنامه دیواری و …   جهت ارائه آموزش بهتر به دانش آموزان و اولیای آنان.
    * ضمنا خلاصه ای از فعالیتهایی که بصورت ماهانه در طی سال تحصیلی باید انجام گیرد در ذیل جهت اطلاع ارسال می گردد.
  مهر ماه
      1-
بررسی بهداشت ایمنی محیط مدرسه و پیگیری نواقص بهداشت محیط اعم از پریزهای
برق ، نرده ها ، نور کلاس ، سرویسهای بهداشتی ، آبخوریها ، تکمیل شناسنامه
بهداشتی مدرسه .    

    2- بررسی و ضعیت اتاق بهداشت مدرسه تهیه وسایل کمکهای اولیه دفاتر و فرمهای آمار.
       3- کنترل وضعیت محیط بوفه نظارت بر انتخاب و توزیع مواد غذایی در بوفه مدارس.
       4- ارجاع خدمتگزاران و فروشندگان مواد غذایی جهت بررسی وضعیت سلامت و تهیه کارت سلامت به مراکز بهداشتی درمانی.
       5- بررسی کنترل پرونده بهداشتی دانش آموزان و پیگیری نواقص واکسیناسیون .
       6- شرکت مستمر در جلسات انجمن اولیاء و مربیان شوراهای بهداشتی (هرسه ماه یکبار شورای آموزگاران – جلسات منطقه ای ).
       7- انتخاب بهداشتیاران مدارس براساس دستورالعمل .
        8- کنترل بهداشت فردی بیماریابی آموزش بهداشت نظارت بر بهداشت مواد غذایی.
          آبان ماه
      1- انجام   معاینات قد و وزن و کنترل رشد و نمو و ترسیم نمودار رشد و پیگیری دانش آموزان خارج از حد استاندارد.
         2-انجام معاینات (بینایی- شنوایی- دهان و دندان ).
         3- بررسی وضعیت جسمی روانی دانش آموزان .
         4- شناسایی دانش آموزانی که نیاز به مراقبت ویژه دارند.
         5- کنترل بهداشت فردی عمومی دانش آموزان ، بیماریابی آموزش بهداشت و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط مدرسه واطراف آن .
             6- برگزاری مراسم افتتاحیه بهداشتیاران مدارس ( ارائه ابلاغ و کارت و پیک سلامتی به بهداشتیاران).
    آذر ماه
      1- انجام معاینات مقدماتی  
          2- رسیدگی و پیگیری نواقص بهداشتی و ایمنی واحد آموزشی.
           3- پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که اختلالات جسمی و روانی و رفتاری دارند.
          4- برگزاری جلسات توجیهی آموزشی والدین.
         5- کنترل بهداشت فردی عمومی- بیماریابی آموزش بهداشت و نظارت بر بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط مدرسه.
        6- آموزش بهداشت در خصوص بیماریهای شایع فصلی .
        7- شرکت در جلسات مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان شورای بهداشتی جلسات منطقه ای و شورای معلمان .
        8- ارتباط با مراکز بهداشتی و سایر ارگانها .
 دی ماه
 1- برنامه ریزی، هماهنگی و تنظیم فعالیتهای بهداشتی ویژه دهه مبارک فجر.
     2- آموزش بهداشت ، کنترل بهداشت فردی دانش آموزان ، نظارت بر بهداشت مواد غذایی و بهداشت موادغذایی و بهداشت محیط مدرسه.
    3- پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که اختلالات جسمی ، روانی و رفتاری دارند.
   4- آموزش بهداشت متناسب با بیماریهای شایع در فصل زمستان به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع بیماریها .
   5- شرکت در جلسات مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان جلسات منطقه ای شورای معلمان
 
   بهمن ماه
    1- انجام معاینات مقدماتی پیگیری نتایج آن .
    2- اجرای برنامه های بهداشتی در ایام هه فجر ( جلسات مشارکت دانش آموزان در اجرای فعالیتهای فرهنگی هنری تفریحی بازدید راهپیمایی سرود نمایش و ) .
   3- برگزاری مسابقات علمی بهداشتی ورزشی.
4- برپایی نمایشگاه بهداشتی.
 5- برگزاری جلسات سخنرانی در خصوص مسائل بهداشتی – جلسات منطقه ای و شورای معلمان .
 6- ارسال گزارش از چگونگی برگزاری برنامه های بهداشتی ویژه دهه مبارک فجر به واحد بهداشت و تغذیه منطقه .
 
اسفند ماه
1- تنظیم فعالیتهای آموزشی درخصوص برنامه های زیست محیطی .
2- در صورت لزوم تغییر بهداشتیاران.
3-برنامه ریزی و تنظیم برنامه های هفته بهداشت مدارس با مشارکت فعال دانش آموزان.
4- انجام معاینات بهداشتی باقیمانده و پیگیری ارجاعات.
5- شرکت در جلسات مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان جلسات منطقه ای.
 
فروردین ماه
1- شرکت در گردهمایی و جلسات استانی و منطقه ای به مناسبت هفته بهداشت مدارس.
2- اجرای برنامه های هفته بهداشت مدارس طبق دستورالعمل (اجرای سرود- نمایش- مقاله نویسی روزنامه دیواری دعوت از اولیاء و سخنرانی)   24-18 فروردین.
3- آموزش بهداشت کنترل بهداشت فردی دانش آموزان نظارت بر بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط مدرسه .
4- پیگیری و ارجاع دانش آموزانی که اختلالات جسمی ، روانی و رفتاری دارند..
5- شرکت در جلسات مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان جلسات منطقه ای شورای معلمان.
6- اجرای برنامه هایی درمدارس در رابطه با بهداشت دهان و دندان به منظور گرامیداشت روز دندانپزشک ( 23 فروردین ).
7-دعوت از اساتید و کارشناسان ذیربط جهت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ.
 
اردیبهشت ماه
1- انجام ادامه معاینات مقدماتی و پیگیری موارد مشکوک.
2- پیگیری و رفع نواقص مجدد پرونده های بهداشتی دانش آموزان .
3- برگزاری اختتامیه بهداشتیاران نمونه براساس فرم ارزشیابی اهداء جوایز به آنان.
4- شرکت در جلسات -انجمن اولیاء و مربیان جلسات منطقه ای و جلسات علمی.
خردادماه
1- ثبت معاینات در دفتر معاینات بهداشتی و شناسنامه های سلامت و پیگیری معاینات.
2- تهیه و جمع آوری آمار سالانه و ارسال آن به منطقه.
3- تهیه گزارشی از عملکرد سالانه برنامه های بهداشتی انجام شده در آموزشگاه و ارسال آن به منطقه .
4- شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان جلسات منطقه ای.- شورای بهداشتی.
5- تقدیر از بهداشتیاران نمونه و اعلام اسامی آنان به منطقه جهت شرکت در اردوهای تابستانی.
 
                           


۱۰ راز سرآشپزها برای خوشمزه کردن غذا

آشپزی
هنری است که اگر کمی خلاقیت را چاشنی آن کنید، در بسیاری مواقع نتیجه‌اش
این است که دیگران را مشتاق چشیدن دستپخت خود کرده‌اید. به همین دلیل
لاپلاس می‌خواهد با ترکیب برخی از طعم دهنده‌های مواد غذایی به شما
بگوید که چطور طعم غذایتان را بی‌نظیر کنید.

۱) رب انار با مرغ

پس
از اینکه تکه‌های مرغ را با آب و کمی نمک پختید، ۲ قاشق غذاخوری رب انار
را با نصف لیوان پیاز سرخ شده و یک قاشق چایخوری زعفران دمکرده کمی تفت
بدهید و روی مرغ‌ها بریزید. سپس اجازه دهید تکه‌های مرغ طعمدار شده، به مدت
۲ تا ۳ دقیقه روی حرارت بمانند تا آماده خوردن شوند.

1_5.jpg۲) قهوه و استیک

اگر
قصد درست کردن استیک یا حتی گوشت تنوری دارید، می‌توانید از پودر قهوه
نیمکوب برای طعم دادن به گوشت استفاده کنید. ترکیب پودر قهوه اسپرسو، نمک،
فلفل قرمز، پودر فلفل دلمه‌ای، زیره سبز و چند دانه فلفل سیاه بهترین ترکیب
برای طعمدار کردن گوشت‌های استیک و کبابی است.

3_5.jpg۳) مایونز با جوجه کباب

اضافه
کردن یک قاشق غذاخوری سس مایونز به مواد جوجه کباب می‌تواند هم طعم جوجه
را دلپذیر‌تر کند و هم بافت آن را نرم‌تر، بنابراین اگر تصمیم به پخت این
غذا دارید، کمی سس مایونز قبل از پخت تکه‌های گوشت به آن اضافه کنید.

5_5.jpg۴) آب لیمو و ماکارونی

خیلی‌ها
به آب در حال جوش ماکارونی، کمی نمک اضافه می‌کنند. این بار به جای این
کار یک قاشق غذاخوری آب لیموی تازه را به آب ماکارونی اضافه کنید و هنگام
سرو ماکارونی هم کمی آویشن یا پودر ریحان خشک روی آن بریزید. به این ترتیب
هم حجم سدیم دریافتی را کاهش می‌دهید و هم طعم جدیدی را در ماکارونی تجربه
خواهید کرد.

7_5.jpg۵) آب سیب و کتلت

اگر
می‌خواهید طعم کتلت شما با تمام کتلت‌های دنیا متفاوت باشد، به جای پیاز
رنده شده، از آب سیب غلیظ در تهیه مواد اولیه آن کمک بگیرید. افزودن کمی
نان خشک خردشده به مواد اولیه کتلت می‌تواند شلی حاصل از افزودن آب سیب را
نیز برطرف کند.

9_5.jpg۶) برنج و شامی

اگر
مقداری از برنج مهمانی شب گذشته‌تان باقی مانده است، اصلاً نگران نباشید.
شما می‌توانید یک لیوان برنج پخته را خوب بکوبید و با کمی گوشت چرخ کرده و
پیاز رنده شده آن را مخلوط کنید و پس از افزودن ادویه و سبزی‌های معطر، یک
شامی بسیار خوشمزه سر میز غذایتان بگذارید.

11_5.jpg۷) پنیر پیتزا با فیله سوخاری

معمولاً
بچه‌ها علاقه فراوانی به خوردن فیله سوخاری و مرغ کبابی دارند. شما
می‌توانید برای بالا بردن کالری و بهبود طعم گوشت‌های سوخاری از کمی پنیر
پیتزای رنده شده و آب لیموی تازه استفاده کنید.

13_5.jpg۸) خامه و سوپ سفید

اگر
اضافه وزن ندارید، چربی خونتان بالا نیست یا می‌خواهید مهمانی برگزار
کنید، حتماً به سوپ‌های سفید خود کمی خامه هم بزنید. افزودن خامه و جعفری
تازه به سوپ‌های سفید عطری دل پذیر و طعمی به یاد ماندنی به آن می‌دهد.

15_5.jpg۹) پنیر صبحانه و ماکارونی

وقتی
ماکارونی را پختید و در ظرف مخصوص سرو آن ریختید، کمی پنیر صبحانه روی آن
رنده کنید. مطمئن باشید با این کار یک رشته ماکارونی هم ته ظرفتان باقی
نخواهد ماند.

17_5.jpg۱۰) پنیر خامه‌ای و تخم مرغ

۲
تخم مرغ خام را خوب هم بزنید. سپس ۲ قاشق غذاخوری کره را با یک چهارم
فنجان پنیر خامه‌ای و کمی نمک مخلوط کنید و این مخلوط را روی حرارت ملایم
بگذارید. وقتی پنیر و کره کاملاً آب شدند، تخم مرغ‌ها را به ظرفتان اضافه
کنید و پس از هم زدن تمام مواد با یکدیگر، درِ ظرف را تا پف کردن و پختن
کامل تخم مرغ‌ها ببندید. بعد از حدود ۵ دقیقه یک املت فوق‌العاده خوش عطر و
طعم خواهید داشت. افزودن کمی پودر آویشن به این املت، خوشمزه‌ترین صبحانه
عمرتان را برای شما فراهم خواهد کرد.

19_5.jpg


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top