وظايف اداره طرح و برنامه شهرداري

شرح وظایف اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری

اهم وظايف اداره كل برنامه ریزی وتوسعه شهری امورشهرسازی مناطق
بررسي،
تشخيص و تعيين نيازهاي حوزه معاونت شهرسازي ومعماري در جهت انجام هر چه
بهتر ماموريت هاي محوله شهر تهران بر اساس قوانين، مقررات و خط مشي هاي
ابلاغي با هماهنگي مراجع ذيصلاح.

بررسي و تعيين راه كارها، طرح ها و برنامه هاي اجرايي در راستاي اهداف و برنامه هاي مصوب حوزه.
برنامه ريزي، هماهنگي ، نظارت و پيگيري حسن اجراي وظايف و ماموريت هاي ادارات كل و معاونت هاي شهرسازي و معماري شهرداريهاي مناطق.
ايجاد
هماهنگي بين واحدهاي تابعه حوزه شهرسازي و معماري و ساير واحدهاي مرتبط در
شهرداري تهران به منظور انجام مناسب فعاليت هاي مربوط به حوزه شهرسازي و
معماري.

كنترل و نظارت در تهيه ، تنظيم ، تغيير و اصلاح بودجه ساليانه حوزه هاي شهرسازي و معماري مناطق و واحدهاي تابعه.
كنترل و نظارت بر تخصيص اعتبارات عمراني و جاري و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات مرتبط.
ظارت
بر حسن اجراي صحيح بودجه  حوزه هاي شهرسازي و معماري و واحدهاي تابعه و
بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهاد اصلاح بودجه واحدهاي تابعه.

تهيه گزارش انحرافات از بودجه و برنامه هاي ابلاغي و ارائه گزارش عملكرد.
نظارت
بر فعاليت ها ، طرح ها و پروژه هاي مرتبط با حوزه معماونت شهرسازي و
معماري از لحاظ كمي ، كيفي و مالي ( استقرار نظام كنترل پروژه) ، تهيه و
ارائه گزارش عملكرد.

بررسي
و تهيه گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در دست اقدام حوزه و تجزيه و تحليل
علل تاخير و عدم پيشرفت با توجه به برنامه زمانبندي پروژه ها.

بررسي
و اعلام نظر در خصوص طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي ، در حال اجرا و خاتمه
يافته حوزه هاي شهرسازي و معماري مناطق و واحدهاي تابعه و تعيين جايگاه
آنها در برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت حوزه معاونت.

ارزيابي
عملكرد ساليانه حوزه هاي شهرسازي و معماري مناطق با هدف رفع موانع ،
مشكلات و ضعف ها، تقويت و كارآمد تر نمودن واحدهاي مذكور.

بررسي
، پيشنهاد و همكاري در زمينه تهيه ، تدوين ،تغيير و تصويب آيين نامه ها و
دستورالعمل هاي ابلاغي و مورد نياز حوزه شهرسازي و معماري.

بررسي
و پيشنهاد در امر يكسان سازي و ايجاد وحدت روبه در زمينه تهيه ، تدوين ،
تغيير و آيين نامه هاي موجود در امور شهرسازي و معماري و ارائه پيشنهادات
لازم جهت اصلاح و رفع مشكلات با هماهنگي مراجع ذيربط.

 اتخاذ
تدابير و انجام اقدامات لازم به منظور انتخاب ، رسيدگي و هماهنگي امور
مهندسان مشاور شهر ساز طرف قرارداد شهرداري و نظارت بر فعاليتهاي آنان.

اعلام نيازهاي آموزشي پرسنل حوزه به واحدهاي ذيربط به منظور برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي .
تهيه و تدوين و پيشنهاد و نظارت بر محتواي شبكه پرتال در حوزه معاونت .
اتخاذ تدابير و ايجاد امكانات به منظور پشتيباني و امنيت سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه.
 اخذ
آمار و اطلاعات فعاليت ها و اقدامات انجام شده شهرسازي و معماري از
واحدهاي تابعه حوزه شهرسازي و معماري مناطق 22گانه شهرداري تهران به منظور
ايجاد بانك اطلاعات جامع حوزه شهرسازي و معماري.

تدوين برنامه هاي لازم جهت برخورداري از فن آوري اطلاعات و توسعه آن.
ساير وظايف حسب مورد كه از جانب مقام مافوق ابلاغ مي شود.


شرح و وظایف اداره طرح و برنامه

شرح وظایف اداره طرح و برنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

 

الف : هسته تحلیل و برنامه ریزی
ب : هسته آمار و مطالعات جغرافیایی
ج : هسته انفورماتیک ( سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه )
د: هسته تحقیق و توسعه R&D 
ه: هسته بودجه ریزی عملیاتی
و: هسته کنترل کیفیت و ارزیابی عملکرد


• تهیه گزارش های عملکرد دوره ای از فعالیتهای سازمان
• نو آوری ، خلاقیت و طراحی فعالیتهای جدید در قلمرو وظایف سازمان
• نظارت و ارزیابی فعالیتها واعمال نتایج حاصل در برنامه ها و فعالیتها آتی
• طراحی وبرنامه ریزی برای ارتقای کلیه اموری که به رشد کمی و کیفی ارتباط و
همدلی بین سازمان ومردم و دستگاهها و مدیران و کارکنان با یگدیگر بیانجامد

• سیاستگذاری ، هدایت و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه سازمان
• انجام مطالعات لازم به منظور طراحی الگوی ساختاری و سیستم ها و روشهای متناسب با نیازهای سازمانی
• تنظیم چارت سازمانی و تدوین اهداف و شرح وظایف واحدها و سازمان تفصیلی
• امکان سنجی و بررسی مستمر سازمان،سیستم ها و روش های سازمانی و استقرار
برنامه مدیریت اسناد و کنترل فرم ها به منظور اصلاح و بهبود آنها
• تهیه ضوابط ، دستورالعمل ها ،فرم ها و روش های مورد نیاز در کلیه زمینه ها و اصلاح و تغییر آنها در صورت لزوم
• مطالعه و برنامه ریزی به منظور استقرار نظام سازمانی بهینه( ISO,EFQM,TQM,… )
• ایجاد هماهنگی لازم در فعالیت‌های آماری حوزه‌های مختلف
• ایجاد تفکر ثبتی نمودن نظام آماری
• برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم جهت ایجاد ساختار و ارتباط الکترونیکی بین بانکهای اطلاعاتی سطح سازمان
• تجزیه و تحلیل سیستم های سازمانی از طریق مطالعه در ارتباطات، فعالیتها و
نحوه تقسیم کار واحدهای سازمان و تنظیم وپیشنهاد بهترین روشهای انجام کار
• کتابخانه تخصصی (الکترونیک) جهت ارائه اطلاعات به همکاران و دانشجویان
• بررسی شرح خدمات تهیه طرح ها
• بر نامه ریزی لازم در جهت تدوین نیازهای آموزشی، استاندارد نمودن و مدون
کردن آنها با توجه به شرح شغل و وظایف شاغل برای کلیه سطوح سازمانی(نیاز
سنجی آموزشی)
• مکانیزاسیون نرم افزاری و سخت افزاری سازمان و مدیریت شبکه الکترونیکی WAN,LAN
• انجام کلیه مطالعات مرتبط با IT
• کنترل کلیه پروژهای سازمان
• بررسی و مطالعات لازم در رابطه با توسعه ایستگاههای مورد نیاز با توجه به توسعه شهر
• انجام تمهیدات لازم و بر نامه ریزی صحیح جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث
با بالا بردن اطلاعات و آگاهی افراد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی با
ادوات و تجهیزات نوین امروزی و استاندارد سازی آنها به منظور به حداقل
رساندن آمار حوادث ،سوانح مربوط به حریق،امداد و نجات
• تهیه آمار و اطلاعات مربوط به امور انجام شده به واحدهای مختلف سازمان و
انطباق آن با اهداف کلی سازمان و تهیه انحرافات از حالت استاندارد و برنامه
ریزی در جهت اقدامات اصلاحی در رابطه با عملکرد سیستم و پرسنل سازمان به
منظور دستیابی به اهداف سازمان.
• تدوین و ارائه راهکار مناسب با توجه به اهداف سازمانی و ارائه به منظور تصویب نهایی
• تعیین اهداف کلان سازمانی با توجه به بودجه، درآمد و نیازهای سازمان( بر اساس مصوبات شورا و هئیت مدیره سازمان و. . .)
• انجام برنامه ریزی های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به خط مشی ها و اهداف سا زمان
• مطالعه ،پیشنهاد و ارائه طریق در رابطه با ارتقاء امور سازمانی ( پیشنهاد
روشهای اجرایی انجام امور مختلف سازمان و مستند سازی چگونگی انجام امور
سازمانی) و بهینه سازی فعالیتهای واحدهای اداری ،مالی ،فنی، عملیاتی و
آموزشی ،پژوهشی و در رابطه با منابع درآمدی ،هزینه یابی، بودجه، خرید ابزار
،وسایل و تجهیزات ، ماشین آلات .
• ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف سازمان با رعایت سلسله
مراتب اداری و سازمانی و حذف بروکراسی زائد اداری به منظور تسهیل امور
بخشهای مختلف سازمان و جلو گیری از تداخل وظایف سازمانیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top