نحوه گزارش نویسی تحقیق تخلفات اداری

تخلفات اداری و چگونگی شکایت و رسیدگی به آنها

پاراف گزارش تخلفات اداری و چگونگی شکایت و رسیدگی به آنها به نقل از حمایت ، دولت این همه کارمند دارد که قرار است برایش کار
کنند تا گره‌ای از مشکلات کشور و مردم باز شود. حالا اگر کارمندی به
وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد
داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند، قوانین حسابی گوشش را می‌پیچانند. این فرد با قانون
رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه
می‌شود. در همین ابتدا این را به خاطر داشته باشید که برای حفظ سلامت و
رعایت چارچوب‌های تمام سیستم‌های اداری و اجتماعی و هم‌چنین حفاظت از حقوق
کارکنان و شهروندان که از خدمات آن‌ها بهره می‌برند و جلوگیری از
سوء‌استفاده‌های احتمالی کارکنان، قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۲ در بیست و هفت ماده و بیست و نه تبصره به تصویب رسید.

قانون،
تخلف اداری را هرگونه اعمال، رفتار و گفتاری تعریف کرده است که حیثیت و
موقعیت اداری کارمند را خدشه دار کند و باعث نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و
حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات شود. به عبارتی قانون تخلفات اداری آمده است تا به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های اداری و سازمان‌های مستقل دولتی رسیدگی کند این کار
را توسط هیأت‌هایی تحت عنوان «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان»
انجام می‌دهد. این را به خاطر داشته باشید که این هیأت‌ها در دو مرحله این
وظیفه را انجام می‌دهند:

۱- هیأت‌های بدوی    ۲- هیات‌های تجدید نظر           راه‌های اعلام اعتراض

البته
به همین راحتی هم نیست که از یک نفر شکایت داشته باشید و راه بفتید بروید
سراغ محاکم و شکایت کند. باید ابتدا مدارک تهیه شود و در ضمن، رسیدگی به
تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و در این میان اگر
هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، وی نیز در جلسه باید حاضر شود. البته
متهم که همان کارمند است می‌تواند درخواست کتبی بدهد تا در جلسه بررسی حاضر
شود، در این میان هیأت نیز موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.

برابر قانون،
هر کدام از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل
دارند. البته حکمی که صادر می‌کنند به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و با
حکم وزیر و یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی به مدت سه سال صادر می‌شود.اگر
می پرسید این هیأت‌های بدوی کجا تشکیل جلسه می‌دهند باید بدانید که در
تمام دستگاه‌ها و هیأت‌های تجدید نظر در مرکز وزارت‌خانه یا سازمان مستقل
دولتی تشکیل می‌شود و البته شعبه‌هایی نیز دارد که در صورت لزوم می‌توانند
به مشکل رسیدگی کنند. به خاطر داشته باشید که هر یک از هیأت‌های بدوی و
تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و یک نفر
دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌ها انتخاب و تعیین می‌کنند.

راهی
برای دستبابی سریع به مدارک :  برای اعتراض نسبت به عملکرد یک کارمند به
مدارک نیاز است و برای تسریع در جمع‌آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و
مدارک، هیات‌ها می‌توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده کنند. گروه‌های
تحقیق هر یک از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مستقل از یکدیگر هستند و یک گروه
تحقیق نمی‌تواند در تحقیقات مربوط به مراحل بدوی و تجدیدنظر یک پرونده
اقدام به تحقیق کند. گروه تحقیق متشکل از سه عضو است از بین افراد متأهل،
متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه
و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب
هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند. البته به یاد داشته باشید که
حداقل دو نفر از اعضای این گروه باید کارمند باشند. دراین گروه‌های تحقیق
فقط درباره کارمندی تحقیق می‌شود که از طرف هیأت‌های بدوی یا تجدید نظر،
بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق فقط در حدودی
انجام می‌شود که هیأت‌ها معین می‌کنند.این
را نیز به خاطر داشته باشید که اگر عضو گـروه تحقـیق قرابت نسـبی یا سببی
با مـتهم داشتـه باشد یا در دعوای طرح شده ذی‌نفع باشد، یا با متهم دعوای
حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد. همچنین
تما هیأت‌های رسیدگی‌کننده باید برای صدور آرا از فرم‌های مخصوصی که از طرف
دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیر خانه هیأت عالی
نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود، استفاده کنند.

برای
شکایت از عملکرد یک کارمند متخلف برای این که همه کارها درست پیش برود
باید یکسری فرم را تکمیل ‌کنید. در این فرم‌ها موارد زیر درج شده است:

نام صحیح و کامل هیأت صادر کننده رأی/مشخصات سجل کارمند/نوع استخدام/مدرک تحصیلی و مشخصات کارمند/حالت استخدامی/تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون/ذکر عنوان کامل و دقیق مجازات و بند استنادی مربوط/درج نشانی (آدرس) کارگزینی مربوط در آرای قابل پژوهش/درج مهلت اعتراض به دیوان عدالت اداری در آرای قطعی

 به دلیل اینکه ممکن است با برنده شدن شاکی، کارمند شغل خود را از دست بدهد، رای صادر باید موارد زیر را داشته باشد:

رعایت
آیین نگارش رای/ذکر خلاصه سوابق کاری کارمند/اشاره به شکایت یا اعلام
واصله به هیأت/تبیین سیرمراحل رسیدگی/اتخاذ تصمیم و صدور رأی/رای چطور صادر
می‌شود

برای صادر شدن رای از سوی هیات
موارد زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد. به عبارتی هیأت پس از اتمام رسیدگی و
ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به دفاعیات متهم و
مواردی از جمله میزان خسارت وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت
و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت سوابق کارمند،
وجود و یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی
هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط باشد.

آرای هیأت‌های بدوی در موارد زیر قابل تجدید نظر خواهد بود:

در صورتیکه حکم مذکور موجب انفصال موقت از یک ماه تا یک سال شود.

در صورتیکه حکم مذکور موجب تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال شود.

در
صورتیکه حکم مذکور موجب بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه
خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد
مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال
خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای شود.

در
صورتیکه حکم مذکور موجب بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه
خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای
مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه باشد.

در صورتیکه حکم مذکور موجب اخراج از دستگاه متبوع گردد.

به
خاطر داشته باشید اگر رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت
مقرر درخواست تجدید نظر بدهد، رای صادر شده قطعی می‌شود و از تاریخ انقضای
مهلت یاد شده لازم‌الاجرا خواهد شد. همچنین تمام هیأت‌ها مکلفند در متن
آرای قطعی صادر شده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را درج کنند یعنی کسی که حکم طرفین بداند که یک ماه وقت دارد به دیوان عدالت اداری شکایت کند.کاهش آمار شکایت از دستگاه‌های دولتی

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به اینکه «مغایرت مصوبات با قوانین از ۱۴ درصد در دولت گذشته به ۲ درصد در دولت یازدهم کاهش یافته است»، از کاهش شکایت‌های ورودی از دستگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری در دو سال گذشته خبر داد.

الهام امین زاده در نشست مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی آذربایجان شرقی، این روند را نشان دهنده قانون مداری و پایبندی به قانون در دستگاه‌های دولتی دانست و گفت: با شکل‌گیری سازمان حقوقی کشور در دولت تدبیر و امید، موانع حقوقی کشور شناسایی شد و با رفع این مشکلات، شاهد حکمرانی قانون در بین مردم و دستگاه‌ها خواهیم بود.

وی، ویژگی بارز و هنر دولت‌های عقب مانده را قانون‌گریزی عنوان و تصریح کرد: در مقابل، قانونمداری هنر دولت‌های توسعه یافته است، از این رو باید تلاش کنیم به سمت قانونمداری و اجرای قانون حرکت کنیم.

امین‌زاده با اشاره به مبارزه فساد اداری در دستگاه‌ها، تأکید کرد: تا زمانی که مردم به قوانین
اداری آشنا نباشند و سیاست کیفری کشور ارتقا نیابد، نمی‌توان با این معضل
مبارزه کرد. باید ضمن تقویت دستگاه‌های نظارتی، منفذهای فساد را نیز مسدود
کرد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top