مقالات وپایان نامه مدیریت

انجام مقاله و پایان نامه مدیریت و MBA

امروزه یکی از دلایل کندی پیشرفت کشورهای در حال توسعه مشکلات
فروان آنها در زمینه مدیریت چه در سطح کلان و چه در سطح خرد می باشد. در
واقع تامین نیازهای خدماتی, درمانی, فنی, تفریحی جامعه بدون وجود مدیران
لایق که بالاترین کارآیی و بهره وری را داشته باشند, امکان پذیر نخواهد
بود. برای همین هر کشور و جامعه ای برای چیره شده بر مشکلات سازمانی خود,
پیش از هر چیز باید مساله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادی داده شود.
رشته مدیریت با توجه به سابقه نسبتاً مناسب در حال حاضر نتوانسته به دلیل
مشکلات فروان در کشور عزیزمان به توسعه کشور کمک شایان توجهی را کرده باشد و
ما در موسسه خود به دنبال کمک به آموزش و مشاوره در زمینه رشته مدیریت می
باشیم که بتوانیم کمکی در راستای پیشبرد مسائل مدیریتی انجام داده باشیم.

تاریخچه رشته مدیریت

رشته مدیریت در ابتدا با گرایش امور اداری شروع به فعالیت
کرد. این گرایش از قدیمی ترین گرایش های مدیریت است که کار خود را در سال
1333 به موجب عقد قرارداد بین دانشگاه تهران و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی به
منظور تربیت مدیران برای اداره سازمانهای دولتی و خصوصی، در دانشکده حقوق
دانشگاه تهران با همکاری گروهی از اساتید آمریکایی آغاز کرد. سپس این رشته
در مقاطع و گرایش های مختلف و در دانشگاههای گوناگون کشور گسترش یافته و
همینک در غالب دانشگاههای دولتی، آزاد , غیر انتفاعی و پیام نور ارائه می
گردد. لیست رشته های که در ایران در رشته مدیریت تدریس می شود به شرح ذیل
می باشد.

سطح کارشناسی

 1. مدیریت بازرگانی
 2. مدیریت مالی
 3. مدیریت دولتی
 4. مدیریت صنعتی
 5. مدیریت بیمه
 6. مدیریت امور بانکی
 7. مدیریت امورگمرکی

سطح کارشناسی ارشد:

گرایش های بازرگانی:

بازاریابی, بیمه, سیاستگذاری(استراتژیک), بازاریابی بین الملل, مالی

گرایش های مدیریت دولتی

مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی, تحول, تشکیلات و روش­ها, سیستم های اطلاعاتی, مالی دولتی

گرایش های مدیریت اجرایی و شهری

استراتژیک, بازارایابی و صادرات, تولید و عملیات پیشرفته

مدیریت فناوری اطلاعات:

نوآوری, استراتژی های توسعه صنعتی, انتقال تکنولوژی, سیاست­های تحقیق و توسعه, نظام کیفیت فراگیر, مدیریت منابع اطلاعاتی,

مدیریت صنعتی:

تحقیق در عملیات و تولید در عملیات

سطح دکترا:

مدیریت بازرگانی با گرایش های:

مدیریت بازاریابی، مدیریت سیاست گذاری بازرگانی، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت دولتی با گرایش های:

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت صنعتی:

مدیریت تولید و عملیات، تحقیق در عملیات

در تقسیم بندی جدید در سطح دکترا دیگر تعاریف گذشته از مدیریت
و تقسیم بندی وجود ندارد و اکثر رشته ها به صورت جداگانه از مدیریت دولتی و
بازرگانی و …… نام گذاری می شوند. همانند مدیریت رفتار سازمانی یا مدیریت
بازاریابی بین الملل

نرم افزارهای پرکاربرد در رشته مدیریت

Spss:

این نرم افزار ابتداً در رشته­ های علوم اجتماعی مورد استفاده
قرار گرفت و سپس به رشته های دیگر علوم انسانی همانند مدیریت گسترش یافت.
spss مخفف sciences statistical package for the social می باشد. این نرم
افزار در 28 جولای 2008 توسط شرکت بزرگ IBM خریداری و به نام SPSS
Statistics نام گذاری شد.

قابلیت­های کلیدی نرم افزار IBM SPSS Statistics

 • شامل آمار توصیفی: جدول بندی شطرنجی, آمار توصیفی استنباطی, بسامدها و
  توصیفات آورده می شود. در واقع ویژگی های جمعیت شناختی متغیرهای تحقیق را
  در غالب نمودار به تصویر می کشد.
 • تعیین آمارهای دومتغیره: میانه, آزمون t ، همبستگی, آزمون های
  غیرپارامتریک دسته بندی می شود. در این بخش این نرم افزار به بررسی رابطه
  بین متغیرهای تحقیق استفاده می شود. در رشته مدیریت آزمون پیرسون در بخش
  پارامتریک برای بررسی رابطه بین متغیرها و اسپیرمن در بخش غیرپارامتریک
  بسیار پرکاربرد می باشد.
 • پیش بینی برای تشخیص گروه­ها: که شامل تحلیل عاملی, تحلیل خوشه ای,
  جداکننده و …. می باشد. با توجه به گسترش امروزی نرم افزارهای معادلات
  ساختاری این بخش از این نرم افزار کاربرد فراوانی در رشته مدیریت ندارد.

نرم افزار های معادلات ساختاری که توسط این موسسه به کار گرفته می شود

یکی از قوی­­ترین و مناسب ترین روش­های تجزیه و تحلیل در علوم
های اجتماعی و رفتاری تجزیه و تحلیل چند متغیره است. زیرا ماهیت این­گونه
موضوعات چندمتغیره بود و نمی­توان آن­ها را با شیوه­ های دو متغیره حل
نمود. از طریق معادلات ساختاری می توان ساختارهای فرضی کلی یا الگوهای علی
را با داده های غیر آزمایشی تایید کرد. معادلات ساختاری، چارچوب منسجمی را
برای برآورد قدرت روابط بین همه متغیرهای یک الگوی نظری فراهم می آورد.
نظریه ها محور اساسی در این الگو هستند و بدون آنها نمی توان توصیف مناسبی
از روابط درونی متغیرها داشت. معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری از
خانواده رگرسیون چندمتغیری است که امکان آزمون همزمان مجموعه ای از
معادلات رگرسیون را فراهم می کند. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک
رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده
شده و پنهان است .

نرم افزارهای پرکاربرد که در این موسسه جهت انجام کارهای پایان نامه ای زیاد استفاده می شود: lisrel، smartpls، amos می باشد.

Liserl , amos به عنوان نسل اول نرم افزارهای پرکاربرد در معادلات ساختاری محسوب می شود. در حالی که pls ها نسل بعدی این نوع معادلات می باشند.

نسل اول­ها و روش کار این موارد:

این روش­ها که به روش­های کواریانس محور معروف هستند، توسط
جورسگوک (1969) معرفی شدند. هدف اصلی این روش­ها تأیید مدل است که برای این
کار به نمونه ­هایی با حجم بالا نیاز دارند. در این روش به تخمین ضرایب
مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از به حداقل رساندن تفاوت بین ماتریس­های
واریانس-کواریانس مشاهده شده و پیش­بینی شده می­پردازند. ماتریس
واریانس-کواریانس مشاهده شده توسط واریانس و کواریانس محاسبه شده بین
متغیرهای مکنون به دست می­ آید. پرکاربردترین رویکرد محاسبه ضرایب در
روش­های نسل اول، رویکرد تخمین حداکثر احتمال است که نیاز به داده­ های
مربوط به متغیرهای مشاهده شده (سوال­ها) دارد که این متغیرها حتما باید از
توزیع نرمال پیروی کرده باشند.

نسل دومی ها و روش کار این موارد:

روش­های مولفه محور که بعدا به روش حداقل مربعات جزئی تغییر
(Partial Least Squares) تغییر نام دادند، توسط ولد (1974) ابداع شد. این
روش از دو مرحله تشکیل شده است: 1) سنجش مدل های اندازه گیری با معیارهای
مربوط به پایایی و روایی . 2) سنجش بخش ساختاری با استفاده از ضرایب t.

مزیت نسل دومی ها نسبت به نسل اولی ها همان توانایی این نرم
افزار ها در تحلیل داده های اندک است. مثلاً در نرم افزار نسل اولی lisrel
توانایی تجزیه و تحلیل داده های کمتر از نمونه 200 را نخواهد داشت یا به
سختی run می شود این در حالی است که نرم افزار همانند smartpls توانایی
تحلیل داده های کمتر از 200 را به راحتی دارد.

نرم افزارهای پرکاربرد بعدی که در این موسسه در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد مربوط به تصمیم گیری چندمتغیره می باشد.

تصمیم گیری چندمعیاره:

از آنجا که امروزه محیط اطراف سازمان­ها محیطی کاملاً متغیر و
پیچیده می باشد و عوامل زیادی در تصمیم مدیران تاثیرگذار می باشد, باعث
شکل گیری شکل جدیدی از نرم افزارها در مدیریت شد که بسیار پرکاربرد می
باشد. این نرم افزار در حوزه مدیریت به دو بخش تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)
و تصمیم گیری چندهدفه(MODM) تبدیل می شود. در ذیل چند نرم افزار پرکاربرد
این مجموعه که در موسسه شریف یار بسیار پرکاربرد می باشد و متخصصان ما برای
انجام تحقیقات به این موارد بسیار تاکید دارند آورده شده است.

AHP:

این رویکرد به فارسی به تحلیل سلسه مراتبی معروف می باشد که
با به کارگیری معیارهای کیفی و کمی به طور همزمان و نیز قابلیت بررسی
ناسازگاری در قضاوت ها می تواند در بررسی موضوعاتی همچون برنامه ریزی شهری و
منطقی, بهینه سازی ترکیب تولید ، بودجه بندی دستگاه­های دولتی و …… کاربرد
مطلوبی داشته باشد. در این روش با توجه به مصاحبه خبرگان می توان معیارها و
زیرمعیارهای هر یک متغیرها را محاسبه کرد و در عین حال می توان وزن نسبی
هر یک از این معیارها را محاسبه و در انتها اولویت بندی از این معیارها نیز
می توان بر اساس وزن نسبی به دست آورد.

Fuzzy AHP

در تئوری فازی برای مواجهه با اکثر پدیده­ های جهان واقع که
در آن­ها عدم قطعیت وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از
مجموعه­ ها, اعداد و اتفاق­های دنیای واقعی را می توان با منطق فازی توجیه
کرد. در این روش تعمیم مفاهیم فازی در تعیین ماتریس­های مقایسه زوجی دخالت
داده می شود.

ANP (Analytic Network Process)

این روش شکل پییشرفته تری از AHP می باشد که در آن خبری از
ساختار سلسله مراتبی نمی باشد، در نتیجه روابط پیچیده ­تر بین سطوح مختلف
تصمیم را به صورت شبکه ای نشان می دهد و تعاملات و بازخوردهای میان معیارها
و آلترناتیوها(گزینه­ ها) را در نظر می گیرد.

SAW (Simple Additive Weighted)

در این روش به دنبال برآورد تابع مطلوبیتی به ازای هز گزینه
است تا گزینه­ ای با بیشترین مطلوبیت انتخاب شود. در این روش فرض بر
استقلال ارجحیت و مجزا بودن آثار شاخص­ها از یکدیگر است. در این روش با
محاسبه اوزان اهمیت شاخص­ها می توان به راحتی به ارجحیت گزینه ها دست یافت.

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)

در این روش بحث انتخاب نقطه ای در کمترین فاصله از نقطه
ایده­آل مثبت می باشد. در این روش در ابتدای تحقیق ما دو نقطه به عنوان
ایده­آل مثبت و منفی را به دست خواهیم آورد و نقطه ای را به عنوان پاسخ در
نظر می گیریم که کمترین فاصله را از ایده آل مثبت داشته باشد.دانلود رایگان بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

چكيده:

مادرعصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ،
عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به
كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند
اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره
كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن
اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي
اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

طي ساليان اخير موج استفاده و بهره گيري از سيستمهاي
اتوماسيون اداري كشور مارافراگرفته است وبسياري از سازمانها ، تمايل زيادي
براي بهره گيري و استفاده از اين سيستمها از خود نشان مي دهند و حاضرند
مبالغ كلاني را جهت استقرار و بكارگيري اين سيستمها صرف نمايند اما بايد
بررسي نمود كه چنين سيستمها ي اطلاعاتي تاچه اندازه توانسته به مديران
سازمانها در  بهبود تصميم گيري  كمك نمايد وآيا توانسته چنين سيستمهايي
انتظارات مديران را در تصميم گيري ها براورده نمايد .  هدف اصلي ازاين
تحقيق بررسي اثرات سيستم اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران
(استانداري گيلان و حوزه ستادي) مي باشد و شامل اهداف فرعي مانند شناسايي
يك سيستم اتوماسيون جامع اداري مناسب جهت اطلاع رساني به مديران، بررسي و
تجزيه و تحليل آثارونتايج حاصل از سيستم اتوماسيون اداري برتصميم گيري
مديران، بررسي و شناسايي عوامل موثر بر موفقيت سيستم اتوماسيون اداري از
نظر تامين اطلاعات مناسب نظير صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادي بودن، بررسي
اثرات اتوماسيون اداري بربهبود فرآيند تصميم گيري مديران، ارائه راهکار
برای بهبود عملکرد سیستم اتوماسیون جهت بهره برداری مي باشد. سيستم
اتوماسيون اداري كه با مشخصه هايي مانند تعدادنامه ها ي صادره ، تعداد نامه
ها ي وارده ،ادراك ، ساعات استفاده  به عنوان متغيرمستقل و بهبود تصميم
گيري مديران با مشخصه هايي مانند صحت،دقت،اقتصادي بودن،به هنگام بودن به
عنوان متغيروابسته مطرح مي باشد.

روش تحقيق علي – مقايسه اي مي باشد .ونتايج حاصل از تحقيق
نشان داد كه سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت
دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد .
سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد.و شواهدي
بررد فرضيهاي چهارگانه  مذكور وجودنداشت

پيشنهاد مي گردد مبانی مفهومی اتوماسیون اداری ، در فراگیر
ترین شکل خود در ادارات دولتی و در یک قالب مبتنی بر توسعه فرهنگ سازمانی ،
به کارکنان آموزش داده شود .و با توجه به سیاستهای کلی دولت در زمینه
ایجاد دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری که به آن پرداخته شده است برای
تحقیق وسیع در سطح ملی در این زمینه ، آماتور از تیم محقق متخصص دارای
امکانات تحققاتی وسیع و اساتید مجرب دانشگاه یا همکاری شرکت های متخصص
اتوماسیون اداری استفاده شود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               
 صفحه

چکیده
………………………………………………………………………………………………………………………1 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1   تبیین موضوع
تحقیق……………………………………………………………………………………………….4

3-1   اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………….6

4-1 اهداف تحقیق
……………………………………………………………………………………………………….7

1-4-1اهداف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….7

2-4-1اهداف فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………….8

5-1 سوالات تحقیق
………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1سوالات اصلی
……………………………………………………………………………………………………8

2-5-1سوالات فرعی
……………………………………………………………………………………………………8

6-1 تبیین فرضیه های تحقیق
………………………………………………………………………………………….8

7-1 متغیر های تحقیق
…………………………………………………………………………………………………..8

8-1 تعریف عملیاتی
متغیرها…………………………………………………………………………………………..9

      خلاصه فصل
………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم : ادبیات ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
……………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2 تصمیم گیری در سازمانها………………………………………………………………………………………14

2-2   مدیریت در قرن
21………………………………………………………………………………………………16

3-2 نقش استراتژیک اطلاعات………………………………………………………………………………………19

4-2 روش سیستمها و دیدگاه سیستمی……………………………………………………………………………..20

5-2 چرخه حیات
سيستم…………………………………………………………………………
……………………22

6-2 اطلاعات
……………………………………………………………………………………………
……………… 22

7-2 اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی .. … … … … … … … … … … … .. … … … … … …….24

8-2 سیستم های
اطلاعاتي……………………………………………………………………………………………..24

9-2 طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………………………………25

10-2 سیستم های اطلاعاتی عمودی…………………………………………………………………………………..26

11-2 تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ………………………………………………………………………………… 25

12-2 کاربردتکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی …………………………………………………………………………27

13-2 طرح ریزی
سازمان………………………………………………………………………………………………28

14-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها …………………………………………………………………………….29

15-2 کاربرد سیستم های اطلاعاتی رایانه محور……………………………………………………………….. 33

16-2 مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………..36

17- 2سیستم های اطلاعاتی مدیریت ……………………………………………………………………………….37

18- 2سیستم اطلاعات مدیریت ………………………………………………………………………………………37

19-2 سیستم های اطلاعاتی سازمانی………………………………………………………………………………..37

20-2 سیستم های میان سازمانی
………………………………………………………………………………………38

21-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم …………………………………………………………………………………..38

22-2 سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری…………………………………………………………………………..38

23-2 سیستم های پشتیبانی  تصمیمات گروهی…………………………………………………………………..39

24-2 سیستم پردازش معاملات ………………………………………………………………………………………40

25-2 هوش مصنوعی
…………………………………………………………………………………………………..40

26-2 سیستمهای اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی ………………………………………………………………43

27-2 سیستم کارکنان
دانشی………………………………………………………………………………………….44

28-2 سیستم های پشتیبانی مدیران ارشد ………………………………………………………………………….45

29-2 سیستم های پشتیبانی عملیاتي…………………………………………………………………………………45

30-2 سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………………………46

31-2 ویژگیهای سیستم گزارشات مدیریت ……………………………………………………………………..47

32-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… 47

33-2 طبقه بندی سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………. 48

34-2اتوماسیون 
اداری…………………………………………………………………………………………………49

35-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری………………………………………………………………….. ………..49

36-2ارگونومی در مکانیزاسیون اداری …………………………………………………………………………..50

37-2 بار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………..51

38-2 مجموعه نرم افزار های اتوماسیون …………………………………………………………………………52

39-2 دستیابی به تعریفی بنیادین …………………………………………………………………………………..52

40-2 سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….54

41-2 نمونه کربرد های سیستم اتوماسیون اداری ……………………………………………………………..55

42-2 سیستم های طلاعاتی اتوماسیون اداری ………………………………………………………………….56

 

43-2 نکات برجسته درباره اتوماسیون و بهسازی روشهای کار …………………………………………..59

44-2 خود کار سازی
………………………………………………………………………………………………..60

45-2 ضرورت تفکر برای آینده …………………………………………………………………………………..61

46-2 بهبود کار و اتوماسیون
……………………………………………………………………………………….61

47-2 تحقق دولت الکترونیک در ایران …………………………………………………………………………63

48-2 اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی…………………………………………………………………………….64

49-2 اتوماسیون فعالیتهای عمومی …………………………………………………………………………………64

50-2 مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………………65

51-2 نقد و بررسی تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………65

خلاصه فصل
……………………………………………………………………………….
…………………………….71

فصل سوم: روش اجرایی تحقیق

 1-3 مقدمه
………………………………………………………………………………………………………………73

2-3 روش تحقیق
………………………………………………………………………………………………………73

3-3 جامعه آمار و حجم نمونه مورد تحقیق …………………………………………………………………….74

4-3 نمونه و نمونه
گیری……………………………………………………………………………………………..75

5-3 برآورد حجم نمونه
……………………………………………………………………………………………..75

6-3 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………75

      1-6-3 مصاحبه
…………………………………………………………………………………………………..75

     2-6-3  پرسشنامه
………………………………………………………………………………………………….75

7-3 روایی و پایایی پرسشنامه
………………………………………………………………………………………77

8-3 خلاصه فصل
……………………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آمار داده های تحقیق

  1-4 مقدمه
……………………………………………………………………………………………………………81

2-4  داده
……………………………………………………………………………………………………………..81

3-4  اطلاعات
……………………………………………………………………………………………………….81

4-4 سیستم های پردازش …………………………………………………………………………………………83

5-4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………83

6-4 جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………84

تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………….94-84

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهاد ها و محدودیت ها

مقدمه
……………………………………………………………………………………………………………………96

2-5 نتایج تحقیق
…………………………………………………………………………………………………….97

3-5 پیشنهادات
………………………………………………………………………………………………………97

محدودیت  ها
……………………………………………………………………………..
…………………………98

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی
…………………………………………………………………………………………………………..99

 منابع
انگلیسی………………………………………………………………………………………………………102

پرسشنامه
…………………………………………………………………………………………………………….103.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top