معافیتهای جدید مالیاتی

مصوبات جدید مالیاتی مجلس/ معافیت مالیاتی درآمد سالانه کمتر از ۱۲ میلیون ریال

مجلس شورای اسلامی درآمد سالیانه ۱۲ میلیون ریال را از پرداخت مالیات از یک یا چند منبع معاف کرد.

به
گزارش اقتصادایران آنلاین، بر این اساس، سازمان امور مالیاتی موظف است سقف
معافیت بیان شده را برای هر سال مطابق شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
شهری سال قبل که بانک مرکزی آن را اعلام کرده است ، تعیین و پس از تأیید
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کند.

همچنین نمایندگان مصوب
کردند، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر120
میلیون ریال تا 7 برابر مشمول مالیات سالیانه 10 درصد و مازاد بر آن 20
درصد در نظر گرفته شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد دیگری از رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کردند.

بر
این اساس، مبالغی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که
مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نیستند با عنوان حق مشاوره، حق حضور
در جلسات، حق تدریس، حق تحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند، بدون در نظر
گرفتن معافیت مالیاتی درآمدهای سالیانه کمتر از 12 میلیون ریال، مشمول
مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد هستند.

کارفرمایان موظفند در موقع
پرداخت یا تخصیص، مالیات تعلق گرفته را کسر و به سازمان امور مالیاتی
پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جرایم در نظر گرفته شده
خواهند بود.

همچنین نمایندگان چند اصلاح عبارتی نیز در بند (21) لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام دادند.

بدین
ترتیب، در ماده 90 این بند از قانون به جای عبارت «محل اشتغال حقوق بگیر،
یا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) این قانون، اداره امور مالیاتی محل
پرداخت‌کننده حقوق» کلمه «ذی‌صلاح» قرار می‌گیرد و همچنین در بند (5) ماده
(91) عبارت «که در موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت
می شود» حذف می شود.

مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کرد: صاحبان
مشاغل موضوع ماده (95) بند (23) قانون مالیات های مستقیم موظفند دفاتر یا
اسناد و مدارکی را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط، ازجمله دفاتر تجاری
موضوع قانون تجارت درخصوص تجار تنظیم می شود، برای تشخیص درآمد مشمول
مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آن تنظیم کنند.

آیین
نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آنها
اعم از ماشینی و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم
فعالیت برای مؤدیان و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول
مالیات به مراجع ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن
این قانون در سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و باید به تصویب وزیر
امور اقتصادی و دارایی برسد.

در جلسه امروز همچنین طرح اصلاح ماده
45 تدوین آیین نامه داخلی مجلس درباره اعضای کمیسیون تلفیق، گزارش دیوان
محاسبات کل کشور در خصوص تفریغ بودجه 92، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی
درباره بخش تعاونی اقتصاد و گزارش کمیسیون اصل 90 درباره وضع خودروهای
وارداتی دستورکار مجلس است.

اصلاح ماده 97 از بند (24) قانون مالیات‌های مستقیم

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده (97) از بند (24) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کردند.

براساس
این اصلاحیه، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به
تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با
رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد خواهد
بود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه های مالیاتی
دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص
های تعیین شده خود یا به طور نمونه انتخاب و به آن رسیدگی کند.

در
صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با
مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور به تنظیم برگ ارزیابی
مالیاتی براساس اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و
مطالبه مالیات تعلق گرفته اقدام می کند.

چنانچه مؤدی ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ مطالبه مالیات به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط
اقدام کند اظهارنامه مالیاتی مؤدی براساس فرایند این ماده بررسی می‌شود و
در غیر این صورت مالیات مطالبه شده مطابق برگ ارزیابی مالیاتی تنظیم شده در
سازمان امور مالیاتی، قطعی و لازم الاجراست.

این حکم مانع از تعلق جرایم و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نخواهد بود.

آیین
نامه اجرایی مربوط به این ماده و نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی و
نحوه انتخاب برخی از اظهارنامه‌ها برای رسیدگی و شاخص‌های قبول یا رد
اظهارنامه‌های انتخاب شده، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و
ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران
می‌رسد.

سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف شد حداکثر ظرف 3 سال از
تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در
سراسر کشور مستقر و فعال کند و در طی این مدت در دفاتر مالیاتی که نظام
جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، مواد 97 ، 98 ، 152 ، 154 و 271
قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 اجرا خواهد شد.


معافیت‌های جدید مالیاتی برای تولید

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران از طرح های
متعدد سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد و گفت:
مهمترین این طرح ها استقرار طرح جامع امور مالیاتی است.

به گزارش تسنیم، حسین بنی صفار ایجاد بانک اطلاعاتی ماده 169 مکرر و
تشخیص پرونده های مالیاتی از این بانک اطلاعاتی را یکی از راههای جلوگیری
از فرار مالیاتی اعلام کرد. وی با اشاره به اینکه بیش از 40 صنف و اتحادیه
ملزم به استفاده از صندوق های فروش شده اند گفت:‌ استفاده از صندوق های
فروش یک موضوع جدی است که اگر صنوف استفاده نکنند برای آنها تبعات قانونی
خواهد داشت.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران با تاکید بر اینکه مودیان مالیاتی
باید تابع قانون باشند گفت:‌ حمایت از تولید از برنامه های سازمان امور
مالیاتی است.

بنی صفار افزود: برای سرمایه گذاری های جدید و اجرای طرح های توسعه ای در
واحدهای تولیدی بر اساس ماده 132 معافیت های مالیاتی در نظر گرفته شده است.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت: این واحد ها در مناطق توسعه
یافته به مدت چهار سال از 80 درصد درآمدهای ابرازی و در مناطق کمتر توسعه
یافته به میزان 100 درصد از پرداخت مالیات معاف هستند.

بنی صفار با اشاره به اینکه در اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز که در
مراحل نهایی است معافیت های حمایتی برای تولید در نظر گرفته شده است گفت:
همچنین در اصلاح قانون مالیات ، دامنه رقابت برای صاحبان صنایع و بخش های
اقتصادی مناسب تر می شود.

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران افزود: همچنین در صورت ابلاغ و اجرای
این قانون ، وصول مالیات فراگیرتر و برخی معافیت ها نیز لغو خواهد شد.

بنی صفار در ادامه از آغاز اجرای طرح جامع مالیات در شهر و استان تهران خبر
داد و گفت: در اجرای این طرح و با هدف یکپارچه سازی مدیریت و اجرای
یکنواخت و سریع طرح جامع ؛ ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران از اوائل
خرداد ادغام و یکپارچه سازی شد.

وی با تاکید بر اهمیت شهر و استان تهران در درآمدهای مالیاتی کشور گفت: بیش
از 50 درصد درآمد مالیاتی سال گذشته مربوط به شهر و استان تهران است و
امسال هم سهم 55 درصدی از پیش بینی 75 هزار و 200 میلیارد تومان درآمدهای
مالیاتی سال 94 خواهد داشت.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top