متن پارچه نویسی مذهبی

نمونه متن های بنر تسلیت فوت

متن بنر تسلیت شماره ۱
جناب آقای…

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن  صبری میخواهد عظیم برا شما
خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفرانو رحمت واسعه
الهی را خواستاریم

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲
همکار گرامی جناب آقای …

در گذشت برادر گرامیتان را به جناب عالی و خانواده محترم صمیمانه تسلیت
عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما
باز ماندگان شما را مسئلت مینمائیم.

از طرف…

 

متن بنر تسلیت شماره ۳
خانواده محترم…

درگذشت شادروان……….

را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم.

از طرف…

متن شماره ۴
خانواده محترم …

درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمائیم .

از طرف…

 

متن بنر تسلیت شماره ۵
خانواده…….

با نهایت تاثر درگذشت جانسوز مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم
تسلیت عرض نموده از در گاه خداوند متعال غفران الهی برای آن مرحومه و صبرو
شکیبایی برای بازماندگان گرامی مسئلت می نماید.

 

متن بنر تسلیت شماره ۶
خانواده محترم …

درگذشت شادروان …………

را به شما به شما خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده واز درگاه خداوند
متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای شما صبر مسئلت می نمائیم .

 

 

متن بنر تسلیت شماره ۷
خانواده محترم ….

با نهایت تاسف وتاثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما وسایر بستگان تسلیت
عرض نموده واز خداوند منان رحمت واسعه برای آن مرحوم و صبر و شکیبایی شما و
باز ماندگان محترم را مسئلت می نمائیم.

متن شماره ۸
خانواده محترم…

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامی و مادری مهربان را به شما تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…………

متن بنر تسلیت شماره ۹
خانواده محترم…

با نهایت تاسف و تاثر در گذشت پدری مهربان و دلسوز به شما تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف خانواده….

متن شماره۱۰
خانواده محترم …

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدری مهربانو دلسوز را به شما تسلیت عرض می نمائیم .

از طرف خانواده…

متن بنر تسلیت شماره ۱۱
با نهایت تاسف درگذشت شادروان را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۱۲
جناب آقای …

مصیبت وارده را تسلیت  عرضص نموده برای آن مرحوم غفران الهی برای بازماندگان شکیبایی مسئلت می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۱۳

با کمال تاسف و تاثر

را به جنابعالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم غفران
الهی و رحمت واسع و برای آن جناب و بازماندگان صبر و شکیبایی از درگاه ایزد
یکتا مسئلت می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۱۴

خانواده محترم

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

پیر غلام اهل بیت (ع)                    را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می کنیم.

از طرف…

 

متن بنر تسلیت شماره ۱۵
برادر گرامی …

درگذشت ………گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۱۶
جناب آقای…………

با قلبی آکنده از غم و اندوه در گذشت غم انگیز …………بزرگوارتان را تسلیت
عرض نموده و برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر آرزو مندیم.

از طرف…

 

متن بنر تسلیت شماره ۱۷
جناب آقای …

مصیبت درگذشت ……را تسلیت عرض نموده وبقای عمر با عزت برا شما رحمت واسعه برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۱۸

بانهایت تاثر و تالم درگذشت

را به شما و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

 

متن بنر تسلیت شماره ۱۹

جناب آقای …

فقدان عزیزتان را به شما و خانواده داغدارتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲۰

جناب آقای

در گذشت پیر غلام اهل بیت(ع) را تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای
آن مرحوم علو درجات وبرای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو مندیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲۱
مصیبت وارده را به شما و باز ماندگان محترم تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲۲

یاد روز های بودنت را عزیز می داریم ولحضه های سنگینی هجرانت را به سوگ می نشینیم باشد که در نظرت افتد.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲۳
با نهایت تاسف وتاثر در گذشت

را تسلیت عرض نموده واز درگاه حضرت دوست برای ایشان آرامش ابدی وبرای بازماندگان صبری جمیل آرزومندیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲۴
با قلبی آکنده از اندوه در گذشت …………..را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمائیم.

از طرف…

متن بنر تسلیت شماره ۲۵
مصیبت درگذشت …………را تسلیت عرض نموده بقای عمر با عزت برای شما ورحمت واسعه برای آن مرحوم از خداوند متعال خواستاریم .

از طرف…حرفهایی که از دل بر می آیند و به قلم می نشینند

79

 

 

عده ای از افراد هستند که وقتی تنها می شوند دست به قلم می برند و
حرفهایی که در دل دارند به زبان قلم مطرح می کنند و این دل نوشته ها را ثبت
و با دیگران به اشتراک می گذارند.

گاهی دلم می خواهد خودم را بغل کنم!

ببرم بخوابانمش!

لحاف را بکشم رویش!

دست ببرم لای موهایش و نوازشش کنم!

حتی برایش لالایی بخوانم،

وسط گریه هایش بگویم:

غصه نخور خودم جان!

درست می شود!درست می شود!

اگر هم نشد به جهنم…

تمام می شود…

بالاخره تمام می شود…!!!

################

گـاهــﮯ نـدانـسـتـﮧ از یــک نـفـر بـتـﮯ درســت مــیـکـنـﮯ

آنــقـدر بـزرگ کـﮧ از دســت ابـراهـیـم نـیـز کــارـﮯ بـر نـمـﮯ آیـد

################

گاه دلتنـــــــگ می شوم دلتنـگتر از تمام دلتنگـــــــــی ها

حسرت ها را می شمارم

و باختن ها

وصدای شکستن را

… نمیدانم من کدامین امید را ناامید کردم

وکدام خواهش را نشنیدم

وبه کدام دلتنگی خندیدم

که چنین دلتنگــــــــــــــــم

################

مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند ….

وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد … !!!

################

به “سگ” استخون بدی ..

دورت میگرده

واست دم تکون میده !!!

من به تو “دل ” داده بودم … لعنتـــــــــــــــــــی !!!!!

################

گاهی دلت میخواد همه بغضهات از توی نگاهت خونده بشن…

میدونی که جسارت گفتن کلمه ها رو نداری…

اما یه نگاه گنگ تحویل میگیری یا جمله ای مثل: چیزی شده؟؟!!!

اونجاست که بغضت رو با لیوان سکوت سر میکشی و با لبخندی سرد میگی: نه،هیچی …

################

گاهــی باید نباشــی … تا بفهمــی نبودنت واسه کی مهمه …

؟! اونوقته که میفهمی بایــد همیشه با کی باشی ….

################

دلم تنگ شده

برای وقتی كه می گفتی :دلم واست تنگ شده

دلم تنگه..

برای بودنت

شایدم لبخند خودم

دلم برای همه چیز تنگ شده جز

نبودنت !

################

برای خیانت ،

هــــزار راه هــســــت اما هـیــچ کــــدام

به انـــدازه تــــظـــاهـــر

به دوست داشتن کــثـیــف نـیـســـت …

################

دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم،

آهای جماعت…

میشود کمکم کنید؟؟؟؟؟؟

شما دقیقا چه رنگی هستید؟!

رمانتیک…

################

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش !

همین بس که :

نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است ،با تیغِ کُند.

################

کلاغ جان!

قصه من به سر رسید…

سوار شو!

تو را هم تا خانه ات می رسانم…

################

همی گویی غمش را در دل نگهدار

نصیحت گو! نمی گویی دلت کو؟

################

به ما گذشت نیک و بد، اما تو روزگار

فکری به حال خویش کن، این روزگار نیست

################

به نسل های بعد بگویید …

که نسل ما نه سر پیاز بود نه ته پیاز …

نسل ما خود پیاز بود …

که هر که ما رو دید گریه کرد

################

اﯾﻨﺠﺎ ﺯﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ…

ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﺁﺏ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ!

ﻗﺎﺿﯽ ﺟﯿﺮﻩ ﺑﻨﺪﯼ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ!

آنچه نقد است فقط جان توست،ﮐﻪ ﻗﺴﻂ ﺑﻨﺪﯼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ!!!

################

از دنیـــای ِ واقــعـی و نــامــردیــاش ! پنــــاه آوردیــــم بــه دنیــای ِ مـجــازی !

غــافـل از این کــه ، آســمون ، هـــمون آسـمونــه …

################

سعی نکن متفاوت باشی!

فقط “خوب باش”

خوب بودن به اندازه ی کافی متفاوت است…

################

کارمـــان به جایــی رســـیده که طـــوری بایـــد دلتنـــگ شـــویم

که به کســـی بـــرنخـــورد ..!!

################

وقتی داریم به یکی فکر میکنیم نیست کنارمون!

وقتی میاد کنارمون باشه

دیگه بهش فکر نمیکنیم!

آحرش نفهمیدم زمان چیو حل میکنه؟

################

از عذاب بی تو بودن،در سکوت خود خرابم

دوری از صورت ماهت،هر نفس میده عذابم

خاطرات با تو بودن شب و روز میاد بخوابم

اینه آخرین کلامم ،بخدا بی تو خرابم

################

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…

تظاهر به بی تفاوتی،

تظاهر به بی خیـــــالی،

به شادی،

به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…

اما . . .

چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”

################

دلم تنگ است برای کسی که نمی داند…

نمی داند که بی او به دشت جنون می رود دلم…

می دانم که اگر نزدیکش شوم، دور خواهد شد….

پس بگذار که نداند بی او تنهایم…

دور میمانم که نزدیک بماند…

################

حـقـیـقـت دارد !

کافـی سـت چــمـدان هــایــت را ببــندی

تــا حــاضـر شــونــد ، هـمه

بـــرای ِ از یـــاد بــُـردنــت !

آنـکه بــیشتـر دوستـت میــدارد ، زودتــــر !!!

################

وامانده ام که تا به کجا می توان گریخت,

از این همیشه ها که ندارند باورم ,

حال مرا نپرس که هنجارها مرا

مجبور می کنند بگویم که بهترم…

################

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،

چه قدر دوســتت دارد !

و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاد !

################

بعضی زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــایـــد روشونو باز كنــــی

و نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــی …

تــــــــا یــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــی آدمـــــــــــــا

نبــــــــــــــــــــایـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـایـــد! ! !

################

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند …

این روزها ” دوستـــــت دارم ” ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !

و گونه کسی را سرخ نمیکند !

################

می گویـــــــــم : مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکـــــــــرار است ! تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی!

یکی دیروز و یکی فردا .

################

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد .

################

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوند

ولی هرگز خواب هم را نمی بینند .

################

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

باور محال بودنش را عوض کن .

################

برنده می گوید مشکل است، اما ممکن

و بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل .

################

زندگی قانون باور ها و لیاقتهاست، همیشه باور داشته باش

لایق بهترین هایی .

################

زندگی یعنی :

ناخواسته به دنیا آمدن

مخفیانه گریستن

دیوانه وار عشق ورزیدن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد، مردن .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top