لغات تخصصی حسابداری

مقاله – تبیین ارتباط بین حسابداری و فناوری اطلاعات با تمرکز بر چرخه حسابداری

 چکیده

فناوری و ابزارهای الکترونیک  و رایانه ای در چند سال گذشته
پدیده انفجاراطلاعات را موجب شده اند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت
گیری جوامع و اطلاعات مورد نیاز آنها خواهند گذشت، امروزه نه تنها مدیران
ارشد و مدیران اجرایی بلکه تمام اقشار اجتماع چون محققان ، دانشوران و تجار
ناگزیر از استفاده اطلاعات هستند. کاربران سیستم اطلاعاتی اطلاعات را چون
منبعی ارزشمند هم سنگ سرمایه و نیروی کار به کارمی برند . ازآنجا که
اطلاعات مهم و ارزشمند هستند و مبنایی برای کل فعالیت های سازمان محسوب می
شوند می بایست فراگردهایی را بر پا کرد تا بتواند اطلاعات را تولید و آنها
را مدیریت کند. هدف نهایی چنین سیستمهایی کسب اطمینان از صحت اعتبار و
روایی اطلاعات در دسترس در زمان مورد نیاز و به شکلی قابل استفاده است.
امروزه فناوری اطلاعات نقشی اساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می
کند. به طور کلی فناوری اطلاعات بعنوان منبعی ارزشمند محسوب شده و توانایی
مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمان را
بهمراه افزایش بهره وری میسر می سازد. در این مقاله با توجه به چرخه و
عناصر حسابداری و ارتباط آنها با فناوری اطلاعات تلاش شده است تا تعامل
روشن و واضحی میان این دو بیان گردد.

 واژه های کلیدی: حسابداری- فناوری اطلاعات- ثبت داده ها- طبقه بندی داده ها- گزارشگری مالی.

مقدمه

بشر همواره درصدد یافتن راهی برای آسان نمودن امورجاری خود
بوده است و بهمین دلیل در طول تاریخ ابزارها و ماشین های متفاوتی را تولید
کرده است که هرکدام نقش زیادی در پیشرفت و رفاه بشر داشته است. زمانی
بکارگیری چرتکه توسط چینی ها در امر محاسبات تحول بزرگی محسوب می شد،
پاسکال ریاضیدان فرانسوی اولین دانشمندی بود که ماشین حساب را اختراع کرد و
سپس دانشمندان دیگر ایده های مختلفی در خصوص ماشینهای محاسب خودکار و
رایانه ها ارائه دادند.

بسیاری از دانشمندان ، قرن حاضر را عصر ارتباطات و اطلاعات می
نامند زیرا در این روزگار فرضیه دهکده جهانی تحقق عینی پیدا کرده و به مدد
سریع فناوری ، برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات در زندگی روزانه امروزه
امری ضروری است. علاوه بر این در محیط های بزرگ می توان با استفاده از
امکانات نوین ارتباطی نظیر اینترنت براحتی تبادل اطلاعات داشت. متخصصین
رایانه ها هم شرایطی ایجاد کرده اند تا رایانه های کوچک از طریق اتصال به
یکدیگر بتوانند بصورت یک شبکه واحد از منابع و امکانات موجود بیشترین بهره
را ببرند.

فناوری اطلاعات (IT) اصطلاحی عمومی است که به استفاده از
رایانه برای ایجاد و نگهداری داده ها و ارائه به موقع اطلاعات اطلاق می
شود. بعبارت دیگر هر امکاناتی که برای دریافت، ذخیره سازی، پردازش، انتقال و
ارائه اطلاعات بکار رود را فناوری اطلاعات می نامند. اهمیت کاربردهای
متنوع و متعدد فناوری اطلاعات در زندگی امروزه نیز کاملاً ملموس و غیر قابل
انکار می باشد تا جایی که در برخی موارد بدون استفاده از IT اجرای
فعالیتها مختل می گردد یا مستلزم هزینه های فراوانی خواهد بود. (هولاندر ،
1999)

نوعاً اغلب علوم در بدو ایجاد دارای نواقص و مشکلاتی بوده اند
و به مرور زمان تکامل یافته اند، حسابداری هم از این قاعده مستثنی نبوده
است مثلاً در ابتدا به شکل یکطرفه عمل می شد اما بتدریج شکل دو طرفه (دوبل)
به خود گرفت . اما آنچه موجب پیشرفت شگرف و ناگهانی حسابداری گردیده است
بدون شک فناوری اطلاعات است که در این مقاله سعی می شود ارتباط بین
حسابداری و فناوری اطلاعات تبیین گردد.

فناوری اطلاعات[1]

فناوری اطلاعات عبارت از کاربرد دانش در کسب و کار و صنعت است
. به عبارت دیگر ، منظور از فناوری اطلاعات ، وسایل مکانیکی یا الکترونیکی
است که در تولید محصولات و برای ساخت سیستم های کارآمدتر استفاده می شوند.

سیر تکامل فناوری اطلاعات شامل دوره های فناوری اداری ، فناوری رایانه ای و فناوری ارتباطات است :

·         در دوره اول ، کارفرمایان در تلاش بودند تا محیطی
را بوجود آورند که جدا از مسایل کارخانه و در معنای عام محیط کارخانه ،
کلیه امور اداری ، کارکنان و تجاری در آن صورت گیرد . از مهمترین شاخص های
این دوره ، انجام مطالعاتی در مورد جایابی و فضاسازی برای محیط های اداری
بود . در حقیقت در این دوره سعی در جداسازی فعالیت های اداری از فعالیت های
تولیدی بود و در نهایت واحدهای ستادی از لحاظ مکانی از واحدهای اجرایی جدا
شدند .تفکر این دوره چنین بود که محیط با شرایط بهتر برای انجام امور
اداری فراهم گردد که در آن زمان بیشتر امور محاسباتی نظیر حسابداری ، حقوق و
دستمزد و مالی بود .

·         در دوره دوم : یعنی در دوره فناوری رایانه ، با
ورود رایانه های کوچک دارای سرعت و دقت ، مدیران تصمیم گرفتند که با
استفاده از این وسایل و رایانه ای کردن سازمان خود از سرعت و دقت رایانه در
کاهش زمان کار و حذف اشتباهات انسانی استفاده کرده و پیامد این حرکت این
بود که رایانه ، کاربران را برای انجام امور روزمره خود به خوبی یاری کرد .

·         در دوره سوم : دوره فناوری ارتباطات ، با گسترش روز
افزون و همه جانبه علوم فناوری رایانه و استفاده از وسایل جانبی آن و
یکپارچه شدن و ادغام هریک از سیستم ها در یکدیگر به وجود آمد . در حقیقت
امروزه ، سیستم های اداری و سیستم های جهانی هستند که وظیفه اصلی شان ایجاد
ارتباطات و بهبود ارتباطات هستند . نوعاً ارتباطات از لحاظ اطلاعات تجاری
از اهمیت به سزایی برخوردار است . از مشخصات دیگر این دوره که الان در آن
به سر می بریم این است که سازمان ها و شرکت ها به ارزش واقعی اطلاعات به
هنگام و با کیفیت پی برده اند و در بازارهای پیچیده امروزی ، نبود ارتباط
با منابع اطلاعات به معنای از دور خارج شدن سازمان و به دست آوردن ارتباطات
درست و با کیفیت و مربوط به معنی و هماهنگی و سازوکار بودن سازمان با محیط
و جوابگو بودن نسبت به تغییرات است . (اعتمادی و همکاران – 1389) .

کارکرد های فناوری اطلاعات

هرجا که فناوری اطلاعات به کار گرفته می شود حداقل یکی از عملیات زیر و در بیشتر مواقع ترکیبی از آنها انجام می شود :

1- تبدیل اطلاعات (Conversion) : یعنی تبدیل اطلاعات از شکلی به شکل دیگر (برای مثال اسکن کردن یک متن و تبدیل آن به یک فایل)

2- ذخیره سازی اطلاعات (Storage) : برای مثال ذخیره کردن صدا بر روی CD یا ذخیره کردن اطلاعات مالی.

3- پردازش اطلاعات (Processing) : برای مثال محاسبه حقوق و دستمزد یا تهیه تراز مالی و یا محاسبه اقلام مورد نیاز برای خرید .

4- تبادل اطلاعات (Communication) : مانند ارسال یک یا چند فایل از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر .

5- تحلیل اطلاعات (Analysis) : مانند نرم افزار های هوشمند طراحی صنعتی و ساختمانی .

6- انهدام اطلاعات (Delete) : مانند حذف اطلاعات اضافه و غیر ضروری یک کامپیوتر . (هولاندر ، 1999)

حسابداری

در تعاریف مختلف ، حسابداری هنر ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و
گزارشگری اطلاعات مالی در قالب اعداد قابل سنجش بیان شده است . حسابداری در
ابتدا به شکل یکطرفه اجرا می شد یعنی فقط درآمد یا هزینه ثبت می شد . اما
به مرور زمان به شکل دو طرفه تکمیل گردید که طی آن هر دو طرف بدهکار و
بستانکار مدنظر قرار می گیرد . با در نظر گرفتن چهار عنصر اصلی حسابداری
(ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری) مشاهده می شود که پیچیدگی در سیستم
دو طرفه بسیار بیشتر از سیستم یک طرفه است که با ورود فناوری اطلاعات به
عرصه حسابداری بخشی از این پیچیدگی ها رفع شده است . از همین رو به نظر می
رسد بررسی آثار فناوری اطلاعات بر هریک از چهار عنصر اصلی تعریف حسابداری
می تواند در تبیین رابطه بین حسابداری و فناوری اطلاعات مفید واقع شود .

فناوری اطلاعات و ثبت داده ها 

اولین اقدام دایره حسابداری در هر واحدی ثبت داده ها و
اطلاعاتی است که پس از پردازش درنهایت به صورتهای مالی منجر می گردند. قبل
از رایانه ای شدن پردازشگرها ، سیستمهای حسابداری از فناوری های دستی
استفاده می کردند که درک آن بسیار آسان بود ولی استفاده از آن داده ها جهت
دستیابی به اطلاعات مالی مناسب چندان کار ساده ای نبود و کسب اطلاعات مفید و
بموقع گاه نیازمند صرف زمان و هزینه فراوانی بود. از سوی دیگر افزایش سرعت
و دقت اجرای عملیات و کاهش هزینه های نگهداری اطلاعات از مزایای بهره گیری
از فناوری اطلاعات در ثبت داده های حسابداری است. البته ذکر این نکته
ضروری است که خطای انسانی در ورود داده ها ممکن است منجر به بروز اشتباهاتی
گردد که می توان از طریق آموزشهای بدوخدمت و ضمن خدمت کاربران و درک اهمیت
افزایش دقت در اجرای فعالیتهای حسابداری این مشکل را به حداقل رسانید. در
ثبت داده ها بکارگیری نرم افزارهای پردازش رویدادهای حسابداری مرسوم است که
قادر است روشهای حسابداری را که قرن ها بصورت دستی انجام می شده است را به
خودکار تبدیل کند.(دستگیر و سعیدی ، 1389)

اساسی ترین اثر فناوری اطلاعات در این موضوع این است که پس از
ثبت داده ها – البته به شکل صحیح – توسط کاربر، با وجود نیازهای متفاوت در
کوتاهترین زمان قادر به تهیه و تنظیم گزارشها و دفاتری نظیر دفتر روزنامه
خواهیم بود. حتی در برخی موارد فناوری اطلاعات این امکان را برای حسابدار
فراهم می سازد تا ضمن ورود و ثبت داده ها و رویدادهای اقتصادی واحد مالی ،
نرم افزار به صورت خودکار ثبتهای حسابداری مربوطه را درج نماید.

فناوری اطلاعات و طبقه بندی داده ها

خصوصیت مهم انجام عملیات حسابداری التزام به نظم و ترتیب است و
طبقه بندی(کلاسه بندی) حسابها می تواند در این زمینه موثر واقع شود.پس از
آنکه داده ها ثبت شدند برای دستیابی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
به اطلاعاتی دقیق، به موقع و مفید می بایست هریک از حسابها از یکدیگر تفکیک
شوند.آیا قابل تصور است که در یک واحد بزرگ اقتصادی با سرفصلهای متعدد
حسابداری ، طبقه بندی حسابها (انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل)
بصورت دستی و بدون دخالت فناوری اطلاعات  صورت پذیرد؟ البته قابل پیش بینی
خواهد بود که این عمل مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است! امروزه با ارتباط
و پیوند محکم حسابداری و فناوری اطلاعات چنین دغدغه هایی برای حسابداران
وجود ندارد چرا که کلیه عملیات مربوط به طبقه بندی حسابها در مدت زمان
کوتاهی و بدون کوچکترین اشتباهی صورت می پذیرد و ثمره آن نیز دستیابی به
مانده دقیق حسابهاست که درگزارشگری و تهیه صورتهای مالی قابل استفاده خواهد
بود.

فناوری اطلاعات و تلخیص داده ها

جداسازی، استفاده از مانده حسابها و تهیه تراز آزمایشی تنها
زمانی امکان پذیر خواهد بود که مانده صحیح و واقعی حسابها در اختیارمان
باشد. در بالا اشاره گردید که مانده حسابها طی چه فرایندی و با چه کیفیتی
استخراج می شوند. همانگونه که طبقه بندی داده ها برای عملیات تلخیص داده ها
مهم و اثرگذار است ، اطلاعات بدست آمده از تلخیص داده ها و تراز آزمایشی
نیز در امر گزارشگری اهمیت زیادی دارد به این دلیل که طی فرایند تلخیص داده
ها تعادل و یا عدم تعادل کلیه حسابهای دارای مانده بررسی شده و ضمن
استخراج اطلاعات مانده حسابها و تعیین سود(زیان) میتوان اقدامات اصلاحی را
نیز اعمال نمود.

فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی

بدون تردید آنچه هنر حسابداری و حسابدار را بیش از هر چه
نمایان و جلوه گر می سازد نتایج مفید و مناسب حاصل از مجموعه عملیاتی است
که اجرا می شود تا در نهایت به گزارشگری مالی مطلوب منجر گردد. اطلاعاتی که
با کاربرد بهینه فناوری اطلاعات با سرعت و دقت کافی ثبت، طبقه بندی و جمع
آوری گردیده و در پایان مطابق نیازهای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی
گزارش می شوند. طی سالهای اخیر و با پررنگ تر شدن نقش فناوری اطلاعات در
حسابداری سیستمهای گزارشگری پیشرفتی شگرف داشته و بیشتر می توانند نظر
استفاده کنندگان را جلب نماید. با توجه به مبانی نظریه نمایندگی و فرضیه
مباشرت که مبنای آن پاسخ گویی نماینده به اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران،
سهامداران، دولت و… می باشد می توان به اهمیت و ضرورت پاسخگویی در قالب
گزارشگری مالی پی برد. با توجه به مطالب یاد شده بدیهی است گزارشگری مالی
بدون در نظر گرفتن چرخه اصلی حسابداری (ثبت، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری)
غیر ممکن است فلذا تهیه صورتهای مالی و گزارشگری که نقطه پایان سیکل
حسابداری قلمداد می شود بی ارتباط با مراحل قبل نبوده و از آنجا که در تمام
مراحل حسابداری رد پای فناوری اطلاعات مشهود است براحتی می توان بر لزوم
بهره گیری از فناوری اطلاعات در حسابداری تاکید نمود.

شایان ذکر است در هنگام تهیه گزارشها باید از نیازها، تحصیلات
و موقعیت کاربران و استفاده کنندگان در سازمان آگاه باشیم و داده ها را
براساس نیاز آنان به اطلاعات مورد نیاز تبدیل کنیم. همچنین اطلاعات باید
دقیق و به روز باشند به طوری که باعث بهبود تصمیمات شوند. پارامترهای به
موقع بودن، مناسبت، دقت، جزییات، تکرار و قابلیت فهم بعنوان ویژگی های اصلی
اطلاعات مطرح هستند.

در اینجا ممکن است این سئوال پیش آید که چگونه فناوری
اطلاعات  به مدلهای گزارشگری مالی مرتبط می باشد وچرا این مدلها به تغییر
نیاز دارند؟ پاسخ کوتاه و مختصر این است که سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان
نیز جزء اعضای حرفه محسوب می شوند و دنبال منابع اطلاعاتی متناوب برای
ارزیابی کارایی شرکت هستند، از طرفی پیشرفت چشمگیر فناوری اطلاعات و مزایای
آن باعث می شود اطلاعات زیادی از طریق پایگاه عمومی داده ها مخصوصاً
اینترنت قابل دسترسی باشد و در نتیجه تصمیم گیرندگان بتوانند به طور روز
افزون از اطلاعات به موقع و متنوع برای تصمیم گیری استفاده نمایند.
درحالیکه آنها هنوز مجبور به استفاده از اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده
هستند که این اطلاعات فقط به صورت دوره ای و بر مبنای گذشته قابل دسترسی
هستند. بنابراین منطقی است فرض کنیم که انتظار آنها نیز برای دسترسی به
اطلاعات کلیدی موجود در سیستمهای اطلاعاتی داخلی شرکت ها بیشتر خواهد شد.
این انتظارات برای برخی از افراد کاملاً متفاوت از افشاهایی است که توسط
سازمانها روزانه و به صورت رایگان از طریق سایت ها ارائه می شوند. صرفاً
اعلام ساده اسناد مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده (به صورت دوره ای و بر
مبنای گذشته) و آنها را از طریق اینترنت در اختیار عموم گذاشتن نیاز سرمایه
گذاران را که با بی تابی جویای اطلاعات جاری درباره وضعیت مالی شرکت هستند
برطرف نمی کند. بنابراین این اطلاعات حسابداری ارائه شده برای تصمیم گیری
کم اهمیت خواهند بود مگر اینکه مدلی جدید به منظور تهیه اطلاعات مالی به
موقع و برطرف کردن این نیاز ایجاد شود.(جانستون و وارفیلد ، 1999)

نتیجه

با توجه به مفهوم و تعاریف حسابداری و فناوری اطلاعات که در
بالا بدانها اشاره شد ، اینکه بخواهیم علیرغم وجود پیچیدگی و وسعت رویدادها
وعملیات مالی بدون بهره مندی از فناوری اطلاعات نیاز های خویش را برطرف
سازیم دور از تصور و منطق خواهد بود آن هم در جاییکه حداکثر سازی سود و
کاهش هزینه ها و همچنین افزایش رضایتمندی مشتریان از مهمترین اهداف و
سیاستهای هر سازمان به شمار می رود ؛ چرا که اصلی ترین مزیت استفاده از
فناوری اطلاعات کاهش هزینه ها ( نظیر هزینه های پرسنلی، ملزومات، برنامه
ریزی تولید و… ) قلمداد می شود، البته مواردی هم وجود دارد که شاید به
جای کاهش هزینه افزایش آن را در بر داشته باشد ولی از آنجا که بخشی از
اهداف اصلی سازمان محسوب می شوند(مانند تهیه به موقع و مفید گزارشهای مالی
که به افزایش رضایت استفاده کنندگان از صورت های مالی منجر میشود و اثر
فناوری اطلاعات در این مورد نیز در متن مقاله توضیح داده شد) چشم پوشی از
آن ممکن نیست. از نظر نگارنده و با توجه به مطالب صدرالاشاره می توان
اینگونه برداشت نمود که مزایای بهره گیری از فناوری اطلاعات در حسابداری
منشاء ایجاد توسعه و پیشرفت خواهد بود علیرغم اینکه در باورهای عمومی در
برابر تغییر از سیستم قدیم به سیستم جدید همیشه مقاومت وجود داشته است ولی
چنانچه مزایای مطرح شده به شکلی شفاف و بدور از تعصبات شغلی و تخصصی تبیین
گردد می توان شاهد استفاده فراگیر فناوری در حسابداری بود. در پایان خاطر
نشان می سازد که در ارتباط با بکار گیری فناوری اطلاعات در حسابداری ،
مانند سایر فعالیتهای اقتصادی باید به فزونی منافع بر مخارج توجه داشت.واژگان تخصصی زبان انگلیسی رشته حسابداری

غات
تخصصي رشته حسابداري

ردیف

معنی لغات

لغات

1

حساب های پرداختنی

accounts payable

2

حساب های دریافتنی

accounts receivable

3

تحصیل – خرید

acquisition

4

وابسته- مرتبط – علاقه مند

affiliate

5

انجمن حسابداران رسمی آمریکا

American Institute of Certified public Accountants
(AICPA)

6

استهلاک داراییهای نامشهود

amortization

7

دارایی ها

assets

8

ترازنامه

balance sheet

9

هیئت مدیره

Board (of Directors)

10

شعبه – شاخه

branch

11

بودجه

budget

12

سرمایه گذاری بلندمدت

capitalization

13

حسابداران (حسابرسان) رسمی (خبره)

Certified Public Accountant (CPA)

14

رازداری

confidentiality

15

اصل نکات رویه

consistency principle

16

تلفیق

consolidation

17

حساب سازی – دست کاری

creative accounting

18

بستانکار – طلبکار

creditor

19

بدهی

debt

20

معوق

deferred

21

استهلاک داراییهای مشهود

depreciation

22

فروش

disposition

23

سود تقسیمی

dividend

24

حساب های دقیق و موشکافانه

due diligence

25

مخارج

expenditure

26

هزینه

expense

27

اهرم

gearing

28

اصول پذیرفته شده ی عمومی

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)

29

اصل تداوم حساب

going concern principle

30

سرقفلی

goodwill

31

مادر تخصصی

holding company

32

کاهش ارزش

impair

33

انجمن حسابداران خبره

Institute of Chartered Accountants in England and
Wales (ICAEW)

34

نامشهود

intangible

35

استانداردهای بین المللی حسابداری

International 
Accounting Standards (IAS)

36

کمیته استانداردهای بین المللی سازمان

International 
Accounting Standards Committee (IASC)

37

استانداردهای گزارشگیری بین المللی مالی

International Financial Reporting Standards (IFRS)

38

موجودی

inventory

39

لیزینگ

leasing

40

بدهی (ترازنامه)

liability

41

تصفیه – انحلال

liquidation

42

وام دادن

to loan

43

حاشیه

margin

44

اصل تطابق

matching principle

45

سررسید

maturity

46

ادغام

merger

47

سهم اقلیت

minority interest

48

حساب خارج از ترازنامه

off-balance-sheet accounting

49

شرکت مادر تخصصی

parent company

50

ذخیره انباشته

provision

51

محافظه کاری

prudence principle

52

نسبت

ratio

53

نگهداری و تعمیرات

repair and maintenance

54

ارزش اسقاط

salvage value

55

ارزش اسقاط

scrap value

56

بازپرداخت اصل وام

service debt

57

موجودی کالای مهم

stock

58

شرکت تابعه (فرعی)

subsidiary

59

اظهارنامه مالیات

tax return

60

نمونه گیری

test basis

61

سود (زیان) تحقق نیافته

unrealized gain (loss)

62

اثاثه اداری

Office Equipment

63

ارزش اسقاط

residual value

64

ارزش اسمی

face value

65

ارزش بازار

market value

66

ارزش بازیافتی

realizable value

67

ارزش خالص بازیافتی

net realizable value

68

ارزش فعلی

present value

69

ارزش ویژه

net worth

70

ارزشیابی / ارزیابی موجودی ها

inventory valuation

71

استهلاک انباشته/ذخیره استهلاک

accumulated depreciation

72

استهلاک منابع طبیعی/تحلیل/تهی شدن منابع

depletion

73

اسناد دریافتنی

notes receivable

74

اسناد پرداختنی

notes payable

75

اصل بهای تمام شده

cost principle/concept

76

اصل ثبات رویه

consistency concept

77

اضافه برداشت بانکی

over draft

78

اعتبار اسنادی

letter of credit L/C

79

اعلامیه بدهکار بانک

bank debit note

80

اعلامیه بستانکار بانک

bank credit note

81

اقل بهای تمام شده یا بازار

lower if cost and market

82

اموال و ماشین آلات و تجهیزات

plant and equipment

83

انبار

warehouse

84

انبارداری

warehousing

85

انبارگردانی

taking of inventory

86

انحراف از بهای تمام شده تاریخی

departure from historical cost

87

اندازه گیری

measurement

88

اوراق آماده برای فروش

securities available for sale

89

اوراق بهادار

securities

90

اوراق بهادار قابل داد و ستد

trading securities

91

اوراق قابل نگهداشت تا سررسید

held-to-maturity securities

92

اوراق قرضه

bonds

93

اوراق قرضه تضمین شده

secured bonds

94

اوراق قرضه قابل استرداد

put bonds

95

اولین صادره از آخرین وارده

last in first out (LIFO)

96

اولین صادره از اولین وارده

first in first out (FIFO)

97

اولین صادره از وارده آتی

next in first out (NIFO)

98

بازده سرمایه گذاری

return on investment (ROI)

99

بازیافت مطالبات سوخت شده

Bad Debts realized

100

بدهی احتمالی

contingent liability

101

بدهی مشکوک الوصول

doubtful debt

102

بدهی ها

liabilities

103

بدهی های بلند مدت

long term liabilities

104

بدهی های جاری

current liabilities

105

برات

draft/ bill of exchange

106

برات دیداری

draft at sight

107

برات کش ـ صادر کننده برات

drawer

108

برات گیر ـ متعهد برات

drawee

109

برات موعددار

dated draft

110

به حساب دارایی بردن/سرمایه ای کردن

capitalization

111

بهای تمام شده

cost

112

بهای تمام شده جایگزینی

replacement cost

113

بهای تمام شده کالای فروخته شده

cost of goods sold

114

بهسازی دارایی های ثابت

betterment / improvements

115

تحصیل/ خرید به طور یکجا

lump – sun acquisition

116

تخفیف نقدی

cash discount

117

تعدیلات

adjustments

118

تعمیرات اساسی

extraordinary repairs

119

تعویض

replacement

120

تنخواه گردان

petty cash

121

تنزیل

discount

122

ته سوش چک

cheque stub

123

تورم

inflation

124

ثبت حسابداری

accounting entry / article

125

ثبت روزنامه

journal entry

126

جریان/گردش موجودیها

physical flow of inventory

127

حذف مستقیم

direct write – off

128

حساب

account

129

حساب سود و زیان

profit and loss account

130

حساب کاهنده

contra account

131

حساب کاهنده دارایی

contra asset account

132

حساب جاری بانکی

cash in bank

133

حسابداری پیشرفته

advanced accounting

134

حسابداری مالی

financial accounting

135

حسابداری میانه

intermediate accounting

136

حسابرسی

auditing

137

حساب های دریافتنی بلند مدت

long term accounts receivable

138

حصه جاری

current portion

139

حق الاختراع

patent

140

حق الامتیاز

royalty

141

حق التألیف

copy right

142

حق العمل کارگزار بورس

brokerage fee

143

حقوق صاحبان سهام

stockholder’s equity

144

حواله انبار

store issue

145

خرید

purchase

146

دارایی های ثابت

fixed Assets

147

دارایی های جاری

current Assets

148

دارایی های مشهود

tangible Assets

149

دارایی های نامشهود

intangible Assets

150

دارایی های نامشهود غیرقابل شناسایی

unidentifiable intangible Assets

151

دارایی های نامشهود قابل شناسایی

identifiable intangible Assets

152

درآمد

revenue

153

درآمد بهره

interest revenue

154

درآمد سرمایه گذاری

Investment Income

155

ذخیره کاهش ارزش موجودی ها

Inventory Reserve

156

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

Bad Debts provision

157

رسید انبار

Store Receipt

158

روش ادواری کنترل موجودی ها

Periodical Inventory Method

159

روش ارزش متعارف

Fair (market) Value Method

160

روش ارزش ویژه

Equity Method

161

روش استهلاک جمع ارقام سال های عمر مفید

Sum of the Years Digit Method Depreciation

162

روش استهلاک خط مستقیم

Straight Line Method Depreciation

163

روش استهلاک نزولی

Declining Balance Method Depreciation

164

روش خرده فروشی

Retail Method

165

روش دائمی کنترل موجودی ها

Perpetual Inventory Method

166

روش شناسایی ویژه

Specific Identification Method

167

زیان ویژه

Net Loss

168

سال مالی

Fiscal Year

169

سپرده

Deposit

170

سربار

Overhead

171

سرقفلی

Good will

172

سرمایه پذیر (شرکت)

Investee

173

سرمایه در گردش

Working Capital

174

سرمایه گذار (شرکت)

Investor

175

سرمایه گذاری های بلند مدت

Long Term Investments

176

سرمایه گذاری های کوتاه مدت / موقت

Short Term/Temporary Investments

177

سفته

Promissory Note/Note

178

سهام عادی

Common Stocks

179

سهامداران اقلیت

Minority Stockholders

180

سود (زیان) انباشته

Retained Earnings

181

سود سهام نقدی

Cash Dividends

182

سود سهام

Dividend

183

سود سهام دریافتی

Dividends Received

184

سود فوق العاده

Superior Earnings

185

سود و (زیان) تحقق یافته

Realized Profit & (loss)

186

سود ویژه

Net profit/Net Income

187

سود یا (زیان) تحقق نیافته

Unrealized profit or (loss)

188

سود یا زیان عملیاتی

Operating profit or (loss)

189

سود یا زیان غیرعملیاتی

Gain or Loss

190

سیستم ثبت ادواری موجودی ها

Periodic Inventory System

191

سیستم ثبت دائمی موجودی ها

Perpetual Inventory System

192

شرکت وابسته

Affiliated Company

193

شمارش عینی / موجودی برداری

Physical Count

194

شمارش موجودی

Inventory Count

195

صورت مغایرات بانکی

Bank Reconciliation Statement

196

صورتحساب بانکی

Bank Statement

197

صورتهای مالی

Financial statement

198

صورتهای مالی تلفیقی

Consolidated statement

199

ظهرنویسی

Endorsement

200

ظهرنویسی/پشت نویسی

Underwrite

201

علائم تجاری

Trade Mark

202

عمر مفید اقتصادی

Economic Life

203

عمر مفید

Useful Life

204

غیر قابل وصول

Uncollectible

205

فروش اقساطی

Installment Sales

206

فروش نسیه

Credit Sales

207

فروش نقدی

Cash Sales

208

فروشنده

Vendor

209

فروشنده کالا و مواد

Supplier

210

قسط

Installment

211

قیمت فروش

Selling Price

212

کارمزد/ حق العمل

Commission

213

کالا/جنس

Commodity

214

کالای امانی

Goods On Consignment

215

کالای تجاری/مال التجاره

Merchandise

216

کالای در جریان ساخت

Work/Goods In Process

217

کالای در راه

Goods In Transit

218

کالای ساخته شده

Completed/finished Goods

219

کسور و اضافات وجه نقد

Cash Shortage & Overage

220

محافظه کاری

Conservatism

221

مخارج انتقالی به دوره های آتی

Deferred Charges

222

مخارج تحقیق و توسعه

Research and Development Costs

223

مخارج قبل از مرحله بهره برداری

Pre-operating Costs

224

مربوط

Relevant

225

مطالبات سوخت شده

Bad Debts

226

مفهوم تطابق هزینه ها و درآمدها

Matching Concept

227

منابع نقدی

Funds

228

مواد غیرمستقیم/ملزومات

Supplies

229

مواد اولیه

Materials

230

موجودی آخر دوره

Closing Inventory

231

موجودی اول دوره

Beginning Inventory

232

موجودی مواد و کالا

Inventory/Stock

233

مؤسسه تجاری/بازرگانی

Trading Enterprise

234

مؤسسه تولیدی

Manufacturing Enterprise

235

میانگین سیار

Moving Average

236

میانگین وزنی/موزون

Weighted Average

237

نسبت جاری

Current Ratio

238

نسیه

On Account

239

نقدینگی

Liquidity

240

نقطه سفارش

Reorder Point

241

واحدهای تجاری قبل از مرحله بهره برداری

Development Stage Enterprises

242

وجه نقد

Cash

243

وصول

Collection

244

هزینه استهلاک

Depreciation Expense

245

هزینه بهره

Interest Expense

246

هزینه دوره

Period Cost

247

هزینه مطالبات سوخت شده

Bad Debt Expense

248

هزینه های تأسیس

Organization Costs

249

هزینه های عملیاتی

Operating Expenses

250

هیئت تعیین استانداردهای حسابداری مالی

Financial Accounting Standard Board (FASB)

251

سپرده ها

Deposits

252

پاداش

Bonus

253

مستمری بازنشستگی

Pension

254

پرداختهای مستمر

Out going

255

آپارتمان

Flat: apartment

256

وام رهنی (مسکن)

Mortgage

257

اداره رفاه

Social Security= Welfare

258

انتشار

Issuing

259

اوراق سرمایه

Equities

260

قرض دادن

Lend

261

اوراق قرضه

Bond

262

اعتباری (نسیه)

On Credit

263

جعل ـ تقلب

fraud

264

عمداً

Deliberately

265

اجرا کردن

Carry out

266

منصفانه بودن

Fair Ness

267

مصنوعی ـ دست ساز

Artificially

268

قاره

Continental

269

متناظر

Correspond

270

لوازم

Substance

271

عقود مشارکتی

Profit and loss shaving

272

ریسک

Venture

273

نوع

Sort

274

تداوم فعالیت

Grown

275

بخش بندی

Segment

276

پیش بینی

Project

277

ایجاد

Incentive

278

توزیع و پخش

Distribute

279

ضمیمه ها

Appendices

280

رزومه

Curriculum vitae (v)

281

تولید غیرصادراتی داخل

Excise

282

ارث

Inheritance

283

افشاء

Disclosure

284

مرور کردن

Go over

285

پرداختن قانونی مالیات

Tax avoidance

286

قرار مالیاتی

Tax evasion

287

معافیت مالیاتی

Tax exempt

288

اظهارنامه

Declaration

289

کاهش ـ کسر

Deduction

290

آزادی عمل

Significant

291

خُبره

Chartered

292

مراجعه کردن

Torn on

293

وقوع مالیات

Tax authority

294

برجسته ـ چشم گیر

Dramatically

295

ثابت

Stable

296

رفتار ـ مشی

Conduct

297

اظهار اشتباه ـ تحریف با اهمیت

Misstatement

298

منطبق بر

In Conformity

299

رازداری

confidentiality

300

انحلال ـ تصفیه

Liquidation

301

ارزش ویژه (حقوق صاحبان مؤسسه)

Equity/Net worth

302

استهلاک

Depreciation/Amortization

303

اسناد پرداختنی

Notes Payable

304

اسناد دریافتنی

Notes Receivable

305

اصل افشا

disclosure principle

306

اصل اهمیت نسبی

materiality principle

307

اصل بهای تمام شده

cost principle

308

اصل تحقق درآمد

revenue Realization principle

309

اصل تطبیق هزینه ها با درآمدها

matching principle

310

اصل ثبات رویه

consistency principle

311

اصل محافظه کاری

conservatism principle

312

اصول عمومی حسابداری

accounting principle

313

اطلاعات مالی

financial information

314

بدهکار/طرف بدهکار حساب

debit

315

بدهی

liability

316

بدهیهای بلند مدت

long-term liabilities

317

بدهی های جاری/کوتاه مدت

current liabilities

318

برداشت

withdrawal

319

برگشت از خرید و تخفیفات

purchase returns and allowances

320

برگشت از فروش و تخفیفات

sales returns and allowances

321

بستانکار/طرف بستانکار حساب

credit

322

بودجه بندی

budgeting

323

پرداخت

payment

324

پردازش

processing

325

پیش پرداخت

prepaid

326

تخفیفات تجاری

trade discounts

327

تخفیفات خرید

purchase discounts

328

تخفیفات فروش

sales discounts

329

تراز آزمایشی

trial balance

330

تراز آزمایشی تعدیل شده

adjusted trial balance

331

تعاونی

cooperative

332

ثبت حسابداری

entry

333

ثبت دو طرفه/دوبل

double-entry

334

ثبت روزنامه

journal entry

335

ثبت های مربوط به بستن حسابها

closing entries

336

جنس/کالا

goods

337

چرخه حسابداری

accounting cycle

338

حساب

account

339

حساب T شکل

T-account

340

حسابدار

accountant

341

حسابداری

accounting

342

حسابداری بهای تمام شده

cost accounting

343

حسابداری دولتی

public accounting

344

حسابداری مالی

financial accounting

345

حسابداری مالیاتی

taxation

346

حسابداری مدیریت

managerial accounting

347

حسابرسی

auditing

348

حسابهای پرداختنی

accounts payable

349

حسابهای دائمی

permanent accounts

350

حسابهای دریافتنی

accounts receivable

351

حسابهای موقت

temporary accounts

352

خرید

purchase

353

دارایی

asset

354

دارایی های جاری

current assets

355

دارایی های نامشهود

intangible assets

356

درآمد

revenue

357

درآمدهای تحقق نیافته (پیش دریافتها)

unearned revenues

358

دریافت

receipt

359

دفتر روزنامه عمومی

general journal

360

دفتر کل

ledger

361

دفتر معین

subsidiary ledger

362

دفتردار

book keeper

363

دفترداری

book keeping

364

دوره مالی

accounting period

365

رویداد، واقعه مالی

transaction

366

رویه ها و اصول تفصیلی حسابداری

accounting practices & procedures

367

سازمان (مؤسسه) انتفاعی

profit organization

368

سازمان (مؤسسه) خصوصی

private organization

369

سازمان (مؤسسه) عمومی

public organization

370

سازمان (مؤسسه) غیر انتفاعی

non-for-profit organization

371

سال مالی

fiscal year

372

سرفصل حسابها

chart of accounts

373

سرمایه

capital

374

سرمایه گذاری های بلند مدت

long-term investments

375

سرمایه گذاری های کوتاه مدت/موقت

short-term/temporary investments

376

سند حسابداری

voucher

377

سود خالص (ویژه)

net profit/income

378

سیستم اطلاعاتی

information system

379

سیستم ثبت ادواری موجودیها

periodic inventory system

380

سیستم ثبت دائمی موجودیها

perpetual inventory system

381

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

accounting information systems (AIS)

382

سیستمهای حسابداری

accounting systems

383

شرکت تجاری

merchandising company

384

شرکت خدماتی

service company

385

شرکت سهامی

company/corporation

386

شرکت غیر سهامی

partnership

387

صاحب مؤسسه

owner

388

صندوق/وجه نقد

cash

389

صورتحساب سرمایه

statement of changes in owner’s equity

390

صورتحساب سود و زیان

income statement

391

صورتهای مالی

financial statements

392

طبقه بندی حسابها

classifying accounts

393

عملیات انتقال به دفاتر

posting

394

عملیات تعدیل حسابها

adjusting

395

عملیات ثبت در حسابداری

recording

396

عملیات ثبت دفاتر/تحریر دفاتر

journalizing

397

فرایند اندازه گیری در حسابداری

measurement

398

فرایند تشخیص در حسابداری

indentifying

399

فرایند ثبت در حسابداری

recording

400

فرایند گزارشگری در حسابداری

reporting

401

فرض تداوم فعالیت

going concern assumption

402

فرض تعهدی

accrual basis assumption

403

فرض تفکیک شخصیت مؤسسه

separate entity assumption

404

فرض دوره مالی

time-period assumption

405

فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول

money measurement assumption

406

فرضیه های مبنا یا مفاهیم بنیادی

underlying assumptions

407

فروش

sales

408

فعالیت

activity

409

قیود یا میثاقهای تعدیل کننده

modifying conventions

410

کاربرگ

work sheet

411

کالا/جنس

merchandise

412

کسب و کار

business

413

مانده حساب

balance of account

414

معادله حسابداری

accounting equation

415

ملزومات اداری

office supplies

416

موجودی کالا

inventory

417

مؤسسه

enterprise

418

مؤسسه فردی

sole proprietorship

419

نسیه

on credit

420

نقد

in cash/for cash

421

هزینه

expense

422

هزینه های معوق

accrued expenses

423

هیئت تعیین استانداردهای حسابداری مالی (آمریکا)

Financial accounting standard board (FASB)دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top