قطعه ادبی زیبا و کوتاه

زندگی چیست؟

زندگی فرصت خندیدن دل
زندگی گریه شوق
از پی وصلت عشق

زندگی گریه نوزادی است
در لحظه زایش
به زبان دل خویش

زندگی غلغله جوشش آب
داخل ظرف سماور
به کنارش قوری

زندگی تابش نوری است
در صبحدم زایش خورشید
که به رقص آوردش گرد و غبار

زندگی شرشره آب روان
چونکه بر سنگ خورد
آیدش نغمه زیباش به گوش

زندگی تیرگی ابر کبود
مژده بارش باران زیاد
بر تن شاخه افسرده ز باد

زندگی شعله شمعی است
که در ظلمت شب
نور امید دهد خانه دل را

زندگی لذت یک صبح قشنگ
سیر در ساحل دریایی
آرام بسی نیلی رنگ

زندگی بارقه نور امید
در پی یافتن راه شفا
به مریضی که جوابش دادند

زندگی آینه پاکیهاست
زندگی آشتی شب پره هاست

زندگی لحظه دیدار دو دوست
بعد یک عمر، فراق

زندگی پرزدن شاپرکهاست
در سیاهی شبی پر کوکب

زندگی غرش رعد در دل شب
چکه آب ز سقفی چوبین

زندگی نیل به رؤیایی دور
در خیالی به نهایت مستور

زندگی صفحه شطرنج دل است
زندگی قدرت یک کیش رخ است
تا که با لبخندی
کندش مات ، شه نومیدی را


سخنان حکیمانه و زیبا گوته

آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند . 

line
اشخاص
بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان
بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان
نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند. 

line
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .

line
اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . 

line
از
استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها
چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ،
تفسیر و برداشت خودشان را از او … گوته

line
با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید . 

line
پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی . 

line
بشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است. 

line
تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد. 

line
در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.

line
زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .

line
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. 

line
کوشش اولین وظیفه انسان است.

line
خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است. 

line
هر
آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به
انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را
نهفته دارد . 

line
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد .

line
هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است .

line
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .

line
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است . 

line
کار ما نماینگر قابلیت های ماست . 

line
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. 

line
کوشش اولین وظیفه انسان است . 

line
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

line
قلب معزور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد. 

line
جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد . 

line
خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است. 

line
طوفان های حوادث، اخلاقیات و روحیات انسان را تقویت می کند.

line
وظیفه ای را که از همه به شما نزدیک تر است انجام دهید.

line
مردان شجاع فرصت می آفرینند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند . 

line
نیاسائید
، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی
نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top