علوم تربيتي گرايش مديريت اموزشي

گروه روانشناسي


دوره كارشناسى


روانشناسي‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ علوم‌انساني‌است‌. دوره‌ كارشناسي‌ در
گرايش‌ روانشناسي‌باليني‌، يكي‌ از دوره‌هاي‌ آموزشي‌ در نظام‌آموزش‌عالي‌
مي‌باشد كه‌ هدف‌ آن‌ تربيت‌ افرادي‌است‌ كه‌ مفاهيم‌ و اصول‌ نظري‌ و
عملي‌روشهاي‌ پژوهش‌ در اين‌ علم‌ را فراگرفته‌ وحداقل‌ مهارتهاي‌ حرفه‌اي‌
روانشناسي‌ باليني‌ راكه‌ در كشور ما داراي‌ كاربرد فراوان‌ است‌،به‌دست‌
آورند. اين‌ دوره‌ داراي‌ سه‌ گرايش‌زيرمي‌باشد: 1- روانشناسي‌ باليني‌
2-روانشناسي‌ و آموزش‌ كودكان‌ استثنايي‌ 3-روانشناسي‌ عمومي‌.تعداد
واحدهاي‌درسي‌ اين‌ رشته‌ 134 واحد است‌.


دوره كارشناسى ارشد روان شناسي باليني


علاوه‌ بر دانشجويان‌ دوره‌ كارشناسي‌، اين‌ گروه‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ ارشد رشته‌ روانشناسي‌ باليني‌ دانشجو مي‌پذيرد.


مديران گروه روانشناسي از سال 62 تا كنون

نام‏ونام‏خانوادگى


مرتبه علمي
دوران تصدي
دكتر محمد مهدي خديوي زند
استاد
62 تا 65
دكتر سيد محمد محسن جلالي
استاديار
62 تا 65
دكتر سيد محمود طباطبائي
استاديار
70 تا 72
دكتر سيد محمد محسن جلالي
استاديار
72 تا 75
محمد سعيد عبدخدائي
مربي
75 تا 79
دكتر حميدرضا آقا محمديان شعرباف
دانشيار
79 تا كنون


 اعضاي هيات علمي گروه روانشناسي
نام‏ونام‏خانوادگى
مرتبه علمي
دكتر حميد رضا آقا محمديان
استاد
محمد جواد اصغري ابراهيم اباد 
استاديار
دكتر حسين حسن آبادي
استاديار
دكتر جواد صالحي فدردي 
استاديار
دكترزهرا طبيبي
استاديار
دكتر محمد سعيد عبد خدائي
استاديار
دكتر برامعلي قنبري هاشم آباداي
استاديار
نادر باقري
مربي
جعفر طالبيان شريف
مربي


توجه:  براي مشاهده برنامه تحصيلي بر روي شکل
curriculums.gif کليک کنيد.
top2.gif


رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
نام رشته و گرايش كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكتري
روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی  –  وجود دارد  وجود دارد  –
علوم شناختی – روانشناسی شناختی  –  –  وجود دارد  –
روانشناسی عمومی  –  وجود دارد  وجود دارد  –
مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )  –  –  –  –
روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی  –  وجود دارد  –  –
روانشناسی بالینی  –  وجود دارد  وجود دارد  –
علوم شناختی  –  –  وجود دارد  –
مشاوره  –  –  –  وجود دارد
روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی  –  وجود دارد  –  –
روانشناسی گرایش عمومی  –  وجود دارد  وجود دارد  –
روانشناسی  –  وجود دارد  –  وجود دارد
مشاوره گرایش مشاوره خانواده  –  –  وجود دارد  –
روانشناسی گرایش بالینی  –  وجود دارد  –  –معرفی رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

رشته علوم تربیتی شامل چهار گرایش { تکنولوژی آموزشی _ مدیریت و برنامه ریزی آموزشی _ آموزش و پرورش کودکان استثنایی _ آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی است .}

شامل یکسری دروس مشترک
است که میتوان به برخی از آنها اشاره داشت:  تاریخ آ.پ در اسلام و ایران_
فلسفه آ.پ _ اصول و مبانی آ.پ_ آ.پ تطبیقی _ آ.پ سه مقطع _ روشها و فنون
تدریس _ روانشناسی عمومی _ روانشناسی تربیتی _ رشد کودکی و نوجوانی _ جامعه
شناسی عمومی _ جامعه شناسی آ.پ _ اقتصاد آ.پ _ مقدمات مدیریت آموزشی _
مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی _ آ.پ کودکان استثنایی _ مقدمات مشاوره و
راهنمایی _ سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی _ روش تحقیق در علوم تربیتی
_ آشنایی با کتابخانه _ مقدمات تکنولوژی آموزشی _ روشهای آماری در علوم
تربیتی.

گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی= یک رشته میان رشته ایست که تلفیقی از رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان، و مشاوره است .

هدف از این رشته=
فراهم کردن فرصت های یادگیری و یاددهی هرچه بیشتر برای گروه های واجب
التعلیم و علاقه مند به یادگیری و همچنین تربیت نیروی انسانی ماهر مورد
نیاز جامعه است . در کل این رشته ؛ مدیریت بر فعالیت های یاددهی و یادگیری
به منظور ایجاد تغیرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق این
تغیرات است. در حال حاضر فارغ التحصیلان این رشته در درجه اول جذب آ.پ می
شوند و تعدادی هم در سازمان های دولتی مدیریت و برنامه ریزی _ برنامه و
بودجه فعالیت می کنند .

دروس تخصصی این رشته=
1_ اصول مدیت آموزشی . 2 _ روانشناسی اجتماعی . 3 _ سازمان و قوانین . 4 _
اصول برنامه ریزی آموزسی . 5 _ مبانی امور مالی بودجه . 6 _ اصول برنامه
ریزی درسی . 7 _ کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت آموزشی . 8 _ اصول
حسابداری . 9 _ روابط انسانی _ 10 _ نظارت و راهنمایی تعلیماتی . 11 _
راهنمایی تحصیلی و شغلی . 12 _ مسائل نوجوانان و جوانان . 13 _ آموزش
بزرگسالان . 14 _ آموزش ضمن خدمت . 15 _ مدیریت اسلامی . 16 _ پروژه(
سمینار) . 17 _ کارعملی مدیریت در سازمان . 18 _ کارعملی مدیریت در
آموزشگاه . 19 _ متون زبان خارجه در برنامه ریزی . 20 _ متون زبان خارجه در
مدیریت آموزشی .

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی مدیریت و برنامه
ریزی آموزشی 5 سال (حداقل 4 و تا 6 ) و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه
مصوب شورای عالی برنامه ریزی است کلیه دروس درس 8 ترم برنامه ریزی شده است و
طول هر ترم 17 هفته معادل نیسمال تحصیلی است زمان تدریس هر واحد درسی از
نوع نظری 17 ساعت و هر واحد عملی 24 ساعت و هر واحد کارورزی 51 ساعت است.

تعداد واحدها

تعداد کل واحدهای درسی دوره
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی 135 واحد است این دروس از لحاظ محتوی به
دروس عمومی، دروس اختصاصی دروس اصلی و دروس اختیاری تقسیم میشوند.

1-دروس عمومی۲۴ واحد
2-دروس اصلی:دروس پایه علوم تربیتی ۶۰ واحد
3
-دروس تخصصی ۴۵ واحد
4-دروس اختیاری ١٠ واحد
5
-دروس پیش۸ واحد
جمع۱۴۷ واحد

در سطح کارشناسی ارشد

رشتهٔ علوم تربیتی در دورهٔ کارشنسی در ایران۳ گروه آزمونی و مجموعاً ۱۵ گرایش تحصیلی دارد که عبارتند از:

  • گروه‌ علوم‌ تربیتی‌ 1 شامل رشته‌های:

1. برنامه‌ریزی‌ آموزشی‌ 2.
برنامه‌ریزی درسی 3. تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم‌ و تربیت اسلامی)
4. آموزش بزرگسالان 5. تحقیقات آموزشی 6. تکنولوژی آموزشی‌ 7. مدیریت و
برنامه‌ریزی آموزش عالی

  • گروه علوم‌ تربیتی 2 شامل رشته‌های:

1. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 2. روانشناسی تربیتی 3. مشاوره و راهنمایی 4. مشاوره (مدرسه‌ای, شغلی, خانواده‌ای)

  • گروه علوم تربیتی 3 شامل رشته‌های:

1. آموزش و پرورش تطبیقی 2. آموزش و پرورش پیش دبستانی 3. آموزش و پرورش دبستانی

بازار کار

وزارتهای آموزش وپرورش و علوم
وتحقیقات وفن آوری و مراکزی مانند فرهنگسراها، سازمان بهزیستی، سازمان
زندانها، کانونهای اصلاح و تربیت، مراکز مشاوره خصوصی، محل کار
دانش‌آموختگان رشته علوم تربیتی می‌تواند باشد.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی با توجه به اهداف ایجاد این رشته باید دارای شناخت و مهارتهای زیر باشند:
-آشنایی با مدیریت اسلامی در رابطه با مدیریت بطور” اعم ” و با مدیریت آموزشی بطور” اخص”
-آشنایی با تئوریهای مختلف مدیریت آموزشی
-آشنایی با اهداف کلی آموزش و پرورش در ارتباط با مدیریت بطور” اعم” و با مدیریت آموزشی بطور” اخص”
– آشنایی باروشهای اجرائی آموزش و پرورش در رابطه با نحوه آموزشی سازماندهی ادارات تشکیلات و تامین بودجه
-آشنایی با برنامه ریزی درسی آموزشی
-دارا بودن قدرت تشخیص در برابر مسائل و مشکلات مختلف آموزشی
-دارا بودن قدرت ارتباط (مدیریت با مدرسان و مربیان)،مدیر با دانش آموزان و اولیاء دانش آموزان مدیر یا کادر اداری)

ضرورت و توانایی

توجه
مختصر نیازهای مملکتی در زمینه کمبود مدیران و برنامه ریزان آموزشی متعهد و
مسلمان در مقاطع مختلف تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش ضرورت و اهمیت این
رشته تحصیلی را روشن می نماید.

با توجه به کمبود مدیران آموزشی متخصص در سطوح مختلف آموزش و پرورش ضرورت تربیت اینگونه افراد مسجل می باشند.
مدیران
آموزشی باشد از ویژگیهای مختلف از جمله نحوه برنامه ریزی، روابط انسانی،
اصول مدیریت آموزشی و… برخوردار باشد تا بتواند در رابطه با مسائل و
مشکلات آموزشی قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری در مورد رفع آنها را داشته
باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top