شعر دررابطه دوست

یک روزی که خوشحال تر بودم – شعری فوق العاده

مهدی اخوان ثالث شاعر بزرگ کشورمان, شعری زیبا دارد که پر از امید است! در ادامه شعر زیبای مهدی اخوان ثالث را خواهید خواند.

.

.

نذر کرده ام
یک روزی که خوشحال تر بودم
بیایم و بنویسم که
زندگی را باید با لذت خورد
که ضربه های روی سر را باید آرام بوسید
و بعد لبخند زد و دوباره با شوق راه افتاد

.

یک روزی که خوشحال تر بودم
می آیم و می نویسم که
این نیز بگذرد
مثل همیشه که همه چیز گذشته است و
آب از آسیاب و طبل طوفان از نوا افتاده است

.

یک روزی که خوشحال تر بودم
یک نقاشی از پاییز میگذارم , که یادم بیاید زمستان تنها فصل زندگی نیست
زندگی پاییز هم می شود , رنگارنگ , از همه رنگ , بخر و ببر

.

یک روزی که خوشحال تر بودم
نذرم را ادا می کنم
تا روزهایی مثل حالا
که خستگی و ناتوانی لای دست و پایم پیچیده است
بخوانمشان
و یادم بیاید که
هیچ بهار و پاییزی بی زمستان مزه نمی دهد
و
هیچ آسیاب آرامی بی طوفانجملات و اشعار بزرگان در مورد دوست و دوستي به ترتيب حروف الفبا

 • «آری آغاز دوست داشتن است// گرچه پایان راه ناپیداست// من به پایان دگر نیندیشم// که همین دوست داشتن زیباست»
  • فروغ فرخزاد
 • «آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است// با دوستان مروت، با دشمنان مدارا»
  • حافظ
 • «آنان که دوستی و محبت را به‌زندگی خود راه نمی‌دهند،به‌آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.»
  • سیسرو
 • «آنچه مردم، دوستی می‌خوانند چیزی غیر از نفع شخصی نیست، دوستی
  خودپرستی انسان است که می‌خواهد از دیگران به عنوان دوستی متمتع گردد.»

  • فرانسوا لارشفوکو
 • «آن کس که در هرجا دوستانی دارد، همه جا را دوست‌داشتنی می‌یابد.»
  • ضرب‌المثل چینی

 الف

 • «از بس که مهر دوست به دل جا گرفته است// جایی برای کینهٔ دشمن نمانده است»
  • اظهری کرمانی
 • «از جان طمع‌بریدن آسان بود ولیکن// از دوستان جانی مشکل توان بریدن»
  • حافظ
 • «از جهان گرچه بوستان خوشتر// بوستان هم به دوستان خوشتر»
  • مکتبی شیرازی
 • «از خویشاوندان به‌راحتی می‌توان برید، اما رشته دوستی را هرگز.»
  • سیسرو
 • «از سلامتی خود مواظبت می‌کنیم، برای روز مبادا پول ذخیره می‌کنیم، سقف
  خانه را تعمیر می‌کنیم و لباس کافی می‌پوشیم، ولی کیست که در بند آن باشد
  که بهترین دارایی یعنی دوست را به صورتی عاقلانه برای خود فراهم کند؟»

  • رالف والدو امرسن
 • «از محبت، نار نوری می‌شود// وز محبت، دیو حوری می‌شود»
  • مولوی
 • «از هرچه بگذری، سخن دوست خوش‌تر است// از یار ناز خوش‌تر و از من نیازها»
  • ادیب پیشاوری
 • «اغلب، دوستان ما از خطرناک‌ترین دشمنان هستند.»
  • آندره ژید
 • «اگرچند، بدخواه‌کشتن نکوست// از آن کشتن آن به که گرددت دوست»
  • اسدی طوسی
 • «اگر دوستان نتوانند از گناهان کوچک یکدیگر چشم‌پوشی کنند، نخواهند توانست دوستی خود را به جایی برسانند.»
  • لابرویر
 • «اگر دوست تو مرتکب خطایی شد از دوستی او صرفنظر مکن زیرا که انسان در
  معرض خطا است، تا می‌توانی دوست برای خودت آماده کن نه از برای مالت.»

  • فیثاغورس
 • «اگر هر کس همه کس را دوست می‌داشت همه کس صاحب دنیا می‌شد.»
  • فردریش شیلر
 • «این دغل دوستان که می‌بینی// مگسانند دور شیرینی»
  • سعدی

 ب

 • «با چه کسانی دوست و رفیق می‌باشی تا بگویم چگونه آدمی هستی.»
  • رالف والدو امرسن
 • «برای این‌که دوست پیدا کنی باید خود را لایق و آماده دوستی بار بیاوری.»
  • آندره موروا
 • «بر دوستی که حسود باشد، ایمن نمی‌توان بود.»
  • بزرگمهر
 • «بگذار که دوستی کم کم به اوج خود برسد، اگر این رسیدن برق‌آسا باشد ناگهان از نفس می‌افتد و متوقف می‌شود.»
  • ولتر
 • «بود آینه دوست را مرد دوست// نماید بدو هرچه زشت و نکوست»
  • اسدی طوسی
 • «بهترین دوستان من کسانی هستند که پیشانی و ابروهای آنها باز است.»
  • ویکتور هوگو
 • «بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند، توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند.»
  • آمادیوس موتزارت
 • «به خدا تکیه کن و مطمئن باش زیر سایهٔ خدا دوستان زیادی پیدا می‌کنی.»
  • ناشناس
 • «به دوستی که بعد از عشق بین دو نفر حکمفرما می‌شود باید عقیده داشت.»
  • الکساندر دوما
 • «بی دوست زندگانی ذوقی چنان ندارد.»
  • سعدی

پ

 • «پای در زنجیر، پیش دوستان// به، که با بیگانگان در بوستان»
  • سعدی
 • «پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: دوست برادری است که انسان مطابق میل خود انتخاب میکند.»
  • ناشناس

ت

 • «تا انسان دوست نداشته باشد نمی‌فهمد.»
  • لامارتین
 • «تندی مکن که رشته صدسال دوستی// درجای بگسلد چو شود تند، آدمی// همواره نرم باش که شیر درنده را// زیر قلاده برد توان، با ملایمی»
  • محمدتقی بهار
 • «تو اول بگو با کیان دوستی// پس آنگه بگویم که تو کیستی»
  • ضرب‌المثل فارسی

 ج

 • «جهان از بد و نیک آبستن است// برون دوست است و درون دشمن است»
  • اسدی طوسی

چ

 • «چنانچه شفای بدن با دارو میسر باشد، نشاط و بقای نفس نیز با دوستان بود، پس زیاد گردانید دوستان خود را.»
  • ناشناس
 • «چو کیسه تنگ بداری زمردمان ای دوست،// مدار چشم محبت زدیگران، نه
  نکوست// چو دست را نتوان شست، جز به دست دگر،// بگیر و ببخشای تا شوی
  محبوب»

  • یوهان ولفگانگ گوته
 • «چون دوست زشت کند چه چاره از باز گفتن.»
  • ابوالفضل بیهقی
 • «حکیمی را پرسیدند دوست بهتر یا برادر؟ گفت برادر نیز دوست به.»
  • قابوس‌نامه

 خ

 • «خصـم دانا که دشمن جان است// بهتر از دوستی که نادان است»
  • مکتبی شیرازی
 • «خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد// خنک آن قافله‌ای کو بودش دوست خفیر»
  • مولوی
 • «خوشبخت کسی که به‌یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب، یا دوستانی که اهل کتاب باشند.»
  • ویکتور هوگو

 د

 • «داشتن یک دوست حقیقی از همه چیز گرانبهاتر است و کمتر کسی هم در صدد به دست آوردنش می‌باشد.»
  • فرانسوا لارشفوکو
 • «در انتخاب دوست شتاب مورز و به تعجیل از آنان روی مگردان.»
  • سولون
 • «درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد.
  • حافظ
 • «درضمیر ما نمی‌گنجد به غیر دوست کس// هر دو عالم دشمن ما باد و ما را دوست بس»
  • اوحدی
 • «در عالم چیزی والاتر از محبت نمی‌بینم.»
  • بتهوفن
 • «دریغ و درد که تا این زمان ندانستم// که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق»
  • حافظ
 • «دست و دل‌باز بودن جوهر دوستی است.»
  • اسکار وایلد
 • «دشمن ار دشمنی کند فن اوست// کار صعب است دشمنی از دوست// بد بود از کسی جفاکاری// که از او چشم دوستی داری»
  • مکتبی شیرازی
 • «دشمن چون از هر حیلتی باز ماند، سلسلهٔ دوستی بجنباند تا به‌دوستی کارها کند که در دشمنی نتواند.»
  • سعدی
 • «دشمن دوست چون تواند بود.»
  • ابوالفضل بیهقی
 • «دشمن هرگز دوست نگردد.»
  • ابوالفضل بیهقی
 • «دشمنی را با دشمنی علاج نتوان کرد، دشمنی را فقط دوستی زایل کند.»
  • سیدارتا گوتاما
 • «دل دوستان آزردن، مراد دشمنان برآوردن است.»
  • سعدی
 • «دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف// لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است»
  • سعدی
 • «دو چیز برای من به معنای زندگی است: آزادی و بانویی را که دوست دارم.»
  • ولتر
 • «دو دوست قدر شناسند حق صحبت را// که مدتی ببریدند و باز پیوستند»
  • سعدی
 • «دوست آن دانم که گیرد دست دوست// در پریشان حالی و درماندگی»
  • سعدی
 • «دوست آنست کو معایب دوست// همچو آیینه روبرو گوید// نه که چون شانه با هزار زبان// در قفا رفته مو به ‌مو گوید»
  • نشانی دهلوی
 • «دوست از دوست حق گله گذاری دارد. گله گذاری دلیل دوستی و علاقه به دوام حسن مناسبات است.»
  • فرانسیس بیکن
 • «دوستان حقیقی اگر از دیده بروند از دل نخواهند رفت.»
  • سیسرو
 • «دوستان خود را از بین طبقهٔ فقیر برگزینید چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حکمفرما است.»
  • فرانسوا لارشفوکو
 • «دوستان در زندان به کار آیند که بر سر سفره، همهٔ دشمنان دوست نمایند.»
  • سعدی
 • «دوستان را به گاه سود و زیان// بتوان دید و آزمود توان»
  • سنایی
 • «دوستانی که داری و آنان را آزموده‌ای با قلاب‌های پولادین به جان و دل خود پیوسته نگاه دار.»
  • ویلیام شکسپیر
 • «دوست، پیوندی است پدر و پسر را، او مهمترین نقطهٔ عطف آن‌هاست.»
  • فرانتس کافکا
 • «دوست خوب مانند درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
  • ولتر
 • «دوست داشتن بدون امید، باز هم یک خوشبختی است.»
  • بالزاک
 • «دوست‌داشتن، رحمت است؛ مورد محبت واقع شدن، خوشبختی است.»
  • لئو تولستوی
 • «دوست را کس به یک بلا نفروخت// بهر کیکی گلیم نتوان سوخت»
  • سنایی
 • «دوست، شخصی است که صمیمانه به تو ضرر می‌زند.»
  • استانیسلاو یرسی لخ
 • «دوست کسی است که من با او می‌توانم صمیمی باشم و جلو او با صدای بلند فکر کنم.»
  • رالف والدو امرسن
 • «دوست مثل درشکه در روز بارانی کمیاب است.»
  • ولتر
 • «دوست من، گذشته‌ها کتابی مهر و موم شده‌ است.»
  • یوهان ولفگانگ گوته
 • «دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می‌شوند»
  • ضرب‌المثل آلمانی
 • «دوست همه کس دوست هیچکس نیست.»
  • ارسطو
 • «دوستی به پیوند می‌انجامد، ثابت می‌ماند، صمیمیت بیشتر جاری است، و
  سیال. دوستی یک رابطه‌است، صمیمیت حالتی از وجود توست. صمیمی هستی، با کدام
  و چه کسی، ابداً مهم نیست.»

  • اوشو
 • «دوستی، ازدواج دو روح است و در آن متارکه و طلاق جایز نیست.»
  • ولتردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top