شرایط انتقالی دانشگاه سراسری 94

شرایط مهمانی و انتقال برای متقاضیان در نیمسال دوم تحصیلی 94 – 93 را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان مهمانی و انتقال در دانشگاه علوم پزشکی ایران در نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 می توانند از 19 آذر تا 5 دی با ورود به سامانه انتقال درخواست خود را ثبت کنند.

فرايند ثبت نام و پذيرش دانشويان متقاضي مهمانی و انتقال به دانشگاه علوم پزشکی ایران صرفا” از طريق سامانه الكترونيكي دانشگاه انجام مي شود و هيچگونه تقاضايي به صورت حضوري يا مكاتبه اي پذيرفته نخواهد شد.

بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی ایران پذيرش دانشجويان مهماني و انتقالي ورودي هاي سالهای 90 و 91 در اين دانشگاه مقدور نیست. (به جز دانشجويان رشته پزشكي مراحل فيزيوپاتولوژي و باليني). بر اساس آیين نامه آموزشي و به دليل تكميل ظرفيت، پذيرش دانشجوي رشته پزشكي ورودي سال 93 امكانپذير نیست.

اين دانشگاه هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه براي دانشجويان مهمان و انتقالي ندارد و پذيرش قطعي به تصميم كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه بستگي دارد. دانشگاه علوم پزشکی ایران فاقد دوره شبانه است.

شرایط پذيرش دانشجوي مهمان بر این مبنا است که دانشجو در مقطع “كارشناسي” حداقل يك نيمسال و در مقطع “دكتري عمومي” حداقل دو نيمسال تحصيلي را در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.

بر مبناي آیين نامه آموزشي، دانشجويان مهمان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي PhD مجاز به اخذ بيش از 50 درصد واحدهاي درسي دوره در مرحله آموزشي نیست. ميانگين كل نمرات دانشجو در دانشگاه مبدا در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد باید حداقل 15 و در مقطع دكتري عمومي پزشكي و دكتري تخصصي PhD حداقل 16 باشد.

با توجه به مصوبه هيئت امناي دانشگاه از دانشجويان ميهمان متناسب با مقطع و نوع درس شهريه اخذ می شود.

بررسي تقاضاي ادامه مهماني بيش از 2 ترم در اين دانشگاه مشروط به داشتن ميانگين 16 و نداشتن مشكل انضباطي و ارائه برگ تسويه حساب از دوره قبلي مهماني و ارائه درخواست مجدد، براي سال بعد امكانپذير است.

دانشگاه علوم پزشکی ایران براي پرداخت حق الزحمه كارورزان مهمان هيچگونه تعهدي ندارد. پذيرش دانشجويان متقاضي مهماني که شرایط ویژه داشته باشند به شرط موافقت دانشگاه مبداء دراولويت قرار مي گيرد. از جمله این شرایط ویژه شامل دانشجويان كليه رشته ها با داشتن معدل كل 18 به بالا، حائزين رتبه اول تا دهم كشوري در آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي، دارندگان مدال المپيادهاي كشوري و رتبه اول المپيادهاي علمي دانشجويي كشور است.

بر اساس اعلام این دانشگاه انتقال در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي Ph.D ممنوع است. اين دانشگاه هيچگونه تعهدي در مورد انتقال دانشجويان مهمان ندارد. در موارد استثناء چنانچه دانشجويي در مقاطع كارشناسي و دكتراي عمومي حداقل 2 ترم مهمان بوده و در مدت مهماني ميانگين كل 17 را كسب نمايد، مشروط به نداشتن مشكل انضباطي مي تواند درخواست انتقال دائم خود را همراه با مدارك و مستندات ارائه کند تا در كميسيون مربوطه بررسي شود.

مدارك مورد لزوم جهت متقاضيان انتقال: اسكن مدراك مربوط به بيماري دانشجو كه به تاييد مراجع و كميسيونهاي پزشكي معتبر دانشگاهي رسيده باشد. اسكن مدارك تاهل دانشجو به همراه گواهي اشتغال به كار همسر در تهران (در صورتي كه همسر به كار آزاد اشتغال دارد گواهي از نيروي انتظامي محل ضروري است) و تمام صفحات شناسنامه دانشجو و همسر به انضمام عقد نامه رسمي، اسكن مدارك مربوط به كفالت دانشجو مستند به گواهي سازمانهاي ذيربط (سازمان وظيفه عمومي، دادگستري و …)، اسكن كارنامه تحصيلي يا گواهي دروس گذرانده، اسكن فرم موافقت با انتقال از دانشگاه مبداء و اسكن كارت ملي متقاضي.

متقاضيان مي توانند نتايج تصميمات كميسيون دانشگاه را در سايت مربوطه در بهمن ماه 93 مشاهده کنند.

شرایط ميهمان در دانشگاه علوم پزشكي تهران

متقاضيان ميهمان شدن در دانشگاه علوم پزشكي تهران برای نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 می توانند با ورود به سامانه الكترونيكي دانشجويان ميهمان از 15 آذر تا 15 دی ماه در آت ثبت نام کنند.

دانشگاه علوم پزشكي تهران به علت محدوديت در ظرفيت پذيرش و به منظور حفظ كيفيت آموزش، امكان پذيرش تمام درخواست ها را نخواهد داشت . درخواست ها در كميسيون ويژه ميهماني بررسي و به ترتيب اولويت مورد موافقت قرار می گیرند و نتايج نهايي بعد از برگزاري كميسيون ويژه ميهماني از طريق همين سايت در تاريخ 28 دي ماه 93 به اطلاع متقاضيان خواهد رسيد.

بر اساس مصوبه هیات امناي دانشگاه از دانشجويان ميهمان متناسب با مقطع و نوع درس شهريه اخذ می شود. با توجه به تغيير در برنامه آموزشي در رشته پزشكي و عدم انطباق واحدها، اين دانشگاه از پذيرش دانشجويان متقاضي ميهماني در رشته پزشكي ورودي سال تحصيلي 91-90 و به بعد معذور است. حداقل معدل دو نيمسال گذشته براي متقاضيان ميهماني كليه مقاطع و رشته هاي تحصيلي 16 است. دانشكده دندانپزشكي از پذيرش دانشجوي مهمان حتي براي يك درس معذور است.

شرایط انتقال دائم یا موقت دانشگاه علوم پزشكی اهواز

بررسی درخواست متقاضیان انتقال دائم یا موقت (میهمان) دانشجویان دانشگاههای مستقر در خوزستان به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ممنوع است اما استثنائاتی نیز در این باره وجود دارد.

از جمله این استثنائات : فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به عنوان کفیل شناخته شود. بیماری صعب العلاج والدین دانشجو به نحوی که به تائید  شورای عالی پزشکی رسیده  باشد (بعد از قبولی در دانشگاه حادث شود). بیماری صعب العلاج  یا معلولیت موثر دانشجو به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی قادر به ادامه زندگی به طور مستقل نباشد (بعد از قبولی در دانشگاه حادث شود). ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در اهواز باشد به تائید مراجع ذیربط (بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد). دانشجویان دارای معدل بالای 18 . دانشجویانی که خود یا همسر آنان در ارگان های لشگری (نظامی) مشغول به کار باشد و محل سکونتشان اهواز  است.

مهلت درخواست مهمانی برای دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمان نقل و انتقالات و درخواست مهمانی برای دانشگاه علوم پزشکی گلستان از 15 تا 30 آذرماه 93 است. زمان اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نیست.  دانشجویان متقاضی مهمان شدن در دانشگاه علوم پزشکی گلستان می توانند با ورود به سامانه مهمانی دانشجویان درخواست خود را ثبت کنند. نتیجه درخواست از طریق پیامک به دانشجویان اعلام می شود.

نحوه درخواست مهمانی برای دانشگاه علوم پزشكي لرستان

سامانه ارسال درخواست دانشجويان مهمان و انتقالي برای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از 15 تا 30 آذرماه است. ميهماني و تغيير رشته توام با انتقال تنها بر اساس آیين نامه نقل و انتقالات دانشجويان دانشگاه بررسی می شود.

متقاضیان تنها می توانند پذيرش درخواست مهماني را در سامانه ثبت کنند. هيچگونه تقاضايي به صورت حضوري يا مكاتبه اي مورد پذيرش و بررسي نخواهد بود. دانشجويان متقاضي ميهماني و انتقالي باید در دوره دكتري عمومي حداقل دو نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته و ناپيوسته حداقل يك نيمسال در دانشگاه مبدا گذرانده باشند. در صورت كسب معدل بالاي 16 و رضايت دانشكده مبدا با درخواست انتقال دائم آنها موافقت خواهد شد . هرگونه تقاضاي مهماني و انتقالي براي دانشجويان ترم اول ممنوع است.

شرط پذيرش دانشجويان ميهمان براي كليه رشته ها داشتن حداقل معدل كل 15 است.

پذيرش دانشجوي ميهمان صرفاً جهت دروسي خواهد بود كه در اين دانشگاه ارائه مي شود ، منوط به اينكه از طرف دانشگاه مبدا نيز پيشنهاد شده باشد . دانشجوي متقاضي لازم است با مراجعه به سايت دانشكده مربوطه و مشاهده نيمرخ تحصيلي رشته مورد تقاضا در صورتي كه حداقل 80 دروس پيشنهادي وي با دروس ارائه شده در اين دانشگاه مطابقت داشته باشد ثبت نام کند.

دانشگاه علوم پزشكي لرستان هيچگونه تعهدي نسبت به تامين خوابگاه براي دانشجويان ميهمان و انتقال ندارد. دانشجوي متقاضي مهماني در اين دانشگاه ملزم به پرداخت شهريه تعيين شده بر اساس جدول مصوب هيات امنا دانشگاه  است و دانشجويان انتقالي نيز طي 2 نيمسال اول خود مشمول پرداخت شهريه هستند.

بررسي درخواست انتقال دانشجويان مستلزم داشتن حداقل 2 ترم سابقه مهماني در اين دانشگاه است و دانشگاه علوم پزشكي لرستان هيچگونه تعهدي نسبت به انتقال دانشجويان مهمان ندارد.

درخصوص دانشجويان رشته پزشكي ( مقطع علوم پايه ) ، با توجه به اينكه سيستم آموزشي ادغام یافته است در صورت مهماني دانشجو مسئوليت عدم تطبيق بسته هاي آموزشي بر عهده شخص دانشجو است.

برابر آیین نامه آموزشي دوره دكتری عمومي سقف زمان مهماني جهت كليه دانشجويان تا 40 درصد واحدهاي طول تحصيل است. (جهت دانشجويان رشته پزشكي 125 واحد – جهت دانشجويان رشته دندانپزشكي 88 واحد – جهت دانشجويان كارشناسي حداكثر 54 واحد).

دانشجوياني كه تا پايان مقطع علوم پايه به ساير دانشگاهها ميهمان هستند آزمون جامع علوم پايه را الزاماً در اين دانشگاه مي گذرانند. نمره قبولي جهت دانشجويان مهمان به ساير دانشگاهها در رشته هاي كارشناسي و دوره دكتراي عمومي 12 است.

با توجه به محدوديتهاي دانشگاه علوم پزشكي لرستان ( عدم تطابق واحدهاي اين مقطع با ساير دانشگاهها ) در مقطع ICM  (فيزيوپات) هيچگونه ورودي و خروجي وجود ندارد. براي دانشجويان كارورز ، پذيرش درخواست مهماني براي بخشهاي ماژور ( داخلي – اطفال – جراحي زنان ) به علاوه بخشهاي قلب و عفوني به ساير دانشگاهها ممنوع است. اما در مورد ساير بخشها قبول درخواست دانشجو چه به صورت مهمان يا انتقال با پرداخت شهريه طبق جدول تنظيم شده مجاز است.

پيرو موافقت نامه هيات امناء دانشگاه علوم پزشکی لرستان مبني بر اخذ شهريه از دانشجويان كه متقاضي مهماني ، شهريه هاي مربوطه از ابتداي سال 92 بصورت ذيل است.

الف) دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي متقاضي مهماني از ساير دانشگاههاي علوم پزشكي :

1 – دانشجويان كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاههاي دولتي (94-93)

شهريه ثابت هر نيمسال
(به ريال)
دروس عمومي دروس تخصصي
1.591.200 نظري عملي نظري عملي كارآموزي و كارآموزي در عرصه
277.760 371.280 263.640 371.280 436.800

 

 

 

 

 

2 – دانشجويان دكتري عمومي دانشگاه هاي دولتي

شاخص رشته پزشكي (به ريال) دندانپزشكي ( به ريال )
نوع واحد نظري عملي ثابت نظري عملي ثابت
 تعداد واحد 14 5 1 14 5 1
هر واحد (1392) 370.000 745.000 8.928.000 384.000 770.000 9.600.000
هزينه كل 5.180.000 3.725.000 8.928.000 5.376.000 3.850.000 9.600.000
جمع كل 21.399.600 22.591.200

 

 

 

 

 

3- دانشجويان دانشگاهاي غير دولتي

شهريه هر نيمسال
(به ريال)
پزشكي دندانپزشكي كارشناسي
49.118.400 43.466.400 17.802.000

 

 

*******************************************************************

 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به ویژگی آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان گفت: این آیین نامه به گونه ای تدوین شده که امکان هر گونه نقل و انتقال وجود ندارد بلکه این انتقال باید در چهارچوبی خاص انجام گیرد و انتقال دانشجو بدون مهمان شدن، وجود ندارد.
به گزارش مهر، دکتر محمدحسین سرورالدین امروز شنبه در نشست خبری در وزارت علوم اظهار داشت: وزارت علوم وقت زیادی صرف تدوین و تنظیم این آیین نامه کرده است و اگر مطمئن نبود که این آیین نامه سطح علمی را بالا خواهد برد، چنین کاری نمی کرد. وی با اشاره به افزایش سطح علمی دانشگاهها و دانشجویان با اجرای این آیین نامه گفت: در این آیین نامه مسائل عاطفی و اجتماعی دیده شده است که موجب بالا رفتن سطح علمی دانشگاهها می شود. سرورالدین یادآور شد: بر اساس تحقیقی که در حوزه آموزش عالی انجام گرفته است، 30 درصد تاثیر آموزش با امکانات مجموعه آموزشی و دانشگاه و 70 درصد دیگر تاثیر بر عهده خود دانشجویان است و این آیین نامه طوری تنظیم شده که شرایط روحی و روانی دانشجویان در افزایش سطح علمی تاثیر گذار است. وی گفت: برخی استدلال می کنند که چنین آیین نامه ای در هیچ جای دنیا وجود ندارد من نیز تایید می کنم چرا که این آیین نامه به خاطر ارزشی که دولت و نظام برای دانشجویان قائل است، تنظیم شده است. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص ظرفیت 15 درصدی برای نقل و انتقال دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: با توجه به خالی ماندن ظرفیت فعلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بیشتر از 15 درصد امکان ایجاد ظرفیت برای نقل و انتقال این دانشجویان وجود نداشت.

جزئیات شرایط انتقال و مهمانی دانشجویان/ دختران در اولویت انتقال
معاون دانشجویی وزارت علوم با تشریح جزئیات شرایط و ضوابط نقل و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید گفت: در تمامی موارد مهمانی و انتقال اولویت با دانشجویان دختر است و طبق عرف باید معلوم شود که فرد متقاضی انتقال مدتها است که در شهر محل سکونت و تقاضا ساکن است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی امروز شنبه در نشست خبری در وزارت علوم افزود: آئین نامه جدید نقل و انتقال دانشجویان تدوین شد و از این ترم اجرایی می شود حتی افرادی که در ترم دوم و سوم دانشجویی هستند می توانند درخواست انتقال بدهند. وی با بیان اینکه با درخواست های انتقال تنها برای انتقال به دانشگاه محل سکونت فرد موافقت می شود، گفت: کسانی که برای سال 90 می خواهند از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر منتقل شوند، باید در اردیبهشت و افرادی که برای نیم ترم دوم امسال می خواهند منتقل شوند باید در آبان ماه درخواست خود را ارائه بدهند. دانشگاهها برای نقل و انتقال دانشجویان به 8 گروه تقسیم شدند معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: در این آئین نامه دانشگاهها به 8 گروه تقسیم شده اند و در گروه یک دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به جز موسسات مستقر در شهر تهران قرار دارند. وی دانشگاههای گروه دو را دانشگاه آیت الله بروجردی، ایرانشهر، بناب، بهبهان، تربت حیدریه، جندی شاپور، جهرم، حضرت معصومه (س)، صنعتی بیرجند، صنعتی سیرجان، صنعتی کرمان، صنعتی همدان، فسا، کازرون، گنبد کاووس و نیشابور ذکر کرد و گفت: دانشگاههای ایلام، بجنورد، خرمشهر، خلیج فارس، دامغان، روامین اهواز، علوم دریایی چابهار، فنی و مهندسی گلپایگان، صنعتی ارومیه، مراغه، ملایر، هنر اسلامی تبریز و یاسوج در گروه سه قرار دارند. ملاباشی گفت: دانشگاههای تربیت معلم آذربایجان، تربیت معلم سبزوار، بیرجند، تفرش، زابل، شهرکرد، علوم کشاورزی ساری، قم، کردستان، گلستان، محقق اردبیلی، ولیعصر رفسنجان و هرمزگان جزء گروه چهار هستند. وی دانشگاههای زنجان، سیستان بلوچستان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، صنعتی قم، صنعتی کرمانشاه، علوم کشاورزی گرگان، کاشان، لرستان، یزد را دانشگاههای گروه 5 عنوان کرد و گفت: دانشگاههای ارومیه، اراک، بوعلی سینا، بین المللی امام خمینی (ره)، رازی کرمانشاه، سمنان، شهید چمران اهواز، صنعتی سهند تبریز، صنعتی شیراز، صنعتی نوشیروانی بابل، گیلان، مازندران و هنر اصفهان در گروه 6 قرار گرفته اند. معاون دانشجویی وزیر علوم دانشگاههای اصفهان، تبریز، شیراز، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، صنعت نفت را دانشگاههای گروه 7 دانست و گفت: دانشگاههای گروه 8 شامل دانشگاههای الزهرا، تربیت معلم تهران، تهران، شاهد، شهید بهشتی، امیرکبیر، خواجه نصیر، شریف، علامه، علم و صنعت، هنر، تربیت دبیر شهید رجایی، صنعت آب و برق عباسپور، سوره، صدرا، علم و فرهنگ می شود. دانشجو برای انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر باید در ابتدا مهمان شود وی با بیان اینکه در انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر دانشجو باید در ابتدا در دانشگاه مقصد مهمان شود، اظهار داشت: سه نوع روش برای مهمان شدن وجود دارد. در روش اول دانشجویان به صورت موقت تعدادی از واحدها را در واحد مقصد می گذرانند. ملاباشی افزود: در روش دوم که مهمانی دایم است، دانشجو کلیه واحدها را در دانشگاه مقصد می گذراند اما دانشگاه مبداء مدرک را صادر می کند در این روش دانشجو به مدت سه ترم باید در دانشگاه مقصد درس بخواند و در صورتی که سطح علمی لازم را داشت، می تواند تا آخر تحصیل در این دانشگاه مهمان باشد. وی با تشریح روش سوم مهمان شدن در دانشگاه مقصد گفت: در روش سوم که مهمانی مبنا است، مهمان شدن بر اساس نتایج آزمون سازمان سنجش کشور که از ابتدا مشخص شده است، صورت می گیرد در این روش سازمان سنجش بر اساس نمره داوطلب در کنکور دانشگاهی را که فرد می تواند به آنجا منتقل شود مشخص می کند در این روش نیز مدرک توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود ضمن اینکه فرد باید 95 درصد نمره آخرین فرد قبول شده در رشته مورد انتقال به آن دانشگاه را داشته باشد. موارد مجاز انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر معاون دانشجویی موارد مجاز انتقال از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر را تشریح کرد و گفت: مهمانی از دانشگاه غیرانتفاعی به غیرانتفاعی، از دوره روزانه دولتی به دوره روزانه دولتی، از روزانه به شبانه، از دولتی به غیرانتفاعی، از دولتی به پیام نور امکان پذیر است اما بالعکس آن انجام نمی شود. ملاباشی گفت: هر دانشجوی مهمان باید شهریه ای معادل شهریه نوبت دوم را تا زمان مهمان بودن به دانشگاه مقصد پرداخت کند. میزان پذیرش دانشجوی انتقالی از سوی دانشگاهها وی درباره میزان پذیرش دانشجوی انتقالی از سوی دانشگاههای مقصد گفت: دانشگاههای شهرستانها تا سقف 25 درصد کلیه دانشجویان، دانشگاههای تهران تا سقف 20 درصد و غیرانتفاعی ها تا سقف 15 درصد می توانند دانشجوی مهمان بپذیرند.

معاون دانشجویی وزیر علوم گفت: اگر دانشجوی مهمان در طول 3 ترم مشروط شد و معدل مورد نظر را نتوانست کسب کند باید به دانشگاه مبدأ برگردد. موارد خاص برای انتقال وی اظهار داشت: افرادی که ازدواج رسمی کرده باشند یا سرپرست خانوده آنها فوت کرده باشد و فرد سرپرستی را به عهده داشته باشد و یا دچار بیماری خاص باشند، باید به صورت خاص به دانشگاه محل خانواده منتقل شوند. ملاباشی اضافه کرد: دانشگاهی که تقاضای مهمانی را نمی پذیرد باید علت عدم پذیرش را به دانشجو اعلام کند اگر دانشجو بعد از این مرحله خود را محق بداند که این انتقال انجام شود باید درخواست را به کمیسیون موارد خاص ابتدا استان و سپس سازمان مرکزی وزارت علوم ارائه دهد و رأی این کمیسیون تحت هر شرایطی لازم الاجرا است.

 

*****************************************************************************************

 

 

شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان در سال تحصیلی جدید اعلام شد

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان شرایط میهمانی و انتقال دانشجویان را برای سال تحصیلی جدید اعلام کرد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان در خصوص ارائه خوابگاههای دانشجویی در سال تحصیلی جدید اظهار داشت: برخی از دانشگاههایی که  از دانشجویان  شهریه دریافت می کنند دارای خوابگاه نیستند و دانشجویان این دانشگاهها  توسط صندوق رفاه در خوابگاههایی اسکان یابند که مجوز این صندوق را داشته باشند.

مجتبی بذر افشان  با اشاره به  آیین نامه انتقال و میهمانی دانشجویان گفت :بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه مبداء دانشجو می تواند از طریق سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان   و داشتن شرط معدل به مدت 4 نیم سال میهمان شود و بعد از این مدت وضعیت خود را به میهمانی دائم تبدیل کند.

بذرافشان ادامه داد:  همچنین دانشجویان تازه پذیرفته شده از طریق سایت سازمان سنجش می توانند برای دانشگاههای دولتی و غیر دولتی با کسب حد نصاب (90 درصد آخرین نفر پذیرفته شده در دانشگاه مقصد) می توانند درخواستشان را مطرح کنند که از صد درصد دانشجویان برای 25 درصد این تسهیلات در نظر گرفته می شود.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از ابلاغ آئین نامه کار دانشجویی به دانشگاههای کشور خبر داد و گفت: بر اساس این آئین نامه به دانشجویان کمک می شود تا بخشی از هزینه های تحصیلی خود را با دریافت تسهیلات پرداخت کنند هر چند این عدد، رقم بالایی نیست اما تا سقف 20 درصد کل دانشجویان می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

وی در خصوص مبالغ کار دانشجویی به ازای هر یک ساعت گفت: این میزان  در مقطع کاردانی به ازای هر ساعت 500 تا 600 تومان، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته بین 700 تا 900 تومان، کارشناسی ارشد 1200 تا 1500 تومان و در مقطع دکتری تخصصی بین 2 تا 3 هزار تومان تعیین شده  است.

معاون سازمان امور دانشجویان با اشاره به سرانه های فرهنگی، ورزشی و دانشجویی که دانشگاههای غیر دولتی از دانشجویان دریافت می کنند، گفت: 131 موسسه غیر دولتی، مجاز به دریافت سرانه فرهنگی هستند و برخی از دانشگاههای غیردولتی به علت عدم رعایت شرایط لازم موفق به دریافت این مجوز نشده اند.

وی در خصوص شهریه ثابت و متغیری که دانشگاههای مبداء و مقصد از دانشجویان دریافت می کنند، گفت: به منظورتشویق موسسات برای موافقت با درخواست ها قرار شد دانشجویان متقاضی انتقال ،  شهریه ثابت را در دانشگاههای مبداء و شهریه متغیر را در دانشگاه مقصد پرداخت کنند.

وی با اشاره به اسامی برخی از دانشگاههای غیر دولتی که در این زمینه عملکرد مثبتی داشته اند اظهار داشت: موسسات مازیار نور، مارلیک، رشد دانش، رسام، صدرا، ابرار، سپهر اصفهان و ارشاد به علت در نظر گرفتن ظرفیت ها و توجه به تقاضاها بهترین عملکرد را در فرایند نقل و انتقال داشته اند که شایسته تقدیر معرفی شدند.

بذرافشان افزود :  در خصوص  انتقال و میهمانی  دانشجویان در میان دانشگاههای  دولتی  دو دانشگاه اصفهان و فردوسی مشهد بیشترین همکاری را از استانهای دیگر  و دانشگاههای الزهرا، شاهد، عباسپور، هنر تهران و شهید رجایی بیشترین همکاری را  در استان تهران  با سازمان امور دانشجویان داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top