شرایط اخذ رتبه 5 پیمانکاری

شرایط اخذ رتبه

در موسسه حقوقی ایلیا کلیه فرایند ثبت شرکت و برند و همچنین
کلیه امور اداری و حقوقی شرکتها در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با
بالاترین کیفیت و در اسرع وقت صورت میپذیرد.

جهت اخذ رتبه نخستین قدم ثبت یک شرکت است که حداقل مدرک تحصیلی بیش از نیم اعضای هیئت مدیره آن می بایست کارشناسی بوده باشد.

درمیان اعضای هیئت مدیره وجود یک از دو شرایط ذیل الزامی است:
به کارگیری یک مهندس با سابقه 7 سال سابقه بیمه و زمینه کاری مرتبط که
ترجیحا سابقه ی بیمه آن از شرکت دارای رتبه رد شده باشد.و یا وجود دو مهندس
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه.

ناگفته نماند در صورت وجود دو مهندس با سابقه بیمه در اعضای
هیئت مدیره شرکت می تواند در دو شاخه متفاوت تقاضای اخذ رتبه را داشته
باشد.

-رتبه بندي درحقيقت نوعي درجه بندي شركتها براساس
ميزان توانائي آن شركتها است كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
انجام مي‌شود وبرآن اساس شركتها از رتبه 1 تا 5 درجه بندي مي شوند كه
درحقيقت رتبه 1 بالاترين و رتبه 5 پائين‌ترين مي‌باشد.

   2- سازمان مديريت و برنامه ريزي شركتها در 11رشته مختلف
رتبه بندي ميكند كه عبارتند از: 1- ساختمان 2- راه 3- حمل ونقل 4- تاسيسات
5- كشاورزي 6- آب 7- مرمت آثارباستاني 8- كاوش‌هاي زميني 9- ارتباطات
10-نفت و گاز 11- نیرو

   3- رتبه‌اي كه به يك شركت اختصاص مي‌يابد به سه عامل اساسي ارتباط دارد:

 • تعداد نيروي فني ومهندسي يك شركت وميزان سابقه كارآنها
 • ميزان سوابق شركت و مبلغ كل قراردادهاي انجام شده
 • توانائي مالي شركت

   4- توضيح اينكه براي پائين ترين رتبه كه منظورهمان رتبه 5 است نيازي به ارائه سوابق كاري و يا توانائي مالي شركت نمي‌باشد.

   5- براي اخذ رتبه 5 درهريك از رشته‌ها اعم ازرشته ساختمان، راه يا غيره شرايط ذيل بايد فراهم باشد:

 • داشتن يك شركت (با مسئوليت محدود يا سهامي خاص)
 • 3/2 اعضاء هيئت مديره شركت بايد حتما ليسانس باشند.
 • درهيئت مديره شركت حتما بايد دونفر داراي مدرك مهندسي حضور
  داشته باشند كه حداقل يك نفر ازآنها داراي سه سال سابقه كار مستند به بيمه
  در رشته مورد تقاضا باشد ومهندس فوق بتواند سوابق بيمه وكارخود را كتبا”
  ارائه دهد
 • چنانچه يك شركت براي رتبه 5 تقاضا مي‌دهد مجازاست حداكثر در
  دوشاخه مختلف مثلا راه و ابنيه تقاضا دهد ولي چنانچه تقاضا در دوشاخه باشد
  بايد هردونفر مهندس فوق الذكر داراي سابقه كار و بيمه باشند ولي چنانچه
  تقاضا در يك رشته باشد فقط يكي ازمهندسين نيازاست كه داراي 3 سال سابقه
  باشد و ديگري مي تواند بدون سابقه باشد.
 • 6- براي يك شركت كه فرضا تازه تاسيس شده و هيچ سوابق كاري
  ندارد حداكثر مي‌توان تقاضاي رتبه 5 داد كه اين تقاضا ميتواند در دو رشته
  يا يك رشته باشد.
 • 7- براي اينكه بتوان رتبه 5 را به 4 ارتقاء داد شركت بايد به
  مقدارحدنصاب لازم متناسب با هررشته قرارداد انجام شده در رشته مورد تقاضا
  ارائه دهد.
 • در موسسه حقوقی ایلیا کلیه فرایند ثبت شرکت و برند و همچنین
  کلیه امور اداری و حقوقی شرکتها در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران با
  بالاترین کیفیت و در اسرع وقت صورت میپذیرد.

در پایان در صورت لزوم میتوانید کلیه فرایند اجرای و اخذ رتبه
و ارتقاع و همچنین ثبت شرکت و ثبت صورتجلسات شرکت را به مجتمع ایلیا
واگزار نمایید.

 رتبه بندی

رتبه بندی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق (معاونت فنی و عمران استانداری فعلی)
شرکت ها را به دو گروه مشاور و پیمانکار تقسیم بندی نموده و برای شرکت های
پیمانکاری رتبه ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ تعریف می نماید که در واقع ۵ پائین ترین و
۱ بالاترین رتبه محسوب می شود و برای شرکت های مشاور رتبه ۳ و ۲ و ۱ تعریف
می نماید که ۳ پائین ترین و ۱ بالاتربن رتبه است. برای رتبه بندی شرکت های
پیمانکار ملاک اصل تعداد نیروی فنی و مهندسی حاضر در هیئت مدیره یک شرکت
است ولی برای رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی،
امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای
ارتقاء رتبه از ۵ به ۱ در شرکت های پیمانکاری مبلغ ریالی پروژه های انجام
شده در ۱۵ سال اخیر توسط شرکت و نیروی فنی و مهندسی شرکت ارزیابی می گردد و
در صورتی که شرکت امتیاز مورد نظر را کسب کند و اظهارنامه مالیاتی واجد
شرایط را داشته باشد در آن صورت می تواند رتبه خود را از ۵ به رتبه های
بالاتر ارتقاء دهد . در خصوص شرکت های مشاور نیز برای ارتقاء از پایه ۳ به
پایه ۱ مبلغ ریالی پروژه های انجام شده در ۱۵ سال اخیر، نیروی فنی و
مهندسی، اظهارنامه مالیاتی، امکانات فنی و نرم افزاری ملاک است. در صفحات
دیگر این سایت زمان و شرایط و مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری و ۳
مشاور و رتبه های بالاتر از هر دو گروه به طور مجزا قید شده است.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه 5 پیمانکاری

 1. کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

 2. مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات

 3. مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه، تقاضانامه ،شرکت نامه ،روزنامه رسمی،تاسیس و تغییرات

 4. ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه رسمی شرکت

 5. کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

 6. کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند.

 1. نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند

 2. گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.

 3. سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه

 4. کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

تذکر1: مدرک تحصیلی مدیرعامل شرکت باید لیسانس باشد

تذکر2:دوسوم اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند

تذکر3:یکی از اعضای هیئت مدیره باید دارای رشته تحصیلی
زمینه نسبت به رتبه درخواستی با حداقل سه سال تمام سابقه اشتغال در همان
رشته یا تخصص باشد بهمراه گواهی بیمه تامین اجتماعی و گواهی اشتغال از محل
فعالیت موصوف (شرکتها میتوانند بطور همزمان درخواست دریافت رتبه در دو پایه
را داشته باشند به شرط رعایت موارد مذکور)

تذکر4: داشتن کداقتصادی برای شرکتهای متقاضی الزامیست

مدارک عمومی لازم جهت اخذ رتبه 1 الی 4 پیمانکاری

 1. کپی برابر اصل شده مدارک ثبتی شرکت

 2. مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل : اساسنامه – اظهارنامه – روز نامه رسمی – تاسیس و تغییرات

 3. مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل : اساسنامه – تقاضانامه – شرکت نامه – روزنامه رسمی – تاسیس و تغییرات

 4. کپی شناسنامه کلیه سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آنها

 5. کپی برابر اصل شده مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

مهندس و یا مهندسینی که سوابق کاری ارائه می کنند باید مدارک زیر را تهیه فرمایند.

 1. نامه استعلام سوابق بیمه با ذکر تاریخ شروع و خاتمه و نام شرکتهایی که بیمه برایشان پرداخت نموده اند

 2. گواهی کار مرتبط با رشته مورد در خواست با ذکر تاریخ شروع و خاتمه از طرف شرکت و یا شرکتهایی که در کواهی بیمه اعلام شدند.

 3. سربرگ رسمی شرکت در 3 نخسه

 4. کپی آخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام

 5. تصاویر کلیه پیمانهای شرکت (موافقتنامه )

 6. تصاویر آخرین صورت وضعیت تایید شده و یا اصل تاییدیه کارکرد توسط
  دستگاههای اجرایی (به تایید بالاترین مقام کارفرما ) برای کارهای نیمه تمام
  و مفاصا حساب بیمه برای کارهای تمام شده

 7. اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد

مدیر عامل و دو سوم اعضای هیات مدیره می بایست دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top