سعی و تلاش

حدیث هایی در مورد سعی و تلاش

کوشش و جهد

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس بکوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آنکس که خود
را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعی بلیغ نماید به سعادت و
خوشبختی نائل می گردد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه عقل خود
را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و
پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از کمال سعادت اینست که آدمی در راه اصلاح جامعه  سعی و مجاهده نماید.

منبع : غررالحکم ،ص732

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هرگز از مجاهده و
کوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست زیرا چیزی سعی و کوشش تو را در این کار
یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص818

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر قدر دانش
آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش
را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر طالب نجات و
رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده
کنید.

منبع : غررالحکم ، ص277

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نفس خود را از
آن چه برایش مضر است  بازدار قبل از آن که بمیری  و در آزادی جانت کوشش کن
همانطور که در طلب روزیت کوشش می کنی زیرا که جانت در گرو اعمال تو است و
جز با کوشش تو آزاد نخواهد شد.

منبع : وسائل 4 ، ص40انسان هیچ چیز نیست جز سعی و تلاش خودش

در
مورد اینکه آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؛ باید بگویم که این قضیه
دو روی یک سکه است؛ هم می توانیم بگوییم بلی و هم می توانیم بگوییم خیر.
بلی چون همه انسان هستیم و خیر به دلیل اینکه همه افراد نمی توانند در
کنگره با هم برابر باشند اگر اینطور باشد عدالت بی معنی می گردد. چگونه می
شود بدون تلاش و بدون خدمت کردن جایگاه بدست آورد؛ کسی که راهنما؛ مرزبان و
حتی نگهبان نظم می شود تلاش کرده و در حال تلاش است؛ ارتقاء جایگاه به
دلیل سعی و کوشش افراد است؛ هر کس به اندازه عقل؛ و دانایی که بدست آورده؛
برای بدست آوردن آن تلاش می نماید. بی دلیل نیست که می گویند؛ وقتی وارد
کنگره شدید؛ هر چه اطلاعات در خورجینتان دارید در بیرون گذاشته و داخل
شوید؛ چون اگر چیز هایی که ما می دانستیم به کارمان می آمد به این وضعیت
دچار نمی شدیم؛ وقتی با ظرف خالی وارد شویم می توانیم دانایی و آگاهی های
مفید و قابل انتقال را برداشت نمائیم و دیگران را با این آگاهی از منجلاب
ها و تاریکی ها  نجات دهیم.

انسان
هیچ چیز نیست جز سعی و تلاش خودش؛ و با عملکرد ما مشخص می شود که چه
هستیم؛ دانایی جایگاه ما را مشخص می کند؛ وقتی کسی حرفی ناشایست  می
زند و من با او درگیر می شوم, چه فرقی است میان من و او؟ با این وضعیت نمی
توانم در مورد عدالت و بی عدالتی در کنگره نظر بدهم چون دانایی کسب نکرده
ام؛ اگر به دانایی عمل کرده و آن را به فرآیندی موثر در زندگی تبدیل نمائیم
خود به خود در رفتار و منش ما بروز می یابد و عملکرد ما بازتابی مثبت در
دیگران خواهد داشت و آنگاه است که پیرو آن عدالت برقرار خواهد شد.

کسی که خواست داشته باشد؛ هدف را مشخص کرده و  همیشه
در حرکت است و در حال تغییر و تبدیل است؛ و هم اکنون در حال مشخص کردن
جایگاه خود است که این خواست از لباس پوشیدن و رفتار و برخورد با دیگران
گرفته تا  حفظ تمام حرمتها؛ در رفتار و کردار آن شخص مشهود است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top