زن به مراقبت و مرد به ا طمینان

عشق تان را با چنگ و دندان حفظ کنید

بسیاری از خانم ها و آقایانی که مدتی از شروع زندگی مشترکشان می گذرد،
وقتی به گذشته نگاه می کنند یاد دورانی می افتند که عاشق یکدیگر بودند و
هیچ چیز نمیتوانست جلوی زندگی رمانتیک شان را بگیرد. اما وقتی مدت زمانی از
این ماجرا می گذرد، عشق از زندگی آنها رخت بر می بندد. آنها درگیر گرفتاری
های روزمره می شوند و سرشان آنقدر شلوغ می شود که زندگی مشترک برایشان
یکنواخت شده و جذابیت خود را از دست می دهد. در این شرایط زمانی هم که
تصمیم می گیرند به زندگی شان سر و سامانی داده و طراوت گذشته را به آن باز
گردانند، سر در گم می شوند که از کجا باید شروع کنند. به راستی
زندگیزناشویی عاشقانه چگونه است؟

 

 “”زندگی رمانتیک در حفظ
فضای عاشقانه و برقراری معاشقه پس از اولین روزهای ازدواج خلاصه می شود. به
عبارت دیگر، زندگی رمانتیک نوعی ارتباط صمیمی است که هر کس چیزی جز عشق
برای دیگری نمی خواهد.””

 

 زندگی عاشقانه یک اتفاق نیست، بلکه
یک ارتباط روزانه است. نباید به آن به عنوان نوعی پیش نوازی و … نگاه
کرد؛ بلکه یک رابطه دوستانه است که هر روز بیش از پیش رشد می کند. در مورد
این است که از یکدیگر بپرسیم چگونه روز خود را سپری کردیم، سرگرمی هایمان
چیست، و یا پروژه ها چگونه پیش می روند. در مورد در میان گذاشتن علایق
روزمره است. باید از زمانی که در کنار هم هستید لذت ببرید و تصور کنید نزد
دوست داشتنی ترین کس خود هستید.

 

 این نیست که شما شب جمعه
یک برنامه بیرون رفتن بریزید و همه چیز تمام شود. این امر ملزم تلاش های
مداوم است. البته اگر شما خلاق نباشید شاید برایتان کمی مشکل باشد.

حالا
که زیر یک سقف آمده اید بهتر است نسبت به نیاز های هم آگاهی پیدا کنید.
مطالعه کنید و از دنیای روحی و روانی طرف مقابل تان آگاه شوید.
اگر
زن هستید در دنیای مردانه و اگر مرد هستید در دنیای زنانه قدم بزنید.شناخت
نیازها و خواسته های طرف مقابل بخش مهمی از راهی است که در پیش روی
دارید.در زیر بخشی از ویژگیهای زن و مرد آورده شده است که مطالعه ی آن خالی
از لطف نیست.

 

عشق

زن به مراقبت و مرد به اطمینان نیاز دارد:

زمانی
که مردی برای بهبود حال زنش، به احساسات و دلبستگی های او توجه می کند، زن
احساس می کند همسرش او را دوست دارد وبرایش اهمیت قائل است. وقتی مردی با
حمایت از همسرش احساس بخصوصی به او می دهد، در برآورده کردن اولین نیاز
اصلی زن موفق می شود. در این شرایط زن اطمینان بیشتری به مرد پیدا می کند و
زمانی که زن اطمینان کند، انبساط خاطر می یابد وخیالش راحت می شود و اما
درباره مردها باید گفت وقتی نظر زنی نسبت به همسرش صادقانه و پذیرنده باشد،
مرد هم احساس می کند مورد اطمینان است. اعتماد مرد به این معناست که ما
مطمئن هستیم او نهایت سعی خود را می کند و بهترین ها را برای همسرش می
خواهد. وقتی واکنش های زن نشان دهنده اعتقاد مثبت او نسبت به توانائی ها و
اهداف مرد است، اولین نیاز اصلی عشق مرد برآورده می شود و مرد هم خود به
خود علاقه و توجه بیشتری به نیازهای زن نشان می دهد.

 

زن را باید درک کرد و مرد را باید پذیرفت:

وقتی
مرد بدون قضاوت ولی با دلسوزی و وابستگی به احساسات و صحبتهای زن گوش می
دهد، زن احساس می کند به حرفهایش گوش کرده و او را درک کرده اند. زمانی که
نیاز شنیده شدن و درک شدن زن برآورده می شود، او هم به آسانی نیاز همسرش را
می پذیرد. اما درباره مردها باید گفت زمانی که زن با مهربانی وبدون کوشش
در عوض کردن مرد او را می پذیرد، مرد احساس می کند مورد قبول است. یک رفتار
پذیرشی نشان می دهد که مرد با محبوبیت تمام تائید شده است. این نشان دهنده
این نیست که زن کاملا” شوهرش را بی عیب و نقص می داند. بلکه نشان می دهد
کوششی در عوض کردن او ندارد و به مرد اطمینان می دهد خود اوست که به تنهایی
می تواند اوضاع را بهتر کند. وقتی مرد از سوی همسرش تأیید شود، آسان تر می
تواند برای همسرش شنونده خوبی باشد.

 

احترام به زن و قدردانی از مرد فراموش نشود:

گل

زمانی
که مرد با تأیید به زن نشان می دهد حقوق ،خواسته ها و نیازهای او در
اولویت است، زن احساس می کند مورد احترام واقع شده است. اظهارات محترمانه
واقعی و طبیعی مرد مثل اهدای گل و به یاد داشتن تاریخ سالگرد ازدواج بسیار
ضروری است. وقتی زن احساس احترام می کند، آن طور که در خور همسرش است از او
قدردانی می کند.

وقتی زن تشخیص می دهد شخصا” از رفتار و کوشش مرد
بهره مند شده است، مرد احساس قدردانی می کند. قدردانی زن واکنشی به مراقبت و
حمایت شدن ازاوست. وقتی از مردی قدردانی می شود او می داند که کوشش او به
هدر نرفته و تشویق می شودو بیشتر ایثار می کند. در این حالت مرد قدرت و
انگیزه پیدا می کند تا برای همسرش احترام بسیاری قائل شود.

 

زن به وفا ومرد به تحسین نیاز دارد:

مرد
زمانی« زن نیازمند به عشق ومحبت » را به کمال می رساند که به خواسته ها و
نیازهای او بیشتر از نیازهای خودش مثل کار، تفریح ومطالعه اهمیت بدهد. مرد
باید به نیازهای زن اولویت بدهد و متعهد باشد که ازاو مراقبت وخواسته هایش
را برآورده کند. وقتی زن احساس کند مهمترین فرد زندگی همسرش است به راحتی
اورا تحسین می کند.

اما همان طورکه زن نیاز به وفاداری دارد، مرد هم
دوست دارد تحسین حقیقی زن را لمس کند. برای تحسین مرد باید او را با نگاهی
پر از شگفتی لذت وخوشحالی نگاه کرد. زمانیکه زن با خوشحالی از اخلاق
وهنرهای بی نظیر شوهرش مثل خوش اخلاقی، قدرت، پشتکار، راستی وصداقت،
مهربانی، عشق، ادراک و پرهیزگاری حیرت زده شده و تعریف می کند مرد احساس می
کند مورد تحسین قرار گرفته است. در این شرایط مرد با اطمینان خاصی به
پرستش زنش می پردازد.

 

زن را باید تأیید کرد ومرد باید مورد پسند قرار گیرد:

زمانی
که مرد درباره احساسات و خواسته های زن اعتراض یا بحثی نمی کند و در عوض
آنها را می پذیرد ومعتبر می داند، زن واقعا” احساس می کند مرد دوستش دارد.
به یاد داشته باشیم بسیار مهم است که مرد به احساسات زن بها دهد در حالی که
به نظر خودش چیز دیگری باشد. وقتی مرد یاد می گیرد که چطور این تأیید را
به زن نشان دهد، مطمئن می شود مورد پسند قرار گرفته است.

هر مردی
قلبا” می خواهد برای همسرش یک قهرمان باشد. نشانه قبولی او در امتحان تصویب
زنش است. تصویب زن نشان می دهد که احسان و خوبی مرد مورد پسندش قرار گرفته
و نهایت رضایت را از او ابراز می کند. تصویب رفتار مرد شناخت او و دلایل
مفیدی است که او طبق آنها کار انجام می دهد.

 

محبت

به زن اطمینان خاطر دهید و مرد را تشویق کنید:

وقتی
مرد به طور مداوم نشان می دهد که دلواپس زن است او را درک می کند وبه او
احترام می گذارد وهمسرش مورد علاقه وتأیید او قرار دارد، نیازاصلی زن
درباره اطمینان خاطر برطرف می شود. یک رفتار مطمئن که از طرف مرد اعمال می
شود به زن می گوید همیشه دلخواه همسرش خواهد بود.

« معمولا” مردها به
اشتباه فکر می کنند چون یک بار نیازهای اصلی زن را برآورده کرده وبه
اواحساس امنیت و خوشنودی داده اند، پس دیگر تا ابد همسرش می داند که مرد
دوستش دارد! در حالی که صحیح نیست ومردها باید بدانند بارها وبارها باید به
همسرشان اطمینان خاطر بدهند.»

نیازهای عمده مرد هم باید از طرف
همسرش تأیید وتشویق شود. نظریات تشویق آمیز زن به مرد قدرت وامید می دهد تا
به صلاحیت وشخصیت خود مطمئن شود. وقتی زن همسرش را تشویق می کند که تمام
سعی خود را بکند، مرد دلگرم می شود واحساس آرامش می کند.

 

در
نهایت باید گفت برای اینکه در روابط خود موفق باشیم، باید فصلهای متفاوت
عشق و تفاوتهای احساسی را درک کنیم وبپذیریم. برای رسیدن به عشق  تلاش لازم
است. ما نباید انتظار داشته باشیم همیشه همسرمان سرشار از عشق و محبت باشد
یا حتی یادش بماند چگونه مهربان باشد. در ضمن باید به خودمان موهبت درک
وفهم را هدیه کنیم و توقع نداشته باشیم تا همیشه تمام آنچه را درباره محبت
ومهربان بودن یاد گرفته ایم به یاد داشته باشیم. ما هم گاهی اشتباه می کنیم
وباید آن را بپذیریم و هرچه زودتر خود را اصلاح کنیم.زن به مراقبت و مرد به ا طمینان

زن را باید درک کرد و مرد را باید پذیرفت:
وقتی مرد بدون قضاوت ولی با دلسوزی و وابستگی به احساسات و صحبتهای زن
گوش می دهد، زن احساس می کند به حرفهایش گوش کرده و او را درک کرده اند.
زمانی که نیاز شنیده شدن و درک شدن زن برآورده می شود، او هم به آسانی نیاز
همسرش را می پذیرد. اما درباره مردها باید گفت زمانی که زن با مهربانی
وبدون کوشش در عوض کردن مرد او را می پذیرد، مرد احساس می کند مورد قبول
است. یک رفتار پذیرشی نشان می دهد که مرد با محبوبیت تمام تائید شده است.
این نشان دهنده این نیست که زن کاملا” شوهرش را بی عیب و نقص می داند.
بلکه نشان می دهد کوششی در عوض کردن او ندارد و به مرد اطمینان می دهد خود
اوست که به تنهایی می تواند اوضاع را بهتر کند. وقتی مرد از سوی همسرش
تائید شود، آسان تر می تواند برای همسرش شنونده خوبی باشد.
● احترام به زن و قدردانی از مرد فراموش نشود:
زمانی که مرد با تایید به زن نشان می دهد حقوق خواسته ها و نیازهای او در
اولویت است، زن احساس می کند مورد احترام واقع شده است. اظهارات محترمانه
واقعی و طبیعی مرد مثل اهدای گل و به یاد داشتن تاریخ سالگرد ازدواج بسیار
ضروری است. وقتی زن احساس احترام می کند، آن طور که در خور همسرش است از او
قدردانی می کند.
وقتی زن تشخیص می دهد شخصا” از رفتار و کوشش مرد بهره مند شده است، مرد
احساس قدردانی می کند. قدردانی زن واکنشی به مراقبت و حمایت شدن ازاوست.
وقتی از مردی قدردانی می شود او می داند که کوشش او به هدر نرفته و تشویق
می شود بیشتر ایثار می کند. در این حالت مرد قدرت و انگیزه پیدا می کند تا
برای همسرش احترام بسیاری قائل شود.
● زن به وفا ومرد به تحسین نیاز دارد:
مرد زمانی« زن نیازمند به عشق ومحبت » را به کمال می رساند که به خواسته ها
و نیازهای او بیشتر از نیازهای خودش مثل کار، تفریح ومطالعه اهمیت بدهد.
مرد باید به نیازهای زن اولویت بدهد و متعهد باشد که ازاو مراقبت وخواسته
هایش را برآورده کند. وقتی زن احساس کند مهمترین فرد زندگی همسرش است به
راحتی اورا تحسین می کند.
اما همان طورکه زن نیاز به وفاداری دارد، مرد هم دوست دارد تحسین حقیقی زن
را لمس کند. برای تحسین مرد باید او را با نگاهی پر از شگفتی لذت وخوشحالی
نگاه کرد. زمانیکه زن با خوشحالی از اخلاق وهنرهای بی نظیر شوهرش مثل خوش
اخلاقی، قدرت، پشتکار، راستی وصداقت، مهربانی، عشق، ادراک و پرهیزگاری حیرت
زده شده و تعریف می کند مرد احساس می کند مورد تحسین قرار گرفته است. در
این شرایط مرد با اطمینان خاصی به پرستش زنش می پردازد.
● زن را باید تائید کرد ومرد باید مورد پسند قرار گیرد:
زمانی که مرد درباره احساسات و خواسته های زن اعتراض یا بحثی نمی کند و
در عوض آنها را می پذیرد ومعتبر می داند، زن واقعا” احساس می کند مرد دوستش
دارد. به یاد داشته باشیم بسیار مهم است که مرد به احساسات زن بها دهد در
حالی که به نظر خودش چیز دیگری باشد. وقتی مرد یاد می گیرد که چطور این
تائید را به زن نشان دهد، مطمئن می شود مورد پسند قرار گرفته است.
هر مردی قلبا” می خواهد برای همسرش یک قهرمان باشد. نشانه قبولی او در
امتحان تصویب زنش است. تصویب زن نشان می دهد که احسان و خوبی مرد مورد
پسندش قرار گرفته و نهایت رضایت را از او ابراز می کند. تصویب رفتار مرد
شناخت او و دلایل مفیدی است که او طبق آنها کار انجام می دهد.
● به زن اطمینان خاطر دهید و مرد را تشویق کنید:
وقتی مرد به طور مداوم نشان می دهد که دلواپس زن است او را درک می کند وبه
او احترام می گذارد وهمسرش مورد علاقه وتائید او قرار دارد، نیازاصلی زن
درباره اطمینان خاطر برطرف می شود. یک رفتار مطمئن که از طرف مرد اعمال می
شود به زن می گوید همیشه دلخواه همسرش خواهد بود.
« معمولا” مردها به اشتباه فکر می کنند چون یک بار نیازهای اصلی زن را
برآورده کرده وبه اواحساس امنیت و خوشنودی داده اند، پس دیگر تا ابد همسرش
می داند که مرد دوستش دارد! در حالی که صحیح نیست ومردها باید بدانند بارها
وبارها باید به همسرشان اطمینان خاطر بدهند.»
نیازهای عمده مرد هم باید از طرف همسرش تائید وتشویق شود. نظریات تشویق
آمیز زن به مرد قدرت وامید می دهد تا به صلاحیت وشخصیت خود مطمئن شود. وقتی
زن همسرش را تشویق می کند که تمام سعی خود را بکند، مرد دلگرم می شود
واحساس آرامش می کند.
در نهایت باید گفت برای اینکه در روابط خود موفق باشیم، باید فصلهای متفاوت
عشق و تفاوتهای احساسی را درک کنیم وبپذیریم. گاهی عشق خود به خود جاری
است ولی گاهی برای رسیدن به آن تلاش لازم است. ما نباید انتظار داشته باشیم
همیشه همسرمان سرشار از عشق و محبت باشد یا حتی یادش بماند چگونه مهربان
باشد. در ضمن باید به خودمان موهبت درک وفهم را هدیه کنیم و توقع نداشته
باشیم تا همیشه تمام آنچه را درباره محبت ومهربان بودن یاد گرفته ایم به
یاد داشته باشیم. ما هم گاهی اشتباه می کنیم وباید آن را بپذیریم و هرچه
زودتر خود را اصلاح کنیم


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top