زمین شناسی کارشناسی ارشد

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین (کد 1201) (سراسری)

عناوین دروس امتحانی:
1- زبان عمومی و تخصصی، 2- رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی، 3- آب
های زیرزمینی، 4- زمین شناسی ایران، 5- زمین شناسی نفت، 6- ژئوشیمی، 7- سنگ
شناسی، 8- دیرینه شناسی، 9- زمین شناسی مهندسی، 10- زمین شناسی ساختمان،
11- چینه شناسی، 12- زمین شناسی اقتصادی، 13- زمین شناسی محیطی.

 

رشته گرایش ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1) پترولوژی 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 1 1 0
2) زمین شناسی اقتصادی 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1
3) زمین ساخت (تکتونیک) 2 1 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0
4) آب شناسی 2 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
5) چینه نگاری و دیرینه شناسی 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0
6) رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 2 3 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
7) زمین شناسی نفت 2 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1
8) زمین شناسی مهندسی 2 0 1 1 0 0 1 0 3 1 0 0 1
9) زمین شناسی زیست محیطی 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2
10) زمین شیمی 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 2 1
11) سنجش از دور زمین شناختی 2 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 1نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زمین شناسی (کد 3560 ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه زمین شناسی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال 94 به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته – گرایش ضرایب مواد امتحانی
3560 ـ مجموعه زمین شناسی
1- زبان تخصصی انگلیسی، 2- زمین شناسی ساختمانی و
تکتونیک، 3- آب های زیرزمینی، 4- زمین شناسی مهندسی، 5- سنگ شناسی و
پترولوژی، 6- زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی، 7- زمین شناسی زیست محیطی، 8-
رسوب شناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، 9- زمین شناسی نفت، 10- زمین شناسی
ایران، 11- ژئومورفولوژی
شماره درس: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30405 زمین شناسی ـ زمین شناسی اقتصادی 2 0 0 0 2 3 2 0 0 1 0
30407 زمین شناسی ـ پترولوژی 2 0 0 0 3 2 2 0 0 1 0
30408 زمین شناسی ـ تکتونیک 2 3 2 2 0 0 0 0 0 2 0
30414 زمین شناسی ـ زمین شناسی نفت 2 0 0 0 1 0 0 2 3 2 0
30416 زمین شناسی ـ فسیل شناسی و چینه شناسی 2 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0
30417 زمین شناسی ـ سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی 2 0 0 0 2 0 0 3 1 2 0
30418 زمین شناسی ـ زمین شناسی مهندسی 2 2 2 3 0 0 0 0 0 1 0
30419 زمین شناسی ـ آب شناسی 2 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0
30420 زمین شناسی زیست محیطی 2 0 0 0 2 2 3 0 0 1 0
30421 سنجش از دور زمین شناختی 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top