رشد کودک 9 ماهه

اسباب بازی متناسب با سن رشد کودک ٩ ماهه

اسباب بازی مناسب کودک و نوزاد 9 ماهه ( نی نی 9 ماهه):

نوزاد
شما تغييرات بسياری را تجربه خواهد كرد و عشق و محبت زياد از طرف شما او
را تشويق می كند كه به سمت موفقيت هاي بيشتر حركت كند. اسباب بازی هایی كه
به حركات كودک پاسخ داده و به او جايزه هاي جالب می دهند كمک زيادي به او
مي كنند.

  كودک در اين سن چگونه بازی می كند؟

 او وضعيت قرارگيری خود حين حركت را با استفاده مبلمان تنظيم می كند تا تعادلش را حفظ كند.

 اگر يک توپ به سمت او حركت كند، می تواند آن را بگيرد. 

دست هايش ماهرتر است، طوری كه می تواند اشياء را بين آنها دست به دست كند. 

حركاتش متنوع تر و ارادی تر شده است.

او با ژست خود پيام می دهد، گاهی با تكان دادن دست به نشانه خداحافظی و گاهی با بلندكردن بازوها به انتظار بغل شدن توسط ديگران.

او ممكن است نگاه شما را دنبال كند.

او می تواند بدون افتادن ، به يک اسباب بازی برسد.

اسباب بازی های  متناسب با سن نوزاد و کودک 9 ماهه :


1-اسباب بازی های مربوط به دسته بندی كردن و خانه سازی


 با پيشرفت مهارت های كودک، کم کم توانایی انجام حركات پيچيده تر بدست می آيد. اسباب بازی هایی كه داراي تنوع هستند،
توجه او را جلب می كنند و باعث تقويت اعتماد به نفس و تمايل بيشتر او به
يادگيری می شوند. برای كمک به او، در ابتدا به دسته بندی ساده اشكال
بپردازيد: با شكل دايره ای شروع كنيد و به كودک اجازه دهيد آن را به داخل
سوراخ گرد بيندازد. وقتی اين مرحله را ياد گرفت، به شكل بعدی بپردازيد.
سعی كنيد از شكل هایی كه ساده هستند شروع كنيد و كم كم به آنهایی كه
پيچيده تر هستند برسيد. وقتي به اين ترتيب پيش می رويد، كودک اعتماد به
نفس بيشتری به خودش پيدا می كند.

توده
ای از جعبه ها را برای كودک و يک توده برای خود بسازيد. جعبه ها را روی
هم بچينيد و نشانش دهيد كه كدام يک در بالا و كدام يک در پايين قرار گرفته
است. او را تشويق كنيد كه همين بازی را تكرار كند، به اين ترتيب كه يا به
شما در ساخت يک شكل كمک كند و يا جعبه های خودش را بسازد.كمی حوصله كنيد.
ممكن است بار ها و بار ها ساخته های شما را خراب كند.

از
فرصت بازی برای معرفی رنگهای مختلف به كودک استفاده كنيد و اسم هر رنگ را
با اشاره به هر كدام بر روی اسباب بازی ،برايش بيان كنيد.

 

2- اسباب بازيهای دارای صفحه مدرج و دكمه


 باعث
ايجاد اتفاقی در يک اسباب بازی شدن،مانند فشردن يک دكمه، به صدا در آوردن
يک زنگ يا باز كردن يک در، به ذهن كودک چيز جديدی برای فكر كردن می دهد.

به
او نشان دهيد كه چگونه می توان قسمت های مختلف اسباب بازی را به كار
انداخت. سپس او را تشويق كنيد تا همان كار را انجام دهد: “من صفحه رو
چرخوندم… حالا نوبت توست” ” فكر می كنی اين دكمه رو فشار بديم صدای جير
جير در مياد؟”مكانيک ساده اسباب بازی توجه كودک را جلب می كند و
همزمان،باعث رشد مهارت های او می شود.

با
اشاره به هر رنگ بر روی اسباب بازی و گفتن اسم آن به آرامی، به كودک  كمک
كنيد تا رنگ ها را تشخيص دهد و با اشاره به چيزهای هم رنگ اطرافش به اين
يادگيری كمک كنيد: “نگاه كن پيرهن مامانم قرمزه “.

در
اين مرحله خوب است كه آموزش مفاهيم اعداد  را هم  حين بازی اسباب بازی،
با صحبت كردن درباره آنها شروع كنيد. اگر مثلاً يک موز و دو كلوچه داريد
با دادن آنها به كودک بلند بشماريد: يک، دو، سه.

می توانيد با اشاره به اين ها در اسباب بازی و سپس با اشاره به موارد
مشابه در اطرافتان  كمک كنيد اين مفهوم ها بهتر در ذهنش جا بيفتند.

3-اسباب بازی های رشد زبان


 كلمات،
جملات و داستان ها سازنده های اصلی زبان هستند. اسباب بازی هایی كه به
كودک كمک می كنند كه مفاهيم اوليه زبان را كشف كند، باعث می شوند پايه
يادگيری شكل بگيرد، جایی كه صداها به هم وصل می شوند تا كلمات شكل بگيرند،
كلمات جملات را تشكيل می دهند و جملات تركيب می شوند تا داستان را بسازند.
بهترين راه شما برای تاثيرگذاری بر رشد زبان اين است كه تا آنجا كه مي
توانيد با او صحبت كنيد. اين مساله باعث می شود كه كودک در معرض الگوها و
ريتم های اوليه سخن گفتن در طول روز قرار بگيرد.

يک
راه ديگر برای كمک به كودک ،به نوبت انجام دادن صحبت كردن است . مكالمه را
شروع كنيد، سپس گوش دهيد و  هنگام خيره شدن كودک به چشم هايتان و جواب
دادن با زمزمه و من من ،صبر كنيد.چيزی بگوييد تا به كودک  كمک كنيد كه
مكالمه را درک كند. زمزمه ها و من من های كودک را تكرار كنيد. اين كار
برای تمرين ساخت صداها، يادگرفتن تفاوت صداها و چگونگی تركيب كردن آنها با
هم ،بسيار مهم است.

همچنين،
می توانيد شروع به خواندن برای كودک  كنيد تا به تدريج علاقه به كتاب در
او رشد كند. وقتی با هم می خوانيد، به تصاوير اشاره كنيد و او را هم تشويق
كنيد كه به آنها اشاره كند. صدای حيوانات كتاب يا صداهای ساير چيزها را
از خود دربياوريد.

 

4-اسباب بازی هایی برای تقويت رشد فيزيكی، مانند ايستادن و راه رفتن


 كودک
در اين سن شديداً در حال كار است . او دارد تلاش مي كند تا بر زندگی غلبه
كند و اسباب بازی هایی كه به رفتارهای او پاداش می دهند، تشويقش می كنند
كه به تلاش ادامه دهدو نه تنها به رشد جسمانی بلكه برای اعتماد به نفسش
بسيار مفيدند.سعی كنيد مسير بازيش را هميشه تميز نگه داريد.وقتی با او
بازی می كنيد از عبارت های توصيفی استفاده كنيد: “اون توپ سبز رو كه بالا و
پايين( يا بيرون و تو) ميره ببين” يا “جعبه سبز و بذار بالا” با جلب توجه
كودک، هيجان در او ايجاد كنيد:”خوب، می خوام بدونم توپ كجاست؟” اين باعث
فكر كردن كودک و تقويت حدس زدن در او می شود.کودک 9 ماهه و انتظارات پزشکان

هر کودکی که تا سن 9ماهگی یکی از 13 ویژگی زیر را داشته باشد، در معرض خطر پیشرفت اختلال‌های تکاملی و نیازمند تجویزهای طبی است:

شیرخوار 9 ماهه

کودک,ماهه,انتظارات,پزشکان,آکاایران,کسب
نکند در معرض خطر,کسب,تکاملی,کسب نکند در معرض خطر پیشرفت
اختلالات,توانایی‌های,انتظارات,شیرخوار,توانایی‌های عمده‌ای تمرکز
کنم,توانایی,کسب نکند در معرض خطر پیشرفت اختلالات,کسب,نوشته,انتظارات,کسب
نکند در معرض خطر,توانایی‌های

1) آغاز خواب نیازمند خوردن شیشه شیرباشد،
2) مشکل در شروع خواب یا آرام شدن بعد از گریه داشته باشد، 3) حتی در
حالتی که دست‌هایش را به صورت حایل بدن نگه می‌دارد (مثل سه پایه)نمی‌تواند
بنشیند، 4)سینه‌خیز
رفتن یکطرفه و عادت به استفاده بیشتر از یک دست، 5) خودش چیزی را برای
خوردن به سمت دهانش نمی‌برد، 6) در صندلی کوچک مخصوص خودش نمی‌تواند
بنشیند، 7) غذای نسبتا سفت را نمی‌تواند بخورد و باید همه غذاها هنوز بسیار
آبکی و شل باشد، 8) اشیا را با یک دست خود برنمی‌دارد، 9) به شنیدن اسم
خودش یا هر صدای دیگری پاسخ نمی‌دهد، 10) وقتی با اوحرف می‌زنید از خودش
صدا تولید نمی‌کند، 11)وقتی با یک غریبه مواجه می‌شود بیش از حد معمول
بیقراری نشان می‌دهد؛ 12) برای رسیدن به اشیا تلاش نمی‌کند و 13) وقتی چیزی
را دست می‌گیرد با چشم‌هایش به آن نگاه نمی‌کند یا آن را به سمت دهان
نمی‌برد.
شیرخواران
در سن 9 ماهگی دیگر ثابت نیستند و از این سو به آن سو می‌روند. دهان آنها
یک عضو مهم محسوب می‌شود و هر چیزی را با دهان تست می‌کنند. شیرخواران
دراین گروه سنی به راحتی می‌نشینند و با گرفتن اشیا ممکن است بتوانند بلند
شوند. اشیا را با کمک انگشت شست می‌گیرند و دیگر آنها را چهار انگشتی
نمی‌گیرند و می‌توانند خودشان غذا را به سمت دهان ببرند و بخورند. بای بای
بلدند وبرخی کلمات مثل «نه» را می‌توانند تکرار کنند. از بازی کردن خوششان
می‌آید. اکثرا ازدیدن افراد غریبه مضطرب می‌شوند. با لیوان قادر به نوشیدن
هستند و اگر از شیشه شیر
استفاده می‌کنند بهتر است نوشیدن از فنجان جایگزین شود. توصیه می‌شود
غذاهایی که با انگشت قابل خوردن هستند برای کودک فراهم شود و به او اجازه
دهید با دستانش از ظرف برداشته و آن را بخورد. رنگ مدفوع با تغییر رژیم غذایی تغییر می‌کند. استفاده از مکمل‌های دارویی مثل ویتامین A+D و قطره آهن جزیی از برنامه تامین تغذیه
مناسب ایشان است. در دادن غذا به کودک باید توجه داشت که غذا باید با میل و
رغبت کودک به او خورانیده شود و از دادن غذا به‌زور یا با التماس کردن به
کودک باید اجتناب کرد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top