راندو با ابرنگ وپاستل

آموزش راندو (بحث های تئوری)

همه راندوها یا تصاویر به طور کلی
با یکی از سه نوع ابزار زیر انجام می شوند:
خشک، نیمه مرطوب، مرطوب.
ابزار خشک، در آب حل نمی شود و معمولاً پاک شدنی می باشد، به آسانی حمل و سریع به
کار برده میشود.علاوه براین، ابزار خشک تغییر تدریجی ارزش لازم را برای اکثر ترسیم
ها، به آسانی ایجاد می کند.
ابزار نیمه مرطوب شامل جوهر و ماژیک می شود.ابزارهای مرطوب هنگام استفاده ،نیمه
مرطوب به شمار می آیند زیرا بسیار سریع خشک می شوند.ابزار نیمه مرطوب برای ایجاد
تغییر تدریجی ارزش خط یا سایه گاه در ترسیم به کار میرود.تنوع انتخاب رنگ ،با سهولت
کاربرد آن مرتبط است بنابراین آن را برای حرفه ای ها ایده آل می سازد.
هنگام استفاده از ابزار مرطوب به آب نیاز داریم زیرا در آب حل می شوند.مانند آبرنگ،
رنگ لعابی و گواش که معمولاً پاک نمی شوند.به طور کلی برای استفاده موفقیت آمیز
آنها به مهارت زیادی نیاز است.رنگدانه های مختلفی باید با یکدیگر ترکیب شوند تا
تغییرات ارزشی نامحسوسی ایجاد کنند.تکنیک های ابزار مرطوب به هنرمند اجازه می دهند
تا نواحی وسیعی را در زمان کوتاهی رنگ کند همچنین بزرگترین طیف رنگی ممکن را فراهم
می آورند.


همه راندوها یا تصاویر به طور کلی با یکی از سه نوع ابزار زیر انجام می شوند:
خشک، نیمه مرطوب، مرطوب.
ابزار خشک، در آب حل نمی شود و معمولاً پاک شدنی می باشد، به آسانی حمل و سریع به
کار برده میشود.علاوه براین، ابزار خشک تغییر تدریجی ارزش لازم را برای اکثر ترسیم
ها، به آسانی ایجاد می کند.
ابزار نیمه مرطوب شامل جوهر و ماژیک می شود.ابزارهای مرطوب هنگام استفاده ،نیمه
مرطوب به شمار می آیند زیرا بسیار سریع خشک می شوند.ابزار نیمه مرطوب برای ایجاد
تغییر تدریجی ارزش خط یا سایه گاه در ترسیم به کار میرود.تنوع انتخاب رنگ ،با سهولت
کاربرد آن مرتبط است بنابراین آن را برای حرفه ای ها ایده آل می سازد.
هنگام استفاده از ابزار مرطوب به آب نیاز داریم زیرا در آب حل می شوند.مانند آبرنگ،
رنگ لعابی و گواش که معمولاً پاک نمی شوند.به طور کلی برای استفاده موفقیت آمیز
آنها به مهارت زیادی نیاز است.رنگدانه های مختلفی باید با یکدیگر ترکیب شوند تا
تغییرات ارزشی نامحسوسی ایجاد کنند.تکنیک های ابزار مرطوب به هنرمند اجازه می دهند
تا نواحی وسیعی را در زمان کوتاهی رنگ کند همچنین بزرگترین طیف رنگی ممکن را فراهم
می آورند.
علاوه بر سه نوع ابزار اصلی، تکنیک های ترکیب ابزار نیز وجود دارد که اغلب برای خلق
آثار خاص به کار می روند و ابزار مرطوب با مرطوب، مرطوب با خشک یا ابزار خشک با
مرطوب را ممکن است در بر بگیرد.ابزارهای مرطوب به ویژه، برای ایجاد تغییر یا تصحیح
مفید می باشند.ابزار کدر ومات مانند رنگ لعابی، ابزاری شفاف مانند ماژیک را سریع می
پوشاند، برای مثال هنگام پوشاندن خطاها کاربرد دارد.

***۲۷نوع راندو***

ابزار خشک (مداد و پاستل)

۱٫
مداد معمولی
۲٫
مداد نجاری
۳٫
مداد سیاه رنگ
۴٫
مداد زغالی
۵٫
مداد رنگی
۶٫
مداد رنگی مخصوص کاغذ چاپ با خط سیاه یا قهوه ای
۷٫
پاستل معمولی
۸٫
پاستل مخصوص کاغذ کالک زرد

ابزار نیمه مرطوب(جوهر ماژیک)
۹٫ مرکب معمولی
۱۰٫ آب مرکب
۱۱٫ زیپاتون رنگی با دور خط قلم مرکب
۱۲٫ زیپاتون سیاه و سفید با دور خط قلم مرکب
۱۳٫ ماژیک معمولی
۱۴٫ ماژیک با مداد رنگی
۱۵٫ ماژیک با لایه استات جوهر
۱۶٫ ماژیک با رنگ لعابی و پاستل
۱۷٫ ماژیک روی کاغذ کالک زرد
۱۸٫ ماژیک روی کاغذ چاپ (زغال اصل) ۱۹٫ ماژیک روی لایه پلی استری
۲۰٫ ماژیک روی کاغذ چاپ سپیا(قهوه ای مایل به قرمز)

ابزار مرطوب (آبرنگ، رنگ لعابی، ایر براش،آکریل)

۲۱٫ آبرنگ معمولی ۲۲٫ آبرنگ با دور خط قلم مرکب
۲۳٫ مخلوط آبرنگ و رنگ لعابی
۲۴٫ رنگ لعابی معمولی
۲۵٫ ایر براش معمولی
۲۶٫ ایر براش با دور خط قلم مرکب روی کاغذ سپیا
۲۷٫ آکریلیک با دور خط قلم مرکب
از بین این ۲۷ نوع ،۸ مورد آن بیشترین کاربرد را برای حرفه ای ها دارد:مداد،
مدادرنگی، پاستل، قلم مرکب، ماژیک، آبرنگ ،رنگ لعابی و ایر براش.جزئیات هر کدام در
زیر آورده شده است.آشنایی کامل با ازارها و انتخاب آگاهانه آنها می تواند موفقیت
شما را در پروژه تان قطعی کند.برای هر ابزار مقدمه کوتاهی آورده شده است که شما را
با نوع راندو ،خصوصیات کلی آن ،قابلیت ها، محدودیت ها و کاربرد مناسب آن آشنا می
سازد روند ساده گام به گام بهترین روش ها را برای استفاده از ابزارهای مورد مطالعه
ارائه می دهد.فهرستی فنی از سر قلم ها نیز آورده شده که به شما کمک می کند تا
حداکثر استفاده را از ابزار ها ببرید.

مداد

راندوهای مداد به دو گروه طبقه بندی می شوند:مدادهای گرافیتی و مومی.از آنجایی که
مداد چندمنظوره است و می تواند ارزش سایه گاه ساده یا خطی ایجاد کند در بین حرفه ای
ها از محبوبیت خاصی برخوردار است.راندو با مداد به خصوص نوع گرافیتی راحت پاک می
شود و امکان اصلاح و تغییر فوری را فراهم می کند.فقط با یک نوع سر قلم،می توان ارزش
های بسیاری را در ترسیم ایجاد کرد.انواع مداد شامل گرافیت، زغال،مداد سیاه پریسما
کالر،ماژیک چینی و دیگر مدادهای مومی می شود.بعضی اوقات که می خواهیم راندوها را
کامل کنیم ،مداد مناسب ترین وسیله برای اسکیس های سریع است.

جنس مداد
مدادهایی با نام و اسامی:شماره ۲،KOHI-NOOR,6B,2B,HB(سیاه) شماره
۲؛زغالDixon,Eagle314,BB Wolff’s شماره ۳۰۳؛مداد نجاری ۶B.

گام به گام
۱٫ سر مداد را آماده کنید و طرح اولیه شکل اصلی رسم را بکشید.مطمئن شوید که از
پرسپکتیو و ترکیب راضی هستید.
۲٫ دور خط دلخواه را روی کاغذ مناسب رسم کنید و ارزش و فضای سفید خالی مورد نیاز را
تعیین کنید به نواحی سایه گاه و سایه توجه کنید.
۳٫ ترکیب را رسم کنید .به جای حرکت دست از حرکات مچ و بازو استفاده کنید.خطوط ۴۵
درجه و تغییر تدریجی ارزش را به کار ببرید.از یک سمت صفحه یا شیء به سمت دیگر کار
کنید.به منظور اجتناب از سیاه شدن، ابتدا نواحی روشن سپس تیره را کار کنید.
۴٫ جزئیات،سایه گاه و سایه را اضافه کنید.بعد از تکمیل شدن راندو،بر روی آن افشانه
ثابت کننده بزنید تا خطوط مدادی به کاغذ بچسبد.از روکش های قابل برداشتن نیز
استفاده کنید تا بعد در صورت لزوم بتوانید تغییرات یا اصلاحات ضروری را روی آن
انجام دهید.

تکنیک های سر قلم
استفاده از پاک کن را به حداقل برسانید.
از جهت خط ،برای تقویت نقوش برجسته سطح رسم استفاده کنید.
رسم خطوط مداد را از لبه های کاغذ یا برگه آغاز کنید یا خطوط را در لبه خط کش یا
وتر مثلث تمام کنید تا بتوانید دور خط را نشان دهید.
ابتدا با قرار دادن شیء زبر و بافت دار در زیر ترسیم ،بافت های خاصی ایجاد کنید سپس
مداد را به کار گیرید.
نواحی پررنگی مانند ابر یا تصویر آب را از طریق پاک کردن به وسیله پاک کن ایجاد
کنید.

مداد رنگی
مدادهای رنگی به راندو شور و هیجان می دهند؛به آسانی با هم ترکیب می شوند،به خوبی
کنترل می شوند و می توانند نور یا تغییر ارزش را سریع ایجاد کنند.مداد رنگی ابزاری
فوق العاده جذاب برای نمایش تصاویر است.مداد رنگی های نوع مومی که تا ۱۲۰ رنگ آن
موجود است،نمی توانند نور را به خوبی مداد رنگی های گرافیتی انعکاس دهند.آنها جلا
ندارند و رطوبت به جای می گذارند.این نوع مدادها می توانند روی زمینه های
مختلف-کاغذ و صفحه های متفاوت-استفاده شوند همچنین می توانند بافت های زیادی ایجاد
کنند.راندو با مداد رنگی می تواند بدون کشیدن طرح انجام شود و اگر به درستی به کار
برده شود اثرات ایده آلی برجای می گذارد.مدادهای رنگی (کاربرپسند)می باشند و برای
مطالعات طراحی سریع نیز به اندازه ارائه گرافیک نهایی مؤثرند اما به خاطر سر
نازکشان وقت زیادی می گیرند.

جنس مداد رنگی
مجموعه ۴۸ یا ۶۰ تایی مداد پریسما کالر برل با رنگهای زیر ساخته می
شود:سفید،۲۰%خاکستری گرم،۵۰%خاکستری گرم،مشکی ،صورتی مایل به سرخ،قرمزآتشی،قرمز
روشن لاکی ،قرمز سیر ،نارنجی ،کرم،زرد قناری،اخرایی مایل به زرد،قهوه ای مایل به
زرد،سپیا(قهوه ای مایل به قرمز)،گل بهی،سبز مایل به آبی ،سبز سیبی،زیتونی،چمنی،سبز
خالص،آبی نیلی روشن،آبی خالص،آبی کپنهاگ،آبی نیلی،آبی کبود.

گام به گام
۱٫ برای رسم اسکیس روی کاغذ از مداد قرمز استفاده کنید.
۲٫ رنگهای اصلی روشن را به کار بگیرید.از یک سمت صفحه به سمت دیگر کار کنید.قبل از
کار با هر مدادرنگی سر آن را بتراشید و از نواحی روشن به تیره کار کنید.فضای سفید
مناسب را نیز منظور کنید.
۳٫ از رنگهای تیره بیشتر استفاده کنید.اصول رنگ را هرگز فراموش نکنید.

تکنیک های سر قلم
از روشن ترین رنگ شروع کنید و ارزش های تیره را به تدریج بیفزایید.
از کاغذ با بافت نرم برای داشتن رسمی واقعی و واضح استفاده کنید.
از استفاده از رنگهای مختلف پرهیز کنید.هنگامی که شما از رنگی استفاده می کنید،آن
را روی تمام عناصر رسم اعمال کنید.
برای هیجان بخشی به رسم از جفت رنگ استفاده کنید.برای مثال،به چمن قرمز و به آسمان
نارنجی اضافه کنید یا کوسنی زرد روی صندلی بنفش رسم کنید.
رنگهای سایه گاه خاکی را به کار ببرید.تا جای ممکن از رنگهای براق اجتناب کنید تا
به نتایج واقعی تری دست یابید.دور خط را بکشید و جزئیات را با مداد مشکی اضافه
کنید.
از مداد مشکی استفاده کنید تا فضاها و ارزش سایه گاه را بپوشاند؛این کار حالت رنگی
متعادلی خلق می کند و زمانی انجام می شود که از همه رنگها استفاده شده است.
پاستل
راندو با پاستل برای اسکیس های سریع نتیجه بخش است.پاستل اغلب برای پوشاندن سریع
نواحی بزرگ استفاده می شود.طیف وسیع رتگها به شما اجازه می دهد تا برای تکنیل
راندو، رنگی مناسب را انتخاب کنید یا برای تیره کردن،روشهای دیگری به کار گیرید.در
ترکیب هنری،پاستل ها اغلب بر گچ برتری دارند زیرا حالتی انبوه و درهم ایجاد می
کنند.آنها می توانند در ترسیم خط اضافه شوند تا راندو رنگی مطلوب با ظاهری تقریباً
شبیه آبرنگ به وجود آورند.پاستل ها برای راندوی آسمان ،دریاچه و دیگر اشکال آب و هر
فضای بزرگی که به تغییرات ارزشی نامحسوس نیاز دارد همچنین برای بافت لطیف و ظریف
پیشنهاد می شود.

جنس پاستل
[پاستل با مارک] ابرهارد فابر ناپاستل،جعبه پاستل [با مارک] گرام باخر طلایی،۱۲ یا
۲۴ قلم مربعی.

گام به گام
۱٫ با مداد قرمز معمولی به آرامی روی کاغذ اسکیس بکشید .
۲٫ رنگهای اصلی دلخواه را به کار گیرید.از نواحی کم رنگ به پر رنگ کار کنید و به
منظور سیاه نشدن کار،از یک سمت کاغذ به سمت دیگر کار کنید.
۳٫ از رنگهای تیره بیشتر استفاده کنید .بعد از تکمیل کار از افشانه ثابت کننده برای
جلوگیری از سیاه شدن استفاده کنید.هنگامی که همه پاستل را به کار بردید مجدداً با
افشانه ثابت کننده ترسیم را ثابت کنید.
۴٫ از مداد مشکی برای تکمیل ترسیم دور خط و از دیگر مدادهای رنگی برای افزودن
جزئیات ظریف-که با پاستل ایجاد نمی شوند-استفاده کنید.در آخر،به منظور محافظت از
ترسیم ،بر روی آن سلفون پلاستیکی شفاف بکشید.

تکنیک های سر قلم
قلم پاستل را به اندازه دلخواه بشکنید.کل لبه تیز پاستل را به آرامی روی کاغذ
بکشید.دقت کنید تا خط ضخیمی،ترسیم نشود.
برای ایجاد بافتی ظریف و لطیف مانند آسمان، آب یا چمن از سر انگشت یا کارتک ترکیب
کننده استفاده کنید تا تغییرات سطح و ارزش پدید آیند.
همیشه از یک طرف شیء ترسیم شده شروع کنید و در طرف دیگر،با فشار متفاوتی برای ایجاد
تغییر تدریجی ارزش ،آن را به پایا برسانید.
اصول رنگ را اجرا کنید.پس از انتخاب رنگ باید آن را بر روی تمام اشیا یا فضای ترسیم
اعمال کنید.
ممکن است برای داشتن بافتهای مختلف در ترسیم ،کاغذ زبر در زیر راندو قرار داده
شود.با به کارگیری پاستل روی رسم اولیه ، بافت نشان داده خواهد شد.

قلم و مرکب
قلم ومرکب در تکنیک های سیاه و سفید که حرفه ای ها انجام می دهند،بیشترین کاربرد را
دارند.گستره ی روش ها ی کاربردی آنها از روان نویس تا قلم حرفه ای می باشد.این
ابزارها ممکن است با روش های فنی یا دست آزاد استفاده شوند.مشخصه ی کدری و ماتی
آنها باعث می شود تا برای چاپ و تکثیر سیاه و سفید ایده آل شوند.تکنیک های مرکب پاک
نشدنی و برای ایجاد بافت و تغییرات ارزش نیازمند ترکیب خطوط سایه گاه می باشند.بدین
منظور،از نقطه،خطوط افقی و عمودی،هاشور زنی متقاطع و الگوهای خاص استفاده می شود.
قلم و مرکب می توانند به آسانی با دیگر ابزار ترکیب می شوند و بیشتر اوقات به عنوان
زیر کار برای افزودن رنگ می باشند.مدادرنگی،ماژیک،آبرنڠ ? ?،آکریلیک و ایربراش همگی
می توانند به کار گرفته شوند.تغییرات ارزش که فقط با تکنیک های مرکب ارائه می
شوند،معمولاّ واقعی نیستند و برای رسیدن به نتایج مطلوب به روش ترکیب ابزار
نیازمندند.

جنس قلم و مرکب
مجموعه ی قلم راپید و گراف شارپ ساخت سنفورد.روان نویس ساخت فلایر،پایلوت،شیفر و لی
پن .

گام به گام:

۱٫
برای رسم اسکیس پرسپکتیو روی کاغذ،از مداد استفاده کنید.
۲٫
جزئیات را اضافه کنید و ترکیب را تنظیم کنید.
۳٫
دور خط مورد نظر را روی کاغذ رسم با قلم و مرکب بکشید.

تکنیک های سرقلم
هنگام راندو کردن از باریکترین دور خط ممکن استفاده کنید.
ضخامت خطوط را برای متمایز کردن عمق رسم تغییر دهید.اشیای نزدیک ،خط ضخیم و اشیای
دور،خط باریک دارند.
ترسیم صحیح نواحی سایه گاه و سایه در این تکنیک بسیار مهم است.
به طور کلی استفاده از خط فنی به کار سرعت می دهد و خط دست آزاد زمان بیشتری می
گیرد زیرا بر روی خط فنی رسم شده کشیده می شود؛اما خط دست آزاد ظاهری خوشایند و
راحت به ترسیم می بخشد.
از کاغذ پوستی مومی مصنوعی و سطوح پلی استری برای جلوگیری از حرکت قلم استفاده
کنید.
سعی کنید به جای مرکب مشکی از رنگهای متنوعی استفاده کنید.مرکب قهوه ای تاثیر بصری
خوشایند و نرمی ایجاد می کند.

ماژیک
ماژیک بر خلاف دیگر ابزار،مرطوب به کار برده می شود اما تقریباً سریع خشک می
شود.این ابزار شبیه آبرنگ است چرا که با ابزاری شبیه قلم مورد استفاده قرار می
گیرد.رنگهای واقعی می توانند به آسانی بدون ترکیب رنگها یا استفاده از قلم مو به
دست آیند.این ابزار چند کاره است و دایره وسیعی از رنگ و سر قلم را برای کاربران
فراهم میکند و با ابزارهای دیگر مانند مداد رنگی تناسب دارد.
برخلاف دیگر ابزارهای مرطوب از ماژیک میتوان تقریباً روی هر کاغذی استفاده کرد
مانند کاغذ کالک و پوستی و ارزش ها و نتایج مختلفی را به وجود آورد.کار اصلی ممکن
است بعد از مدتی محو شود به خصوص اگر در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد و
یا زمانی طولانی از آن بگذرد ؛بنابراین به منظور نمایش آنها ،به کمک عکس یا تهیه
کپی می تونا از این تاثیرات جلوگیری کرد.

گام به گام :کلی
۱٫ ابتدا از مداد معمولی قرمز برای رسم اسکیس استفاده کنید.
۲٫ روی کاغذ پوستی ،دور خطهای مورد نظر را رسم کنید و با مداد یا قلم و مرکب جزئیات
را اضافه کنید.
۳٫ روی کاغذ چاپ دیازو،از روشن ترین ماژیک استفاده کنید و هربار روی یک موضوع تمرکز
کنید.ارزش های تیره تر را برای رسیدن به نتیجه مطلوب و اجتناب از ظاهری آب مانند
،به تدریج اضافه کنید.
۴٫ با اضافه کردن رنگهای تیره و افزودن جزئیات توسط مدادرنگی یا دیگر ابزار رسم را
کامل کنید.

گام به گام: ایجاد تغییرات تدریجی ارزش
۱٫ ۳ تا ۵ ماژیک یک رنگ با ارزش هایی از روشن تا تیره انتخاب کنید.
۲٫ روشن ترین رنگ را چندین بار به صورت عمودی بر روی کل سطح بکشید.
۳٫ در حالیکه روشن ترین رنگ مرطوب است از رنگ تیره بعدی برای پوشش تقریباً دو سوم
سطح استفاده کنید.سمت راست لبه را برای مرطوب ماندن چندین بار رنگ کنید.بلافاصله از
اولین رنگ استفاده کنید و آن را چندین بار به صورت عمودی در جایی که دو رنگ به
یکدیگر رسیده اند به کار ببرید تا برجستگی خط کمتر شود.
۴٫ در حالیکه رنگ دوم هنوز مرطوب است از رنگ تیره بعدی برای پوشش یک سوم سطح
باقیمانده استفاده کنید.ماژیک را اطراف لبه سمت راست بکشید.بلافاصله از رنگ دوم
برای تمیز کردن خط بین دو رنگ استفاده کنید.
۵٫ استفاده از رنگهای بیشتر ،تکرار فرآیند را می طلبد.ماژیک ترکیبی بی رنگ مانند
روشن ترین رنگ به ترسیم ظاهری آبرنگ مانند و نرم می دهد.

تکنیک های سرقلم

*
هنگامی که دور خطهای رسم اصلی به آسانی دیده نمی شوند،لازم است با یک روان نویس
مشکی همه دور خطها را دوباره ترسیم کرد.هرچه ارزش ،روشن تر و رسم،کوچک تر باشد باید
قلم نازک تری به کار برده شود.
*
رنگهای ماژیک با به کار بردن رنگی روی رنگ دیگر ممکن است با یکدیگر ترکیب شوند
.برای مثال رنگ سبز حاصل به کارگیری رنگ آبی روی زرد است.
*
برای راه راه کردن سطح ،اولین لایه ماژیک را بزنید و ۲ تا ۳ دقیقه صبر کنید تا خشک
شود سپس از همان ماژیک برای سطح مورد نظر استفاده کنید.
*
به کارگیری ۲ لایه رنگ و صبرکردن بعد از زدن هر لایه ،ارزش تیره بعدی را به وجود می
آورد.برای مثال ۲ لایه از خاکستری شماره ۴ با خاکستری شماره ۵ یکسان است.
*
به منظور دسترسی و ارجاع سریع به رنگها فهرستی از ماژیکها در طیف های گسترده و با
دامنه ای از ارزش های مطلوب تهیه کنید.
*
ماژیک ها در محیط گرم به آسانی خشک می شوند بنابراین باید در محیطی خنک نگهداری
شوند.اگر ماژیکی خشک شد،اگر ماژیکی خشک شد،می توانیم با اضافه کردن چند قطره حلال
دوباره از آن استفاده کرد.این کار ممکن است تا حدودی از شدت رنگ بکاهد.
*
از نوار چسب یا وسایل مناسب دیگر مانند کاغذنگهدار یا ماسک استفاده کنید تا ظاهر خط
راست و صاف شود.
*
خطهایی که با خط کش رسم می شوند مانند گونیا ،اغلب خطی محو و مشکی بر جای می
گذارند.استفاده از یک مقوای ضخیم یا تخته ای نازک به جای خط کش این مشکلات را حل
میکند؛مایع ماژیک جذب تخته می شود و این خطوط محو را ناپدید می کند.
*
ترکیب سریع تغییر تدریجی ارزش می تواند با استفاده از یک مداد سفید به دست آید.مداد
سفید را در حالیکه فشار به تدریج از یک سمت به سمت دیگر کاهش می یابد به کار ببرید.
*
در صورت لزوم از مداد سفید یا مرکب پلیکان سفید برای قسمت های روشن استفاده کنید.
*
برای داشتن ظاهری درخشان،با همان رنگی که از شیء بازتاب شده،روی سطح صاف ،خطهای
عمودی بکشید.
*
استفاده از رنگ تیره یا ابزاری مات مانند رنگ لعابی کمک می کند تا خطاها پنهان و
ترسیم تصحیح شود همچنین می توان به سادگی آن ناحیه را برید و کاغذ جدیدی اضافه و آن
را دوباره رنگ کرد.

آبرنگ
راندوی آبرنگ از قدیمی ترین شیوه شناخته شده هنر است و یکی از پرزحمت ترین ابزار
برای ماهر شدن می باشد.آبرنگ نمی تواند مانند دیگر ابزارها کنترل و تصحیح شود،اگرچه
ذاتاً کنترل پذیر نیست.اما ترسیم را هیجان انگیز می سازد.اغلب، رسیدن به نتیجی که
ناممکن به نظر می رسد اتفاقی بیش نیست و هنرمند آنها را مورد توجه و قدردانی قرار
میدهد.
برای راندوی آبرنگ دو روش وجود دارد: یک روش این است که مداد را به آرامی روی کاغذ
بکشید سپس راندو کنید؛راه دیگر استفاده از قلم و مرکب و رسم دور خط و سپس راندوی آن
می باشد.روش دوم بسیار ساده تر است و تصویری واضح از راندوارائه می دهد.کسب مهارت
های راندوی آبرنک به تمرین نیاز دارد .با وجود این هنگامی که پیشرفت کردید،این
تکنیک به سرعت ملکه ذهن شما می شود به ویژه برای کاربردهای رنگابه ای،مانند آسمان و
آب.همچنین ابزاری است که به هنرمند اجازه می دهد تا راحت کار کند.

ابزار تکنیک آبرنگ
قلم موی گرد شماره ۳ و ۸ با سطح ۲٫۵ سانتی متر ،کاغذنگهدار،نمک،تیزبر،(و یـــنــز و
ر و نیوتن)،آبی(وینزور)،آبی(کوبا لت)،قرمز(کادمیوم)،زرد(کادمی
وم)،زرشکی(آلیزارین)،مشکی(آی وری)،قهوه ای مایل به قرمز،زرد مایل به قهوه ای،قهوه
ای سوخته مایل به قرمز،(سپیا)،سبز(تالو)،سبز(ه٠ ? ?و کـر ز)(متوسط).

گام به گام

۱٫
با استفاده از مداداسکیسی روی کاغذ رسم بکشید.
۲٫
آن را به یک کاغذ آبرنگ یا صفحه مناسب منتقل کنید.
۳٫
اگر مایلید ،با مدادی تیز یا قلم و مرکب دور خط کل رسم را به دقت ترسیم کنید.
۴٫
از نقاشی آسمان و زمین شروع کنید و قبل از ادامه کار صبر کنید تا به طور کامل خشک
شوند.آبرنگ را به آرامی از روشن به تیره کار کنید.
۵٫
جزئیات و محیط پیرامون را نقاشی کنید.

تکنیک های سر قلم

*
در انتخاب کاغذ و قلم موی با کیفیت و مرغوب نهایت دقت را بکنید.اندازه قلم مو را با
توجه به موضوع راندو انتخاب کنید.قلم موهای بزرگ برای آسمان و قلم موهای کوچک برای
جزئیات استفاده می شود.
*
برای مسائل غیر منظره خود را آماده کنید.
*
به هنگام نقاشی فضاهای بزرگ مانند آسمان و زمین یا عناصری که به تغییر تدریجی ارزش
نیاز دارند،ابتدا آب را روی سطح مورد نظر بکشید و صبر کنید تا تلألو آب روی کاغذ
ناپدید شود(آب جذب کاغذ شود)،سپس فوری رنگ را روی آن بکشید.این کار از آثار نامطلوب
آب که در حین کار ظاهر می شود جلوگیری می کند.
*
برای گیاهان و سبزیجات ،قهوه ای مایل به قرمز را با سبز (هوکرز)ترکیب کنید و برای
سایه گاه خاکستری آبی پروس (نیلی فرنگی )و قرمز روشن را با یکدیگر مخلوط
کنید.چنانچه هر رنگی را با قهوه ای سوخته مایل به قرمز ،خاکستری یا مشکی مخلوط
کنید،به سایه گاه خاکی و هماهنگی و ثبات می رسید.
*
از مداد مومی ،موم شمع یا کاغذ یا هر کاغذ نگهدار دیگر برای پوشاندن فضاها یا باقی
گذاشتن فضای سفید استفاده کنید.
*
از ابزار تیزی مانند تیزبر برای ایجاد خط و خراشیدن کاغذ و ایجاد بافتی جذاب
استفاده کنید.برای ایجاد بافتی تیره،هنگامی که نقاشی هنوز مرطوب است روی آن خط
بیندازید.برای داشتن قسمت های روشن سفید،بعد از اینکه نقاشی خشک شد روی آن را خط
دار کنید و بخراشید.
*
از آنجا که نمک با آب واکنش می دهد ،برای ایجاد بافتی مخصوص می توانید نمک را
هنگامی که نقاشی هنوز مرطوب است روی کاغذ بپاشید.

رنگ لعابی
رنگ لعابی بر خلاف آبرنگ ابزاری مات است که با آب ترکیب می شود.ویژگی مات بودنش
کنترل آن را نسبت به آبرنگ آسان تر و امکان تصحیح را برای هنرمند فراهم کرده است
؛همچنین به عنوان ابزار مکمل ابزارهای رنگی دیگر می توان از آن استفاده کرد ،به
خصوص با ماژیک .این ابزار برای افزودن جزئیات و عناصر پیرامون مانند تصاویر،خودروها
و گیاهان فوق العاده است و بر روی سطوح مختلفی مانند تابلوها و کاغذهای مخصوص
استفاده می شود.
هنگام استفاده از رنگ لعابی ،سعی کنید از پیش زمینه به پس زمینه حرکت کنید تا فضای
سفیدی باقی نماند.هنگامی که روی جزئیات کار می کنید به پوششی نیاز است تا مانع از
رنگ شدن فضاهای اطراف شود .این کار زمان زیادی را می طلبد همچنین فرد مبتدی به
تمرین زیادی نیاز دارد.

ابزار تکنیک رنگ لعابی
قلم موی گرد شماره ۳ و ۸ ،قلم موی صاف ۶ میلی متر،۹ میلی متر،۲٫۵ سانتی متر و ۵
سانتی متر ،نوار،پلیکان سفید ،آبرنگ آبی وینزور و نیوتن،گواش دیزانرز،قهوهای مایل
به قرمز،قهوه ای سوخته مایل به قرمز،مشکی کهربایی،رنگ گل میخک،سبز ثابت،زرد
طلایی،زرد لیمویی.

گام به گام
۱٫ با استفاده از مداد اسکیسی رسم کنید.اسکیس را با کاغذ کاربن به تابلو نقاشی
منتقل کنید.کاغذ نگهدار را برای پوشش ساختمان ،جاده،پارکینگ ها و غیره به کار
بگیرید.از ابزار آکریلی برای نقاشی آسمان و سطوح زمین استفاده کنید .آکریل ها بسیار
محکم و سخت می باشند و به آسانی آسیب نمی بینند.
۲٫ همه ی کاغذ نگهدار را جدا کنید و کاغذ نگهدار جدیدی روی ترسیم قرار دهید.کاغذ
نگهدار فضایی که اکنون نیاز به رنگ آمیزی دارند مانند ساختمان،پنجره ها،پشت بام و
غیره را جدا می کند.
۳٫مرحله بالا را برای راندو پارکینگ و نواحی دیگر مانند جزئیات میان زمینه و پس
زمینه تکرار کنید.
۴٫ در آخر،عناصر پیرامون مورد نیاز شامل افراد،گیاهان،خودرو وادامه چرا دوچرخه

ترمز های دوچرخه: ترمز های دوچرخه
الان کمی متحول شده. ترمز دوچرخه هم که معمولا ساخت یکی از همان دوتا
کمپانی است تو قیمت و کیفیت دوچرخه تاثیر دارد.

نوع اول ترمز دوچرخه سیستم لقمه ای هست که به آن V-break می گویند:این همان ترمزی است که از قدیم همه می شناسیم. 

نوع دوم ترمز دیسکی هست مثل ترمز موتور سیکلت:

این نوع ترمز روغنی یا همان هیدرولیک یا
سیمی هست. نوع هیدرولیک بهتر و گرانتر است. بهترین نوع ترمز به لحاظ کنترل
دوچرخه و عملکرد دیسکی هیدرولیک هست که گرانترین نوع هم هست.در بسیاری از
دوچرخه های فری راید و کراس کانتری استفاده می شود.البته خیلی ها هم هنوز
بنا به سنت ترمز لقمه را دوست دارند (البته احتمالا هنوز مزه ترمز دیسک
روغنی رو نچشیده اند).

از کجا دوچرخه بخریم ؟
سه تا کمپانی معروف دوچرخه  تو ایران و تهران نمایندگی فروش دارند که می توانید بروید و دوچرخه های آن ها را ببینید و انتخاب کنید:
ژیتان – Gitane (فرانسه) : تهران – خیابان آفریقا – بالاتر از میرداماد – خیابان آناهیتا
جاینت – Giant (آمریکا): تهران – گیشا – نبش خیابان پنجم – پلاک 23  تلفن :  88273322
مریدا – Merida (آلمان): تهران – خیابان ستارخان – شماره 3/145   تلفن: 66428800

 البته هرکسی یک مارکی را می پسندد. خودم
شخصا ژیتان را نمی پسندم . دوچرخه های گرانی دارد با توجه به لوازم معمولی
Alivio که استفاده می کند. سیستم فروش جالبی هم ندارد . مریدا زیر مجموعه
شرکت فولکس واگن هست و خیلی ها بدجوری طرفدارش هستند و خیلی ها هم اصطلاخا
جاینت سوارند. من خودم تعصب خاصی ندارم اما جاینت را با توجه به تحقیقات
خودم و قیمت محصولاتش ترجیح میدم. هر سه تا نمایندگی را بروید و ببینید و
خوب تحقیق کنید و از افرادی که کوهستان سوارند نظر خواهی کنید . یک ماه وقت
گذاشتن برای این موضوع و حتی سر زدن به سایت های خود کمپانی ها و خواندن
نظرات مصرف کنندگان خارجی این محصول تو سایت های مربوطه خیلی می تواند کمک
کننده باشد. در موقع خرید توجه کنید دوچرخه ها هم سایز بندی دارند( در تنه
دوچرخه). سایزی را بگیرید که متناسب با قد شما باشد و از فروشنده در این
مورد کمک بگیرید.

رکاب دوچرخه:

 برای اینکه رکاب از زیر پایتان در نرود
،به صورت صحیح رکاب بزنید و به دوچرخه سواری خودتون مسلط باشید بعد از مدتی
می توانید از کفش های مخصوص دوچرخه سواری استفاده کنید که زیر آن ها قسمت
فلزی به نام پل یا فیکس وجود دارد که وقتی روی رکاب مخصوصش فشار می دهید به
رکاب دوچرخه (پنجه) قفل می شود و  اگر رکابتان این چنین نیست باید رکاب را
عوض کنید. کفش دوچرخه سواری بین شصت تا صد هزار تومان الان قیمت دارد. با
فشار دادن پاشنه پا به بیرون پای شما از رکاب جدا می شود. وقتی تازه با این
کفشها رکاب می زنید به این علت که نمی توانید به موقع پاتون را از رکاب
آزاد کنید مثل خود من بارها زمین می خورید. سعی کنید پس از شروع به استفاده
از این کفش ها اول یک جای امن خوب تمرین کنید تا موضوع برایتان جا بیفتد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top