دکترای ادبیات فارسی

نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی (کد 2118)

عناوین
دروس امتحانی: الف) زبان انگلیسی، ب) استعداد تحصیلی، ج) دروس: 1- متون
نظم، 2- متون نثر، 3- کلیات ادبی (دستور، بلاغت، عروض و تاریخ ادبیات).
رشته های پذیرنده در آزمون دکتری رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای می توانند در این کدرشته شرکت کنند
1) زبان و ادبیات فارسی -زبان و ادبیات فارسی -زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
-زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی -زبان و ادبیات فارسی گرایش
ادبیات مقاومت

 

لیست کتاب ها و منابع آزمون دکتری مطابق با آخرین تغییرات آزمون سال 95 متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
زبان انگليسي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:

1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
كليات:

1ـ کتاب مدرسان شریف

دستور:

دستور زبان فارسي 2، تأليف دكتر حسن انوري، دكتر حسن احمدي گيوي

تاريخ ادبيات:

تاريخ ادبيات ايران، دكتر صفا با تلخيص محمد ترابي، از صبا تا نيما يحيي آیين پور

بديع:

نگاهي تازه به بديع، دكتر سيروس شميسا

بيان:

بيان و معاني دكتر سيروس شميسا ـ معاني و بيان دكتر جليل تجليل

معاني‌:

بيان و معاني، دكتر سيروس شميسا

قافيه و عروض:

آشنايي با عروض و قافيه، دكتر سيروس شميسا

سبك‌شناسي:

سبك‌شناسي نظم و سبك‌شناسي نثر، دكتر سيروس شميسا

نگارش و ويرايش:

نگارش و ويراش، سميعي گيلاني

متون نظم و نثر:
نظم:

1ـ کتاب مدرسان شریف

2- تاريخ بيهقي، گلستان سعدي ـ كليله و دمنه، چهار مقاله نظامي عروضي
تاريخ جهانگشاي جويني (جلد اول)، مرزبان نامه (نيمه اول كتاب) ـ
مرصادالعباد، تاريخ بيهقي؛ گزينه تاريخ بيهقي ” دبير سياقي، نرگس رولن پور،
خطيب رهبر با استفاده از كتاب آقاي منوچهر دانش پژوه”

3- كليله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضيحات مجتبي مينوي، با تأكيد
بر ترجمه اشعار عربي، آيات، احاديث و امثال و دقت و در تجزيه و تركيب و
اعراب گذاري چهار مقاله به تصحيح دكتر محمد معين (مقدمه، باب بيري و شاعري)

4- مرزبان نامه، به ويژه باب چهارم، جهانگشاي جويني، جلد اول با استفاده
از گزيده دكتر شعار، گزيده دكتر يداله شكري از مجموعه شاهكارهاي ادب
فارسي، گزيده دكتر خطيب رهبر با استفاده از شرح مشكلات جهانگشا از دكتر
خاتمي، با تأكيد بر لغات مفعولي و دقت در عبارات عربي گلستان به كوشش دكتر
غلامحسين يوسفي و همچنين خطيب رهبر، با تأكيد بر اشعار عربي، آيات و امثال

5- سی‌ قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق

6- قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر

نثر:

1- کتاب مدرسان شریف

2- شاهنامه (جلد 1) چاپ مسكو يا چاپ ژول مول، شاهنامه فردوسي جلد اول با
شرح و توضيح جويني، بهين نامه بازتان از دكتر جعفر ياحقي، غمنامه رستم و
سهراب و رزم نامه رستم و اسفنديار مثنوي (دفتر اول) به تصحيح نيكلسن، با
استفاده از توضيحات دكتر شعار انوري و يا توضيحات دكتر منصور رستگار فسايي

3- مخزن‌الاسرار نظامي، بوستان سعدي، با شرح و توضيح دكتر خزائلي غزليات
حافظ، شرح دكتر خطيب رهبر، حافظ نامه بهاء‌الدين خرمشاهي، ذهن و زبان حافظ
از خرمشاهي، مجموعه مقالات دكتر داد درباره حافظ «مجموعه مقالات» نشر
دانش درباره حافظ

4- حديقه و ديوان سنايي، منطق‌الطير عطار (چاپ دكتر مشكور، دكتر
گوهرين)، گزيده منطق‌الطير و شيخ صنعان هر دو شاهكارهاي ادب فارسي، مثنوي،
دفتر اول؛ شرح مثنوي شريف از مرحوم فروزانفر و ادامه آن از دكتر سيد جعفر
شهيدي، احاديث مثنوي «فروزانفر» و «آيات مثنوي» درگاهي از نشر اميركبير،
قصايد خاقاني، گزيده خاقاني از دكتر ضياء‌الدين سجادي، «شرح مشكلات اشعار
خاقاني» اثر مرحوم سجادي ، از كتاب برگزيده متون مصنوع و مزين فارسي اثر
دكتر اسماعيل حاكمي، مقدمه كتاب و نمونه‌هاي منتخب از كليله و دمنه، مرزبان
‌نامه و جهانگشا از فرهنگ عبارت‌هاي متون مصنوع اثر دكتر مدبري، براي رفع
دشواري‌ها و مشكلات فني و مصنوع استفاده شود. از فرهنگ فارسي اثر مرحوم
دكتر محمد معين به ويژه بخش دوم، نيمه دوم ج 4 براي معاني تركيبات عربي
مستعمل در متون فارسي استفاده شود.

5- قابوس نامه گزیده دکتر یوسفی

6- سیاست نامه دکتر شعار

زبان عربی:

1- كتاب مدرسان شريف

2- قرآن كريم

3- نهج البلاغه

4- جواهر الادب (سيد احمد هاشمي)

5- مبادي العربيه (جلد 4ـ مجاني الحديثه شامل: (اعراب‌گذاري ـ ترجمه ـ تجزيه و تركيب.)

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
متون نظم:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ شاهنامه (جلد 1 و 2)

3ـ مثنوي (دفتر اول و دوم)

4ـ مخزن الاسرار نظامي

5ـ بوستان سعدي

6ـ غزل‌هاي حافظ

7ـ قصايد خاقاني

8ـ حديقه و ديوان سنائي

9ـ منطق الطير عطار.

متون نثر:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ تاريخ بيهقي ـ گلستان

3ـ كليله و دمنه

4ـ چهار مقاله نظامي عروضي

5ـ مرصاد العباد

6ـ نفثه المصدور زيدري

7ـ تاريخ جهانگشاي جويني ( جلد اول و دوم)

8ـ مرزبان نامه

بلاغت:

1ـ كتاب مدرسان شريف

2ـ سبك شناسي بهار (جلد 1 و 2 و 3)

3ـ تاريخ ادبيات مرحوم دكتر صفا (دوره كامل)

4ـ فن نثر دكتر خطيبي ـ سبك خراساني (از دكتر محجوب)

5ـ تاريخ ادبيات ادوارد براون (جلد 3 از سعدي تا جامي و جلد 4)

6ـ صناعات ادبي ( استاد همايي)

7ـ المعجم شمس قيس رازي

8ـ عروض و معاني و بيان آقاي دكتر تجليل

9ـ معاني و بيان (دكتر صفا)

10ـ بديع از آقاي دكتر شميسا

11ـ عروض دكتر وحيديان

12ـ معالم البلاغه استاد محمد خليل رجائي

 منابع آزمون دکترا رشتة زبان و ادبیات فارسی

1ـ نظم فارسي:
 شاهنامه (جلد 2و1)  ـ مثنوي (دفتر اول و دوم)  ـ
مخزن الاسرار نظامي ـ بوستان سعدي ـ غزلهاي حافظ ـ قصايد خاقاني ـ حديقه و
ديوان سنائي ـ منطق الطير عطار  

  2ـ نثر فارسي و دستور زبان :
 تاريخ
بيهقي ـ گلستان  ـ كليله و دمنه ـ چهار مقاله نظامي عروضي ـ تاريخ
جهانگشاي جويني (جلد اول و دوم) ـ مرزبان نامه  ـ مرصاد العباد- نفثه
المدور زیدری

  3ـ تاريخ ادبيات و سبك شناسي:
 سبك شناسي بهار (
جلد 1 و 2و 3) ـ تاريخ ادبيات مرحوم دكتر صفا (دوره كامل) ـ فن نثر دكتر
خطيبي ـ سبك  خراساني ( از دكتر محجوب ) ـ تاريخ ادبيات ادوارد براون ( جلد
3 از سعدي تا جامي و جلد 4 ).

  4ـ عروض و بديع،  قافيه، فنوان ادبي:
 صناعات ادبي ( استاد همايي) ـ المعجم شمس قيس رازي ـ عروض و معاني و بيان آقاي دكتر تجليل ـ معاني و بيان
 (دكتر صفا) ـ بديع از آقاي دكتر شميسا ـ عروض دكتر وحيديان – معالم البلاغه استاد محمد خلیل رجائی.

  5ـ عربي:
 قرآن
كريم ـ نهج البلاغه ـ جواهر الادب (سيد احمد هاشمي) ـ مبادي العربيه (جلد
4) ـ مجاني الحديثه شامل: (اعراب   گذاري ـ ترجمه ـ تجزيه و تركيب.)

  6ـ زبان خارجي :
 انگليسي ( از تاريخ ادبيات ادوارد بروان (متن انگليسي) يا دائره المعارف اسلام ) (در حدود گرامر و ترجمه)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top