در باره حج

حج در فرهنگ اسلامی

حج از دیرباز تاکنون از اهمیّت ویژه‏ای در بین مسلمانان برخوردار بوده است، همهساله صدها هزار مسلمان مشتاق از گوشه و کنار جهان، بسوی سرزمین مقدس مکه و مدینهحرکت کرده، با تمامی سختیها و مشقتها خود را به میقات می‏رسانند و لبیک‏گویان آمادهانجام فریضه حج می‏شوند.

از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: «… ما من مَلِکٍ ولاسُوقَةٍ یصل الی الحجالاّ بمشقّة فی تغییر مطعم او مشرب او ریح او شمس لا یستطیع ردّها و ذلک قولهعزّوجلّ: و تحمل اثقالکم الی بَلَدٍ لَمْ تکوُنوُا بالغیه الاّ بِشِقِ الأَ نْفُسِاِنَّ ربّکم لرؤف رحیم».1

«هیچ پادشاه و هیچ رعیتی به خانؤ خدا نمی‏رسد جز با مشقت و ناگواری در آب و غذا،و تحمل باد و توفان و تابش خورشید و این است معنای کلام خداوند عزّوجل که فرمود: چارپایان بارهای شما را بر پشت کشیده، به شهر می‏رسانند که اگر آنها نبودند شما جزبا مشقت و جان کندن به مقصد نمی‏رسیدید همانا پروردگار شما رئوف و رحیم است

و نیز هشام ابن حکم از امام صادق(ع) نقل می‏کند که فرمود: «… و ما احد یبلغهحتی تناله المشقه». «هیچ‏کس بدون زحمت و مشقت به مکه نمی‏رسد.»2

در گذشته، طولانی بودن راه، نداشتن وسیله نقلیه مناسب و مطمئن، نبود امکاناترفاهی و درمانی، ناامنی و وجود سارقین مسلّح … همه و همه عواملی بودند که حجاج رابا خطر مواجه می‏کردند. بسیاری از آنها در بین راه می‏مردند و هرگز به وطن بازنمی‏گشتند.

در سال 402 گروهی از حجاج گرفتار توفان شدند، باد سیاهی برآنها وزیدن گرفت، درنتیجه راه آب را گم کرده، عدّؤ زیادی از آنها مردند. در سال 403، سارقین بیابانگرد،قبل از رسیدن کاروان به محلّ آب، در آنجا فرود آمده برخی از آبگیرها را پرکردند ودر برخی حنظل ریخته، در کمین حجاج نشستند و پس از ورود، از آنان پول گزافی مطالبهکردند. عطش، زندگی را بر حاجیان تنگ نمود و نزدیک به 15 هزار نفر از آنان مردند وتنها تعداد کمی نجات پیدا کردند.3

برخی
«بنی خفاجه» را از حاجی آزارترین قبایل عرب در این دوران دانسته، در باره
آنها می‏گویند: تعدادی از حجاج را اسیر و آنان را وادار به
چوپانی کردند، پس از گذشت دو سال، مأمورین دولتی توانستند حاجیان را از دست دزدانآزاد کنند.4

در سال 405 از بیست هزار حاجی، تنها شش هزار نفر زنده ماندند و بر افرادباقیمانده نیز بحدی شرایط سخت شد که شتران سواری و مورد نیاز خود را کشته از گوشتآنها برای رفع گرسنگی استفاده کردند. گاهی اوقات حاجیان، گرفتار سیل و خشم طبیعتمی‏شدند چنانکه در سال 349 وقتی حجاج مصر به کشورشان بازمی‏گشتند شب هنگام، سیلعظیمی آمد و بسیاری از آنان غرق شدند، آب جنازه‏ها و اثاثیه‏شان را به دریابرد.5

با توجه به دوری راه و خطرات گوناگونی که بر سر راه حاجیان وجود داشت آنان کهجان سالم بدر برده، و به سلامت برمی‏گشتند با عزت و تکریم فراوان به شهر و روستایخویش وارد می‏شدند، و مردم از آنها تجلیل فراوان می‏کردند.

در باره حاجیان بغدادی نوشته‏اند که هنگام ورود در «یاسریه» (حومه بغداد) شب رامی‏خوابیدند و صبح هنگام وارد شهر می‏شدند تا مردم بتوانند از آنها بخوبی استقبالکنند.

حجاج شرق نیز که از بغداد به وطن خود بازمی‏گشتند در این شهر از طرف شخص خلیفهمورد استقبال قرار می‏گرفتند.6

لیکن در برابر این همه ارزش و عظمت، معاندین با اسلام و عناصر نادان و متحجر، باتبلیغات مسموم خود در طول تاریخ، تلاش کرده‏اند تا از اهمیّت و نقش عظیم حج بکاهندو مردم را نسبت به این فریضه مهم بی‏رغبت کنند.

ابراهیم بن میمون برای امام صادق(ع) نقل کرده و می‏گوید: در حضور ابوحنیفه نشستهبودم مردی آمد و از او پرسید: کسی که حج واجب را انجام داده، آیا باز هم اگر به حج برود، بهتر است یا آنکه با هزینه حج،بنده‏ای خریده او را در راه خدا آزاد کند؟ ابوحنیفه پاسخ داده بود: آزاد کردن بندهبهتر است!امام صادق(ع) پس از نقل این مطلب فرمودند: به خدا سوگند که ابوحنیفه دروغ گفته وفتوای ناحق داده است، به خدا سوگند که حج خانؤ خدا بهتر است از خریدن و آزاد کردنیک بنده و بندؤ دیگر تا برسد به ده بنده، سپس فرمود وای بر ابوحنیفه، آزاد کردنکدام بنده به طواف کعبه و سعی صفا و مروه و فیض عرفه و سرتراشیدن و رمی جمرات خواهدرسید؟ اگر آنگونه که ابو حنیفه گفته، باشد (و این مطلب شهرت پیدا کند) مردم حج خانؤخدا را تعطیل خواهند کرد.7

در حدیثی دیگر عمر بن یزید می‏گوید: از امام صادق(ع) شنیدم که می‏فرمود: «حج ازآزاد نمودن ده برده بالاتر است و شمردند تا به هفتاد بنده رسید سپس فرمود یک طواف ودو رکعت نمازش از یک بنده آزاد کردن بالاتر است».8

از برخی روایات استفاده می‏شود که در آن زمان بر اثر تبلیغات غلط، این اندیشه دراذهان تعدادی از متدینین نیز نفوذ کرده بود.

سعید سمّان می‏گوید: من همه ساله به حج مشرف می‏شدم در یک سالی که مردم دچارقحطی و سختی شدند یاران من گفتند: اگر امسال هزینه سفرت را در راه خدا صدقه دهی ازحج افضل و برتر است. من به آنها گفتم شما مطمئن هستید؟ گفتند آری، من هم هزینه سفرحج را به مستمندان داده و آن سال در خانه ماندم، لیکن در شب عرفه خوابی دیدم که درنتیجه از کار خود پشیمان شده و با خود گفتم از این پس به سخن کسی گوش فرا نمی‏دهم وحج خانؤ خدا را ترک نمی‏گویم… سال بعد به حج رفته و در منی خدمت امام صادق(ع) رسیدم و داستان خود را شرح دادم، حضرت پس از بیان مطالبی سه مرتبه فرمود: «واَنّی له مثل الحجّ؟» انسان باکدام طاعت دیگر می‏خواهد به پاداش حج دست یابد؟…9

این مسأله بحدی در جامعه جدی شد که برخی به خود اجازه داده رسماً به امامان شیعهاعتراض می‏کردند:ابوحمزه ثمالی نقل می‏کند که شخصی به امام سجاد(ع) گفت: شما جهاد در راه خدا راکه کاری مشکل و سخت است رها کرده و حج را که کاری ساده و آسان است انتخابکرده‏اید؟

راوی می‏گوید امام در آن هنگام تکیه داده بودند، یک مرتبه نشستند و به آن شخصفرمودند: وای بر تو آیا آن مطلبی که رسول خدا(ص) در حجة‏الوداع فرمود به تو نرسیدهاست؟ پیامبر(ص) هنگام وقوف به عرفه و در حالی که خورشید غروب می‏کرد به بلالفرمودند تا از مردم بخواهد ساکت شوند، آنگاه که مردم سکوت کردند فرمود: خداوند،امروز شما را مورد عنایت قرار داده، نیکوکارتان را آمرزید و شفاعت نیکوکاران را درحق گنهکارانتان پذیرفت، پس با آمرزش گناهان کوچ کنید، و از برای آنان که جرمهاییدارند خشنودی خود را ضمانت کرد.10

برخی از قصّه‏پردازان نیز در دامن زدن به این طرز تفکر سهیم بوده‏اند؛ عبدالرحمنابی عبدالله می‏گوید به امام صادق(ع) عرض کردم عده‏ای از قصّاص می‏گویند اگر کسی حجواجب را انجام داده و پس از آن بجای رفتن به حج، صدقه بدهد برای او بهتر است. امامفرمودند: «دروغ گفته‏اند! اگر مردم چنین کنند این بیت تعطیل خواهد شد و حال آنکهخداوند عزوجل این خانه را وسیله قیام برای مردم قرار داده است».11

پس از آنکه بنی‏امیه، پایه‏های حکومت خویش را تحکیم بخشیده، بر مردم مسلط شدند،با یک برنامه حساب شده مسجد جامع اموی را در دمشق بنا کردند تا مردم را از مدینهمنوره و مکه مکرمه منصرف نموده، به آنجا متوجه کنند و بلکه به جای کعبه معظمه به حج آن وادار سازند.12

عبدالملک بن مروان نیز مردم شام را از رفتن به حج باز می‏داشت، مردم به فریادآمده، به وی گفتند: ما را از حج و زیارت بیت‏اللّه‏الحرام که یک واجب شرعی است بازمی‏داری؟ پاسخ داد محمد بن شهاب زهری از رسول خدا(ص) نقل کرده که آن حضرت فرمودهاست: بار سفر، بسته نمی‏شود مگر بسوی سه مسجد: «مسجدالحرام»، «مسجد من» و «مسجدبیت‏المقدس»، سپس گفت: بیت‏المقدس برای شما به جای مسجدالحرام است و این سنگی که برحسب روایت، چون پیامبر(ص) می‏خواست به معراج رود پای خود را بر روی آن گذاشت، برایشما به جای کعبه است، آنگاه بر آن صخره، قبه‏ای بنا کرد و پرده‏های دیبا بر آنآویخت و خدمتگزارانی نیز برای آن قرار داده و از مردم خواست همان‏گونه که پیرامونکعبه طواف می‏کنند برگرد آن بنا طواف نمایند. و در روز عید، قربانی کرده، سر خود رابتراشند این رسم در دوران بنی‏امیه برقرار بود.13

ناصر خسرو پیرامون حوادث قرن پنجم می‏نویسد: گروهی از اهل شام در موسم حج به قدسآمده مراسمی داشته، گوسفند قربانی می‏کنند و گاهی در یک سال بیش از 20هزار نفر آنجاحاضر می‏شوند…14

حجاج بن یوسف ثقفی که از کارگزاران سفّاک و مشهور این دوران است از زائرین قبررسول‏خدا(ص) می‏خواست به جای قبر پیامبر(ص) گرداگرد قصر عبدالملک طواف کنند.15


دانستنیهایی درباره حج 1قرن‏ها
پیش مرد و زن و کودکی تنها، چند قطعه سنگ سیاهِ ساده را از دل کوهی در
کنار مکه بریدند و بی‏هیچ ترکیب و تزئینی بر هم نهادند؛ یک مکعب که نامش
کعبه شد. داستان حج به همین سادگی شروع می‏شود. کعبه، قلب جهان است؛ نقطه
ثابتی که همه پیرامونش دایره‏وار در گردشند
. درست
مثل کهکشان‏ها که تسبیح‏گوی دایره‏وار خداوندند. حج، نشانه است؛ تبلور
منظومه ستایش کیهان در برابر خداوند، قرار گرفتن یک بی‏نهایت کوچک در برابر
یک بی‏نهایت بزرگ و
… . حج، داستانی بلند از همین رمزها و رازهاست .

واژه حج

واژه
حج (به فتح حاء) در لغت به معنی قصدِ همراه با حرکت است و واژه «مَحَجَّة»
به معنای راهِ همواره و مستقیمی است که انسان را به مقصد می‏رساند. نظر به
این که در زیارتِ کعبه و انجام مراسم آن، قصدِ سفر و حرکت نهفته است، آن
را حجّ نام نهاده‏اند. بنابر این، قبل از آن که حج حرکتی صوری، و سفری
ظاهری باشد، حرکتی درونی و سیر و سیاحتی باطنی است. فقط پرواز جسم نیست،
بلکه پرواز جسم مقدّمه‏ای برای پرواز روح است.

 


تفاوت حَجّ و حِج
واژه
«حَجّ» به معنای قصد زیارت خانه خدا است، ولی واژه «حِجّ» به معنای نتیجه
قصد است؛ یعنی تنها قصد زیارت کافی نیست، بلکه باید زیارت مقصود و مورد نظر
به دست آید. بنابراین، حَجّ مقدمه و پیش‏زمینه حِجّ است، و هدف اصلی،
رسیدن به مقصود و اهداف حَجّ است. باید حَجّ حساب شده و با محتوا به جا
آورد نه حجّ تهی و بی‏محتوا. بر همین اساس، امام محمدباقر علیه‏السلام در
کنار کعبه به یکی از شاگردانش به نام ابوبصیر، که حاجیان را زیاد، و
گریه‏کنندگانِ گرد کعبه را بزرگ شمرد، فرمود: «بلکه گریه‏کنندگان بسیار، و
حاجیان اندکند.

میهمان خدا
کسانی
که به حج یا عمره مشرّف می‏شوند میهمان خدایند؛ آن هم میهمانی که با دعوت
صاحب‏خانه آمده است. بدیهی است که اگر صاحب‏خانه کریم باشد، فضل و کرم خود
را از میهمان دریغ نخواهد کرد. امام صادق علیه‏السلام فرمود: حاجی و
عمره‏گزار میهمان خدایند. اگر از او درخواست کنند، به آنها می‏بخشد و اگر
او را بخوانند اجابتشان می‏کند و اگر شفاعت خواهند شفیعشان می‏کند.

بهره حجاج در سفر حج
بدون
شک پاداش و بهره‏ای که حجاج از سفر معنوی حج می‏برند با یکدیگر برابر نیست
و هرکسی به اندازه ظرفیت خود و درجه‏ای که از درک حضور پروردگار دارد،
بهره‏مند خواهد شد. امام صادق علیه‏السلام می‏فرماید: حاجی‏ها در بازگشت سه
دسته‏اند: عده‏ای از آتش نجات می‏یابند، عده‏ای از گناهان خود خارج
می‏شوند همانند روزی که از مادر متولد شده‏اند و عده‏ای خانواده و مالشان
محفوظ می‏ماند و این کم‏ترین بهره‏ای است که حاجی‏ها می‏برند.

 


ضرورت فراگیری مسایل نماز برای حاجیان
نماز
از پایه‏های اساسی دین اسلام است و از آن‏جا که نماز یک تکلیف شبانه‏روزی
برای تمام مکلّفان است و محدود به زمان و مکان خاصی نمی‏باشد، فرا گرفتن
بسیاری از مسائل آن واجب و ضروری است و بر همه افرادی که به سن بلوغ
می‏رسند لازم است نسبت به آموختن مسائل نماز و تصحیح قرائت آن اقدام کنند.
امّا این وظیفه نسبت به افرادی که عازم حج‏اند، ضرورت بیشتر می‏یابد؛ چرا
که علاوه بر تکالیف پنجگانه شبانه‏روزی یکی از اعمال عمره و حج، نماز طواف
است و در مجموعه اعمال عمره و حج سه نماز واجب وجود دارد که باید به طور
صحیح خوانده شود و گاه صحیح نبودن آن موجب مشکلات بسیاری برای حجاج خواهد
شد. لذا بر حجاج عزیز لازم است که قبل از عزیمت به حج نسبت به تصحیح قرائت
نماز و آموختن مسایل آن اقدام کنند، تا خدای‏ناکرده در انجام دادن اعمال
دچار اشکال نشوند.

 


حُجّاج و پرداخت حقوق واجب مالی
از مسایل مهم حج، مباح بودن لباس احرام است. لباسی
که درحال طواف و نماز بر تن دارند، باید از هرگونه حقوق مالی دیگران اعم
از حقوق مالی اشخاص معین و مالیات‏های اسلامی مانند خمس و زکات پاک باشد.
چنانچه شخصی در امور اقتصادی خود نظم و حساب معینی نداشته باشد و حقوق مالی
فقرا و مساکین را نپرداخته باشد، بسیاری از اموال و دارایی‏اش آمیخته به
حرام خواهد بود
. لذا
بر حجاج محترم است که اگر تاکنون نسبت به محاسبه و پرداخت وجوه شرعی خود
اقدام نکرده‏اند، قبل از عزیمت به حج با مراجعه به اهل اطلاع و اجازه، نسبت
به حساب‏رسی اموال و پرداخت واجبات خود اقدام کنند
.

کانون حضور
حج
بزرگ‏ترین کنگره جهانی است که مؤمنان و دلدادگان به اللّه با پاسخ در
فراخوان خداوند و با حضور در سرزمین وحی، گسترده‏ترین و بزرگ‏ترین اجتماع
بشری را شکل می‏دهند
. بدین‏سان
مسلمانان در این سرزمین، از رازهای دل یکدیگر آگاه می‏شوند، مسائل مهم
جهان اسلام را مطرح می‏کنند، راه‏حل‏ها را باز می‏جویند، و برای گشودن
گره‏های اجتماعی می‏کوشند. به فرموده مقام معظم رهبری «حج جای تظاهر، تشاور
و تعاهد است. در حج مسلمانان باید یکدیگر را پیدا کنند. نه فقط اجسام
یکدیگر را بلکه دل‏ها و فکرهای یکدیگر را پیدا کنند.

 


ثواب رسیدگی به خانواده حاجی در نبود او
کسی
که بعد از رفتن حاجی به حج یا عمره، به جای او کارهای خانه‏اش را سروسامان
دهد، مثل اجر حاجی را خواهد داشت. رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در
یکی از خطبه‏هایش ضمن بر شمردن اجر و مزد حجاج خانه خدا فرمود
: «هرکه، حاجی یا عمره‏گزاری را بعد از [رفتن] او،
به خوبی در اهل [و خانواده‏اش] جانشینی کند، مثل اجر کامل حاجی را دارد،
بدون این که از اجر حاجی چیزی کم شود». طبیعی است که خانواده بسیاری از
حاجیان پس از رفتن آنها در انجام دادن کارهای بیرون از منزل و بروز مشکلاتی
چون مریضی در تنگنا قرار می‏گیرند
. اهمیت رسیدگی به وضع آنها با ثوابی که برای این کار بیان شده است نمایان می‏شود.

 


ملاقات با زائر خانه خدا
یکی
از اعمال پسندیده و آداب اسلامی، رفتن به زیارت کسی است که از زیارت یکی
از مشاهد مشرّفه یا خانه خدا برگشته است. امام صادق علیه‏السلام درباره
اهمیت ملاقات با زائری که تازه از حج برگشته است، فرمود: «کسی که با حاجی
ملاقات کند و با او دست دهد، مثل کسی است که دست به حجرالاسود رسانده است» و
نیز امام زین‏العابدین علیه‏السلام فرمود: ای کسانی که حج بجا
نیاورده‏اید، بشارت بر شما باد به حاجی‏ها هنگامی که بر می‏گردند. پس با
آنها دست دهید و آنها را بزرگ دارید که این کار بر شما لازم است و در اجر
آنها شریک خواهید شد.

 


حج، میعادگاه عاشقان
حج
در کنار نماز، روزه، زکات و ولایت، از پایه‏های پنجگانه اسلام است. حج
مایه زوال فقر، بخشایش گناه، ایجاد فروتنی و در هم شکستن تکبر و استکبار،
آشنایی بیشتر مسلمانان با یکدیگر، به یاد سِپاری آثار رسول خدا و فراموش
نشدن آنها و از بهترین وسایلی است که سالکان برای رسیدن به خدا به آن چنگ
می‏زنند. حج میعادگاه عاشقان الهی از آدم تا خاتم و محل دیدار با جانِ
جانان و محبوب دلدادگان، حضرت ولی عصر، عجل‏اللّه تعالی فرجه، در دوران
غیبت است. در روایت آمده است که «حضرت صاحب امر(عج
) هر سال در موسم حج حاضر می‏شد، مردم را می‏بیند و می‏شناسد و مردم اورا می‏بینند، ولی نمی‏شناسند.

 


ابراهیم علیه‏السلام ، بزرگ معلم برائت
ابراهیم
علیه‏السلام با در هم شکستن بتکده مشرکان، سنت قویم شرک‏ستیزی را استوار
ساخت و با تیغ «لا» اندیشه‏های شرک‏آلود را گردن زد، و با نقش جمله شکوهمند
«لا اله الّا اللّه
» برای
اولین بار بر پرچم توحیدیان، برائت از مشرکان را چونان مشعلی بر معبر
تاریخ برافراشت و بدین سان ابراهیم، بزرگْ معلم برائت از مشرکان و اسوه
ستیز با جریان شرک، نماد مقاومت در مقابل شرک شد
.
این
سنّت قویم با فریادهای رعدآسای آخرین حلقه سلسله توحیدیان، پیامبر بزرگ
اسلام حضرت محمد صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم استوارتر گشت و با گسیل داشتن
قهرمان تعبّد و رزم‏آور آوردگاههای توحید، علی بن ابی‏طالب علیه‏السلام در
سال نهم هجرت که آیتِ بت‏سرنگون‏کن «ان اللّه بری‏ءٌ من المشرکین و رسوله»
را بر مردم فرو خواند و خانه توحید را از زشتی‏ها و پلشتی‏های بتان
بپیراست، چونان سنتی عظیم در حج و سرزمین مکه، بر رواق تاریخ نقش بست.

 


امام خمینی، احیاگر سنت ابراهیمی
حضرت
امام خمینی(ره) بزرگ‏ترین احیاگر دین اسلام در قرآن معاصر و فریادگر
بی‏بدیل مظلومیت انسان که محتوای عظیم و سازنده کنگره بزرگ حج را به آن
بازگرداند و چهره اصیلش را بازسازی کرد، برای احیای سنت ابراهیمی
علیه‏السلام و محمّدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، بی‏تردید گامی بلند
برداشت و فریاد برآورد: «حجّ بی‏برائت حج نیست». «فریاد برائت ما فریاد
مردم مسلمان آفریقاست، فریاد برادران و خواهران دینی ما که به جرم سیاه
بودن، تازیانه ستمِ سیه‏روزان بی‏فرهنگِ نژادپرست را می‏خورند. فریاد برائت
ما، فریاد برائت مردم لبنان و فلسطین و همه ملت‏ها و کشورهای دیگری است
که… آمریکا و اسرائیل به آنان چشم طمع دوخته‏اند و سرمایه آنان را به
غارت برده‏اند.

 


ذخیره‏ای عظیم
رهبر
معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللّه خامنه‏ای مدظله‏العالی، از حج به عنوان
ذخیره‏ای بزرگ برای دنیای اسلام، نام می‏برد و اهمیت ابعاد معنوی،
اجتماعی، سیاسی و بین‏المللی حج و هم‏چنین نیاز امروز جهان اسلام را به
منافع عظیم این اجتماع بزرگ این‏گونه بیان می‏فرمایند: حج، ذخیره‏ای بزرگ
برای دنیای اسلام است و استفاده صحیح از آن می‏تواند منافع لازم و حیاتی
امت اسلام را تأمین کند. تعیین ایامی خاص برای برگزاری مراسم حج، با این
هدف مهم صورت گرفته است که مسلمانانِ اقصی نقاط جهان بتوانند با استفاده از
این فرصت استثنایی با یکدیگر تماس و ارتباط برقرار کنند و با هم‏فکری و
تبادل نظر، راه علاج مسائل و مشکلات خود را بیابند.

 


مکّه، شهر آکنده از خاطره‏
زایر
عزیز، اینک عازم مکه‏ای؛ شهر آکنده از خاطره‏ها؛ دیاری که سینه‏اش انباشته
است از هزاران هزار حادثه؛ شهری شگفت که پیرامونش یک‏سر کوه و هر کوی و
برزن و خیابان و کوچه‏اش در دره‏ای و شکاف کوهی است. شهر مکه دستخوش دیگر
سانی‏هاست و از آن همه میراث‏های جاویدان و نمادهای عشق و ایثار و مظاهر
راستی و رادی و یادگارهای تاریخی آغازین روزهای اسلام اکنون چندان اثری
نیست، امّا تو به ژرفی بنگر که اگر با «اشارت‏ها» آشنا باشی در پس این همه،
آن همه را خواهی دید. مکّه همان خانه دیرپای ایستاده بر معبر تاریخ و
فروزان چونان مشعل، بر رواق زمان است. پس روح عبودیت، تعبّد، پذیرش و تسلیم
را در جانت بریز و خویشتن را یک‏سره به ابدیت پیوند بزن.

 


سعی، حرکتی هدفمند
سعی،
تلاش است؛ حرکتی پر شتاب، جستجوگرانه و هدفدار؛ پاس‏داشت تلاش یک زن،
تجدید خاطره شکوهمند حرکت سختکوشانه و تلاش جستجوگرانه بنده وارسته
خداوند،هاجر.
پس
تو ای زایر گرامی، گام‏هایت را استوار دار و حرکت را پرشتاب کن. دل به خدا
بسپار و یاد خدای را در جانت زنده کن. در او غرق شو و خود را فراموش کن.
اینک به خدا بیندیش و تلاش و توکّل تا جباریت‏های جانت فرو ریزد و از آخرین
بقایای ناخالصی پیراسته شود.

 


مِنا، سرزمین عرفان
تو
ای زائر گران‏قدر، وقتی به منا رسیدی، بی‏درنگ به سوی دشمن بتاز، آخرین
نماد شیطان و دشمن را سنگ‏باران کن، آگاه باش که به گفته امامت، آن احیاگر
حج ابراهیمی، شیطان را رجم کنید و شیطان از شما بگریزد، و رجم شیطان را در
موارد مختلف با دستورهای الهی تکرار کنید که شیطان و شیطان‏زادگان همه
گریزان شوند
.
وقتی
از نبرد با دشمن بازگشتی، با تیغ آگاهی، ایمان و اخلاص رگ طمع را بزن، و
هوای نفست را در پیشگاه خداوند در قالب گوسفندی به مسلخ شب را بفرست.
بیتوته کن و یاد خدای را در جانت زنده دار. با خدا زمزمه کن. از او نیروی
عشق و عرفان بطلب و روز به سوی دشمن بشتاب و با او درآمیز، و بیزاری و
برائت و خشم و نفرتت را با آخرین قدرت بر سینه‏اش بزن که تو در چهره
اصیل‏ترین مؤمن، پیرو ابراهیم خلیل، آن نماد عشق و عرفان، ستیز و جهاد،
توحید و تعبّد، و مهر و کین می‏باشی.

 


حج، کانون اصلی تبادل فکری
یکی
از ارتباطات که در کنگره جهانی حج باید تحقق عینی و عملی داشته باشد،
روابط متقابل مذاهب و فِرَق گوناگون اسلامی است؛ زیرا حج کانون اصلی تبادل
فکری و بهترین مرکز تقریب بین مذاهب بوده و اکنون نیز می‏تواند باشد؛ به
طوری که تبادل افکار ادیان اسلامی در طول تاریخ بشر و مناظره‏های اعتقادی،
فلسفی وکلامی در زمان پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم و ائمه معصومین
علیهم‏السلام در شهر مکه و مرکز وحی انجام می‏گرفت و در قرن حاضر کنگره
جهانی حج در ام‏القرای جهان اسلام می‏تواند راه‏کارهای مناظره فکری، علمی و
فلسفی میان علما و فلاسفه و فقهای اسلامی را فراهم سازد تا در یک جدال
احسن و مناظره نیکو به سرانجام شایسته بینجامد.

 


کنگره حج و تأسیس بازار مشترک اسلامی
با
توجه به ابعاد گوناگون سلطه‏خارجی بر بازار مسلمین و آثار سوء ناشی از
واردات و مصرف کالا و خدمات بیگانه در جوامع اسلامی، ضرورت تجدید نظر در
روابط تجاری ـ بازرگانی با کشورهای استثمارگر کاملاً احساس می‏شود و این
موضوع می‏تواند در کنگره عبادی ـ سیاسی حج مورد بررسی و گفتگو میان کشورهای
اسلامی قرار گیرد تا زمینه‏های تفاهم و همکاری میان کشورهای مسلمان برای
مبادلات متقابل و تأسیس بازار مشترک اسلامی فراهم گردد. اصولاً یکی از
منافع عظیم و بلندمدت حج، مطالعه روش‏های مناسب برای قطع سلطه و استثمار
کفار از جامعه مسلمین است و بهترین موقعیت برای تبادل نظر و تصمیم‏گیری
مناسب، ایام برگزاری حج است که اعمال و مناسک حج را با فلسفه و اهداف واقعی
آن ـ که مبارزه علمی و مستمر با استکبار جهانی و قطع سلطه کفار بر مسلمین
است  همراه سازیم.

 


عرفات وادی ندبه
و
اینک عرفات سرزمین معرفت و اشک و صحرای پر ندبه‏ای که آدم در آن ناله سر
دادو عذر تقصیر به پیشگاه خداوندی آورد؛ عرفاتی که وادی ندبه حسین است. آن
هنگام که قصد سفر به دیار شهادت داشت. اینک ای زایر مقیم عرفات، بدان که در
این دیار، تنها نیستی. حسین و یارانش با تواند و در سمت چپت جبل‏الرحمة،
زیر سقف آسمان دعا می‏کند و اشک چون باران از دیدگان فرو می‏بارد. تو تنها
نیستی؛ حجت خدا نیز همراه توست. اباصالح المهدی(عج) در این هنگام تو را
همراهی می‏کند. از این‏رو، بر مهدی فاطمه سلام کن و هم‏صدا با حسین
علیه‏السلام در میانه روز دست به تضرع بردار؛ شاید که پذیرایت شود.


خودشناسی در عرفات
امام
صادق علیه‏السلام می‏فرماید: « یک ساعت اندیشیدن بهتر از عبادت یک سال
است». یکی از شاخه‏های شناخت، خودشناسی است و حاجی در عرفات، به خود متوجه
می‏شود. حال و وضع و کارهای خود را محاسبه می‏کند و اگر خطایی در خود دید،
توبه حقیقی می‏کند. در آن‏جا در پیش‏گاه خدا به گناهانش اعتراف می‏کند و
تصمیم می‏گیرد دیگر گناه نکند و خود را همیشه از شیطان و شیطنت‏ها دور نگه
دارد، به این ترتیب با شناخت خود و با قرائت دعاهایی که وارد شده به ویژه
دعای معروف امام حسین علیه‏السلام و امام سجّاد علیه‏السلام در مدرسه عالی
عرفات، نام‏نویسی می‏کند. آری عرفات در برنامه‏های حج، هم‏چون روح حج است؛
آن‏قدر مهم است که امام صادق علیه‏السلام درنگ کردن در عرفه را حجّ اکبر
خوانده است. و کسی که آن را درک کند، حج را درک کرده است.

دشمن‏شناسی در عرفات
یکی
از شناخت‏ها در بیابان عرفات، دشمن‏شناسی و نفرین بر دشمن است. از این‏رو
در دعای پرمحتوای امام حسین علیه‏السلام که در صحرای عرفات قرائت فرمود،
چنین آمده است: «خدایا مرا بر آن کسی که به من ظلم کند، پیروز گردان و
انتقامم را از او بگیر و آرزوهایم را در مورد سرنگونی او برآور و با این
کار چشم و دلم را شاد گردان». امام حسین علیه‏السلام با این نحوه شناخت به
سوی منا حرکت کرد و به مصاف با نمادهای شیطان (جمرات) رفت، و چنین بود که
نهضت عظیم و ماندگار عاشورا را آفرید که از آن نهضت عظیم، نهضت‏های دیگر
آفریده شد و می‏شود
. راز
شعارها و فریادهای ضدآمریکایی حاجیان ایرانی در آن سرزمین، نیز در همین
امر نهفته است؛ چرا که شیطان را در آنجا شناخته‏اند. در آنجا آماده می‏شوند
تا با عزمی راسخ به سرزمین منا بیایند و نمادهای شیطان را سنگ‏باران کنند،
و عملاً در جبهه پیکار شدید با مظاهر شیطانی قرار گیرند؛ چرا که
فهمیده‏اند تا شیطان را نکشند هرگز به سعادت ابدی ـ که هدف اصلی حج است ـ
نخواهند رسید.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top