درصد های قبولی مدیریت

انتخاب هدف در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت:

بزرگی می گوید: اگر ندانید به کجا می روید، پس مهم نیست که کجا می روید!

با توجه به جمله بالا باید بگوییم که: اگر ندانید چه رتبه ای
می خواهید، پس مهم نیست که چقدر تلاش کنید و چه رتبه ای کسب نمایید!
داوطلبانی که می خواهند در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت موفق شوند می
بایست در ابتدای راه، هدف خود را مشخص نمایند؛ اینکه قبولی در آزمون
کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت، چقدر برایتان اهمیت دارد؟ آیا با تمام وجود
تصمیم خود را گرفته اید که موفق شوید یا می خواهی در آزمون شرکت کنید و
بعدا تصمیم بگیرید که می خواهید چه کنید؟ چه رتبه، شهر یا دانشگاهی را برای
خود انتخاب کرده اید؟ آیا دانشگاه  یا شهر خاصی مدنظرتان است و یا قبولی
در هر شهر و رشته ای، به صرف اینکه کارشناسی ارشد است شما را راضی می کند؟
اگر در دسته اول هستید و عزم خود را برای موفقیت در کارشناسی ارشد مجموعه
مدیریت جزم نموده اید، به شما تبریک می گوییم. شما هم اکنون بطور بالقوه جز
داوطلبان موفق آزمون کارشناسی ارشد مدیریت هستید که با توجه به راهنمایی
هایی که سه گام در اختیارتان می گذارد می توانید این بالقوه بودن را بالفعل
کرده و به هدفتان دست یابید.

پس از اینکه هدف خود را از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
مجموعه مدیریت مشخص کردید، سه گام با ارائه طیف وسیع و متنوعی از کارنامه
هایی که در سال قبل توانسته اند رتبه و دانشگاهی مشابه انچه مدنظر شماست،
کسب کنند؛ به شما کمک می کنند تا در مسیر بمانید و بیراهه نروید و شما را
از آسیب دیدن در طول مسیر (به لحاظ تحصیلی و روحی) محاقظت می نماید.

اگر هدف بزرگی را برگزیده اید، همگام با سه گام به تلاش بزرگی برای موفقیت نیاز دارید.

تاثیر معدل در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت:

تاثير معدل در رتبه بصورت 20% است بدين معني كه در رتبه شما
80% نمره علمي تان و 20%معدلتان اثر گذار است.در رابطه با معدل، همه
دانشگاهها (اعم از دانشگاههاي خوب يا متوسط و ضعيف) ميزان اثرگذاري يكساني
ندارد و به همین علت است که معدل اعلام شده و معدل موثر با هم تفاوت دارند.

تفسیر کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت:

کارنامه هایی که ذیلا  نمایش داده می شوند صرفا برای اطلاع
شما از حدود درصد ها و رتبه هاست و به این معنی نیست که هر ساله با این
درصد ها می توان به همان رتبه دست یافت زیرا سطح سوالات آزمون کارشناسی
ارشد مجموعه مدیریت و سطح امادگی داوطلبان در هر سال متفاوت است. برای مثال
اگر سطح سوالات ریاضی در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت سال X سنگین
باشد، از آنجا که میانگین کلی این درس در آزمون سال X پایین خواهد امد،
ممکن است 20%  درصد بسیار خوبی محسوب شود اما در آزمون سال Y سطح سوالات
ساده باشد و با افزایش میانگین کلی این درس ، دیگر 20% درصد خوبی محسوب
نشود.

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت در گرایش های مختلف:

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی سال 92

زبان

ریاضی و آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

مدیریت مالی

بازاریابی

معدل موثر

رتبه

55.56

64

73.33

57

0

0

100

17.51

1

12

26

81

59

40

37

88.33

18.85

3

17.87

33.33

46.67

73.33

57.33

40.35

68.33

16.38

21

0

20

62.67

66.67

40

42.11

68.88

16.24

69

37

0

48

58.33

28

24.56

68.33

16.41

123

0

64.17

64

50

28

15.79

33.33

15.25

230

8.89

40

50.67

58.33

42.67

0

0

18.87

530

0

8.33

54.67

60

22.76

22.81

30

12.98

981

 • آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 21581

 •  آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت بازرگانی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 22938

نمونه کارنامه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال 92

زبان

ریاضی و آمار

تئوری

اقتصاد

مالیه عمومی

حسابداری دولتی

معدل موثر

رتبه

55.56

63.33

73.33

57

0

0

17.5

3

12.22

.0.83

57.33

93.33

66.67

26.67

17.41

10

6.67

45.83

49.33

56.67

51.67

21.67

13.59

49

3.33

0

72

50

38.33

43.33

13.18

87

37.78

23.33

56

53.33

0

0

13.93

210

0

5.83

64

20

13.33

38.33

14.81

650

 •  آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 12613

 •  آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت دولتی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 13363

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 92 

زبان

ریاضی و آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

معدل موثر

رتبه

13.13

25.83

85.33

61.67

49.33

70.18

13.17

8

44.44

22.5

68

68.33

34.67

0

16.7

38

78.89

15

52

46.67

0

0

14.69

148

0

6.67

60

23.33

44

38.6

18.11

404

2.21-

5

61.33

38.33

34.67

0

18.73

850

5.56

1.67

42.67

45

30.76

0

18.6

1281

 • آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژیدر رشته های غیر پیام نور و غیرانتفاعی: 20632

 • آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 21509

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 92

زبان

ریاضی و آمار

تئوری

اقتصاد

تحقیق در عملیات

مدیریت تولید

بازاریابی

معدل موثر

رتبه

13.33

25.83

85.33

61.67

49.33

79.18

78.33

13.17

6

11.11

26.67

81.33

58.33

40

0

88.33

18.83

18

78.89

15

52

46.67

0

0

36.67

14.69

107

6.67

19.17

46.67

48.33

62.67

0

65

13.64

339

0

21.67

40

48.33

33.33

0

66.67

14.46

906

 • آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در رشته های غیر پیام نور و غیرانتفاعی: 13104

 •  آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت فناوری اطلاعات در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 14023

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سال 92

زیان

ریاضی و آمار

تئوری

اقتصاد

بازاریابی

کارآفرینی

معدل موثر

رتبه

3.33

59.17

76

60

56.67

50

16.48

2

44.44

22.5

68

68.33

70

0

16.70

23

20

17.5

52

53.33

63.33

25

15.35

104

22.22

35

64

38.33

43.33

0

15.09

260

 • آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش کارآفرینی: 25051

نمونه کارنامه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 92

زیان

ریاضی و آمار

اقتصاد

مدیریت مالی

مدیریت ریسک

حسابداری مالی صنعتی

معدل موثر

رتبه

31.11

7.69

53.33

81.67

71.67

76.67

15.55

7

1.11

47.86

41.67

61.67

66.67

70

18.73

19

0

10.26

45

50

51.67

63.33

14.99

148

34.44

8.55

53.33

60

0

0

16.29

431

0

17.95

16.67

45

1.6

20

15.54

819

 •  آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در رشته های غیر از پیام نور و غیرانتفاعی: 6092

 • آخرین رتبه مجاز به انتخاب رشته در گرایش مدیریت مالی در رشته های پیام نور و غیرانتفاعی: 6613معرفی گرایشهای کارشناسی ارشد مدیریت

مجموعه مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های مختلفی
است که دروس مختلف در هر یک از این گرایش ها متفاوت بوده و حتی این دروس در
گرایشات مختلف، ضرایب مختلفی نیز دارند. این گرایش ها عبارتند از:

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی و
تکنولوژی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت کارآفرینی، مدیریت مالی که ذیلا
به بررسی و تشریح هر یک از این گرایش ها می پردازیم:

گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت در یک نگاه

نام گرایش

دروس و ضرایب

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

زبان عمومی و
تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار
ضریب 2، پژوهش عملیاتی ضریب2، مدیریت مالی ضریب 2، مدیریت بازاریابی ضریب 2

مدیریت دولتی

زبان عمومی و
تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار
ضریب 2، مالیه عمومی و بودجه ضریب2، حسابداری دولتی ضریب 2

مدیریت صنعتی و تکنولوژی

زبان عمومی و
تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار
ضریب 2، پژوهش عملیاتی ضریب2، مدیریت تولید ضریب 2،

مدیریت فناوری اطلاعات

زبان عمومی و
تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب3، اقتصاد خرد و کلان ضریب2، ریاضی و آمار
ضریب 2، پژوهش عملیاتی ضریب2، مدیریت تولید ضریب 1، مدیریت بازاریابی ضریب 1

مدیریت کارآفرینی

زبان عمومی و
تخصصی ضریب3، تئوری مدیریت ضریب2، اقتصاد خرد و کلان ضریب2،     ریاضی و
آمار ضریب 3، مبانی کارآفرینی ضریب 3، مدیریت بازاریابی ضریب 2

مدیریت مالی

زبان عمومی و
تخصصی ضریب2، اقتصاد خرد و کلان ضریب3، ریاضی و آمار ضریب 3، حسابداری مالی
و صنعتی ضریب4، مدیریت ریسک ضریب4، مدیریت مالی ضریب4

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

رشته مديريت بازرگاني در مفهوم عام آن شامل طيف وسيعي از
سازمان ها مي‌شود زيرا بيشتر سازمان هاي تجاري، صنعتي و خدماتي مانند بانك
ها، شركت‌هاي بيمه و کارخانه های صنعتي به دنبال کسب سود هستند و موسسه
بازرگاني و انتفاعی محسوب مي‌شوند. در کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به
بررسي اصول، روشها و مهارت هايي پرداخته  می شود كه مدیران سازمانهاي
تولیدی، اقتصادي، خدماتي و بازرگاني بايد از آن مطلع باشند؛ بعنوان مثال
نحوه تصميم‌گيري در مورد روشهاي برنامه ریزی توليد، کانال های توزیع و
فروش، چگونگی سرمايه‌گذاري، روش های بازاريابی، برنامه های افرایش وفاداری
مشتریان، جذب نيروي انساني و …. كه در هر سازمانی براي يك مدير مطرح
مي‌گردد، در اين گرايش آموزش داده مي‌شود.

دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی

 از دروسی که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی در
مقطع ارشد می گذرانند می توان به: مدیریت  منابع انسانی پیشرفته، سیستم های
اطلاعاتی پیشرفته مدیریت، تحلیل آماری، حسابداری مدیریت، تحقیق در عملیات
پیشرفته، اقتصاد مدیریت و …  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به
زیر گرایش تعیین می شود. دروسی مانند: تحقیقات بازاریابی، رفتار مصرف
کننده، سازمانهای پولی و مالی ، مدیریت صادرات و واردات و …..

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و منابع انسانی:

يک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی می بایست به
سنجش تقاضای موجود در بازار و چگونگی برآورده کردن و رفع این نیازها
بپردازد و گاهی پا را از این نیز فراتر گذاشته و در بازار به نیاز سازی می
پردازد و با استمداد از تفکر خلاق، در ايجاد بازار جديد و ارائه خدمات
متنوع و تازه، ابداع روشهاي جديد در عرضه و توزيع و بازاریابی، به عنوان یک
کارآفرين به ایفای نقش می پردازد.

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت بازرگانی و منابع انسانی:

زیر گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی عبارتند از:
مدیریت بازاریابی، بازاریابی بین الملل، مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحول،
مدیریت مالی، مدیریت بیمه، بازرگانی بین الملل و ….

مدیریت بازرگانی و منابع انسانی در سطح دکترای تخصصی نیز
دارای گرایش های مختلفی مانند مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی،
مدیریت مالی، مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، مدیریت بازاریابی و مدیریت
بازرگانی بین الملل اشاره نمود.

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت0017

این گرایش نخستین بار در سال 1333 تحت عنوان علوم اداری در
موسسه علوم اداری زیر نظر دانشکده حقوق دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه
کالیفرنیای جنوبی برگزار شد. هدف کارشناسی ارشد مديريت دولتي، تربيت مديران
شايسته‌اي است كه بتوانند وظايف پنجگانه محوله را به نحو احسن در سازمانها
انجام دهند؛ اين وظايف عبارتند از :

1. برنامه‌ريزي، 2. سازمان‌دهي يا تقسيم بهینه وظايف میان
افراد تا به این وسیله مهارت آنان در انجام وظایفشان افزایش یابد،3. فعالیت
های منابع انسانی و زیر سیستم های مربوط به آن (اعم از کارمندیابی،
استخدام، توسعه و توانمندسازی کارکنان، نگهداشت و جبران خدمات کارکنان و
… ، 4. هدايت و رهبري( زیرا يك مدير پس از استخدام افراد جديد، نمي‌تواند
آن را به يكباره در محیط کار رها نماید بلكه بايستي تحت هدايت، حمایت و
آماده‌سازي لازم قرار گيرد تا بالاترين انگيزش‌هاي مادي و معنوي در او به
وجود آيد (بند 3 و 4 بطور اخص در گرایش مدیریت منابع انسانی، که از زیر
گرایش های این رشته است؛ دنبال می شود) 5. نظارت و كنترل ، كه از جمله
وظایف بسيار حساس یک مدیر است. البته وظايف مذکور از تمامی مدیران در گرایش
هاي مختلف مديريت انتظار می رود اما متخصصان مديريت دولتي به اين وظايف
بشدت اعتقاد دارند.

دروس کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

از جمله دروسی که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
مطالعه خواهند نمود عبارتند از: مدیریت منابع انسانی،  سیستم های اطلاعاتی
پیشرفته مدیریت، تحلیل آماری، فرایند خط مشی گذاری، نظام های اداری تطبیقی و
…  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به زیر گرایش تعیین می شود.
دروسی مانند: نظریات و فرایند ارتباطات سازمانی، سمینار در مسائل رفتاری،
مدیریت بهره وری نیروی انسانی و برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی و…

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

فارغ‌التحصيلان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مي‌توانند مشاغلي
از قبيل: كارشناس اداري، کارشناس امور كاركنان، کارشناس اموزش، کارشناس
تشكيلات و روشها، طبقه‌بندي مشاغل ، مدیریت سیستم حقوق و دستمزد،
برنامه‌ريزي نیروی انسانی و …  را در سطوح مياني و سرپرستي واحدهاي اداري
و خدماتي وزارت‌خانه‌ها، سازمانهاي دولتي و  خصوصی و شهرداري ها را
عهده‌دار شوند.

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت دولتی

زیر گرایش های رشته مدیریت دولتی عبارتند از: ساختار و
تشکیلات و روش‌ها، مدیریت منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تحول
سازمانی و مدیریت مالی دولتی گرایش‌های مذکور در 20 واحد درسی مشترک بوده و
تفاوت آنها در 8 واحد درسی است.

مدیریت دولتی در سطح دکترای تخصصی نیز دارای سه گرایش سیاستگذاری (خط‌مشی گذاری)، رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی می‌باشد.

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

کارشناسی ارشد مدیریت0008

قرن حاضر، قرن رقابت سرعت، کیفیت و بهره‌وري است و لازمه
ادامه حیات سازمان در عصر حاضر، درك زمان و شرايط و برنامه‌ريزي براي
استفاده از اين تحولات و همگام شدن با آنهاست به این معنی که امروزه
نمي‌توان يك واحد تولیدی یا صنعتي پيشرفته و بزرگ را  با تكيه بر مديريت
سنتي اداره كرد؛ بلكه بايد با استفاده از مديران كارآمدو اثربخش در بخش‌هاي
مختلف يك سازمان، مانند بخش توليد و يا بخش نيروي انساني، راه رسيدن به
اهداف سازمانی را هموار نمود.  يكي از علل عدم موفقيت در بسیاری از صنايع
اين است كه بسیاری از مدیران این سازمانها فارغ التصیل و دانش آموخته
مدیریت صنعتی نیستند.

دروس کارشناسی ارشد مديريت صنعتي

از جمله دروسی که دانشجویان مدیریت صنعتی در مقطع ارشد می
گذرانند می توان به: بررسی مسائل انسانی در صنعت، تحلیل آماری، مدیریت
استراتژیک صنعتی، حسابداری مدیریت و …  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با
توجه به زیر گرایش تعیین می شود. دروسی مانند: سیستم های صف، اصوصل شبیه
سازی، مدیریت کیفیت و بهره وری، برنامه ریزی و کنترل موجودی ها و ….

بازار کار کارشناسی ارشد مديريت صنعتي

 کارشناسی ارشد مديريت صنعتي داراي سه بعد اصلي فني و تكنيكي ،
بعد مالي و بعد رفتاري و اجتماعي مي باشد كه بعد فني و تكنيكي در دروس
تحقيق در عمليات و كنترل پروژه ، بعد مالي در درسهايي مانند حسابداري صنعتي
و بعد رفتاري و اجتماعي در دروس رفتار سازماني، مديريت منابع انساني و
تئوريهاي مديريت مورد توجه قرار می گیرد؛ البته برخی از دروس اين گرايش
مانند مديريت توليد و عمليات به هر سه اين ابعاد مي‌پردازد. فارغ التحصیلان
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی می توانند در قسمتهای مدیریت تولید، اداره
حفاظت فنی و قسمت کنترل کیفیت کالا مشغول بکار شوند. این مدیران آموزش دیده
توانایی فعالیت در امور مربوط به مدیریت و کنترل پروژه را دارند و با تسلط
بر      نرم افزار های این رشته می توانند بازار کار بسیار جذابی داشته
باشند.

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت صنعتی

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دارای دو زیر گرایش است: مدیریت
تولید و تحقیق در عملیات که گرایش تحقیق در عملیات از چمله گرایش هایی است
که در بسیاری از دانشگاههای امریکا و کانادا در دانشکده های مدیریت ارائه
می شود. دانشجویان گرایش مدیریت تولید نیز می توانند آینده آکادمیک روشنی
داشته باشند.

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی

 این گرایش به دنبال پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم
پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت است. این گرایش، یک تخصص بین رشته ای
می باشد که میان علوم مختلف از جمله علوم طبیعی ، اجتماعی ، تجزیه صنعتی،
تئوری کسب و کار و مهندسی ارتباط برقرار می نماید.

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد مدیریت0001

با گسترش جهاني شدن و بالتبع افزايش استفاده از فناوري
اطلاعات در سازمان ها، بسياري از سازمان ها با حجم انبوهي از داده ها در
سازمان مواجه مي شوند كه از یک سو برای استفاده از آنها به فیلتری صحیح
نیارمندند تا بمباران اطلاعاتی نشوند و بتوانند از اطلاعات مربوط استفاده
نمایند و از سوی دیگر سهل انگاری و غفلت از داده های موجود مي تواند به عدم
كارايي سازمان منجر شود، لذا در ساده ترين تعريف مديريت فناوري اطلاعات
عبارتست از استفاده از داده هاي موجود در سازمان جهت تصميم گيري صحیح و
بموقع.

دروس کارشناسی ارشد مديريت فناوری اطلاعات

دروسی که در کارشناسی ارشد مديريت فناوري اطلاعات غالبا ارائه
می شود عبارتند از: امنیت اطلاعات، امنیت داده، داده کاوی، مدیریت زنجیره
تامین؛ تجارت الکترونیک، مدیریت سیستم، مدیریت چرخه‌عمر محصول، مديريت دانش
و …

بازار کار کارشناسی ارشد مديريت فناوری اطلاعات

 فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات با تسلط به
مباحث تئوری مدیریت و منابع انسانی، همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و
آشنایی با دروس کامپیوتر و IT ، امکان برقراری ارتباط با سطوح عملیاتی و
هدایت موسسات تولید کننده نرم افزار یا واحدهای نرم افزاری از سازمانهای
بزرگ را خواهند داشت. البته بازار کار این  دانش اموختگان گاهی با مهندسین
فن آوری اطلاعات هم پوشانی دارد.

ادامه تحصیل در گرایش مديريت فناوری اطلاعات

 زیر گرایش های این رشته عبارتند از: نظام کیفیت فراگیر،
مدیریت منابع اطلاعاتی و  سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته. در خارج از ایران
رشته مديريت فناوری اطلاعات ممکن است در دانشکده های فنی و مهندسی که مربوط
به مهندسی کامپیوتر هستند ارائه شود و یا دانشگده جداگانه ای با عنوان MIS
داشته باشند.

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

کارشناسی ارشد مدیریت0016

 مدیریت کارآفرینی عبارت است از هشیار بودن و گوش بزنگ بودن
افراد برای شکار فرصت هایی که ممکن است کمتر کسی به آن فکر کند. هدف از
اجرای دوره کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی تأمین نیروی انسانی متخصص مورد
نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینانه در بخش خصوصی و بخش عمومی است. چنانچه
داوطلبان کارشناسی ارشد کارآفرینی دارای تجربه کار عملی در یکی از بخشهای
خصوصی، عمومی و دولتی باشند دروس برایشان بسیار جذاب تر و عملی تر خواهد
بود.

دروس کارشناسی ارشد مديريت کارآفرینی

این رشته دارای 18 واحد درس اصلی است و دروس تخصصی با توجه به
گرایش تعیین می شود. از جمله دروسی که دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت
کارافرینی خواهند گذراند عبارتند از: مدیریت استراتژیک کارافرینی، طراحی و
تدوین طرح کسب و کار، مدیریت نواوری و تکنولوژی سازمانی، حسابداری صنعتی و
…  اشاره نمود. البته دروس تخصصی با توجه به زیر گرایش تعیین می شود.

بازار کار کارشناسی ارشد مديريت کارآفرینی

 دانش آموختگان کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی بعنوان مدرس،
مدیران سازمان ها، پژوهشگران و متخصصین مدیریت کارآفرینی با دانش و مهارت و
نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی – اجتماعی کشور شده و به تسریع روند
توسعه پایدار ملی کمک نمایند. البته با توجه به جدید بودن این گرایش در
مقایسه با سایر گرایش ها، فارغ التحصیلان این گرایش آینده آکادمیک خوبی
خواهند داشت و می توانند در این حوزه به تدریس به عنوان استاد دانشگاه،
تدوین مقاله و تالیف کتاب بپردازند.

ادامه تحصیل در گرایش مديريت کارآفرینی

 گرایش های کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی عبارتند از
گردشگریف کسب و کارجدید، کسب و کار الکترونیکی، فناوری اطلاعات، بین الملل ،
توسعه و گرایش سازمانی. در حال حاضر دوره دکترای مدیریت کارآفرینی در داخل
کشور فقط در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ارائه می شود

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی قبل از سال 1388به عنوان یکی از
گرایشهای مدیریت بازرگانی محسوب می شد و برای کنکور نیز دروس یکسان با
ضرایب یکسان داشتند؛ اما به لحاظ اهمیت جریانهای مالی سازمانها و تاثیر این
جریانها بر موفقیت و سود آوری سازمانها و مباحث جدید سرمایه گذاری از سال
1388 به یکی از گرایشات مستقل کارشناسی ارشد مدیریت تبدیل شد. دروس تخصصی
جدیدی که پس از تفکیک، برای قبولی در کنکور این گرایش معرفی شد عبارتند از
مدیریت ریسک و حسابداری مالی و صنعتی که فارغ التحصیلان حسابداری با این
دروس آشنا بوده و در مباحث حسابداری تسلط بیشتری نسبت به مدیریتی ها دارند،
بنابراین حسابداری ها آمار قبولی خوبی در رشته مدیریت مالی دارند.

دروس کارشناسی ارشد مدیریت مالی

از جمله دروسی که دانشجویان مدیریت مالی در مقطع ارشد می
گذرانند می توان به تجزیه و تحلیل صورت های مالی،مدیریت مالی پیشرفته،
سازمانهای پولی و مالی، بازار پول و سرمایه و …  اشاره نمود.

بازار کار کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی
در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری، بیمه و مدیریت ریسک و
مهندسی مالی(ارایه روشهای نوین مالی) تامین مالی و اعتباری و … می توانند
در مشاغل مرتبط سازمانی از جمله معاونت مالی (در مفهوم جدید آن ) و معاونت
سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی
پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار
شوند. این رشته در حال حاضر دارای آینده شغلی بسیار مناسبی می باشد و اقبال
زیادی به این رشته وجود داشته است.

ادامه تحصیل در گرایش مدیریت مالی

 رشته کارشناسی ارشد مدیریت مالی در حال حاضر فاقد گرایش می
باشد ولی ممکن است که درآینده نزدیک به لحاظ تخصصی شدن مباحث آن دارای
گرایش شود. با توجه به دروس گرایش مدیریت مالی، انتخاب این گرایش برای
ادامه تحصیل به افرادی پیشنهاد می‌شود که اولاً دارای پایه محاسباتی و
تحلیلی قوی بوده و ثانیاً رشته مقطع کارشناسی آن‌ها مدیریت مالی، مدیریت
صنعتی، مدیریت بازرگانی یا حسابداری باشد، چرا که احتمال موفقیت این دسته
از افرد در این رشته بیشتر است. امکان ادامه تحصیل در این رشته تا مقطع
دکترا هم در ایران و هم در خارج از کشور وجود دارد؛ اما در حال حاضر در
ایران فقط دانشگاه تهران ارائه دهنده دوره های دکتری مدیریت مالی با گرایش
های مهندسی مالی، بانکداری، بیمه و حقوق مالی است.

ظرفیت گرایش های مختلف کارشناسی ارشد مدیریت سال 1392 در یک نگاه:

دوره/گرايش

بازرگاني و منابع انسانی

دولتي

صنعتي و تكنولوژي

IT

کارآفرینی

مالي

روزانه

622

209

287

103

172

102

شبانه

327

110

163

58

94

58

غیر انتفاعی

156

147

66

135

پیام نور

285

285

135

مجازی

500

310

305

315

410

60

نیمه   حضوری

40

10

12

بین الملل(پردیس خودگردان)

186

30

93

35

172

60

جمع کل

2116

954

1007

712

94

415

 

 

تغيير رشته – تغيير گرايش در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت:

تغيير رشته:

کارشناسی ارشد مدیریت از آن دسته رشته هايي است كه در آن طيف
وسيعي از داوطلبان از رشته هاي گوناگون شركت مي نمايند و درصد زيادي از
داوطلبان شركت كننده تغيير رشته اي مي باشند كه عمده آن ها از رشته هاي
مرتبط نظير مهندسي صنايع مي باشد لذا داوطلبان تغيير رشته اي را مي توان به
3 دسته اساسي تقسيم نمود:

1-     داوطلبان با رشته كارشناسي مرتبط نظير مهندسي صنايع

اين افراد در رشته هاي صنعتي، تكنولوژي و مديريت فناوري
اطلاعات مي توانند به خوبي نتيجه بگيرند و درصد زيادي از رتبه هاي برتر اين
گرايش ها از رشته مهندسي صنايع تغيير رشته داده اند. نقطه ضعف اين دسته از
داوطلبان دروس تئوري هاي مديريت، مديريت مالي و بازاريابي است.

 در مورد تفاوت دو رشته مديرت صنعتي و مهندسي صنايع باید گفت
که رشته مهندسي صنايع بيشتر به مطالعه بعد فني و تكنيكي صنايع مي‌پردازد
اما رشته مديريت صنعتي به دو بعد مالي و رفتاري صنايع تاكيد بيشتري دارد؛
براي مثال در يك كارخانه روش توليد يك محصول و بررسي جزئيات آن بر عهده
مهندس صنايع مي‌باشد و اداره نيروي كارخانه مورد نظر و ارتباط واحد صنعتي
فوق با محيط اطرافش بر عهده مديريت صنعتي است. قابل ذکر است که در بازار
کار معمولا مهندسین صنایع شناخته شده تر از مدیران صنعتی هستند!

2-     داوطلبان با رشته كارشناسي فني مهندسي

عموما اين دسته از داوطلبان در دروس محاسباتي پيشينه قوي
دارند و به خوبي با دروس رياضي، آمار و تحقيق در عمليات ارتباط برقرار مي
نمايند اما در دروس مديريت مالي و بازاريابي و تئوري هاي مديريت ضعف دارند .

3-     داوطلباني كه در دو دسته فوق جاي نمي گيرند. اين دسته
از داوطلبان در دروس محاسباتي مشكل دارند البته شدت آن به اندازه  داوطلبان
مديريت نيست و نقطه قوت آن ها درس اقتصاد است و لذا اين دسته از داوطلبان
نسبت به ساير داوطلبان (حتي داوطلباني كه كارشناسي آن ها مديريت بوده) بايد
تلاش بيشتري نمايند تا بتوانند به موفقيت موردنظر دست يابند.

تغيير گرايش در کارشناسی ارشد مدیریت:

عمده تغيير گرايش ها به صورت زير است.

تغيير گرايش از ساير گرايش ها به مديريت مالي:

افرادي كه به گرايش مالي تغيير گرايش مي دهند بايستي درنظر
داشته باشند كه اين كار ريسك بسيار بالايي دارد و دروس تخصصي اين رشته
سنگین مي باشد.

تغيير گرايش از ساير گرايش ها به مديريت بازرگاني:

تغيير گرايش فوق براي داوطلبان مالي نسبت به ساير داوطلبان
ساده تر است و داوطلبان گرايش هاي ديگر(به غير از مالي) بايستي حتما بر درس
مديريت مالي تاكيد داشته باشند.

تغيير گرايش از ساير گرايش ها به مديريت صنعتي و مديريت فناوري اطلاعات:

افراد گرايش هاي مختلف درين تغيير گرايش نسبتا هم سطح هستند
اما بايد توجه داشته باشند كه درس مديريت توليد مي تواند براي آن ها مسئله
ساز باشد.

تغيير از ساير گرايش ها به مديريت دولتي:

در سالهاي اخير به دليل اهميتي كه گرايش “مديريت منابع انساني
“از گرايشات مديريت بازرگاني” پيدا كرده و از طرفي با توجه به اینکه اين
گرايش از گرايشات اصلي اين رشته نيز هست، داوطلبان اين رشته، رقابت سنگين
تري را تجربه مي كنند و براي تغيير به اين گرايش لازم است تا حتما از درس
“حسابداري دولتي” كه از دروس اختصاصي و نسبتا سنگين اين گرايش مي باشد،
اطلاع كسب كرده باشيد.

گام اول را مقتدرانه بردارید

مشاوره رایگان تیم سه گام برای انتخاب گرایش در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت

همیشه و در موقعیت های مختلف شنیده ایم که اولین قدم، سخت
ترین قدم است. در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت هم این گفته صادق هست
اما نه به


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top