حسابداری کارخانه

سیستم تهیه مواد اولیه در مؤسسات تولیدی و حسابداری صنعتی

در فصول قبل با حسابداری بهای تمام شده آشنا شدید. اشاره شد
که به کمک حسابداری بهای تمام شده قیمت تمام شده محصولات تعیین می شود در ارتباط با
روشهای هزینه یابی سفارش کار و هزینه یابی مرحله ای نیز بحث شد گفته شد با استفاده
از حسابداری قیمت تمام شده مدیریت بر روی هزینه ها کنترل و نظارت خواهد داشت و با توجه
به این نظارت، برنامه ریزی خواهد نمود.

از طرفی گفتیم اجزای اصلی حسابداری بهای تمام شده مواد اولیه،
دستمزد و سربار ساخت می باشد که در فصلهای آینده بیشتر به اجزاء اصلی حسابداری بهای
تمام شده خواهیم پرداخت و بصورت اساسی تر که با هریک از آنها آشنا خواهیم شد.

مواد اولیه


در مؤسسات تولیدی و صنعتی موجودی مواد بخش اعظمی از دارائیها
و در واقع دارائیهای جاری را به خود اختصاص می دهد. در ترازنامه این مؤسسات یکی از
اقلام عمده، موجودی مواد بوده در ضمن مواد مصرفی شده نیز سهم اساسی از بهای تمام شده
محصولات را تشکیل خواهد داد.

بنابراین همواره در ارتباط با کنترل مواد اولیه مؤسسات تولیدی
موارد زیر مطرح بوده است:

1- مدیریت تهیه و کنترل مواد  
                 
2- تهیه
و خرید مواد اولیه

3- نگهداری و انبارداری مواد  
                 
4- حسابداری
مواد

1- مدیریت تهیه و کنترل مواد


در مؤسسات تولیدی کوچک به طور کلی صاحب مؤسسه خود وظیفه کنترل
و خرید مواد را بر عهده دارد ولیکن در مؤسسات تولیدی بزرگ نیاز به یک سیستم منظم تهیه
و خرید مواد ضروری می نماید و لازم است خریدار مواد اولیه تحت نظر یک مدیریت مناسب
و با تشکیلات منظم، دقیق و با سرعت عمل و قدرت هماهنگی با قسمتهای مختلف تولیدی دیگر
صورت پذیرد تا از ضایع شدن سرمایه جلوگیری شود.

مدیریت تهیه مواد در مؤسسات بزرگ باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1- دارای اطلاعات کافی از مراحل فنی تولید باشد.

2- با تجربه باشد و دارای قدرت مدیریت جهت کنترل مجموعه باشد.

3- با بازارهای داخلی و خارجی و نحوه تهیه مواد آشنا بوده و
آگاه به شرایط اقتصادی باشد.

4- با قوانین تجاری، اقتصادی، حقوقی و اصول معاملات آشنا باشد.

2- تهیه و خرید مواد اولیه


در مؤسسات بزرگ به طور معمول واحدهای زیر در ارتباط با تهیه
مواد درگیر می باشند:

1- دایره خرید ( تدارکات)

2- دایره کنترل کیفیت و بازرسی

3- دایره انبار

4- دایره حسابداری مواد

– دایره تدارکات : همچنانکه از نامش پیداست وظیفه این واحد
تهیه و تدارک مواد و ابزار آلات و ملزومات مورد نیاز واحدها و دوایر می باشد.

– دایره کنترل کیفیت و بازرسی : در این قسمت مواد خریداری شده
بازرسی می شوند تا قبل از اینکه وارد انبار گردند اطمینان حاصل شود این مواد کیفیت
مورد نظر را دارا می باشند و از لحاظ مقدار نیز معادل مورد نیاز و درخواست می باشد.

– واحد انبار: وظیفه این واحد نگهداری و حفاظت موجودیهای مواد
از حیف و میل، فاسد وضایع شدن می باشد. در ضمن این واحد وظیفه دارد جابجایی، نقل و
انتقال موجودی مواد را به شکلی مناسب و صحیح انجام دهد.

– دایره حسابداری مواد: این دایره وظیفه ثبت و نگهداری اطلاعات
مواد وارده و صادره، از انبار را به عهده دارد.

بنابراین اگربخواهیم به شکل خلاصه بیان کنیم که سیستم تهیه
مواد از چه عناصری تشکیل شده است باید به چهار عامل فوق الذکر اشاره کرده که در ادامه
در ارتباط با هریک از این موارد بحث خواهیم کرد.

دایره خرید ( تدارکات) چگونه فعالیت می کند

اشاره شد دایره خرید ( تدارکات) وظیفه تهیه و تدارک مواد اولیه،
ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات تولیدی را بر عهده دارد.

در این واحد مشخصات و فهرست مواد اولیه مورد نیاز تهیه و در
اختیار مأموران خرید قرار داده می شود تا با توجه به درخواستهای خرید و انجام سفارشات
نظارت و دقت کافی به عمل آید.

به طور معمول در این واحد پرونده ها و اسامی و آدرس فروشندگان
مواد مورد نیاز و لیست قیمتها و تغییرات آن تهیه و نگهداری می شود تا در صورت لزوم
در دسترس باشند.

باید توجه داشت برای آنکه دایره خرید اقدام به خرید نماید حتماً
برگ درخواست سفارش مواد که به امضاء مسئولین مجاز رسیده تهیه گردد که این خود نیز نیاز
به اقدامات اولیه دارد به نمودار زیر توجه کنید.

بنابراین همچنانکه در شکل ملاحظه می نمایید برای انجام عمل
خرید توسط دایره خرید نیاز به طی مراحل مقدماتی زیر می باشد.

اول: وصول برگ درخواست خرید که مهمترین عامل خرید می باشد و
همچنانکه عنوان شد باید به امضاء مسئولین مجاز رسیده باشد.

دوم: استعلام بهاء از فروشندگان و صدور برگ سفارش موقت خرید.
در واقع این مرحله واحد خرید ازیک یا چند فروشنده استعلام بهاء می نماید و علاوه بر
قیمت کالا و مواد شرایط دیگری همچون مشخصات فنی، شرایط تحویل، تاریخ تحویل و شرایط
پرداخت را در مورد فروشندگان مختلف مشخص می نماید.

سوم: پس از بررسی و مقایسه پیشنهادهای رسیده فروشندگان و استعلام
بهاء ها مناسب ترین آنها را انتخاب و برگ سفارش خریدار را برای فروشندگان ارسال نموده
که خود بعنوان یک قرارداد اولیه خرید منظور می شود.

دایره کنترل کیفیت و بازرسی چگونه عمل می کند


همچنانکه قبلاً نیز اشاره شد وظیفه این دایره کنترل و بررسی
مواد خریداری شده می باشد. به این جهت که قبل از آنکه مواد اولیه تهیه شده وارد انبار
شود اطمینان حاصل شود که مواد رسیده با مواد درخواست شده اختلافی نداشته باشد و مواد
رسیده دارای عیب و نقص نباشد در صورتی که مواد و کالای خریداری شده مغایر با درخواست
خرید باشد به وسیله دایره خرید به فروشنده اعلام خواهد شد.

وظیفه انبار چیست و چگونه عمل می کند

اشاره شد در مؤسسات تولیدی و بازرگانی بخش عمده ای از دارائیها
یک مؤسسه را موجودی مواد اولیه و کالا تشکیل می دهد و گفته شد مقدار زیادی از نقدینگی
و وجوه نقد این مؤسسات به جهت سرمایه گذاری در موجودی مواد و کالا مصرف می شود. بنابراین
واضح و مشخص است که اگر این موجودیها به شکل مناسب و صحیح انبار نشوند و در ارتباط
با نگهداری آنها روشهای انبارداری مناسبی به کار گرفته نشود ضرر و زیانهای غیرقابل
جبرانی را مؤسسات متحمل خواهند شد در ارتباط با انبارداری تنها بحث حفاظت فیزیکی کالا
و مواد مطرح نمی باشد چرا که اگر روش انبارداری نیز صحیح و منظم اعمال نگردد ممکن است
منجر به کمبود مواد در انبار شود و در نهایت به توقف تولید ختم گردد و ایست تولید باعث
زیان گردد و برای آنکه توقف تولید صورت نگیرد خریدهای فوری و عجولانه نیز می تواند
منجر به افزایش هزینه های جانبی تولید شود.

خریدهای بیش از حد و مناسب مواد نیز باعث انباشته شدن و رکود
سرمایه می گردد و همچنین هزینه‎های انبارداری و ضایعات را افزایش می دهد.

بحث انبار و انبارداری امروزه بسیار گسترده و بااهمیت می باشد
ولی آنچه مسلم است روشهای انبارداری و انبارها باید به شکلی طراحی و برنامه ریزی شوند
که از حیف و میل و ضایع شدن مواد جلوگیری کنند و نقل و انتقال و جابجایی مواد و کالا
را به شکل مناسب ایجاد نمایند در ضمن حراست و حفاظت فیزیکی مواد و کالا را از عواملی
چون آتش سوزی، سرقت و … تضمین نمایند.

سازمان و محل انبار: انبارها در مؤسسات و شرکتهای تولیدی با
توجه به نوع فعالیت صنعت تقسیم بندی می شوند ولیکن به طور کلی انبارها به 2 دسته زیر
تقسیم خواهند شد.

الف) انبارهای مرکزی    
               
ب) انبارهای فرعی

محل انبارها : انبارها در مؤسسات باید درجایی قرار گیرند که
سرعت عمل و کارایی آنها بالا باشد و حدالامکان نزدیک به محل رسید کالا و مواد و محل
تولید باشند تا هزینه های نقل و انتقالات کاهش یافته و در ضمن مواد و کالاهای پرحجم
و سنگین به راحتی در دسترس و در اختیار واحدها و قسمتهای مختلف تولید قرار گیرند البته
به جهت تعیین محل انبار عوامل و فاکتورهای دیگری چون ایمنی را نباید فراموش کرد و باید
توجه داشته باشید امروزه مکان یابی در تولید یکی از مباحث گسترده مدیریت تولید می باشد.
در کارخانجات تولیدی بزرگ با توجه به حجم زیاد تولید و تعداد دوایر تولیدی انبارها
را نمی توان در جایی مستقر کرد که هم نزدیک رسید کالا و هم نزدیک به دوایر تولیدی باشد
بنابراین انبارهای فرعی ایجاد می گردند که برای تحویل مواد به قسمتها و دوایر مختلف
کارخانه مناسب باشد و هرچند وقت یکبار انجام مرکزی، مواد مورد نیاز واحدهای مختلف تولیدی
را برای انبار فرعی ارسال می نماید.

به شکل زیر که محل استقرار انبار مرکزی و فرعی را در یک کارخانه
تولیدی بزرگ نشان می دهد توجه کنید.

برای ایجاد و استفاده از انبارهای مرکزی و فرعی باید مزایا
و معایب زیر را شناخت.

باید توجه داشته باشید مسئولیت امور انبار و نگهداری مواد و
کالا به عهده انبار دار و کنترل اداره انبارهای فرعی به عهده کمک انبارداری می باشد.

انباردار باید فردی بادانش و باتجربه و امین و امانت دار باشد
و فردی با درایت باشد تا از عهده مسئولیت خود به خوبی برآید و افراد تحت سرپرستی خود
را به خوبی تحت کنترل داشته باشد به طور کلی برای انباردار وظایف و مسئولیتهای را معین
و مشخص کرده اند که در ادامه در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

وظایف انبار دار کدام است

1- مرتب و تمیز نگهداشتن انبار

2- تحویل گرفتن مواد وارده به انبار پس از اطمینان از مطابقت
آنها با مشخصات برگ سفارش

3- قرار دادن مواد و کالا در جای مناسب

4- مقابله مانده کارتهای انبار با موجودیهای واقعی انبار

5- ارسال تقاضای خرید کالا به اداره خرید و تدارکات

6- جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به انبار

7- صدور مواد در مقابل حواله های انبار که به امضاء و تأیید
مسئولین مجاز رسیده باشد.

8- تهیه گزارش مواد ناباب و کم مصرف جهت اطلاع مدیران

مرتب  و تمیز
نگه داشتن انبار: می دانید که اساس هرکاری نظم و ترتیب در انجام آن می باشد، بنابراین
با توجه به اهمیت در انبارداری نقش نظم و ترتیب در آن پرواضح می باشد.

تحویل گرفتن مواد وارده 
به انبار: انباردار پس از اطمینان از مطابقت کالا و مواد رسیده به انبار با
برگ سفارش کالا و مواد، مواد را تحویل گرفته و برگ رسید مواد ( قبض انبار) صادر می
نماید و مقدار آنرا در کارت مواد یا موجودی ثبت می نماید.

به یک نمونه فرم رسید مواد و کارت موجودی در زیر توجه کنید.

– قرار دادن مواد در جای مناسب انبار: چیدن و قراردادن مواد
و کالا در انبار اهمیت ویژه ای دارد چرا که نحوه دسترسی به کالای سنگین و کالاهای سبک
و سرعت عمل در جابجایی و ایمنی انبار به نحوه قراردادن مواد کالا در انبار بستگی دارد
لازم می نماید با این مباحث در دروس انبارداری بیشتر آشنا شوید.

– مقابله مانده کارتهای انبار با موجودیهای واقعی انبار: با
شکل و فرم کارت مواد آشنا شدید متوجه شدید که میزان مواد وارده و صادره در کارتهای
انبار ثبت می گردد. از طرفی می دانید به دلایلی چون ضایع شدن، تبخیر و شکسته شدن و
سایر موارد ممکن است مغایرتهایی بین میزان واقعی موجودیها و مقدار ثبت شده در کارتهای
موجودیها وجود داشته باشد که یکی از وظایف انباردارها پیگیری این موارد و در واقع کنترل
میزان واقعی موجودی مواد و کالا می باشد.

– ارسال تقاضای خرید به اداره خرید ( تدارکات) در زمان حد تجدید
سفارش: زمانی که مقدار موجودی مواد و کالا به میزان حد تجدید سفارش رسید انباردار باید
به تکمیل و ارسال برگ درخواست خرید اقدام نماید به یک نمونه فرم درخواست خرید در زیر
توجه کنید.

– جلوگیری از ورود افراد متفرقه و غیرمجاز به انبار: همچنانکه
اشاره شد با توجه به اهمیت ایمنی انبار یکی از وظایف مهم انباردار کنترل تردد افراد
به محوطه انبار می باشد.

– صدور مواد از انبار در مقابل حواله انبار که به امضا و تأیید
مسئولین مجاز رسیده باشد: انباردار با توجه به حواله انبار که در واقع مجوز انباردار
برای صدور مواد یا کالا می باشد اقدام به صدور مواد به واحد و قسمت مورد نظر می نماید
باید توجه داشت حواله انبار حتماً باید به امضاء مسئول مجاز یا سرپرست دایره تقاضا
کننده رسیده باشد.

به یک نمونه فرم حواله انبار در زیر توجه کنید.

– تهیه گزارش مواد ناباب و کم مصرف جهت اطلاع مدیران : انباردار
موظف است هرچند وقت یکبار جهت اطلاع مدیران گزارشی که حاوی میزان مواد ناباب و غیرقابل
مصرف و یا کم مصرف می باشد و علل ناباب شدن را تهیه و در اختیار مدیران قراردهد تا
مدیران با توجه به گزارش مربوطه جهت رفع مشکل تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند. 


حسابداری کارخانه پوشاک خاتون

   كوششهاي
مديريت براي دستيابي به هدفهاي واحد تجاري بر اساس وظايف دو گانه برنامه
ريزي و كنترل پي ريزي ميشود. وظيفه برنامه ريزي اساساً يك فرآيند تصميم
گيري است كه با مسائلي مانند تعيين سود مورد نظر ، تهيه و دسترسي به مواد
اوليه ، نيروي كار و ماشين آلات ، برآورد حجم توليد و ايجاد سيستم ارتباطات
كه گزارشگري و كنترل نتايج واقعي را در مقايسه با برنامه هاي از پيش تعيين
نشده امكان پذير ميسازد ، سروكار دارد.

وظيفه
كنترل عبارت از سازماندهي و تركيب منابع طبيعي ، نيروي كار و ابزار توليد
در يك واحد هماهنگ براي دست يابي به نتايج مطلوب ميباشد. حلقه ارتباطي بين
وظيفه برنامه ريزي اوليه و وظيفه كنترل ثانويه ، سيستم اطلاعاتي حسابداري
صنعتي است كه ارتباط مؤثر ، انتقال مداوم اطلاعات ، حسابداري سنجش مسئوليت و
انعطاف مديريت را امكانپذير ميسازد.

حسابداري
صنعتي نوين يكي از ابزارهاي مديريت است كه تحليل و گزارشگري اطلاعات و
آمار تاريخي و پيش بيني شده را به مديران ارائه ميكند. اين گزارشها و
تحليلها ، مديريت را در توسعه امكانات بالقوه ، بهبود فرصتهاي موجود ،
برقراري كنترلهاي عملياتي جدي و در عين حال قابل انعطاف ياري مي دهد و
فرآيند مديريت را از طريق ارزيابي عيني اطلاعات كسب شده ، گسترش مي بخشد.


تاريخچه فعاليت شركت :

کارخانه
پوشاک خاتون در تاريخ يازدهم مهر ماه سال 1352 تأسيس شماره 17654 در اداره
ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است. كارخانجات فعلي در سال 1338
توسط شركت سهامي ريسندگي و بافندگي ممتاز ايران ( تأسيس سال 1336 ) مورد
بهره برداري قرار گرفته كه متعاقباً در سال 1343 در ازاي مطالبان بانك ملي
ايران به آن بانك انتقال يافت و تا سال 1352 توسط هئيت حمايت از صنايع
ادارة گرديده است.

در
تاريخ 12/12/1353 شركت به سهام عام تبديل شد . در اجراي قانون حفاظت و
توسعه صنايع ايران معادل 3/99 درصد از شركت م شمول بند ( ب ) قانون مزبور
قرار گرفت و از سال 1358 توسط مديران منتخب سازمان صنايع ملي ايران اداره
گرديده است.

. در بهمن ماه 1382 سهام شركت به بخش خصوصي واگذار گرديد مركز اصلي کارخانه در بهار قرار دارد.

نوع مالكيت :

زير نظر سازمان صنايع ملي ايران بوده و در حال حاضر به بخش خصوصي واگذار شده است.

نوع محصولات توليدي :

انواع پارچه هاي مورد استفاده ، نخ

فعاليت اصلي شركت :

موضوع فعاليّت شركت طبق مادة 3 اساسنامه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 4/12/1377 عبارتند از :

«
تاسيس كارخانجات ريسندگي و بافندگي و تكميل و بهره برداري و فروش محصولات و
مصنوعات آنها و خريد كارخانجات داير و مشغول به كار و ساير امور توليدي و
صنعتي و كليه امور بازرگاني و مشاركت در شركتها و مبادرت به هر گونه
فعاليتي كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم براي انجام مقاصد بالا و يا تسهيل
در اجري آن لازم و يا مفيد مي باشد »

شركت
داراي پروانه تأسيس و بهره برداري از كارخانه به شماره 19126 مورخ
20/9/1335 مي باشد كه تاكنون نسبت به تغيير و اصلاح آن اقدام شده است .

وضعيت اشتغال ( تعداد كاركنان ):

متوسط تعداد كاركنان دائم و موقت طي سال به شرح زير بوده است :

متوسط كاركنان

  1. 1385

           نفر                 نفر

دائم       130                      180

موقت              331                  276

            461                     456

 

 08 copy

محاسبه استهلاك :

در
پايان هر دوره مالي حسابدار بايد استهلاك دارائي هاي ثابت را محاسبه نمايد
ودر دفاتر ثبت كند براي محاسبه استهلاك به سه روش كه شامل 6 فرمول مي باشد
مي توانيم استفاده كنيم بعد از محاسبه از ثبت زير استفاده مي كنيم كه
تاريخ آن 29 / 12 مي باشد .

29 /12 هزينه استهلاك     **                 ه. استهلاك         استهلاك انباشته

                                           استهلاك انباشته   **           **                    **

                   بابت محاسبه استهلاك دارايي ثابت

هزينه
استهلاك حساب موقت بوده با خلاصه سود وزيان بسته مي شود اما استهلاك
انباشته حساب دائم مي باشد هميشه مانده بستانكار دارد وبه سال بعد منتقل مي
شود محل نوشتن آن در تراز نامه مي شود باعث كم شدن ارزش دارائي مي شود .
به آن دارائي منفي مي گويند .

روش محاسبه استهلاك :

روش اوّل : اقساط مساوي ( خط مستقيم )                       طول عمر

                                   نرخ استهلاك

                      ارزش اقساط ـ قيمت تمام شده = هزينه استهلاك سالانه

                             عمر مفيد

                                         نرخ استهلاك ( ارزش اقساط ـ قيمت تمام شده ) = هزينه استهلاك

روش دوم : متغيير بودن هزينه ها      ارزش اقساط ـ قيمت تماشده = هزينه استهلاك يك واحدتوليد

                                                             تعداد كل توليدات

                    ارزش اقساط ـ قيمت تماشده = هزينه استهلاك يك ساعت كار ماشين

                          كل ساعات كار كرد

روش مجموع سنوات : n(n+1)    = نرخ استهلاك      

                                           2                          

روش سوم : مانده نزولي    نرخ استهلاك (ارزش اقساط ـ قيمت تمام شده ) = هزينه استهلاك سالانه  

                 مانده نزولي ارزش دفتري :

               نرخ استهلاك ارزش دفتري هرسال = هزينه استهلاك سالانه  

                               

استهلاك داراييهاي ثابت :

با
توجه به عمر مفيد برآورد داراييهاي مربوطه و با در نظر گرفتن آيين نامه
استهلاكات موضوع 151ماده قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366
براساس نرخ ها و روشهاي زير محاسبه مي شود :دارايي ها

نرخ استهلاك

روش استهلاك

ساختمانها

10 % و 8 %

نزولي

ماشين آلات توليدي و خدماتي

50 % و 12% و 8 % الي 15 سال

نزولي و مستقيم

تأسيسات

10 %

نزولي

وسائط نقليه

25 %   و 30 % و الي 35 %

نزولي

اثاثه و   منصوبات

10 سال

مستقيم

ابزار آلات

10 %

نزولي

 

خريد مواد اوليّه ( داخلي و خارجه ):

سال مورد گزارش مبلغ 305/15 ميليون ريال ( سال قبل 724/14 ميليون ريال مواد اوليه از داخل و خارج كشور خريداري شده است )


بعنوان نمونه :

نام فروشنده

نوع مواد

سال 1386(ميليون ريال)

1385(ميليون ريال)

سنترال كتان انگلستان

پنبه

677/2

282/1

شركت بازرگاني آراد شمس

پنبه

265

404

بازرگاني طوس ريس

نخ

303

602

نساجي بافت هاي كرمان

نخ

226

ـــــــــــ

بهداد كالاي وحدت

پلي استر

017/3

ــــــــــــ

 

فروش محصولات :

فروش محصولات بر حسب انواع محصولات فروش رفته به شرح زير ارائه شده است :شرح

سال 1385

سال 1384

مقدار

ميليون ريال

مقدار

ميليون ريال

محصول تكميل ـ ( متر )

676/923/4

229/26

792/730/5

097/27

محصول خام ـ ( متر )

333/270

688/1

648/84

399

نخ ـ ( تن )

463

582/7

95

697/1

جمع فروش

 

499/35

 

193/29

برگشت از فروش

(26)

(362)

فروش خالص

473/35

831/28

ضايعات :

ميزان ضايعات در سال 85 و مقايسه آن با سال قبل بشرح جدول زير مي باشد :

شرح

دوره اي مالي منتهي به 12/12/1385

( كيلو گرم )

دوره اي مالي منتهي به 12/12/1384

( كيلو گرم )

مواد اوليه مصرفي

پنبه

پلي استر

نخ

ويسكوز

5/1217273

44/460636

125601

2/7366

000/819145

4/326204

000/82/1091

000/3312

ميزان ضايعات

51/191729

000/132074

درصد ضايعات

6/10

5/10

       

 

مبناي تهيه صورتهاي مالي :

الف ـ صورتهاي مالي اساساً بر مبناي بهاي تمام شدة تاريخي تهيّه و در موارد متضي از ارشهايجاري نيز استفاده شده است.

ب
ـ صورتهاي مالي شركت بر مبناي تداوم فعاليت تهيه گرديده است اساساً فرض
مذكور مبتني بر تحقق داراييها و تصفيه بدهيها به ارزش دفتري در جريان عادي
فعاليتهاي تجاري شركت مي باشد


شرح كار حسابداري مالي :

                     انواع پرداختهاي مالي :

1ـ وجه نقد صندوق

2ـ وجه نقد از بانكها

3ـ پرداخت مستقيم چك مشتري به بستانكاران

4ـ فروش محصولات شركت ( اعم از سالم و ضايعات )

5ـ معاملات پاياپاي

6ـ انجام كارمزدي در ارتباط با محصولات ديگران ( چاپ و رنگرزي ، پازچه خام ديگران )


استفاده از توائائي شركت اعم از مشاوره و اجرا ( تأسيسات ، نقليه ،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top