جمله ی ادبی کوتاه برای بایان نامه

جملات کوتاه ادبی (پیام کوتاه)

بازم بگین انگلیسی آسونه!

 

سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه
میکنند؛
کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند
…..

 

حالا به انگلیسی ترجمه کن
.
.
.
.


Three witches watch three Swatch watches

Which witch watch which Swatch watch

##########################################################

درد را از هر طرفش که بخوانی درد است ، دریغ از درمان که عکسش نامرد است

 
 

………………

این روزها به هر کی پر و بال بدی به جای اینکه باهات پرواز کنه ، واست دم در میاره

 
 

……………….
 

 

روی هر کسی که دست گذاشتیم …..روی ما پا گذاشت

 
 

………………
 

 

کسی که دردی را حس نکرده ….درکی هم از درمان نداره

 
 

……………..
 

 

گاهی باید کم باشی تا کمبودت احساس بشه ، نه اینکه نباشی تا نبودنت عادت بشه

 
 

…………….
 

 

نه آن باش که از تو سیر شوند نه آن باش که بر تو شیر شوند
 

 

………………..

 
 

دنیا
دو روز است ، یک روز با تو و یک روز بر علیه تو ، روزی که با توست مغرور
نشو و روزی که علیه توست مایوس نشو ، چرا که هر دو پایان پذیرند

 
 

……………..
 

 

وقتی زندگی رو از یخ می سازی ، برای آب شدنش گریه نکن
 

 

…………….

 
 

توان

بعضی‌ها عددی نیستند؛ ما آن‌ها را به توان رسانده‌ایم.

 

معرکه

وقتی کلاهتان پس معرکه باشد، تازه اول معرکه‌اید.

 

موی سپید

حتی موهایم هم می‌دانند که پایان شب سیه سپید است.

 

قوزک

آن‌قدر در خودم فرورفتم که سر از قوزک پایم درآوردم.

 

قانون

عدهای قانون را «پیاده» میکنند که خود «سوار» شوند.

 

آینده

برای این که «آینده»اش را خراب کنند «حال»ش را گرفتند.

 

مخالفان رژیم

آدمهای لاغر با «رژیم» مخالفند.

 

دریا

زیباترین لب دنیا، لب دریاست.

 

عنکبوت

بی‌صداترین تار را عنکبوت می‌نوازد.

 

قلم

قلمی که مغز ندارد حتما آبرویت را خواهد بُرد.

 

گرسنگی

هیچ‌کس گرسنه نیست، همه روزی چند وعده گول می‌خورند.

 

فریاد

نقاش لال، فریاد می‌کشید.

 

آزادی

بعضی‌ها در ترافیک انقلابند و بعضی‌ها در مسیر آزادی.

 

هنر

خیلی از معتادها تابلو هستند اما ارزش هنری ندارند.

 

قصاب‌ها

قصاب‌ها آزادانه‌تر از روزنامه‌نگارها قلم می‌زنند.

 

ساعت

ساعت لاشه‌ی زمان است که بر روی مچ سنگینی می‌کند.

 

سیاستمدار

خیلی چیزها را زیر پا گذاشت؛ اما باز هم، هم قد سیاستمداران نشد.

 

سواری

همه چیز بر وفق مراد است و بعضی‌ها سوار بر خر مراد.

 

وصله

بعضی‌ها خیاط نیستند؛ اما خوب وصله‌هایی به آدم می‌چسبانند.

 

وقت

چون وقتمون خیلی کم بود، همه چیز بین ما زود تمام شد.

 

رویا

من با رویا زندگی می‌کنم و رویا با دیگری.

 

یک پیکر

به‌جز سیاستمدران، بنی‌آدم اعضای یک پیکرند 

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

رویاهایم را در کنار کسانی گذراندمکه بودند …ولی نبودند

 

همراه کسانی بودم که …همراهمنبودن

 

وسیله کسانی بودم که… هرگز آنها را وسیلهقرار ندادم

 

دلم را کسانی شکستند که… هرگزقصد شکستن دل آنها را نداشتم

 

و تو چه دانی که عشقچیست

 

عشق…..

 

سکــوتیاست در برابر همه اینها 

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

سخنان متفاوت بزرگان درباره زنان

    زن شاهکار خلقت است
    برنارد شاو

   زیباترین خوی زن ، نجابت اوست
    ارد بزرگ

    در دنیا تنها دو چیز زیباست ، زن و گل
    مالرب

    تمدن چیست ؟ نتیجه نفوذ زنان پاکدامن است
    امرسون

    زن رسماً مربی مرد و مهّذب اخلاق اوست
    آناتول فرانس

    اگر زن نبود نوابغ جهان را چه کسی پرورش می داد ؟
    ناپلئون

    مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان
    رومن رولان

    مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند
    کونته ورسیه

    با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد
    بردون

    خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند
    رابیندرانات تاگور

    هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود زن بهتر میتواند گولش بزند
    لرد بایرن

    زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است
    گوته

    زنانیکه می خواهند مرد باشند ، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
    الکساندر دوما

    برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و
    مارکوس آنا

    منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود
    لامارتین

    چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش
    ویلیام شکسپیر

 

    زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنانهستند که نمی*توانند خود را زیبا جلوه دهند
    برنارد شاو

    هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است
    شیلر

    زن عاقل به تربیت همسرش همت می گمارد و مرد عاقل می گذارد که زنش او را تربیت کند
    مارک تواین

    هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند
    جونسون

    مردانیکه بیشتر از حقوق و هنجار زنان پشتیبانی میکنند خود بیشتر از دیگران به نهاد زن میتازند
    ارد بزرگ

    زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند
    داستایوفسکی

    اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد
    کمتر دچار گسست می شوند
    ارد بزرگ

    زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ،نمونه عطوفت و چشمه عنایت است
    اقبال لاهوری

    آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ،تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد
    ابوفور

    به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است
    میشله

    زن
وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ،
مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد
.
    آلفونس دوده

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

سرخپوستی پیر به نوه ی خود گفت:
فرزندم در درون ما بین دو گرگ  کارزاری  بر پاست
یکی از گرگ ها شیطانی به تمام معنا ، عصبانی ،دروغگو، حسود ، حریص و پست
گرگ دیگر آرام ،خوشحال، امیدوار،فروتن و راستگو
پسر کمی فکر کرد و پرسید:
پدر بزرگ کدامیک پیروز است؟؟؟؟
پدر بزرگ بی درنگ گفت: همانی که تو به او غذا می دهی!!!!! 

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

گاهی باید به دور خودت  یک دیوار تنهایی بکشی

نه برای اینکه دیگران رو از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری که

این دیوار رو بشکنند

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

غریب است دوست داشتن.

 

و عجیب تر از آن است دوست داشته شدن

 

وقتی می‌دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد

 

و نفس‌ها و صدا و نگاهمان در روح و جانش ریشه دوانده؛

 

به بازیش می‌گیریم هر چه او عاشق‌تر، ما سرخوش‌تر، هر چه او دل

 

نازک‌تر، ما بی رحم ‌تر.

 

تقصیر از ما نیست؛

 

تمامیِ قصه هایِ عاشقانه، اینگونه به گوشمان خوانده شده‌اند.!؟

 

و چقدر دیر می فهمیم که زندگی همین روزهاییست که منتظر گذشتنش هستیم

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

حوا بودن
تاوان سنگینی دارد….
وقتی آدم ها برای هر دم و بازدم
هوا نیاز دارند

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

حقیقت ندارد ،زمانی که انسان پیر می شود از رویاهایش دست می کشد

بلکه انسان زمانیکه از رویاهایش دست می کشد پیر می شود

گابریل گارسیا مارکز

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

 

دو کار سخت در دنیا

دو کار در این دنیا خیلی سخته.

اول اینکه موضوعی را که در ذهن توست در ذهن دیگری وارد کنی،

دوم پولی را که در جیب دیگری است در جیب خود وارد کنی.

اگر کار اول را خوب انجام دهی معلم هستی،

اگر دومی را خوب انجام دهی بیزنس من و تاجر هستی.

اگر هر دو را بخوبی انجام دهی زن هستی و

اگر هیچ یک از دو کار را نتوانی انجام دهی میشی شوهر

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

عجایب زبان مشهدی

 

moborom=mibaram
moborom=man beram
moborom=barandeh misham
moborom=miboram
moborom=moo bur hastam

٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ 

از سکوتــم بتــرس …!
وقتــی که ساکـت می شوم …
لابـد
همــه ی درد دل هایــم را بــرده ام پیش خـدا …
بیشتر که گوش دهــی …
از همــه ی سکوتــم .. از همــه ی بودنــم …

یک “آه” می شنـــوی …
و باید بترســی …
*از “آه” مظلومـــی که فریادرسـی جز خدا ندارد
.


######################################################

من کی هستم ؟ ( زن)


 

 

 

 من کی هستم؟

 

این متن نوشته خانم “ بلقیس
سلیمانی” یکی از نویسندگان  معاصر است


============ =========


جملات ناب بزرگان

بعضی صبح ها
که از خواب پا میشی
با خودت فکر میکنی
”نمیتونم از پسش بر بیام”

و بعد

تو دلت میخندی
چون یاد تمام صبح هایی میوفتی که این فکر رو داشتی!

چارلز بوکفسکیبرای رفع فشارهای عصبی باید دو گام برداشت:

گام نخست اینکه برای مسائلِ جزئی، خود را ناراحت نکنید.

گام دوم اینکه بدانید همۀ مسائل، جزئی هستند.

آنتونی رابینزمردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز …
غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا می گیرد و نه عشق مرز می شناسد.

” ارنستو چه گوارا “مثل تمبر پستی باشید وقتی  به
چیزی چسبیدید

 

 تا رسیدن به مقصد آن را رها نکنید.

 

جاش بیلینگز 

بزرگمهر  : خود را به هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد .

 

ادوارد فیلیپس : مردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت .

 

آرنالد بنت : وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازۀ خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .جورج ولز  : شیرین ترین سخنان در زندگی ، خوش آمد گویی بی غل و غش زن به شوهر خویش است .


ریاست را جستم ، آن رادر خیرخواهی برای بندگان خدا یافتم .  امام صادق (ع)

اگر تمام شب را برای از دست دادن خورشید اشک بریزی،لذت دیدن ستاره ها رو هم از دست میدی. 
 شکسپیر 

  راستگویی امانت زبان وزینت ایمان است   امام علی(ع)  
اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند، می‌شکنند. (جرج آلن)
  زندگی کوتاه است و راه دراز و فرصت ها زود از دست میروند .    بقراط


انجام آنچرا که می توانی یا می اندیشی که می توانی آغاز کن. در جسارت، نبوغ و اقتدار و اعجاز نهفته است.((گوته ))

 

###########################همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول. بتهوون
 
ای انسان! خود به یاری خود برخیز! بتهوون
 

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم که نگذاشت با خودکشی به زندگی ام خاتمه دهم. بتهوون
 
 

بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم. بتهوون
 
من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم.  بتهوون
 


موسیقی
مانند کشوری است که روح من در آن حرکت می کند. در آنجا هر چیز، گلهای زیبا
می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی روید. اما تعداد کمی از افراد می
فهمند که در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.   بتهوون

 هرگاه آسایش، درازمدت و بی دلیل باشد، به تنبلی می گراید.بتهوون
 

من برای شادمانی به دنیا نیامده ام، من آمده ام تا کارهای بزرگ انجام بدهم. بتهوون
 موسیقی از فکر تراوش می کند و در قلب می نشیند. بتهوون
 


من می خواهم گریبان سرنوشت را بگیرم، او نمی تواند سر مرا در برابر زندگی خم کند. بتهوون
 

هنر من باید برای سعادت بیچارگان اختصاص یابد. بتهوون
 من جز خوبی نشان دیگری که نمودار برتری باشد، نمی شناسم. بتهوون
 

تکامل باید هدف ابتدایی همه ی هنرمندان حقیقی باشد. بتهوون
 نمی دانم چه رازی بین هنرمندان حقیقی وجود دارد که هیچ کدام به دنیا روی خوش نشان نمی دهند. بتهوون
 

هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.  بتهوون
 هنر هم مانند زندگی فقط آزادی و پیشرفت است. بتهوون
 

برای درمان بدبختی و دردهای بشر، دوایی بهتر از موسیقی وجود ندارد. بتهوون
 در جهان، چیزی برتر از محبت نمی بینم. بتهوون
 

اگر می خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش؛ زیرا آن شادی که ما به دیگران می دهیم به خود ما بر می گردد. بتهوون
 
 #########################

اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید،هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.  ماهاتما گاندی

 

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار .  ماهاتما گاندی

 

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است. نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد .  ماهاتما گاندی

 

 تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت،خداوند همیشه حاضر و ناظر است.  ماهاتما گاندی

############################اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد
آرزوی بازگشت به زندگی را دارد ُآنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکنید
، می دانستید. ابن سینا

 

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.  ابن سینا

 

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.  ابن سینا

 

تجربه بالاتر از علم است.  ابن سینا

 

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.  ابن سینا

 

چیزی که دانش می آراید راستی است.  ابن سینا

 

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.  ابن سینا

 

کسی که به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است.  ابن سینا

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.  ابن سینا  

 

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت
مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند
اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.  ابن سینا

 

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.  ابن سینا

 

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند،آن خطر ،زودتر او را تعقیب می کند.  ابن سینا

 

موسیقی ،صدای خداست.  ابن سینا

 

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج می شود. ابن سینا

#######################
نظر من عشق و علاقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی است. من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم. بیل گیتس

 

خیلی جالب است که امروزه می توان در باره موضوعات مختلف مورد علاقه به سراغ کامپیوتر رفت.
با وجود کامپیوتر به دست آوردن اطلاعات مورد علاقه و توجه به صورت آنلاین بسیار ساده تر شده است.
من
معتقدم که داشتن این نوع کنجکاوی درباره جهان به هرکسی کمک می کند پیشرفت
کند. فرقی نمی کند تصمیم داشته باشی چه کاری را دنبال کنی.بیل گیتس

 

هر
گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید،
شما از آن شکست نخورده اید، بلکه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.  بیل گیتس

 

در زندگی، همه چیز دادگرانه نیست؛ بهتر است با این حقیقت کنار بیایید. بیل گیتس

 

یکی از دارایی‌های شرکت ما، “پندار
آدمی” است. اگر شما همه‌ی ساختمان‌ها و زمین‌ها و انبار لوازم سخت‌افزار و
سایر لوازم گرانبهای دیگر و هر آنچه لمس کردنی باشد را از ما بگیرید، هیچ
پیشامدی برای ما رخ نخواهد داد؛ چرا که ارزش شرکت ما به نیروی اندیشه‌ی
آدمی بستگی دارد و دیگر هیچ! بیل گیتس


 

ثروتمندترین
مرد دنیا دارنده ی چیزهای ملموس نیست. نه زمین دارد، نه طلا، نه نفت، نه
کارخانه، نه فعالیت صنعتی دیگر و نه ارتش و نه سپاهی. این نخستین بار در
تاریخ بشر است که ثروتمندترین مرد دنیا تنها دانش دارد و بس. بیل گیتس

 

بهترین کاری که می کنم این است که اشتیاقم را با دیگران قسمت می کنم. بیل گیتس

 

پیش
از آنکه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به
آن اندازه که اکنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.  بیل گیتس

 

اگر در کارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از خطاهای خود درس بگیرید.بیل گیتس

 

آشپزی
در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد
این کار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این کار، یک فرصت بود. بیل گیتس

 

اگر
فکر می کنید آموزگارتان سخت گیر است، بسیار در اشتباه هستید. پس از
استخدام شدن متوجه خواهید شد که رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان
است؛ چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد. بیل گیتس

 

مشتریان ناراضی همیشه موجب نگرانی هستند. آنها در عین حال فرصت طلایی شما هستند. بیل گیتس

 

پس
از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان و استخدام، کسی به شما رقم بسیار زیادی
پرداخت نخواهد کرد. به همین ترتیب، پیش از آن که بتوانید به مقام معاون
ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید برای مقام و مزایایش زحمت
بکشید. بیل گیتس

 ###########################

اشتباه را صحیح نکردن،خود اشتباه دیگری است.  کنفوسیوس

آموختن و بکار بستن خوشنودی خاطر می آورد.  کنفوسیوس

مرد صاحب فکر اول به تحقیق می پردازد اگر نتیجه گرفت راه درست آسان است.  کنفوسیوس

کمتر می شود که حرف و روی موافق با نیت پاک قرین باشد.  کنفوسیوس

مرد بزرگ اگر وقار و خویشتن داری را فرو بگذارد احترام و خرد خویش را از دست می دهد.  کنفوسیوس

راستی و درستکاری را برترین جا بگذار.  کنفوسیوس

طبیعی رفتار کردن بهترین شیوه آداب دانی است.  کنفوسیوس

نادار باش و خرسند . دارا باش فروتن.  کنفوسیوس

مرد بزرگ از پرخوری پرهیز می کند.  کنفوسیوس

از اینکه تو را نمی شناسند غم مخور . به این بیندیش که چرا تو مردم را نمی شناسی.  کنفوسیوس

دانش کهن را بیاموز و دانش نو فراگیر تا شایسته آموزگاری باشی.  کنفوسیوس

مرد بزرگ یک طرفه قضاوت نمی کند.  کنفوسیوس

دانش بی اندیشه دام است و اندیشه بی دانش بلا.  کنفوسیوس

اگر میدانی پایداری کن و اگر نمی دانی بگو نمی دانم  نشان دانش این است.  کنفوسیوس

در آنچه مشکوک است ساکت باش و از باقی با احتیاط سخن برآن تا کمتر خطا کنی.  کنفوسیوس

آنکه بر پیمان خویش پای بند نیست به چکار می خورد همچنانکه ارابه بی اسب ، براه نمی رود.  کنفوسیوس

آنکه بدرگاه خدا تقصیر کرده بکه پناه خواهد برد.  کنفوسیوس

اندیشه درست را دانستن و بکار نبستن از ناجوانمردی است.  کنفوسیوس

حسن معاشرت است که همسایگی را شیرین می کند.  کنفوسیوس

اگر صبح راه درست را یافته باشیم شب برای مردن مهیا خواهیم بود.   کنفوسیوس

مرد بزرگ بفکر صفات خویش است و مرد پست بفکر جاه خود ، اولی از اشتباه و خطای خویش می ترسد و دومی از بی مهری دیگران.  کنفوسیوس

مرد بزرگ در جستجوی حق است و مرد پست بدنبال منفعت.  کنفوسیوس

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام می دهد.  کنفوسیوس

 پرهیزگاری در گوشه گیری نیست . در کشاکش گفتگو و رایزنی با همسایگان است.  کنفوسیوس

فضولی در هنگام کار ، بیکاری می آورد و در دوستی بیزاری و تنهایی.  کنفوسیوس

چوب پوسیده را نمی توان منبت کرد.  کنفوسیوس

زبان آوری و چرب زبانی شخص را منفور می سازد.  کنفوسیوس

من آدم محکم و پا برجا ندیده ام.  کنفوسیوس

این چهار صفت از بزرگان است . فروتنی ، ادب ، مهربانی و عدالت.  کنفوسیوس

با گله های کهنه که از خاطر می بریم بار کینه ها را نیز از دل فرو می ریزیم.  کنفوسیوس

هنوز کسی را ندیده ام که خطای خود را بشناسد و راستی خود را محکوم بداند.  کنفوسیوس

مرد بزرگ به نیازمندان کمک می کند نه بدارندگان تا بدارائی خود بیافزایند.  کنفوسیوس

کیست که همه عمر از راه تقوا بیرون نرود.  کنفوسیوس

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است.  کنفوسیوس

آنکه راستی را دوست می دارد بهتر از آن است که می داند راستی چیست.  کنفوسیوس

تقوا در آن است که عمل نیک را از نتیجه آن والاتر بشماریم.  کنفوسیوس

من واسطه ام نه مبتکر ، من از پیروان و دوستداران گذشتگانم.  کنفوسیوس

راستی و ساده گی را بدیگران هدیه کن ، تقوا را از دست مگذار ، مهر و محبت را شیوه خود بساز و برای سرگرمی بهتر بپرداز.  کنفوسیوس

بر آنکه خواهان نیست دانشت را آشکار مکن.  کنفوسیوس

اگر دارایی ارزش داشتن داشت دارا می شدم و بدستش می آوردم.  کنفوسیوس

با آب ساده و نان خشک و بازوی زیر سر همچنان می شود خوشبخت بود.  کنفوسیوس

این خوبیها که در ما است کار خداست.  کنفوسیوس

هرچه را می شنوی و می بینی غربال کن و آنچه را خوب است برای خود نگهدار.  کنفوسیوس

کار بد هر چه پنهان باشد سر انجام آشکار خواهد شد.  کنفوسیوس

تکبر و خست هزاران صفت خوب را می پوشاند.  کنفوسیوس

مرد بزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک مضطرب.  کنفوسیوس

در شغلی که بتو محول نیست اندیشه و تدبیر مکن.  کنفوسیوس


#########################


آرزو کردن شرط نیست، شرط تحقق آرزو است.   لئوناردو داوینچی

نقاش باید نهانخانه داشته باشد؛ زیرا هنگامی که در
نهانخانه با خود هستید، خودتان هستید و هنگامی که همراه با شخص دیگری
هستید، نیمی از خودتان می‌باشید.  لئوناردو داوینچی

تنها سخنگوی جهان طبیعت، آزمایش است، پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هرکار را به هزار شکل آزمود.  لئوناردو داوینچی

اگر پیوسته و بدون درنگ کار کنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.  لئوناردو داوینچی

آنچه را نقاشی می‌کنید باید بشناسید و از آن، آگاهی کافی داشته باشید.  لئوناردو داوینچی

ثابت ماندن در یک‌جا سبب از دست رفتن قوه‌ی ادراک شما
می‌شود. اندکی فراتر بروید تا چیزهای دیگری را نیز ببینید که در آنها نبود
سامان و تناسب، قابل مشاهده است.  لئوناردو داوینچی

من از سودمند بودن دست نمی‌کشم.  لئوناردو داوینچی

می‌توان در هر زمینه‌ای کسب دانش کرد.  لئوناردو داوینچی

عشق سرشار در صورتی به وجود می‌آید که از آنچه دوست دارید،آگاهی فراوان داشته باشید.  لئوناردو داوینچی

درست همان گونه که اگر آهن را بکار نگیریم، زنگ می‌زند،
همان‌ گونه که آب راکد می‌گندد و یا به هنگام سرما یخ می‌بندد، اگر از
آگاهی و مغز خود بهره نگیریم، آن را از دست می‌دهیم.  لئوناردو داوینچی

همان‌گونه که روز خوب، خواب خوش در پی دارد، زندگی هم اگر به ‌خوبی سپری شود، مرگی آمرزیده در پی خواهد داشت.  لئوناردو داوینچی

سرشت آدمهای خوب، گرایش به دانستن است.  لئوناردو داوینچی

پرها می‌توانند انسانها را مانند پرندگان به پرواز
درآورند و به سوی بهشت ببرند. این از ادبیاتی‌ است که با قلم‌پرهایشان
نوشته شده است.  لئوناردو داوینچی

سبب اندوه است که اشخاص در حد میانه نیز به حواس خود
توجه نمی‌کنند. نگاه می‌کنند، ولی نمی‌بینند، گوش می‌دهند، ولی نمی‌شنوند،
لمس می‌کنند، ولی احساس نمی‌کنند، غذا می‌خورند، ولی مزه ی آن را حس
نمی‌کنند.  لئوناردو داوینچی

والا‌ترین لذت بر این پایه است: لذت درک و شناخت.  لئوناردو داوینچی

نگذارید خشم و بدخواهی شما سبب نابودی زندگی شود؛ زیرا کسی که به زندگی ارج ننهد، خود، شایسته‌ی آن نیست.  لئوناردو داوینچی

انسانها هرچه حساس‌تر باشند، رنج بیشتری می‌کشند.  لئوناردو داوینچی

اندیشه‌ها به سوی امید می‌چرخند.  لئوناردو داوینچی

دشواری ها نمی توانند مرا شکست دهند. هر مشکلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم می شود.  لئوناردو داوینچی

بازدارنده‌ها و دشواریها، کمر مرا خم نمی‌کند.  لئوناردو داوینچی

توانمندی و قدرتِ هنر از محدودیت زاده می شود و در آزادی می میرد.  لئوناردو داوینچی

انسانها به نسبت ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقل به
شمار می روند. کسانی خوشبخت هستند که از تجربه ی دیگران استفاده می کنند و
تجربه ی دیگران را دوباره تجربه نمی کنند.  لئوناردو داوینچی

#####################هرچه انسان ،وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.  پروفسور حسابی

 

فعال باشیم، ولی ملایم، عادل باشیم، ولی با گذشت. پروفسور حسابی

 

سادگی و عشق از عوامل پیشرفت است، که در قلب ما ایرانیان است. پروفسور حسابی

 

زندگی، یعنی پژوهش، و فهمیدن چیزی جدید. پروفسور حسابی

 

چهار اصل پیشرفت: مردانگی، عدالت، شرم و عشق است. پروفسور حسابی

 

بزرگترین خوشحالی من در زندگی : هوش و استعداد جوانان ایرانی است.  پروفسور حسابی

 

راه پیشرفت، ارزش نهادن به علم و تحقیق، احترام به معلمین، اساتید، دانش آموزان و دانشجویـان است.  پروفسور حسابی

 

 تقلید (از غرب)، خطری است جدی، که چشمه های نبوغ را، خشک می کند.  پروفسور حسابی

 

 یک عمل درست، بهتر است از هزار نصیحت.  پروفسور حسابی

 

 احساس اجبار به فداکاری، لازمه زندگیست.  پروفسور حسابی

 

 انجام وظیفه، لازمه جهش بسوی پیشرفت است.  پروفسور حسابی

 

 کار کنیم، زحمت بکشیم، از سرمایه چیزی کم نداریم.  پروفسور حسابی

 

 حفظ سنن اعتقادی، ملی و نبوغ نژادی، واجب است.  پروفسور حسابی

  

 نظامی که، دارای سازمان باشد، چارچوبی استوار دارد.  پروفسور حسابی

 

 باید جوانان، حفظ سازمان را، آموزش داد.  پروفسور حسابی

 

 سازماندهی، لازمه و خواسته الگوی پیشرفت است.  پروفسور حسابی

 

 دولت، وظیفه دارد، خوشحال کنندگان مردم را، تشویق کند.  پروفسور حسابی

 

 داشتن هدف، و رفتن به دنبالش، خوب است ولی عاشق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری است.  پروفسور حسابی

 

با بچه ها، با اطمینان رفتار کنید تا قابل اطمینان بار بیایند، و قابل اطمینان شوند. پروفسور حسابی

 

طنز در مملکت ما، یک مقاومت ملی است، و همیشه حافظ ایران بوده است.  پروفسور حسابی

 

 موسیقی خوب ایرانی، یک طرز تفکر است. یک فلسفه است، و بیان یک آرزوست.  پروفسور حسابی

 

ایران، جزیره هوش و ذکاوت است. پروفسور حسابی

 

 شخصیت یک ملت را، ادبای آن ملت می سازند.  پروفسور حسابی

 

 هنر، چاشنی زندگیست.  پروفسور حسابی

 

 عشق زندگی را به شیوش می آورد.  پروفسور حسابی

 

 هنر، با احساسات آدمی بازی می کند.  پروفسور حسابی

 

 عشق، به وجود آورنده اعمال زیباست.  پروفسور حسابی


###################################################

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود.  وینستون چرچیل

 

من آدم خوشبینی هستم؛ فکر نمی کنم اگر جز این باشم، حال و روز ام بهتر از این باشد.  وینستون چرچیل

 

 درستکاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است. وینستون چرچیل

 

 بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست. وینستون چرچیل

 

 تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یک شکل رخ نمی‌دهد.  وینستون چرچیل

 

 ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام. وینستون چرچیل

 

 بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.  وینستون چرچیل

 

 شهامت چیزی است که باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم که انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است.  وینستون چرچیل

 

 مهمترین کار ما این نیست که ببینیم در دور
دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. کار ما این است که به آنچه
آشکارا در پیش رو داریم، بپردازیم.  وینستون چرچیل

 

بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند که همگی
بطور یکسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تکه نانی که می
ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد.  وینستون چرچیل

 

من شخصأ دوست دارم بیاموزم، اگرچه همیشه نفرت دارم از این که به من بیاموزند.  وینستون چرچیل

 

قرنهای تاریک باز خواهد گشت، روزگار حجر بر
بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز برکت های بی شمار به بشر
ارزانی داشته تا یک روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست
نرود.  وینستون چرچیل

 

 حقیقت، انکارناپذیر است. بدخواهی ممکن است به
آن حمله کند. ممکن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت
پایدار خواهد بود. وینستون چرچیل

 

 موفقیت، توانایی رفتن از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.  وینستون چرچیل

 

 از مخالفت نهراسید؛ بادبادک تنها زمانی می تواند بالا رود که با باد مخالف مواجه شود.  وینستون چرچیل

 

 ماجراجو و خطرناک باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید. وینستون چرچیل

 

 شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند… زیرا این صفت تکیه گاه صفت های دیگر است.  وینستون چرچیل

 

 کافی نیست حداکثر تلاش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است کاری را در حد کفایت انجام دهیم. وینستون چرچیل

 

 اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی
می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان کامیاب، شرایط و نظم
را جستجو می کنند و آن را می آفرینند. وینستون چرچیل

 

 امپراتورهای آینده، امپراتورهای فکر و اندیشه اند.  وینستون چرچیل

 

 سیاستمدار کسی است که حوادث فردا و یک ماه و یکسال بعد را پیش بینی کند و سپس بتواند دلایلی بیاورد که چرا اتفاق نیفتاد.  وینستون چرچیل

 

 تا هنگامی که پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم که روح و معنی هستیم نه جسم و جانور. وینستون چرچیل

 

 آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.  وینستون چرچیل

 

 با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید. وینستون چرچیل

 

 آیین دموکراسی بدترین شکل حکومت است. با وجود این از تمام آیین هایی که تاکنون آزمایش شده بهتر است.  وینستون چرچیل

 

 بزرگترین درس زندگی این است که گاهی احمقها هم درست می گویند.  وینستون چرچیل

 

 رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تکامل، یعنی دگرگونی های بسیار. وینستون چرچیل

 

 عیب جامعه این است که همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.  وینستون چرچیل

 

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد. وینستون چرچیل

 

 سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید. وینستون چرچیل

 

 من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.  وینستون چرچیل

 

 همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ کس از کشته شدن در راه باورش دم نمی زن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top