جمله درباره مطالعه

سخنانی از ائمه اطهار و بزرگان درباره اهميت مطالعه، کتاب و علم‎آموزی

حضرت علی (ع): کاش میدانستم
کسی
که از علم بی نصيب مانده چه چيز به ‎دست
آورده است. و آن
کس که از علم بهرهمند شده
چه چيز بدست نياورده است .

حضرت علی (ع):
در علم و ادب بکوشيد چه آنکه عالم، عزيز و گران

قدر است،
اگر چه به خاندان بزرگی منتسب نباشد، اگر چه فقير و بی
بضاعت
باشد، و اگرچه جوان باشد (شرح ابن ابی الحديد).

پيامبر اکرم (ص): اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم
است ، خير دنيا و آخرت در پرتو علم بدست می
آيد، و
شرّ دنيا و آخرت از جهل و نادانی دامن
گير انسان
می
شود (بحار، جلد 1، ص 64).

حضرت علی (ع): شايستهی مرد
عاقل آن است که نظر صائب خردمند را بر انديشه خود بيفزايد
و دانش خويش را به علم دانشمندان پيوند دهد (غررالحکم ، ص
384).

حضرت علی (ع): به هر نسبت که دانش آدمی زيادتر میشود توجه
خود را به نفس خويش افزون می
کند و
برای نيل به سعادت و صلاح سعی و کوشش خود را به‎ کار می
اندازد
(مستدرک 2،ص310).

حضرت علی (ع): عقل که غريزهی اختصاصی
انسان و از سرمايه
های طبيعی
بشر است با علم
آموزی و
تجربه

اندوزی افزايش میيابد
(غررالحکم ،ص67).

امام صادق (ع): مطالعهی بسيار و
پی
گير در مسائل علمی، باعث شگفتی عقل و تقويت
نيروی فکر و فهم است .

رسول اکرم (ص): صبح کن و روزت را بگذران که يا عالم باشی يا علمآموز،
بپرهيز از اينکه عمرت در لذائذ غفلت
زا و
کامجوئی
های زيان
بخش سپری
گردد (مشکوه الانوار ،ص133).

حضرت علی (ع): تملّق گفتن و حسد بردن از خلقيات مردم با ايمان نيست مگر
در راه فرا گرفتن علم و دانش (تحف
العقول
ص207).

حضرت علی (ع): کسی که چيزی
را نمي‎داند حيا نکند از اينکه آن را بياموزد (بحار، جلد
1،ص57).

حضرت علی (ع): در خردسالی علم بياموزيد تا در بزرگسالی به برتری و
سيادت نائل آييد (شرح بن ابی الحديد 20، کلمه
ی 98 ، ص
267).

حضرت علی (ع): علم و دانش بيش از مقداری است که قابل احاطه باشد و يک
فرد نمی
تواند بر همهی آنها واقف
گردد پس از هر علمی بهتر و شايسته

ترش را
فرا گيريد (غررالحکم، ص 265).

حضرت علی (ع): بهترين مطالبی که شايسته است جوانان ياد گيرند چيز هايی
است که در بزرگسالی مورد نياز باشد و بتوانند در زندگی
اجتماعی از آموخته
های دوران
نوجوانی خود استفاده نمايند (شرح بن ابی الحديد، 20، کلمه
ی 817).

حضرت علی (ع): مردم هنگام غذا خوردن در شب چراغ روشن میکنند تا
با چشم خود ببينند چه طعامی می
خورند ولی
در تغذيه
ی روانی خود همت ندارند تا چراغ عقل را با
شعله
ی علم روشن کنند که از غذای آلوده مصون
بمانند و دچار عوارض نادانی و گناه در عقايد و اعمال خود
نشوند (سفينه، ص84).

حضرت علی (ع):
علم و ادب ارزش وجود تو است. در تحصيل علم کوشا باش، چرا
که به هر مقداری که بر دانش و ادبت افزوده شود قدر و قيمتت
افزايش می
يابد
(مشکوه الانوار ، ص 135).

رسول اکرم (ص): طلب دانش بر هر مسلمانی فرض است. به راستی خدا دانش
جويان را دوست دارد (اصول کافی، جلد 1 ،ص 83).

امام صادق (ع):طلب دانش فريضه است.

رسول اکرم (ص): هر که راهی رود که در آن دانشی جويد، خدا او را به راه
بهشت برد و به راستی فرشتگان برای طالب علم پرهای خو را
فرو نهند به نشانه
ی رضايت
از او و اين محقق است که برای طالب علم، هر که در آسمان و
زمين است آمرزش خواهد تا برسد به ماهيان دريا، فضيلت عالم
بر عابد چون فضيلت ماه است بر ستارگان در شب چهارده و به
راستی علما وارث پيغمبرانند زيرا پيامبران دينار و درهمی
به ارث نگذاشتند ولی ارث آنها علم بود و هر که از آن بر
گرفت بهره ی فراوانی برده (اصول کافی، جلد 1، ص 97).

امام صادق (ع): هر که دانشی آموزد و به کار بندد و آن را برای خدای
تعالی تعليم دهد در ملکوت آسمان
ها بزرگش
خوانند و گويند برای خدا ياد گرفت، برای خدا عمل کرد، و
برای خدا تعليم داد.

ابراهيم صحبا: بهتر از کتاب، کسی در زمانه يار تو نيست که هيچ ياری، شب و
روز در کنار تو نيست.

حضرت علی (ع): کسی که با کتابها خود را
آرامش دهد؛ هيچ آرامشی را از دست ندهد.

حضرت علی (ع): بر تو باد از کتاب ها، فرا گرفتن آن چه در آن هاست.

حضرت علی (ع): کتاب غذای روح است.

حضرت علی (ع): کتاب، بستانهای
عالمان و دانشمندان است.

حضرت علی (ع): کتاب، بهترين گوينده و سخن ران است.

حضرت علی (ع):
کتاب، بيانگر انگيزه
های درونی
انسان است.

 AWT IMAGE

ويکتور هوگو:خوشبخت کسی است که به يکی از اين دو چيز دسترسی دارد: کتاب
های خوب يا دوستانی که اهل کتاب باشند.

ولتر:
برگ های کتاب، به منزله
ی بال
هايی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنايی پرواز می
دهند.

دکارت:
مطالعه يگانه طريق آشنايی و گفتگو با بزرگان است.

ويليام شکسپير:‌
در دنيای پر مکر و فسون، گوشه کتابخانه ‌ام را بر هر
مقامی ترجيح ميدهم.

سيدنی اسميت:
در نظرم چيزی نفيس
تر از
کتاب وجود ندارد.

ج. روکين: ارزش بعضی از کتابها موقتی
است ولی ارزش برخی ديگر ابدی.

فرانسيس بيکن: کمال انسانی تنها از راه خواندن کتاب انجام میگيرد.

لرد چستر فيلد: بهترين کتاب،‌ بهترين همنشين است.

انيشتين: افکار و انديشه های انسان به گونهای است که
ممکن است فقط خواندن يک

کتاب
پايه
انديشهها و
افکار انسان را بر مبنای جديد يا در مسير خاصی قرار دهد و
چه بسا ممکن

است
کتابی
مسير سرنوشت ميليون
ها انسان
را در راه مخصوصی بيندازد.

مونتسکيو: من هيچ غمی نداشتم که خواندن يک صفحه
کتاب
از بين
نبرده باشد
.
کتاب، عمر دوباره
است. در دنيا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، نيست.

کارلايل:
دانشگاه واقعی، جايی است که مجموعه ای از

کتاب
در آن جمع
آوری شده باشد.

موريس مترلينگ: آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمی گذرد، ولی کسی
که به

کتاب
يا تحقيق
علاقهمند است،
هنگامی که به مطالعه يا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهايی
برای او

بهترين بهشتهاست.

آبراهام لينکلن: بدون حکومت، می شود زندگی کرد، ولی بدون
کتاب
و مطبوعات
نمی شود.

ويکتور هوگو: خوشبخت، کسی است که به يکی از اين دو چيز دسترسی دارد، يا
کتابهای خوب
يا

دوستانی که اهل
کتاب
باشند.

سقراط: جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می يابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد.

بيهقی: بهترين
سخن گويان و
ياران،

کتاب
است و آن گاه که دوستان تنهايت نهند، میتوانی به
آن

سرگرم شوی. اگر او را هم راز خويش قرار دهی،
سرّ تو را فاش نمی
کند و با
کتاب
است که
می توان به دانش و نيکیها دست
يافت.

منتسکيو: کتاب
را زياد
مطالعه کنيد تا بفهميد که هيچ نمی
دانيد.

عماد کاتب: تا به حال نديدم کسی امروز
کتابی بنويسد، مگر اينکه فردا میگويد: ای
کاش اين عبارت را

تغيير می
دادم که اگر چنين می نوشتم، بهتر بود و ای کاش اين جملات
را اضافه می
کردم که
اگر چنين می شد، نيکوتر بود و ای کاش اين قسمت مقدّم بود که اگر چنين

سخنان بزرگان در مورد مطالعه

شکسپیر: کتاب بزرگ‏ترین اختراع بشر است .

 

 ریچارد استیل: مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می‏گذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد می‏کند .

 

مونتسکیو: مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعات سلامت‏ بار به ساعات لذتبخش .

 

همو می‏گوید: کتاب عمر دوباره است که می‏توان با مقداری پول تجربه تمام عمر بزرگ‏ترین عقلای عالم را تصرف کرد . 


 
 حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‏فرماید: یک ساعت تفکر از شصت‏ سال عبادت برتر است . 

 

 کاردیل می‏گوید: آنچه را می‏توان بعد از بیست‏ سال تجربه آموخت، مطالعه صحیح در یک ساعت‏ به ما می‏آموزد .

 

هیچ کتابی نیست که ارزش یکبار خواندن را نداشته باشد.«بیهقی»

 

کتاب بهترینپس انداز و خزانه است و نیک ترین همنشین و پشتوانه.

خوشترین دلگشایی و گردش استو دلکش ترین سرگرمی و کار
و نیکوترین همدم تنهایی
و همسایه ای نیکوکارتر وآشنایی باانصاف تر و یاری رام تر و معلّمی آرام تر
و دوستی سودمندتروکم زیانتر و بردبارتر و بی آزارتر و بی زحمت تر و کم غیبت تر و خوشگفت تر و پرشگفت تر واز کتاب نیست/

و کجا دیده ای بوستانی در آستین و باغی در بغل
گویا از زبانمردگان و ترجمان زندگان
همدمی که تا تو نخوابیده ای بیدار است و
محرمیرازنگهدار

 

 کتابخانه باب دانایی است و دانایی توانایی است توانایی برای کسب پیروزی ،سعادت و افتخار.

 

 همنشینی به از کتاب مخواه           که مصاحب بود گه و بیگاه

راحت افزای جان و مونس دل       هرچه خواهی تورا از او حاصلدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top