جملات عارفانه از بزرگان

کوروش کبیر: سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات

سخنان کوروش کبیر

 
 
من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند وقتی ندارم…
زیرا من گرفتار دوست داشتن آن هایی ام که مرا دوست دارند و به من عشق می ورزند..
 
کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرجملات کوروش کبیر
 
 
خوبان
من تلاش کنید که فریب کاری و نیرنگ بیگانگان در شما نفوذ نکند. اگر این ها
در شما نفوذ کنند، باعث می شوند که نتوانید به خوبی حکومت کنید.

 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
 
خوبان
من بدانید که عصای زرین، سلطنت را حفظ نمی کند، بلکه یاران خوب و صمیمی
هستند که می توانند به خوبی شاه را یاری کنند و به او مدد مورد نیاز
برسانند.

 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرجملات کوروش کبیر

 
 
برای
جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید. البته این کوشش با ظلم، زور
و قدرت یافت نمی شود بلکه با کار خوب، رفتار نیک و یاری و کمک و همدستی
دیگران حاصل شده و ماندگار می شود.

 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
 
اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان افراد اصیل و شریف و با متانت انتخاب کنید.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
 
هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
 
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که کار بزرگ را به کارهایی کوچک تر و آسان تر تقسیم کنید.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرجملات کوروش کبیر

 
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجام آن  به دنبال می آید .
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرجملات کوروش کبیر

 
همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
تنها راهی که به شکست می انجامد، عدم کوشش و تلاش می باشد.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد و در معرض نور باشد.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید و اقدامی نیز نکرده اید.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
من
یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد
من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، این را می دانم که شاد کردن ملت
برابر با شاد کردن خود من است.

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر


 
آن گاه توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره کار خود فکر می کنند، نه کار شما.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از سخت کوشی است که انسان را نابود می کند.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
دستانی که کمک می کنند از دستانی که دعا می کنند پاک تر می باشند.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
آنچه جذاب است آسانی نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به آسانی است.
 

کوروش کبیر سخنان کوروش کبیر عکس کوروش کبیر جملات کوروش کبیرسخنان کوروش کبیر

 
اگر همان کاری را انجام دهید که هموارد می کردید، نتیجه نیز همان می باشد که قبلا به آن رسیده اید.


جملات زیبا از بزرگان، سخنان بزرگان جهان

یک دل.. یک آسمان.. یک بغض..
و آرزو های ترک خورده!!
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد
بخــند و لبخندی بزن
تا برآورده شوند…
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان


جـــور میکند خـــدا دَر و تخته را با هم
همانطور که من و تو را آشـــنا کرد
تــو شدی خـــاطره ســـاز
من شدم خــــاطره باز

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان


“….
دوست دارم….”
خیلــــــیا با این جمله خــــــر شدن
ولی من از بس شنیدم
کــــــــــر” شدم
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
بگذار تمام دنیا مسخره کنند تو را!
خـــــــــودت را….
چادرتـــ را….
سیاهـــــ بودنش را….
چهره ی زیبایی که تو داری و آن بدون آرایش است
این چهره به یک لبخند مهر و مهربانی ارزش دارد (جملات زیبا از بزرگان)
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
قصه ی ما انسان های دو پا همین است؛
سختیهای این دنیا، حرارت تنور است…و این سختی هاست که
انسان را پخته تر می کنند
جملات زیبا: و هر چه انسان پخته تر می شود سنگ کمتری بخود می گیرد
سنگها تعلقات دنیایی هست
ماشین من، خانه من، کارخانه من….
آنوقت که قرار است نان را از تنور خارج کنند سنگها را از آن می گیرند!
خوشا به حال آنکه در تنور دنیا آنقدر پخته می شود که به هیچ سنگیبه آن نمی چسبد!
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
بنا به عادت مرسوم باید امشب بلندترین  شب باشد !
 
راست و دروغش رو نمیدانم !
 
فقط می دانم امشب بیشتر از همیشه
 
وقت دارم برای خلوت کردن با خیال تو
 
فقط می دانم امشب بیشتر از همیشه
 
انار را با دستان تو می خواهم
فقط می دانم امشب بیشتر از همیشه

 هوس قدم زدن زیر باران را دارم و شاید برف

 فقط می دانم امشب بیشتر از همیشه

 تو را یلدایی  و عاشقانه میخواهم !
 
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
هر چه بیشتر بربار حافظه بیفزائید حافظه تان قویتر میگردد و هرچه بیشتر بآن اعتماد کنید قابل اعتمادتر میگردد. توماس دوکوئین

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان


نه چندان نرمی کن که برتو دلیر شوند ونه چندان درشتی که ا زتو سیر گردند. سعدی سخنان بزرگان جهان

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان


دودمانی که بزرگان و ریش سفیدانش خوار باشند ، به پیکره بی جانی ماند که خوراک جانوران دیگر شود . حکیم ارد بزرگ

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 

شما خود منشا همه عواطف و احساساتتان هستید. در هر لحظه که بخواهید می توانید آنها را ایجاد کنید و یا تغییر دهید. آنتونی رابینز
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 

 
و اینک چندتا جملات بزرگان جهان، از صادق هدایت با نقل به مضمون را بخوانید. امیدوارم لذت کافی را از جملات صادق هدایت ببرید.
مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگاه می کند و سرنوشت آنها را یکسان میکند و ثروتمند و فقیر برایش فرقی ندارد.   صادق هدایت
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.   صادق هدایت
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
مرگ بهترین پناه دردها و بیدادگری ها است.   صادق هدایت
 

جملات زیبا از بزرگان سخنان بزرگان جهان سخنان ناب بزرگانجملات زیبا از بزرگان

 
 
ما فرزند مرگ هستیم و او است که ما را از فریب ها نجات می دهد.   صادق هدایت


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top