تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی

معرفی رشته :

در رشته کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن گرایش مهندسی ماشین های ریلی
همه فعالیت های بخش متحرک صنعت حمل و نقل مورد مطالعه قرار می گیرد. این
رشته مجموعه ای آموزشی-پژوهشی مرکب از دروس اصلی، تخصصی، آزمايشگاهی و
رساله تحقيقاتی می باشد.

هدف‌ رشته کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی
تربیت‌ متخصصانی‌ است‌ که‌ بتوانند طراحی‌، انتخاب‌ بهینه‌، بهبود سیستم‌
نگهداری‌، تعمیر، بازسازی‌ و ساخت‌ وسائط‌ نقلیه‌ ریلی‌ را بر عهده‌
بگیرند. در واقع‌ مهندس‌ ماشین‌های ریلی‌ یک‌ مهندس‌ خوب‌
مکانیک‌ است‌ که‌ تخصص‌ ویژه‌ در زمینه‌ راه‌آهن‌ دارد و به همین دلیل
آمادگی حل مشکلات صنعت راه‌آهن مثل مشکلات طراحی و ساخت قطعات را دارد.
  زمینهٔ کاری رشته کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی لوکوموتیو، واگن‌ها و اجزای آن‌ها و همه ماشين‌هاي وابسته به سیستم ریلی است.

در
ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که
در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل:
برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای ریلی، معرفی سایر گرایشهای کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی راه آهن(به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی رشته کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلیارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن گرایش مهندسی ماشینهای ریلی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس تخصصی اصلی : 15 واحد
دروس انتخابی : 9 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 

 

دروس تخصصی اصلی کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی

نام درس

تعداد واحد

  ديناميک پيشرفته ماشين های ريلی

  3

  مکانيک تماس چرخ و ريل

  3

  طراحی پيشرفته بوژی و واگن و آزمايشگاه

  3

  تحليل مودال ماشين‌های ريلی و آزمايشگاه

  3

  رياضيات عالی مهندسی

  3

جمع

15

 

 

دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی ماشین های ریلی

نام درس

تعداد واحد

  صدا و ارتعاشات ريلی

  3

  ارگونومی ماشين های ريلی

  3

  شبيه‌سازی ماشين های ريلی به کمک رايانه

  3

  خستگی و شکست در ماشين های ريلی

  3

  مکانيک برخورد

  3

  طراحی ترمزهای قطار

  3

  طراحی مکانيزمهای پيشرفته

  3

  تحليل تنش در سازه های ريلی

  3

  تنش‌های پسماند در ماشين های ريلی

  3

  آئروديناميک قطار

  3

  مواد و تکنولوژيهای پيشرفته در راه‌آهن

  3

  محاسبات عددی پيشرفته

  3

  اصول نگهداری و تعميرات ماشين های ريلی

  3

  سامانه های حمل و نقل ريلی شهری

  3

  اندازه‌گيری و ابزار دقيق پيشرفته و آزمايشگاه

  3

  بهينه‌سازی و کاربرد آن در ماشين های ريلی

  3

  مدل‌سازی و کنترل فازی

  3

  قابليت اعتماد در مهندسی راه آهن

  3

  هيدروديناميک روغنکاری ماشين های ريلی

  3

  تکنولوژی جوشکاری
  طراحی ماشين های مکانيزه خط

  3
  3

  روش اجزای محدود

  3

  مباحث برگزيده در طراحی ماشين های ريلی

  3


 

دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای ریلی پذیرش دانشجو دارند

 (بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94)

دانشگاه علم و صنعت

سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن (بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 94) : 

 

گرایشهای دکترای مهندسی راه آهن (بر اساس دفترچه راهنمای کنکور دکترا 93) :         

 • مهندسی راه آهن (ماشینهای ریلی)

 • مهندسی راه آهن (خط و سازه های ریلی)

 

بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای ریلی :

فارغ التحصيلان رشته کارشناسی ارشد مهندسی ماشینهای ریلی
می توانند در دانشگاه ها، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ايران، شرکتهای
قطارهای شهری، شرکتهای سازنده قطعات و ماشينهای ريلی، شرکت های واگن سازی،
شرکتهای مشاوره مهندسی، موسسات پژوهشی در زمينه صنعت حمل و نقل ريلی
استخدام شوند.

در ادامه بازارکار و آینده شغلی رشتهکارشناسی ارشدمهندسی ماشینهای ریلی در قالب  مشاغل مرتبط با این رشته معرفی شده اند. برای اطلاع از توضیحات کامل مربوط به هر شغل می توانید روی آنها کلیک کنید.

مشاغل زیر به طور مستقیم به رشته کارشناسی ارشدمهندسی ماشینهای ریلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود برقرار خواهند کرد :

مهندس مکانیک   مدیر کنترل پروژه   مدیر تولید   کارشناس کنترل کیفیت

استاد دانشگاه   پژوهشگر   مهندس راه آهن

همچنین طبق طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت، مشاغل زیر امکان جذب این رشته تحصیلی را در حوزه بهداشت و درمان دارند:

  مهندس راه و ساختمان و شهرسازیجريانهاي دوفاز و انتقال حرارت

اهداف هسته:

اهدافی
که این هسته دنبال می کند بررسي جريان هايي است که با يک يا چند فصل مشترک
از يکديگر جدا مي شوند. نمونه هايي از چنين جريان ها در سيستم هاي صنعتي و
يا در پديده هاي طبيعي از جمله مخلوط هاي دو فاز مايع-گاز، مايع-جامد و يا
گاز- جامد قابل مشاهده است.  درک
فرآيند هاي جريان و انتقال حرارت سيستم هاي دو فاز در صنايع مختلف از جمله
نفت و گاز، تهويه مطبوع، بويلر هاي نيروگاهي، توربين هاي بخار، مبدل هاي
حرارتي و مواد متخلخل کاربرد دارند.  در
جریان هاي دو فاز مايع-گاز ارايه مدل رياضي براي محاسبه افت فشار و کسر
حجمي هر يک از فاز ها تحت الگوهاي مختلف جريان حائز اهميت است. الگوهاي
جريان که خود نحوه شکل گيري فاز ها در کنار يکديگر را نشان مي دهند در
ميزان انتقال حرارت و افت فشار نقش تعين کننده اي دارند.

ارايه مدل هاي رياضي جريان هاي دو فاز بر اساس تغييرات لحظه اي محلي و يا ميکروسکوپي همراه با متوسط گيري زماني است.  مدل
لحظه اي محلي بر اساس تقسيم ميدان جريان دو فاز به نواحي تک فاز و وجود
فصل مشترک متحرک بين آن ها است. حل معادلات حاکم هرفاز با شرايط مرزي مناسب
و يکي شدن حل فاز ها در فصل مشترک براي تعين متغييرهاي لحظه
اي است.  در
اکثر موارد حل چنين روشي بعلت کوپل شدن ميدان فاز ها و شرايط مرزي غير
قابل دسترسي است. با اين وجود استفاده از اين مدل مي تواند درتعين افت
فشار، انتقال حرارت، تغيير فاز، ديناميک، پايداري فصل مشترک و شار حرارت
بحراني  اهميت داشته باشد. بعلاوه استفاده از مدل لحظه اي محلي در رشد و اضمحلال حباب و همچنين در تشکيل و ذوب يخ کاربرد دارد.  يکي ديگر از کاربرد هاي مهم مدل لحظه اي محلي استفاده از آن در کليه مدل هاي جريان دو فاز به کمک روش هاي مختلف متوسط گيري است.

از
کارهاي انجام شده و در دست انجام در هسته پژوهشی شبيه سازي جريان دو فاز و
انتقال حرارت انجام چندين پروژه تحقیقاتی است كه در زير به جزئيات آن
اشاره مي­ شود.

الف- جريان دو فاز مايع-بخار

1- شبيه سازي ديناميکي سيستم سرمايش جذبي در هنگام راه اندازي

2- مطالعه تجربي شار حرارت شروع جوشش هسته اي در جريان حلقه اي

3- مطالعه تجربي شار حرارتي بحراني در راکتور هاي هسته اي تحقيقاتي

4- شبيه سازي جريان دو فاز در يک لوله افقي تحت شرايط عدم تعادل ترموديناميکي

5- مطالعه تجربي انتقال حرارت جابجايي از ميله هاي حرارتي در يک استخر

6- تغيير فشار در کانال ها با تغيير مقطع ناگهاني

7- تحليل عددي جريان دو فاز حلقوي در لوله هاي افقي

8- شبيه سازي عددي تشکيل قطرات مايع در فرآيند ميعان

9- شبيه سازي عددي جريان مايع- بخار با تغيير فاز

10- تاثير سرعت گاز روي ميزان شار حرارتي لوله هاي واتروال در يک بويلر نيروگاهي

11- بررسي تجربي مشخصه هاي جريان دو فاز در ميکرو کانال ها

 

ب- جريان دو فاز گاز-جامد (مواد متخلخل)

1- شبيه سازي عددي مدل غير تعادل ترموديناميکي در مواد متخلخل  

2- تعيين معيار شرط تعادل حرارتي در جريان جابجايي اجباري در کانال متخلخل

3- حل عددي مستقيم انتقال حرارت جريان سيال آرام داخل کانال متخلخل

4- حل عددي انتقال حرارت جابجايي غير عادلي در محيط متخلخلآزمايشگاه پردازش موازي

زمينه فعاليت    

 • شبیه سازی عددی جریان چند فاز در محیط های متخلخل با کاربرد در تحلیل و بررسی ستاریوهای برداشت از مخزن نفت و گاز و بهینه سازی آن
 • شبیه سازی عددی و تحلیل جریان سیالات غیر نیوتنی نظیر پلیمرها و هیدروکربن های سنگین
 • شبیه سازی عددی اندرکنش سیال و سازه با کمک روش های بدون شبکه

 

امکانات و توانمندی ها 

 • نشر و توسعه فناوری ساخت و استفاده از کلاسترها  
 • استفاده از روش های پردازش موازی در تحلیل مسائل مهندسی  
 • تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و آماده سازی آنها برای مدیریت یکی از حساس ترین ابزارهای تبادل و پردازش اطلاعات  
 • انجام پژوهش کاربردی در زمینه صنایع بالادستی نفت و گاز و بومی سازی فناوری شبیه سازیکارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای

معرفی رشته :

شکافت هسته ای - مسیر ایرانی
مهندسی هسته ای عبارت است از دانش فرآیندهای هسته ای و کاربرد آنها در گسترش تکنولوژی های گوناگون و تولید برق هسته ای. دانش مهندسی هسته ای
در زمینه های گوناگونی چون طراحی، راه اندازی و نگهداری نیروگاه های هسته
ای، تشخیص ها و درمان های پزشکی (مهندسی پزشکی هسته ای)، تحقیقات در زمینه
شتاب دهنده ها، لیزر، فوق هادی ها و… کاربرد دارد.

گداخت (همجوشی) هسته‌ای
یا فیوژن، فرآیندی عکس عمل شکافت هسته‌ای است. در فرآیند گداخت هسته‌ای،
هسته‌های سبک مانند هیدروژن، دوتریوم و تریتیوم با یکدیگر همجوشی داده شده و
هسته‌های سنگین‌تر و مقداری انرژی تولید می‌شود
.
رشته مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای در برگیرنده مفاهیم بنیادی و فن
آوری های پیشرفته در زمینه های متنوع انرژی گداخت هسته ای است.

حوزه های فعالیت رشته گداخت هسته ای توسط دانشمندان و پژوهشگران عبارتند از :

 • اصول و فناوری نیروگاه های گداخت هسته ای با روش محصورسازی مغناطیسی

 • اصول و فناوری نیروگاه های گداخت هسته ای با روش محصورسازی لختی

 • اصول و مهندسی سیستم های محصورسازی پلاسما

 • بهبود عملکرد، ایمنی، مسایل سوختی و محیطی توکامک ها

 • سیستم های آشکارسازی و دوزیمتری راکتورهای گداخت هسته ای

 • طراحی و توسعه نیروگاه های اقتصادی گداخت هسته ای   

 • مدلسازی انرژی و برنامه ریزی انرژی با تکیه بر انرژی گداخت هسته ای

 • لیزر و کاربرد آنها در سیستم های گداخت هسته ای

 • فیزیک و مهندسی پلاسمای فضایی
   

در
ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور ارشد و نیز افرادی که
در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل:
برنامه درسی(سرفصل دروس) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد گداخت هسته ای، دانشگاه های دارای رشتهکارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای ، معرفی سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، گرایش های دکترای مهندسی هسته ای (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی)، بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی رشته کارشناسی ارشد گداخت هسته ایارایه می شود.

برنامه درسی (سرفصل دروس) کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی : 14 واحد
دروس انتخابی : 10 واحد
سمینار : 2 واحد
پایان نامه : 6 واحد

 


دروس اصلی کارشناسی ارشد گداخت هسته ای

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مهندسی گداخت هسته ای 1

3

مهندسی گداخت هسته ای 2

3

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 1

3

حفاظت در برابر اشعه گداخت هسته ای

3

آزمایشگاه گداخت هسته ای 1

2

 

 

 

دروس انتخابی کارشناسی ارشد گداخت هسته ای

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

فیزیک و مهندسی پلاسما 1

3

فیزیک و مهندسی پلاسما 2

3

اصول پلاسمای آماری

3

توکامک ماشین مولد گداخت هسته ای 2

3

مگنتوئیدرودینامیک

3

مبانی طراحی راکتورهای گداخت هسته ای

3

ماشین های مولد پلاسمای کانونی

3

آزمایشگاه گداخت هسته ای 2

2

آشکارسازی و دوزیمتری راکتورهای گداخت هسته ای

3

کاربردهای صنعتی پلاسما

3

لیزر و کاربردهای آن در گداخت هسته ای

3

برنامه ریزی و مدلسازی انرژی

3

مباحث ویژه در مهندسی گداخت هسته ای

3

مباحث ویژه در مهندسی پلاسما

3

شبیه سازی و مدلسازی و کاربرد آن در گداخت هسته ای

3

 

دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای پذیرش دانشجو دارند بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 94

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاههای پذیرنده کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای گرایش گداخت که همزمان در مقطع دکترای این رشته نیز پذیرش دانشجو دارند

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه اصفهان

 


سایر گرایشهای کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای (بر اساس دفترچه راهنمای کنکور ارشد 94) :

گرایشهای دکترای مهندسی هسته ای (بر اساس دفترچه کنکور دکترا 93):

 • مهندسی هسته ای گرایش گداخت

 • مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی

 • مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها

 • مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت

 • مهندسی هسته ای گرایش رآکتوردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top