تاريخچه مديريت استراتژيك در ايران

تعریف مدیریت استراتژیک چیست؟

مدیریت استراتژیک مجموعه تصمیم ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین می کند.
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی (هم محیط خارجی و هم محیط
داخلی) تدوین استراتژی، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل. بنابراین مدیریت
استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای خارجی در سایه توجه به
نقاط قوت و ضعف یک شرکت تأکید دارد.
● مراحل مدیریت استراتژیک چیست؟
فرآیند مدیریت استراتژیک در بر گیرنده سه مرحله می شود:
۱) تدوین استراتژی ها
۲) اجرای استراتژی ها
۳) ارزیابی استراتژی ها
مقصود از تدوین استراتژی این است که مأموریت شرکت تعیین شود. شناسایی
عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کنند یا فرصت هایی را به وجود
می آورند. شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های بلند مدت،
در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه
فعالیت.
اجرای استراتژی ها ایجاب می کند که سازمان هدف های سالانه در نظر بگیرد،
سیاست ها را تعیین کند، در کارکنان انگیزه ایجاد کند و منابع را به گونه ای
تخصیص دهد که استراتژی های تدوین شده به اجرا در آید.
ارزیابی استراتژی ها بدان سبب باید استراتژیهای را مورد ارزیابی قرار داد
که موفقیت امروز نمی تواند موفقیت فردا را تضمین نماید. موفقیت همیشه موجب
بروز مسائل جدید و گوناگون می شود، سازمانی که به وضع کنونی خود بسنده
نماید یا دچار تکبر شود محکوم به فنا خواهد بود.
● مزایای مدیریت استراتژیک چیست؟
مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و
نوآور عمل کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. این
شیوه مدیریت باعث می شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد و فعالیت هایش
به گونه ای درآید که اعمال نفوذ نماید و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند و
آینده را تحت کنترل درآورد.
● ویژگی های مدیریت استراتژیک چیست؟
مدیریت استراتژیک، ویژگی هایی را که مدیریت کلی داراست در بر می گیرد، اما
متفاوت از این ویژگی ها، از یک سری خصوصیات که مختص مدیریت استراتژیک است
می توان بحث کرد.
۱) قبل از هر چیز مدیریت استراتژیک یک وظیفه مدیریتی عالی (بلند پایه) است:
مدیریت استراتژیک چون بطور کامل مربوط به متوجه آینده سازمان بوده و سعی
در مشخص کردن راستا و جهت برای آن دارد، بدان جهت وظیفه اصلی مدیران بلند
پایه است.
۲) معطوف به آینده بوده و به هدفهای بلند مدت سازمان مربوط است: به این می
اندیشد که در افق زمانی مشخص شده سازمان چه خواهد شد و برای گرفتن این
نتایج چه کارهایی را باید انجام داد.
۳) مدیریت استراتژیک سازمان ره به صورت یک سیستم باز می نگرد: سازمانها با
محیطی که در آن قرار دارند در داخل هم بستگی و تعامل می باشند. در محیط هر
تغییری صورت می گیرد سازمان نیز از آن تأثیر خواهد پذیرفت. بدین سبب مدیریت
استرتژیک محیط را از نزدیک تعقیب می کند.
۴) مدیریت استراتژیک مدیران رده پایین را راهنمایی می کند: به عبارت دیگر
مدیریت استراتژیک اهداف، تصمیم و فعالیتهایی را که مشخص می کند در داخل
سازمان تا پایین ترین سطوح برای هر کس نقطه شروع حرکت را تعیین می کند.
● تأثیر مدیریت استراتژیک بر عملکرد کدامند؟
تحقیقات نشان داده است که عملکرد سازمان هایی که به مدیریت استراتژیک می
پردازند بیشتر و بالاتر از دیگر سازمان هاست. دست یابی به یک حلقه ارتباط
مناسب بین محیط یک سازمان و استراتژی، ساختار و فرآیندهای آن سازمان، آثار
مثبتی بر عملکرد آن دارد. برای اثربخش و مؤثر بودن، همیشه لازم نیست که
مدیریت در قالب فرآیندی رسمی به اجرا درآید. شرکت های کوچک، در عمل، ممکن
است به شکل غیر رسمی و به طور نامرتب برنامه ریزی کنند. مدیر عامل و گروهی
از مدیران ارشد ممکن است به طور اتفاقی دور هم جمع شوند تا به حل مسائل
استراتژیک بپردازند و قدم های بعدی را برنامه ریزی کنند.
● نحوه تکامل مدیریت استراتژیک چگونه است؟
مدیریت استراتژیک طی چهار مرحله تکامل می یابد:
مرحله ۱) برنامه ریزی مالی اساسی:
با هدف اهمال کنترل عملیاتی بهتر از طریق تلاش برای تأمین بودجه ها.
مرحه ۲) برنامه ریزی مبتنی بر پیش بینی :
با هدف برنامه ریزی مؤثرتر به منظور کمک به رشد سازمان از طریق تلاش برای پیش بینی آینده فراتر از سال بعد.
مرحله ۳) برنامه ریزی با تأکید بر محیط خارجی سازمان (برنامه ریزی استراتژیک):
با هدف تأمین خواسته ها، نیازها و سلایق بازارها و موفقیت در رقابت از طریق تلاش برای جا انداختن و اعمال تفکر استراتژیک.
مرحله ۴) مدیریت استراتژیک:
با هدف کسب مزیت رقابتی و آینده ای موفق از طریق مدیریت تمام منابع.


معرفی و تاریخچه

 انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران درمرداد
ماه سال1382 شمسی و براساس مجوز شماره 15609 مورخ 6/5/82 وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری تأسيس شد . این انجمن كه یک مؤسسه غیر انتفاعی و با
رویکرد علمی – پژهشی و آموزشی است با مشارکت جمعی از اساتید برجسته مدیریت
راهبردی کشور و مدیران شرکت های بازرگانی و صنایع  شکل گرفته است ، هدف
انجمن بهره گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي كشور و
دانش مديريت جهان براي ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت
استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد
اهداف و افزایش توان مدیریت درکشور است که برای مدت نامحدود تشکیل شده
است.انجمن با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور  و لزوم قرار گرفتن
جمهوری اسلامی ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و
همچنین برقراری تعامل سازنده در روابط بین الملل، برنامه ها و اهداف خود
را در بخش های مختلف، تنظیم كرده و در برنامه هاي عملياتي سالانه به
اجراءگذاشته است.

 اهداف انجمن:

اهداف اساسي  انجمن مدیریت راهبردی ایران عباتند از :

 • کشف حوزه های نوین راهبردی آینده ساز، هر چند نهفته دردین و تاریخ
 •  مشارکت در حفظ، بازسازی،  و ارتقای محیط زیست
 • شبکه سازی میان محققان  و مدیران  کیفیتمند، اخلاقمند،  و باورمند داخلی و خارجی
 • جذب
  حداکثری نهادها و سازمانهای دولتی، شرکتهای خصوصی بزرگ و صاحب نام و
  نخبگان عرصه علم و عمل و استادان مدیریتی به عنوان اعضای انجمن
 • مشارکت دررفع نیازهای تحقیقاتی و توسعه ای کشور
 • فراهم سازی زمینه های خلق فکر های نو و کمک به تجاری سازی آن ها
 • تقویت و تثبیت
  جایگاه انجمن مدیریت راهبردی ایران به عنوان جایگاهی برای ارزیابی، رتبه
  بندی و نظارت بر مؤسسات و شرکتهای خدمات و مشاوره مدیریت و پاسداشت جایگاه
  تخصصی مدیریت راهبردی و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات
 • انتشار کتب و نشریات علمی برای نیل بالاترین استانداردها  
 • تشکیل گردهمایی های علمی در سطوح محلی، ملی، و بین المللی
 • ایجاد ساز و کارهایی  تسهیل گر تسریع در ارایه کیفیت.
 • ارتقای شیوه های تدریس و پژوهش های راهبردی
 • زمینه سازی برای نظریه پردازی در حوزه مدیریت،  راهبرد و مدل سازی برای صورت بندی راهبرد یا راهبرد پردازی

اهم وظايف انجمن:

الف) انجام تحقیقات بنیادی و یا  موردکاوی های  علمی و پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین المللی

ب) همکاری و تعامل با نهادهای علمی و پژوهشی، اجرایی، تولیدی و تجاری که زمینه های همکاری مشترک آنها وجود دارد

ج) ترغیب پژوهشگران، متخصصان و کارآفرینان و نیز تجلیل از برگزیدگان این حوزه و اعطای نشان های ملی به آنان

د) ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای

ه) برگزاری کنفرانس ،گردهمایی  و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی به منظور ارزیابی استعداد های پژوهشی داخلی 

و) انتشار کتب و نشریات علمی و انتشار تازه ترین یافته های دانش مدیریت راهبردی جهان در کشور

ز) برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه مدیریت راهبردی

ح) تهیه و تدوین سند راهبردي براي موسسات ، شركت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي ونهادي صنفي و تخصصي

 ط ) ترسيم نقشه راه و نيز تدوين برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی

 ي) کمک به اجرای برنامه های پیش بینی شده در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور

برخي ازمحور هاي مهم برنامه هاي انجمن

 1. همكاری با نهادهای اجرایی، علمی، پژوهشی وآموزشی در زمینه توسعه و ترويج دانش مديريت راهبردی
 2. تشكيل كارگروهای علمی وتخصصی استراتژیك
 3. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی وتخصصی
 4. برگزاری همایش های ملی و بین المللی – ترغیب وتشویق متخصصین، پژوهشگران وتجلیل از محققان واستادان ممتاز
 5. انتشار نشریات وكتاب های تخصصی
 6. توسعه پژوهش های هدفمند استراتژیك وتقویت دانش مدیریت استراتژیك از طریق یكپارچه سازی، همكاری و تشریك مساعی
 7. ترویج اصول مدیریت استراتژیك وآموزش روش های كارآمد براساس استانداردهای بین المللی
 8. تعیین راهبرد وجهت گیری اصلی اعضا در راستای توسعه پژوهش و دانش در حوزه های استراتژیك
 9. وضع رهنمودهای لازم برای اعضای انجمن در خصوص توسعه روزافزون و بهترین نحوه عمل مدیریت استراتژیك
 10. برقراری ارتباط مستمر میان دانشگاهها و مدیران صنایع ، جهت بررسی مسائل و مشكلات و یافتن راه حل های علمی / عملی
 11. ارتقای سطح دانش اعضا بواسطه فراهم نمودن بستر تبادل اندیشه ها وبرگزاری دوره های آموزشی ، كارگاه و میزگردهای تخصصی
 12. ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از مدیران وبرنامه ریزان استراتژیك
 13. ارائه خدمات مشاوره ای به مدیران و سازمانها
 14. انتشار كتب آموزشی وعلمی در زمینه مدیریت استراتژیك
 15. ارتباط و تبادل نظر وهمكاری با موسسات مشابه در سطح ملی، منطقه ای وجهانی در زمینه مدیریت استراتژیك
 16. برگزاری برنامه های بازدید از موسسات برنامه ریزی، تولیدی، خدماتی
  وفرهنگی داخلی و خارجی به منظور ارتقای دانش استراتژیك و تبادل اطلاعات با
  مدیران اجرایی

ارکان انجمن:

مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس، ارکان اصلی انجمن مدیریت راهبردی ایران هستند.

مجمع عمومی از گردهمایی سالیانه
اعضای پیوسته و در صورت ضرورت، با یک سوم تعداد اعضا با دعوت هیأت مدیره
یا بازرس انجمن تشکیل می شود.

هیأت مدیره مرکب از پنج عضو
اصلی و دو عضو علی البدل است که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان
اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند. عضویت در هیأت مدیره انجمن به صورت
افتخاری است.

مجمع عمومی عادی، یک نفر را به
عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 3 ماه
انتخاب می کند.بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی، در جلسات شرکت کند.

انجمن دپارتمان ها و کارگروه
های تخصصی لازم را برای پیشبرد اهداف خود تشکیل می دهد . این کار گروه ها
عبارتند از :  آموزش ، پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، عضویت ، امور
نمایندگی ها، کنفرانس و همایش و امور بین الملل .

منابع درآمدی و هزینه ای انجمن:

منابع مالی انجمن از طریق
دریافت حق عضویت از اعضاء و درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و
مشاوره ای، فروش نشریات و کتاب ها و نیز دریافت هدایا و کمک ها تأمین می
شود. در آمدهای حاصله صرف انجام تحقیقات علمی، پژوهشی، همکاری با نهادهای
اجرایی به منظور اجرای طرح و برنامه های حوزه های پژوهشی، ارائه خدمات،
برگزاری گردهمایی ها، فرهنگ سازی و نشر کتب و مجلات علمی و نیز توسعه
فعالیت های انجمن و ارایه خدمات به اعضاء می شود.

انواع و شرایط عضویت:

انجمن مدیریت راهبردی ایران، به
منظور استفاده از ظرفیت های  نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از نظریات و
تجربیات متخصصان و علاقمندان حوزه مدیریت راهبردی و ارتقاء دانش و مهارت
علاقمندان به این دانش با شرایط مشخصی عضو می پذیرد. انواع این عضویت هابا
عناوین زیر قابل انجام است :

 1. عضویت پیوسته
 2. عضویت وابسته
 3. عضویت دانشجویی
 4. عضویت افتخاری
 5. عضویت حقوقی ویژه مؤسسات و شرکت ها
 6. عضویت علمی
 7. عضویت مدیریتی

 است و اعضاء بصورت سالیانه مبلغی را به تصویب هیأت مدیره بعنوان حق عضویت پرداخت می کنند.

پایان یافتن دوره عضویت و یا استعفای کتبی اعضاء (با تأیید هیأت مدیره)، به منزله باطل شدن عضویت می باشد.

دفتر مرکزی انجمن مدیریت
راهبردی ایران، در تهران است و نمایندگی های آن درقالب 7 منطقه
درسراسركشورفعال است واز اين طريق مي تواند در تمام مراكز استان ها فعال
شود.

در حال حاضر 16  نمایندگی انجمن در استان های سراسر کشور بطور آزمايشي فعالیت می کنند.

این انجمن با تمام توان و همت
خود برای تحقق اهداف پیش بینی شده برنامه توسعه به سوی افق های روشن حرکت
می کند و امیدوار است که در این راه، همراهی و حمایت تمامی مسئولان،
متخصصان، اساتید، دانشجویان و علاقمندان حوزه مدیریت را نیز به عنوان مهم
ترین سرمایه و پشتوانه خود، همراه داشته باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top