بهترین وزیباترین انشا در موردنماز

موضوع انشا نماز به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازاوست عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازاوست

دلم
می خواست به معشوقم بگویم که دوستش دارم وگفتم اما با همین یک کلام ته
دلم راضی نشد دنبال واژه های دیگری برای بیان کردن وعبارات دیگری برای
انتقال این مفهوم ناب دوست داشتن گشتم .  اما باز دیدم که نشد آشکارا کم
آوردم این کلمات نتوانستتد بیان کننده ی احساسات درونی ام باشند  شاید من
راه درستی راانتخاب نکرده بودم بله باید کلماتی را که خودش برای
مافروفرستاده را به کار می بردم کلمات خدا در دست پیامبر همان کلماتی که
در کتاب آسمانیمان  قران آمده همان ها که هنگام نماز به کارمی بریم  این
کلمات  به خوبی می توانند بیانگرحس من ونیازمن باشند گفتم خدا ی من مشتاقم
به دوستی با تو من به یک دل بستگی  پاک قناعت دارم اما فکر کردم مگر می
شود انسان باخدادوست باشداوخیلی بزرگ است ومن خیلی کوچک ،هرچند او گفته
است از رگ گردن به شما نزدیکترم امارگ گردن که نزدیک مانیست عضو ی از ماست
اودرمادمیده است وما عاشق به دنیاآمدیم چون نفس اودروجودماست امامن دوست
داشتم بااودوستی کنم درهرحالتی همانطورکه خودش گفته ایستاده ونشسته وبر
پهلو آرمیده با اوصحبت کنم به یاد حضرت ابراهیم (ع)افتادم مگرتوبه اونگفتی
خلیل الله.یعنی دوست خدا پس ماهم می توانیم با تودوست باشیم درست است که
اوپیامبربودوبزرگواراما من هم می توانستم برای این رابطه تلاش کنم اگریک
قدم به سوی تو برمی داشتم توصد ها گام به سمت من می آمدی می دانم که تو
حتی از من هم برای  این رابطه مشتاق تربودی می دانم  چقدر دلت برای آن ها
که روی از توبرگرداند ه اند تنگ شده است اگر می دانستم پاره پاره وجودشان
از شوق وصال از هم می گسیخت کاش آن ها هم شاخه ی گلی بردارندولباس پاکی
بپوشند وبه خانه معشوق رهسپار شوند ای معشوق ترین من حالا تو دوست خوب منی
اسرار درونم رامی دانی وبرملا نمی کنی تنهاکسی هستی که مطمئنم به من
خیانت نمی ورزی ازمن بزرگتری وهیچ گاه پایان نمی پذیری اما…امادوستان
دیگرم چطور دوستان دنیایی من افرادی مثل خودم .دوست نیمه دیگر ماست،دوست
همسایه ی دل ماست .خدایا کمکم کن نیمه دیگرم را درست انتخاب کنم.کسی که
مثل من با تو دوست باشد به عبادتت بپردازد عاشق تو باشد .وقتی نماز می
خواند سنت حضرت فاطمه (س) را به جا می آوردوبرای دیگران هم دعا می کند
،تاتو به فرشتگانت بگویی :ببینید بنده ام چگونه از دیگران گسسته وبه من
پیوسته اند،شاهد باشید که او را آمرزیده ام وحاجتش رابرآورده کردم.دوستی
که مرابه تو نزدیک کند،دوستی که درتحکیم رابطه ی بین من وتو وبهبود این
دوستی نقش مثبتی ایفا کند .دوستی که درقنوت نمازش زیباتریت قسمت رازونیاز
با تو به یاد دیگر مؤمنان هم باشد.

به
خاطر دارم دوستی می گفت:زندگی یک سفر است سفری از تو به تو،سفری که برای
طی کردنش خیلی چیزها راباید آموخت وتجربه کرد.شاید هم مثل یک مدرسه است
مدرسه ای که تو درون آن از ما امتحان می گیری .روزی که زندگی ما در این
دنیا تمام می شود،روزی که زنگ آخرین روز مدرسه به صدا در می آید.خوش به حال
آن ها که هیچ گاه غیبت نکرده اند وتکالیفشان را همیشه انجام دادند .وقتی
زنگ این مدرسه بخورد خیلی خوش حال می شوم نه به خاطراین که درس وامتحان
واین جورچیزها تمام می شود نه،به این دلیل که مرگ هم چیز بدی نیست چون ما
رابه تو می رساند. کمک کن در آن هنگام کوله پشتی اعمالمان به اندازه ی کافی
پر باشد پس دعای همیشه من در قنوت نماز برای خود ودوستانم اللهم الرزقنی
توفیق الطاعه

ودر آخر از تودرخواست میکنم دوستانی به من عطانمایی که رسم بندگی رابه من بیاموزند تا بتوانم آن طور که شایسته توست زندگی کنم .

آری آن طور که شایسته بندگی توست ای تنها تکیه گاه

باتوبودن
خیلی دل انگیز است درست است که توخدای خوب منی وبی نیاز اما هیچ گاه نمی
توانی آن چه راکه من دارم داشته باشی یک خدای مهربان

الناز عزیزی 

موضوع :خلق محمدی بهترین روش تبلیغ نماز (هیفا طرفی )

در
آن لحظه که ابلیس عصیان کرد سوگند یاد کرد که همواره انسان را به ظلالت و
گمراهی بکشاند وسال هاست که این عنکبوت پیر تارهایش را به چسبندگی خواب
سحر گاهی به هم  می تند او تار های خانه اش را در زوایای خانه های متروکه ی
بی خبری وپوچی بر روی ترک دیوار هایی می سازد که دچار زلزله ی عذاب شده
اند اوبرای انان که بدون حضور مرغ حق کلاغ های دیوانگی بر سر دیوار های
خانه یشان نشسته اند واز خانه هایشان به جای طنین نغمه ی ذکرالهی قارقار
غفلت به گوش می رسد خانه ها یی ظریف وزیبا ولی سست وبی بنیاد می سازد که
با اندک حرکتی فرو می ریزد وساکنانش رابه ورطه ی تباهی ونابودی می کشاند
اما این عنکبوت پیر سال هاست که با نیروی عظیم در حال پیکار است نیرویی که
هیچ گاه از پا نمی افتد نیرویی که منشا خدایی دارد وهدیه ای است برای
بندگان خدا بزرگترین سلاح با شیطان سال هاست که این عنکبوت زشت کردار تلاش
می کند  تابر قلب های شیشه ای ولطیف خدایی تارهایی از جنس شکستگی بتند
وباطن بلورین ان ها را متلاشی کنداما ….

نماز
هاله ای از نور خدایی است نوری که انسان را از هر بدی وکژی محفوظ می دارد
ودر این مبارزه ی شیطان بازنده ی واقعی است  آری ان زمان که ابلیس وعده ی
گمراهی بشر را می داد شاید نماز را از یاد برده بود نمازگزاران واقعی را
فراموش کرده بود پرهیز کاران نیکوکار را به حساب نیاورده بود او شاید محمد
امین را از یاد برده بود ان پیامبری که با نمازش عشقش همه چیزش را به ما
اموخت که زیباترین خلق محمدی بود که بهترین روش تبلیغ نماز است  . محمد
 (ص)دیوانه ای عاشق که به پاکدل ترین مجنونان رسم عاشقی اموخت ان لحظه که
خسته  از دنیا ازشهر بیرون امد وبرای رسیدن به آرامش دل به آسمان و غربت
غار داد  جهل شبانه روز در آن غار عاشقی کرد  وانتظار کشید تا زمانی که
 انتظارپایان یافت وفرشته ی نور آسمان دیو تاریکی غار را از پادر آورد وقلب
سیاه زمانی را روشنی دوباره بخشید  محمد(ص) در کوهی نورانی عبادت می کرد و
لذا به آن کوه نور می گویند نور برقلب محمد نازل شد قلبی استوار از کوه
که اگر ذره ای از نور خدایی برقلب کوه تجلی می کرد این میخ استوار فرو
برده در زمین تاب نمی آورد متلاشی می شد  

     وانزلنا هذا القران علی جبل لرایته خاشعامتصدعا من خشیه الله  

در
آن زمان لات وعزی کوهای استوار دروغین سرزمین شیطان در برابر محمد (ص)
این جبروت الهی تاب نیاوردند وفروریختند بعد از آن تمام بت خانه های
گمراهی در هم می شکند ودر آن لحظه وصال

رسیدن عاشق ومعشوق ودوباره قبله معشوق ودوباره محراب بندگی ودوباره نماز

نماز
حلقه گم شده ی قلوب مؤمنان رابه هم پیوند داد وهمه با هم وهماهنگ سرود
عشق الهی راسردادند ونماز برپا شد وطنین اذان فضا راپر کرد الله اکبر اشهد
ان لا اله الاالله واشهد ان محمد رسول الله ودر این لحظه شیطان درک کرد
که چراباید در برابر آدم به خاک می افتاد وخدابه خاطر کلام بنده ی خود
چنین فرمود که :
تبارک الله احسن الخالقین.اهمیت نماز+یک حدیث تکان دهنده در مورد نماز

حدیثی  در مورد نماز که پشت آدم رو می لرزونه:برگرفته از سخنرانی آقای هاشمی نژاد

مرحوم آیت الله شیخ عبدالحسین تهرانی در کتاب اسرار الصلاه حدیثی
آورده از قول رسول اکرم (ص): اگر کسی 70 قرآن را آتش بزندوبا 70 دختر باکره  مباشرت نامشروع کند و70 پیغمبر خدا را بکشد و
با مادر خودش 70 مرتبه زنا کند یه آدمی با این همه کثافت روز قیامت به رحمت خدا
نزدیک تر است از کسی که نمازش را عمدا ترک کند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top