برنامه ریزی تولید ، آمار تولید و کنترل تولید

برنامه ریزی تولید ، آمار تولید و کنترل تولید

زیر
سیستم برنامه ریزی تولید به عنوان حرفه ای ترین نرم افزار در امر برنامه
ریزی صنایع تولیدی ، امکان ورود کلیه اطلاعات مورد نیاز نظیر BOM ،عملیات
تولید،بازرسی، حمل و تاخیر به همراه روش های مختلف تولید و زمان سنجی های
مربوطه را فراهم نموده و کاربر می تواند با استفاده از آنها برنامه ریزی
مواد شامل نیاز های خرید را با توجه به موجودی انبار ، موجودی در حال
بازرسی ، موجودی نزد پیمانکار، موجودی نزد تولید، حداقل موجودی، سفارش در
راه و برنامه جاری پیمانکاری به صورت تفکیک شده در محاسبات نیازمندی های
مواد را انجام داده و هشدار های لازم در خصوص کمبودها را به صورت اتوماتیک
به مسئولین ذیربط اعلام نماید.
همچنین در فرآیند برنامه ریزی تولید بهترین پیشنهادات بر اساس ظرفیت ماشین
آلات و ابزار تولیدی و نیروی انسانی و با در نظر گرفتن توالی عملیات اعلام
شده و کاربر در صورت نیاز می تواند مطابق با نظر خود پیشنهادات ارائه شده
را اصلاح نماید. و در نهایت با ثبت آمار تولید محصولات و ایستگاه های کاری
به همراه ثبت توقفات تولید و مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید
انجام شده فرآیند تولید را بازنگری نمود.
به شکل خلاصه می توان گفت در این نرم افزار کنترل مواد ، کنترل تولید و
برنامه ریزی نیروی انسانی و ماشین آلات با توجه به منابع و نیازها و
سفارشات مشتری به نحو احسن انجام می پذیرد.


اطلاعات پایه

 • امکان تعریف BOM چند سطحی برای محصولات
 • امکان تعریف BOM به صورت مجزا برای اقلام نیمه ساخته
 • امکان تعریف عملیات تولید،بازرسی، حمل و تاخیر به همراه روش های مختلف تولید
 • امکان ثبت دستورالعمل کاری هر عملیات به همراه تصویر هر عملیات
 • امکان معرفی توالی عملیات هر محصول و نیمه ساخته (FPC)

کنترل تولید

 • امکان ثبت آمار تولید محصولات و ایستگاه های کاری
 • امکان ثبت توقفات تولید
 • مقایسه مانده برنامه با سفارش مشتری و تولید انجام شده
 • محاسبه میزان پوشش سفارش مشتری بر اساس برنامه تولید، موجودی انبار و حداقل موجودی به ترتیب اولویت سفارش مشتری

برنامه ریزی مواد

 • امکان سنجی تامین مواد شامل نیاز به خرید، برنامه پیمانکاری و برنامه تولید
 • اعلام مغایرت های مقداری و زمانی سفارش های خرید و برنامه پیمانکاری با برنامه نیازمندی مواد
 • در نظر گرفتن موجودی انبار، موجودی در حال بازرسی،
  موجودی نزد پیمانکار، موجودی نزد تولید، حداقل موجودی، سفارش در راه و
  برنامه جاری پیمانکاری به صورت تفکیک شده در محاسبات نیازمندی های مواد
 • ارسال نیازهای خالص خرید، تغییرات برنامه خرید و برنامه پیمانکاری و برنامه تولید به مسوولین مرتبط
 • هشدار اقلام به نقطه سفارش رسیده و حداقل موجودی
 • انعطاف کامل به تغییرات برنامه تولید و اعمال سریع تغییرات در سیستم
 • کنترل درخواست های خرید جاری به منظور جلوگیری از صدور مکرر درخواست ها

برنامه ریزی تولید

 • امکان محاسبه کمبودها و مغایرت های منابع در بازه های زمانی دلخواه تحت عنوان ظرفیت سنجی سرانگشتی
 • ارایه برنامه تولید پیشنهادی بر اساس ظرفیت ماشین آلات و ابزار تولیدی و نیروی انسانی با در نظر گرفتن توالی عملیات
 • اعلام مغایرت منابع در تحقق برنامه تولید
 • امکان ویرایش و تثبیت برنامه پیشنهادی نرم افزار توسط کاربر (برنامه ریزی به صورت دستی)
 • در نظر گرفتن تولید انجام شده و برنامه تثبیت شده در محاسبه برنامه های تولید آتی و ارایه برنامه تولید پویا

گزارش ها

 • گزارش برنامه اصلی تولید
 • گزارش برنامه تولید ایستگاهی
 • گزارش مغایرت موجودی، سفارش خرید و برنامه پیمانکاری
 • گزارش انحرافات تولید
 • ارایه نمودارهای میله ای و روند تولید، ضایعات و توقفات به تفکیک علت، اپراتور، دستگاه، عملیات و محصولنرم افزار کنترل تولید

يكي از بزرگترين چالش هاي پيش روي مديران مجموعه هاي توليدي كنترل و نظارت
بر فرآيندهاي پيچيده و گاه لجام گسيخته توليد است. فرآيندهايي كه اگر به
خوبي مديريت نشود مي تواند باعث كاهش قدرت رقابتي و افزايش تصاعدي هزينه
هاي توليد و انبارداري و در نهايت زيان مجموعه توليدي گردد. لذا وجود سيستم
هاي نظارتي بر فرآيند توليد مي تواند به مديران در جهت تصميم گيري بهتر
ياري رساند. از ديدگاه نظري كنترل توليد شامل روش ها و مفاهيمي است كه به
وسيله آنها برنامه ها و طرحهاي ساخت تعيين گشته، دستورات جهت اجراي آنها
صادر شده و اطلاعات در رابطه با كنترل ساخت و انطباق آن با برنامه توليد
جمع آوري و ثبت گردد. شرکت پردازش موازی سامان، پس از تحلیل و بررسی دقیق
نیازمندی‌های بازار و به ویژه کاربران فعلی نرم‌افزارهای تدبیر، با طراحی و
تولید نرم‌افزار كنترل توليد، گامی دیگر در راستای ایفای رسالت خویش
برداشته و این محصول جدید را به کلیه مشتریان خود تقدیم می‌کند. در ادامه
به منظور آگاهی شما، اطلاعاتی در خصوص نحوه کارکرد این سیستم ارایه
می‌گردد.

ویژگی‌ها و امکانات

امکان معرفی ساختار و چیدمان کارخانه
امکان معرفی سالن، چیدمان، ایستگاه،خط، ترتیب ایستگاه درخطوط
امکان معرفی ماشین‌آلات مرتبط با سیستم اموال
امکان معرفی ویژگی برای ماشین‌آلات، مواد و محصولات
امکان تخصیص ماشین‌آلات و کالاها به ایستگاه‌ها
امکان معرفی ماشین‌آلات به صورت چند سطحی شامل گروه، ماشین و جزء
امکان معرفی انواع توقفات
امکان معرفی توقفات پیش‌بینی شده در چند سطح
امکان معرفی پرسنل و تخصص‌های هریک
امکان ارتباط پرسنل معرفی‌شده در این سیستم با پرسنل معرفی‌شده در سیستم حقوق و دستمزد
امکان معرفی تخصص‌ها و تعیین یک یا چند تخصص برای هر پرسنل
امکان معرفی شناسنامه‌های محصول برای کالاها یا گروه کالا
امکان معرفی شناسنامه محصولات در نسخ متعدد شامل مواد و نیمه‌ساخته‌های موردنیاز به‌همراه اطلاعات ماشین‌آلات و نیروی انسانی
امکان معرفی شناسنامه‌های (طرح‌های) آزمایشگاهی
امکان تفکیک شناسنامه‌ها برای تولید آزمایشگاهی، انبوه و صنعتی
امکان نگه‌داری تاریخچه تغییرات شناسنامه محصول
امکان معرفی برنامه تولید در محدوده‌های زمانی متفاوت
امکان تعیین اولویت تولید
امکان اعلام شروع تولید به خطوط تحت عنوان دستور تولید شامل مقدار و نوع محصول تولیدی با امکان کپی اطلاعات از شناسنامه محصول
امکان ثبت آمار تولید در ایستگاه‌های تولیدی
امکان پیگیری دستور تولید در مراحل مختلف ثبت آمار تولید
امکان ثبت موجودی پای‌کار در ابتدا و انتهای هر شیفت کاری
امکان برقراری ارتباط با انبار و ایستگاه‌ها از طریق فرم تحویل و تحول
امکان ثبت زمان تولید برای هر محصول در شناسنامه محصول
امکان تعیین وضعیت برنامه تولید
امکان صدور دستورات تولید از روی برنامه تولید و مرتبط کردن آنها با یکدیگر
امکان
مشاهده کلیه مواد، نیمه‌ساخته ها، ماشین‌آلات و نیروی انسانی مورد نیاز
برای تولید یک محصول در تمامی ایستگاه‌های خط در فرم دستور تولید
امکان صدور درخواست کالا برای مواد اولیه از انبار
امکان مشاهده گزارش کسری مواد برای تولید محصول در دفتر دستور تولید
امکان صدور دستور تولید برای تولیدات سفارشی
امکان ثبت ورودی‌ها، خروجی ها و ضایعات هر ایستگاه
امکان صدور رسید انبار جهت محصولات تولیدشده پس از ثبت آمار تولید
امکان ثبت زمان دقیق ورود و خروج پرسنل به ایستگاه
امکان ثبت توقفات ایستگاه یا ماشین‌آلات و ثبت علت توقف
امکان تایید و تصویب فرم‌های عملیاتی در چند سطح
امکان کنترل ورودی و خروجی‌های ایستگاه‌های پیوسته در یک خط
امکان مشاهده منوی جداگانه برای کاربران تولیدی – صنعتی

ارتباط با سایر سیستم‌ها

امکان اتصال با سیستم انبار
قابلیت اتصال به سیستم بهای تمام‌شده
امکان اتصال به سیستم اموال
یکپارچگی با سیستم مدیریت دسترسی تدبیر (گروه‌های کاربران)

گزارشات

ارایه گزارش دفتر شناسنامه محصول شامل تمامی شناسنامه‌های فعال و غیر‌فعال و جزئیات مواد، ماشین‌آلات و نیروی انسانی
ارایه گزارش دفتر دستورات تولید به‌ریز مواد تشکیل دهنده، تخصص‌ها و ماشین‌آلات
ارایه گزارش ثبت آمار تولید
ارایه گزارش ریز مواد ورودی و خروجی ایستگاه‌های تولید
ارایه گزارش توقفات خطوط
ارایه گزارش ماشین‌آلات مصرف‌شده در خط و توقفات هریک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top