بافتنى بافت دكمه

حلقه رگلان ( آستين بافتني)

براي گودي اين نوع حلقه آستين حدود 27 تل 28 سانت مانده به
سر شانه اقدام به كور كردن دانه ها ميكنيم به اين ترتيب كه بعد از 1-2-3 تا
گوشه يقه به كور كردن يكي ها ادامه مي دهيم. در ابتداي همه رجها تا جايي
كه بعد از باز كردن يقه در گوشه يقه 2 تا 3 دانه بيشتر باقي نماند. مي
توانيم از يك خط حاشيه در قسمت كور كردن ها استفاده كنيم ( مثلا از يك بافت
مدادي يا پيچ كوچك در خط حاشيه لبه حلقه آستين استفاده كنيم)

اگر آستين ما در پايين با كشباف شروع شده بعد از كشباف بين 10 تا 15 دانه
در يك رج اضافه مي كنيم بعد به فاصله هر 3-4 سانت يكبار از دو طرف آستين 1
دانه اضافه شود تا به گشادي دلخواه در قسمت بازو برسيم بعد از آن حلقه را
به اين ترتيب 1-2-3-4 كور مي كنيم و يكي ها را مانند خود لباس همچنان كور
مي كنيم تا بالاي آستين كه بين 12 تا 14 دانه بماند اين 12 تا 14 دانه را
كور نمي كنيم و موقع بافت يقه كنار دانه هاي گودي يقه قرار مي دهيم. اگر
آستين ما در ابتدا با كشباف شروع نمي شود اضافه كردن دانه ها در طرفين بعد
از 2 يا 3 سانت به همان فاصله اي كه در بالا ذكر شد دانه اضافه شود.


آموزش بافت موتیف مربع:

کلا این موتیف از 6 رج بافته شده است.
هر جا شروع کنید آمده است = با 3 زنجیره رج مورد نظر را شروع کنید.
شروع بافت: با 6 زنجیره حلقه درست کنید.

رج اول: شروع کنید و 2 زنجیره + 4 پایه بلند + 2 زنجیره + 4 پایه بلند+ 2 زنجیره + 4 پایه بلند + 2 زنجیره + 3 پایه بلند
و رج را ببندید به سومین زنجیره ای که در شروع رج بافتید.

رج دوم: شروع کنید . (دقت کنید در فاصله 2 زنجیره ای شروع کنید).
این رج مانند رج قبل می باشد با این تفاوت که در هر فاصله ی 2 زنجیره مابین
پایه ها در رج قبل، در این رج 2 دسته 4 تایی با فاصله ی 2 زنجیره ای را می
بافید و مابین دسته ها را با فاصله ی 2 زنجیره پر کنید.

رج سوم: شروع کنید . (دقت کنید در فاصله 2 زنجیره ای شروع کنید).
کارهای رج قبل را تکرا کنید با این تفاوت که در فاصله ی 2 زنجیره ای مابین
دسته ها 4 پایه بلند ببافید و قبل وبعد این 4 پایه را با فاصله ی2 زنجیره
ببافید.

رج چهارم: خوب ظلع های مربع شکل گرفته اینک کارهای رج قبل را تکرا ر کنید
با همان تفاوت رج قبل باز با این فرق که 4 پایه بلند دیگر با همان شرایط
اضافه کنید. رج چهارم و پنجم را به همین صورت تکرار کنید و در هر رج 4 پایه
بلند دیگر برای ظلع های مربع ببافید.

موتیف 6 ضلعی:

بافت این موتیف مانند بافت موتیف مربعی است .
با این تفاوت که 2 ضلع دیگر باید به موتیف اضافه کنید.
وقتی برای موتیف مربعی در رج اول 4 دسته 4 پایه بلندی به فاصله ی 2 زنجیره
می بافید، برای موتیف 6 ضلعی 6 دسته 4 تایی از پایه بلند ها به فاصله 2
زنجیره ببافید.
و همان بافت موتیف قبلی را برای این موتیف تکرار کنید.
موتیف ها را مانند راهنمای بافت به هم وصل کنید. و قسمت هایی را که با فلش مشخص کرده را هم به هم وصل کنید.
در نهایت 5 رج پایه کوتاه دور تا دور لبه های موتیف ها ببافید تا کلاه شکل بگیرد


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top