انواع رنگ مو دودی تیره

اموزش انواع ترکیب رنگ مو زیتونی دودی کرم،روشن متوسط تیره،مش زیتونی طلایی

زیتونی با دکلره

زیتونی تیره : ابتدا کل موها رو دکلره می کنیم سپس برای رنساژ آن از رنگ شماره 6.2 هر مارکی که دلخواه باشد به اضافه

نسبت 2+1 اکسیدان 6% استفاده میکنیم یعنی به طور مثال 20 سی سی اکسیدان 6% + 40 سی سی آب را مخلوط

نموده و موها را رنساژ میکنیم سپس به مدت 20 دقیقه مکث میکنیم

زیتونی متوسط

ابتدا کل موها را دکلره میکنیم و به پایه 7 میرسانیم یعنی 35 دقیقه مکث مینماییم تا رنگ دکلره زرد شود سپس موها را

شستشو داده در ادامه 2/3 از رنگ شماره ی 6.2 یا m6 بعلاوه 1/3 از رنگ 6.3 پرفکت با اسیدان 6% را به نسبت 2+1

مخلوط و به مدت 25 دقیقه مکث میکنیم

زیتونی روشن یا مش های زیتونی

ابتدا موها رو دکلره میکنیم تا به پایه 8 برسد . سپس مو ها را شستشو می دهیم در ادامه از رنگ شماره ی 8.2 یا m8

هر مارکی می توان استفاده کرد . برای این کار لازم است از مقدار 40 سی سی اکسیدان 6 % + 20 سی سی آب

استفاده کرد

زیتونی طلایی

ابتدا تا پایه 7 کل مو ها را دکلره میکنیم و 35 دقیقه مکث می نماییم بعد برای رنساژ آن از 1/2 رنگ شماره 7.03 پرفکت +

12 + 6.2 کمند یا کلستون 2000 + 40 سی سی اکسیدان 6% + 20 سی سی آب استفاده می کنیم

اگر بخواهیم از این رنگ به صورت مش استفاده کنیم قسمت های مورد نظر از موها را با کلا مش یا فویل و یا فانک و یا …

جدا میکنیم و دکلره می کنیم تا به پایه 9 برسد سپس از رنگ های شماره 9.03 پرفکت + 8.2 از هر کدام مقدار 1/4 تیوپ

+ اکسیدان 6 % به نسبت 2+1 استفاده کنیم

قهوه ای دودی زیتونی

ابتدا
کل موها را تا پایه 7 دکلره میکنیم بعد ار شستشو دادن موها برای رنساژ آن
از رنگ های شماره 6.11 + 5.3 + 6.2 از هرکدام به مقدار 1/3 تیوپ با اکسیدان
6% به نسبت 1+2 استفاده می کنیم

بلوند دودی زیتونی

پایه دکلره 8

رنساژ : رنگ شماره 8.11 + رنگ شماره 7.2 از هرکدام به مقدار نصف تیوپ + اکسیدان 6 % به نسیت 2 به 1 استفاده میکنیم

( بطور مثال : 40 سی سی اکسیدان 6% را با 20 سی سی آب مخلوط میکنیم و به مدت 20 الی 25 دقیقه مکث میکنیم)

برای مش دودی زیتونی

پایه دکلره را تا 9 میرسانیم

برای رنساژ آن از رنگ های 8.11 + 8.2 از هر کدام به مقدار 1/4 تیوپ با اکسیدان 6% به نسبت 2 به 1 است

مش زیتونی کرم

پایه دکلره 9 برای رنساژ از رنگ 9.2 یا 11.2 با ترکیب اکسیدان 6% به نسبت 2 به 1 استفاده می شودطلایی زیتونی

 G8 بلوند طلایی خیلی روشن 60 میل

C8 بلوند دودی خیلی روشن 50 میل

M8 بلوند زیتونی خیلی روشن 50 میل

واریاسیون نقره ای 5 سانت

واریاسیون طلایی 5 سانت

اکسیدان 12 درصد 150 میل

فرمول رنگ مو بلوند زیتونی روشن m8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top