انواع رازونیازباخدا

چرا باید نماز خواند و فلسفه نماز خواندن چیست؟

علت اصلي نماز خواندن ما تنها و تنها واجب بودن آن است؛ يعني ما نماز را به
جهت اين كه دستور خداوند و تكليفي شرعي بر عهده ما است، به جا مي آوريم؛
هرچند به روشني مي دانيم كه نماز آثار و برکات متعدد جسمی و روحی و فردی و
اجتماعی برای ما دارد؛ با همه اين ها می توان پرسيد: چرا نماز واجب است و
چرا این تکلیف برای ما در نظر گرفته شده؟
در پاسخ می گوییم وجوب، یکی از
احکام پنج گانه شرعی است که در شریعت و از جانب شارع مقدس که خداوند متعال
باشد، برای نظام دادن به ساختار بندگی بندگان تنظیم شده است؛ در نتیجه، از
آن جا که پذیرش شریعت و عمل به آن، در مرتبه ای بعد از پذیرش اصل دین و
اثبات نبوت و پذیرش خداوند از راه عقل و برهان است، در مورد شریعت چرایی و
چگونگی عقلی معنا ندارد. بهترین پاسخ در مورد چرایی وجوب عبادات و دیگر
وظایف آن است که خداوند فرموده است.
اما اگر منظور از چرایی، یافتن حکمت های وجوب عملی مشخص و مستمر به نام نماز است، می توان گفت :
اصولا
حکمت های عبادتی چون نماز را باید در فلسفه کلی عبادات و مناسک عبادی
جستجو نمود. ما معتقدیم که عبودیت و پرستش، یکی از نیازهای انسان است.
تمامی انسان ها از ابتدا تاکنون به شکلی پرستش داشتهاند. روح انسان، نیاز
به عبادت و پرستش دارد و هیچ چیزی جای آن را پر نمی کند؛ امّا سخن در نحوه
پرستش است.
در فرهنگ اسلامی تعیین کردن و مشخص نمودن شکل عبادت، با شارع
مقدس است. کسی نمی تواند عبادتی اختراع کند. اگر کسی ذكر و دعایی را به
عنوان عبادت پدید آورد، از مصادیق روشن بدعت و تشریع است که کار حرامی است؛
زیرا امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع مقدّس بیان شده است، باید
انجام داد؛ نه کم تر و نه بیش تر. در نتیجه، خداوند نماز را واجب فرموده و
مقررات و شرایطی هم برای آن وضع نموده است.
اما تامل عقلانی در ماهیت
نماز نشان می دهد که این عمل با این خصوصیات بهترین شیوه برای رسیدن به
همان نیاز روحی انسان نیز محسوب می شود ؛ در واقع اگر در ماهیت و شکل نماز
دقت شود، می بینیم که نماز بهترین شیوه اظهار بندگی است. مجموعه اجزا و
حرکات آن، تجلی تواضع و تسلیم در برابر خداوند است. در عین حال، گرامیداشت و
جایگاه انسان و قدرت و توان او نیز در این تکلیف مورد توجه قرار گرفته
است.
به علاوه، نوع چیدمان اوقات نماز به گونه ای است که نه به انسان
فشار طاقت فرسایی وارد شود و نه آدمی تا مدت زیادی از انجام آن و توجه به
خداوند و حقایق عالم غافل گردد؛ بلکه به طور منظم و مستمر، این عمل عبادی
زیبا و آسان در زندگی تکرار می گردد.
ازشاخصه های مهم نماز آن است که،
غفلت زدا است، بزرگترين مصيبت براي رهروان راه حق آن است كه هدف آفرينش خود
را فراموش كنند و غرق در زندگي مادي و لذائذ زود گذر گردند، اما نماز به
حكم اينكه در فواصل مختلف، و در هر شبانه روز در چند نوبت انجام مي شود،
مرتباً به انسان هشدار مي دهد و هدف آفرينش او را خاطر نشان مي سازد،
موقعيت او را در جهان به او گوشزد مي كند و اين نعمت بزرگي است كه انسان
وسيله اي در اختيار داشته باشد كه در هر شبانه روز چند مرتبه قويّا به او
بيدار باش گويد.
همچنین نماز خود بيني و كبر را در هم مي شكند، چرا كه
انسان در هر شبانه روز هفده ركعت و در هر ركعت دو بار پيشاني بر خاك در
برابر خدا مي گذارد، خود را ذره كوچكي در برابر عظمت او مي بیند و توجهی به
این مساله جلوی بسیاری از گردن کشی ها و خود بینی ها را می گیرد.
با
این همه، اگر نماز به طور صحیح و کامل با حفظ شرایط و آداب و با توجه به
روح اصلی و ماهیت حقیقی اش خوانده شود، هم انسان را منظم، مقید، اجتماعی و
دور از غفلت و دنیازدگی می کند و هم جلوی بسیاری از مفاسد اجتماعی را می
گیرد که حصول همه این نتایج، در فرض التزام و جدیت و استمرار در نماز است؛
نه اختیار و حق انتخاب در انجام آن.
قرآن کریم به صراحت اعلام می نماید
که نماز، مانعی در برابر انجام فحشا و منکر است (3) و این یعنی حیات پاک و
نورانی و سعادتی که برای آینده انسان رقم می خورد.
حتی نماز های کم مایه
و با بی توجهی نیز در این مسیر خالی از اثر نیستند، چنان که افراد
گناهكاري بودند كه شرح حال آنها براي پيشوايان اسلام بيان می شد و ائمه می
فرمودند: غم مخوريد، نمازشان آنها را اصلاح مي كند و همین گونه می شد.
اما دقت و اصرار در این شکل و قالب و شروط و قیود این عمل، به چه دلیلی است؟
نماز،
نماد تسلیم و عبودیت در برابر خداوند است. اگر قرار باشد که هر انسانی طبق
خواسته خود عمل نماید و آن را به جا بیاورد، نه آن چیزی که خداوند از او
خواسته، دیگر بندگی خداوند نمی شود؛ بلکه بندگی خود و عمل طبق خواسته خود
است. امیرمؤمنان (ع) در روایتی پس از بیان این که معنای اسلام را تسلیم شدن
در مقابل پروردگار می داند. که نشان تسلیم در عمل آشکار می شود، می فرماید
:
مؤمن، بنای دین خود را بر اساس رأی و نظر شخصی نمی گذارد؛ بلکه بر آنچه از پروردگارش رسیده، بنیان می نهد. (1)
شاید
یکی از رموز خواندن نماز به همان صورتی که پیامبر فرمود، حفظ شکل و ساختار
عمل بعد از قرن ها است که در نتیجه آن، ماهیت و روح کلی و ساختار اساسی
خود دین هم در پرتو آن زنده و پا برجا باقی می ماند؛ در حالی در ادیان دیگر
ما چنین عمل معینی را نمی بینیم. به همین دلیل، آن روح کلی ادیان دیگر و
ساختار اصلی به مرور زمان از دست رفته است.
هشام بن حکم از امام صادق
(ع) پرسید: چرا نماز واجب شد، در حالی که هم وقت می گیرد و هم انسان را به
زحمت می اندازد؟ امام فرمود: « پیامبرانی آمدند و مردم را به آیین خود دعوت
نمودند. عده ای هم دین آنان را پذیرفتند؛ امّا با مرگ آن پیامبران، نام و
دین و یاد آنها از میان رفت. خداوند اراده فرمود که اسلام و نام پیامبر
اسلام(ص) زنده بماند و این، از طریق نماز امکان پذیر است». (2)
یعنی
علاوه بر آن که نماز عبادت پروردگار است، موجب طراوت مکتب و احیای دین هم
هست. در جمع بندی می توان گفت هم شکل و ساختار ظاهری نماز، زیبا و جذاب و
اثربخش است و هم معارف بلند اسلامی در آن وجود دارد، هم تسبیح و تقدیس لفظی
است و هم تقدیس عملی؛ رکوع و سجود و تسبیح و ستایش و دعا و تکبیر و سلام و
خلاصه همه زیبایی ها در نماز موجود است.
اما در نهایت باز باید دانست
که هر چند نماز داراي بركات و ثمرات بسياري نظير به ياد خدا افتادن، آرامش،
دوری از غفلت ها و زشتی ها و.. . است اما اگر در مورد خاصي چنين نتيجه و
ثمره اي حاصل نشد يا بدون نماز هم برخي از اين ثمرات براي ما حاصل بود، نمي
توان نماز را به كنار گذاشت و آن را بي فائده دانست زيرا عين مخالفت با
دستور خداوند و ضد تسليم و عبوديت كه حقيقت بندگي است مي باشد.


انواع فرشتگان و عکس های آنان

. مقدمه

ما جنبه های مختلف فرشتگان را از طریق روش تحقیقات معنوی مورد مطالعه
قرارداده ایم. این مقاله پاسخ به بسیاری از سئوالات متداول درمورد فرشتگان و
بینشی به دنیای فرشتگان را فراهم می کند. ما همچنین طرح هایی را که بر
اساس دانش ناآشکار برخی از اشکال مختلف فرشتگان که در حقیقت از طریق دید
نامحسوس و یا حس ششم ارائه شده است را نیز آماده کرده ایم.


2. فرشتگان چه هستند؟

از آغاز خلقت فرشتگان وجود داشته است . آنها موجوداتی از قسمت پایین منطقه ناآشکار بهشت (سوارگا
– swarga ) هستند. آنها از سلسله مراتب کمترین موجودات ناآشکار مثبت
هستند. هدف اصلی آنها این است که بعنوان پیک برای خدایان سطح پایین تر از
منطقه ناآشکار بهشت عمل بکنند. خدایان با زبان نور صحبت می کنند در حالیکه
ما انسان ها با زبان صدا صحبت می کنیم. بنابراین فرشتگان به عنوان انتقال
دهنده پیام نوری از خدایان سطح پایین تر به افراد نیازمندی که بتوانند زبان
آنها را درک کنند عمل می کنند. این در درجه اول از طریق واسطه قرار دادن
افکار در ذهن آنها انجام می گردد. با افراد شایسته ، منظور ما از انسان
هایی که بر روی زمین و بدن های ناآشکار در منطقه زیرین (بهووالوکا –
Bhuvalok ) که دارای مقداری اطلاعات از تمرین معنوی و محاسن آنرا دارند.
بطور کلی پیام ها در مورد چگونگی رسیدگی به یک مسئله دنیوی خاص است . حدود
5% از فرشتگان وقت خود را نیز به مشاوره های دنیوی می پردازند. بعنوان یک
وظیفه اصلی بر روی زمین ، اغلب آنها دنیوی هستند. هنگامیکه آنها نیازی به
رساندن پیام ها ندارند زندگی آنها منجر به تجربیات خوشگذرانی در منطقه
ناآشکار پایین تر از بهشت اختصاص می یابد.

 


3. انواع مختلف فرشتگان کدامند؟

در آنجا 30 نوع فرشته وجود دارند. ما برخی از فرشتگان محبوب تررا که از
نظر انواع فرشتگان و سطح معنوی مربوط به آنها در جدول زیر نشان داده ایم.

Types of angels

به همین دلیل هرکدام از فرشتگان در فرکانس های مختلفی عمل میکند. این
اجازه می دهد تا آنها پیام ها به بسیاری از شخصیتهای انسانی که با فرکانس
های خود بهتر مطابقت می کنند انتقال دهند.

 


3.1 سطح معنوی فرشتگان چیست؟

بیشترین فرشتگان بین 29-34٪ سطح معنوی قرار می گیرند. حداقل سطح
معنوی برای انسان که بعد از مرگ به بهشت (سوارگا ) می رود 50%( ساماشتی) و
60 % (ویاشتی) است . فرشتگان با وجود سطح معنوی نسبتا” کم خود ، در منطقه
پایین ناآشکار بهشت زندگی می کنند. همانطور که بر روی زمین همراه انسان ها،
ما گونه های جانوری و پادشاه گیاهی از سطح معنوی پایین ترداریم. بنابراین
در بهشت ، ما همراه با جسم ناآشکار انسان هایی با سطح معنوی بالاتر و
خدایانی با سطح معنوی پایین تر، فرشتگان را هم داریم.

 

 

 

 

 


3.2 طراحی بر اساس دانش ناآشکار و شرح مختصری از برخی فرشتگان .

طراحی زیر بر اساس دانش ناآشکار فرشتگان توسط خانم یویا والی (Mrs. Yoya
Vallee) سالک بنیاد پژوهشی علوم معنوی ترسیم شده که قادر است قلمری معنوی
را مانند ما که دنیای فیزیکی را می بینیم مشاهده کند. توسط حضرت دکتر
آتاوالی (H.H. Dr. Athavale) صحت طرح بر اساس دانش ناآشکار تایید شده است .

لطفا به مقاله ” منظور از طراحی بر اساس دانش ناآشکارچیست ؟ ‘ مراجعه شود.

توجه: هر گونه طراحی بر اساس دانش ناآشکار می تواند توسط اشباح (ارواح خبیث، شیاطین، انرژی های منفی، و غیره)
را تحت تاثیر قرار بدهد . در حالی که سالک با درک حس ششم خود برای ما
طراحی بر اساس دانش ناآشکار را تفسیر کرده است ما مرز محافظ را در اطراف تمامی طراحی های بر اساس دانش ناآشکار فرشتگان قرار داده ایم که در برابر هر گونه نفوذ انرژی های منفی از آن محافظت کند.

Pictures of angels - Cherubim typePictures of angels - Dominions typePictures of angels - Powers typePictures of angels - Seraphim typePictures of angels - Principalities typePictures of angels - Archangels type

 


3.3 چرا فرشتگانی که در بالا به تصویر کشیده شده اند بال ندارند ؟

فرشتگان با بال به طور سنتی به تصویر کشیده شده اند. با این حال تحقیقات
معنوی توسط اس اس ار اف نشان داده است که تنها 30% از فرشتگان بال دارند.
70% از فرشتگان بال ندارند. 30% از فرشتگان که بال دارند از پایین ترین سطح
فرشتگان هستند. آنها با انسان ها رابطه دارند که خواسته های دنیوی بسیار
کم اهمیت آنها را برآورده کنند. فرشتگان سطح بالا بال ندارند.

ویدیو: تصاویر فوق بر اساس دانش ناآشکاری از فرشتگان
دیده شده است که توسط سالکی که تمرین معنوی تحت هدایت اس اس ار اف دارد
کشیده شده است . در زیر گزیده ای از مصاحبه با خانم یویا والی است در حالی
که او نقاشی بر اساس دانش ناآشکار از فرشتگان را به تصویر در آوردند.

یویا مشکل گفتار و شنوایی دارد و به همین دلیل این ویدئو دارای زیر نویس
است . ( برای مشاهده این ویدئو شما نیاز به یک نسخه اخیر از آدوب فلش پلیر-
Adobe Flash Player را دارید. برای دانلود آخرین نسخه اینجا را کلیک
کنید.)

 

 


3.4 تاثیر ارواح در طراحی براساس دانش ناآشکار

اغلب انرژی های منفی، نمای فرشتگان را می گیرند و مردم را گمراه می کنند
با شکلهای غیرواقعی از فرشتگان با بال . در این روش اغلب اشباح (ارواح
حبیث، شیاطین، انرژی های منفی، و غیره) سعی در گمراه کردن افرادی می کنند
که نیروهای ماورایی دارند. همانطوریکه افراد بسیاری با قدرت ماورایی جامعه
را راهنمایی می کنند، انرژی های منفی آنها را گمراه می کنند که آنها هم به
نوبه خود مردم را غیر عمد با گمراهی راهنمایی می کنند. به همین دلیل است که
90% از موارد، زمانی که فرد با قدرت ماورای به طور متوسط یک فرشته را می
بیند ، آن به طور کلی ارواح میباشد. از این رو بسیار مهم است که یک فرد با
دید ناآشکار تصاویر آنها را بر اساس دانش ناآشکار با راهنمای معنوی حداقل
70% سطح معنوی تایید بکند.


3.5 فرشتگان نگهبان چه هستند؟

فرشته نگهبان وجود ندارد. برخی از اجداد
که تمایل عمیق به ارتباط و کمک به اعضای خانواده خود در امور دنیوی دارند.
این اجداد در گذشته ممکن است با فرشتگان نگهبان اشتباه گرفته شوند. اجداد
در محدوده سطح معنوی بین 20-30% می تواند تنها برای لذایذ دنیوی کمک کنند.
فقط کسانی که اجداد بالاتر از 50% سطح معنوی دارند می تواند به پیشرفت
معنوی کمک کند.


3.6 آیا فرشتگان مذکر یا مونث هستند ؟

فرشتگان می توانند به صورت مذکر و یا مونث باشند. تنها هستی های ناآشکار و
اجسام ناآشکار بالا منطقه ناآشکار از ، بهشت به عنوان مثال در ( ماهالوکا –
Mahaloka) و غیره با توجه به سطح معنوی بالا بیش از 60% ( ساماشتی ) یا
70% (ویاشتی ) با هیچ نوع جنسیت شناسایی نمیشوند.


3.7 ترکیب فرشتگان براساس پایه ی ناآشکارچیست؟

Types of angels - Proportion of subtle components in angelsدر نمودارزیر نسبت درصد ی از سه جزء اساسی ناآشکار در فرشتگان نشان داده شده است .

لطفا” مقاله ترکیب سه جز، اصلی ناآشکار جهان ساتوا، راجا و تاما، چه هستند مراجعه شود.

 

 

 

 

 

 

 


4. سایر سئوالات متداول در مورد فرشتگان


4.1 آیا فرشتگان را میتوانیم بینیم؟

همانطور که فرشتگان موجودات ناآشکار هستند و آنها با چشم عادی انسان قابل
مشاهده نیستند. آنها در مقابل ما ظاهر نمی شوند. آنها را فقط می توان با
کمک ادراک فعال ماورایی ESP یا حس ششم دید. مکانیسم برقراری با ما ( انسان ها) از طریق قرار دادن افکار در ذهن ما حاصل می شود.


4.2 چه تعدادی فرشتگان در آنجا وجود دارد؟

در آنجا فرشتگان بی حد و حصر وجود دارد.


4.3 فرشتگان به چه اندازه به خدا نزدیک هستند ؟

با توجه به سطح معنوی نسبتا کم فرشتگان ( یعنی 29-34%) ، آنها از خدا خیلی
دور هستند. (یکی که سطح معنوی 100% داشته باشد به خدا نزدیک است .)


4.4 آیا فرشتگان قادر به جوابگویی دعاهای ما در مورد برآورده کردن خواسته های دنیوی هستند؟

نه ، فرشتگان قادر به جوابگویی دعاهای ما نیستند. به عنوان مثال آنها نمی
توانند هر گونه نفع یا چیزی را بوسیله خودشان برای انسان بدست بیاورند. در
بسیاری موارد آنها فقط می توانند با قرار دادن افکار در ذهن افراد آنهارا
در امور دنیوی هدایت کنند. این فقط 5% در زمان اتفاق می افتد.


4.5 اگرما پاسخ دعای خود را از فرشتگان دریافت نکنیم سپس چه کسی به دعای ما پاسخ می دهد؟

دعا بوسیله اجداد درگذشته و یا ارواح پاسخ داده میشود. با این حال آنها در
تلاش ابدی برای بدست آوردن کنترل بر انسان به منظور بهره برداری و یا
ارضای هوس های خود هستند، ارواح و یا نیاکان از دعا سو؛ استفاده کرده با
برآورده کردن آرزوی کوچک فرد را ارضا، می کنند. با این حال، درروند انجام
تمایل، فرد را در انرژی سیاه خود غرق می کنند. سپس آنها را قادر میسازد فرد
را کنترل و باعث ناراحتی آنها شوند. لطفا به مقاله ، ” چرااجداد عزیز من و دیگر اجداد میخواهند به من درد بدهند؟ ” مراجعه شود.


4.6 آیا فرشتگان ما را از انرژی های منفی محافظت می کند؟

فرشتگان با توجه به سطح معنوی کم خود حتی نمی تواند با ارواح سطح پایین مبارزه کنند و از این رو قادر نیستنداز ما محافظت کنند.


4.7 آیا فرشتگان شایسته پرستش هستند؟

آنها نمی توانند به دعاهای ما پاسخ بدهند و برای رشد معنوی به ما کمک بکنند. از این رو آنها شایسته پرستش نیستند.

 


5. به طور خلاصه

 • فرشتگان در پایین ترین سطح در سلسله مراتب ناآشکار مثبت در جهان هستند.
  تنها وظایف آنها این است که برای خدایان سطح پایین تر در منطقه ناآشکار
  بهشت و انسان های شایسته یا بدن های نااشکار در منطقه پایین پیام برسانند.

 • از آنجا که آنها نمی توانند ما را از لحاظ معنوی هدایت یا در مقابله انرژی های منفی محافظت کنند ، آنها شایسته پرستش نیستند.

 • همواره اشباح (ارواح خبیث، شیاطین، انرژی های منفی، و غیره) از شیفتگی
  انسا ن نسبت به فرشتگان سو؛استفاده می کنند. آنها هم به شکل فرشتگان می
  گردند و افراد با قدرت ماورایی را به گمراه می کشند که او هم به نوبه خود
  ناخواسته جامعه را گمراه می کند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top