استعلام مدارک پایان تحصیلات

اداره دانش آموختگان و صدور مدارک > مقررات و اطلاعیه ها

قابل توجه دانش آموختگان ،دانشگاهها ,ارگانهای دولتی ونهادهای خصوصی

      به استنادنامه شماره10342/د مورخ 3/6/88 مدیریت امور حقوقی دانشگاه تبریز,  لازم
است تصویرمصدق مدرک تحصیلی(کپی برابر اصل مدرک) به پیوست استعلام
ویادرخواست صدور تاییدیه تحصیلی وریزنمرات به دانشگاه ارسال گردد. بدیهی
است دبیرخانه دانشگاه تبریز از پذیرش استعلام های غیرمصدق معذور بوده وبه
چنین درخواستهایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه تبریز

اداره دانش آموختگان وصدور مدرک

 

فرآیند دانش آموختگی

1)تکمیل پرونده دانشجویی وپیگیری وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی تاپایان نیمسال اول تحصیلی

2)تسویه حساب با دانشکده

3)تحویل مدارک دانش آموختگی به آموزش دانشکده

4)ارسال مدارک به ادارة دانش آموختگان توسط آموزش دانشکده

5)بررسی مدارک دانش آموختگی توسط ادراه دانش آموختگان

6)صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات

 

 

شرایط اخذ گواهینامه موقت پایان تحصیلات از اداره دانش آموختگان

 

 

   

شرایط تحویل اصل دانشنامه از اداره دانش آموختگان

 

 

 

1- ارائه تصویر صفحه اول دفترچه اقساط در صورت استفاده از تسهیلات صندوق دانشجویان

2- ارائه مدارکی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه برای آقایان بشرح ذیل :

ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت ،
کارت معافیت دائم ، گواهی اشتغال به خدمت وظیفه از یگان مربوطه بدون داشتن
غیبت اولیه ، برگ آماده به خدمت در مدت اعتبار آن بدون مهر غیبت (برگ
اعزام ).

ضمناً دانشجویان شاغل به تحصیل در
مقاطع بالاتر باید گواهی اشتغال به تحصیل که شماره معافیت تحصیلی صادره از
سوی نظام وظیفه در آن ذکر شده باشد ارائه نمایند .

3- مراجعه حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با دردست داشتن وکالت نامه محضری.

 

 

   

مقدمه : کلیه دانش آموختگانی که در دوره های روزانه تحصیل
نموده اند دارای تعهد خدمت بوده و بسته به نوع منطقة قبولی دارای یک یا دو
برابر مدت تحصیل تعهد خدمت در ایران هستند .

1- مراجعه حضوری فرد و یا مراجعه وکیل قانونی با در دست داشتن وکالت نامه محضری .

2- اعاده اصل گواهینامه موقت .

3- ارائه برگ تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن وام دانشجوئی و خوابگاه .

4- ارائه گواهی انجام
کاراز محل خدمت با ذکر تاریخ های مشخص به میزان تعهد خدمت مندرج در
گواهینامه موقت یا پرداخت شهریه آموزش رایگان و یا ارائه نامه عدم کاریابی
از اداره کار استان محل ثبت نام.

5- ارائه اصل و تصویر پایان خدمت .

6- ارائة فرم نحوه انجام تعهدات مقطع قبلی از دانشگاه مربوطه .

7- دانشنامه دانش
آموختگان مابین سالهای 1383 تا 1388 بعد از درخواست آماده و تحویل خواهد
گردید به منظور هماهنگی با شماره تلفن 3392426 تماس حاصل فرمائید .

8- لغو تعهد آموزش رایگان از مقطع پایین به بالا بوده یعنی ابتدا مقطع کاردانی سپس کارشناسی و بعد کارشناسی ارشد و دکتری لغو می گردد .

توضیح 1 :

 

  

فرهنگیان محترم ملزم به ارائه فرم 502 و نامه اتمام تعهد خدمت که تاریخ شروع به خدمت و

توضیح 2 :

سنوات خدمتی آنان بصورت کامل درج گردیده می باشند .

 

ابواب جمعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ملزم به ارائه گواهی انجام کار همراه

توضیح 3   :

با اعلام بلا مانع بودن تسلیم دانشنامه از ستاد مشترک سپاه می باشد .

 

 

فارغ التحصیلانی که به هر علت قادر به ارائه گواهی انجام کار نباشند (‌شاغل نباشند ) ملزم به

ارائه گواهی عدم کاریابی از ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوطه

یا پرداخت شهریه آموزش رایگان براساس جدول مصوب وزارت علوم خواهند بود .

تبصره 1 : ثبت نام در ادارة کار نمی تواند همزمان با اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاههای دولتی و دوره روزانه باشد

تبصره 2 : گذشت یک سال از تاریخ فارغ التحصیلی و شش ماه از تاریخ ثبت نام در اداره کار الزامی است .

تبصره 3 : گذشت یک سال از تاریخ صدور کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی است .

توضیح 4   :

 

دانشنامه فارغ التحصیلان نیمه دوم 1383 به بعد بنا به درخواست و

ارائه مدارک فوق الذکر بعد ازآماده شدن قابل تحویل خواهد بود .

شرایط صدورمدرک المثنی

گواهینامه موقت المثنی :

1 ـ تنظیم فرم استشهاد محلی و تأئید در دفترخانه اسناد رسمی

2 ـ واریزمبلغ000/200 به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه به شمارة 5040100375

3 ـ ارائه یک قطعه عکس 43

دانشنامه المثنی :

1 ـ مراجعه فارغ التحصیل به مدیریت امور آموزشی دانشگاه و تحویل فرم آگهی فقدان جهت ارائه به یکی از روزنامه های کثیرالانتشار

2 ـ چاپ آگهی فقدان در سه نوبت هر دو ماه یک بار

3 ـ ارائه هر سه نسخه مذکور به مدیریت امور آموزشی دانشگاه

4 ـ واریز مبلغ 000/500 ریال به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه نزد شعبه بانک تجارت دانشگاه به شماره حساب 05040100375

5 ـ ارائه یک قطعه عکس 43

 

 

   

شرایط صدور و ارسال تائیدیه جهت ادامه تحصیل در                               دانشگاههای روزانه زیر نظر وزارت علوم

 

1- ارائه تسویه حساب یا فتوکپی صفحه اول دفترچه اقساط صندوق رفاه دانشجویان

2- ارائه نامه درخواست تائیدیه و نمرات و … از محل تحصیل در مقطع بالاتر

توضیح 1 : لازم است درنامه استعلام موارد و نوع بهره برداری از تائیدیه و نمرات نوشته شود .

توضیح 2 : صدور و ارسال تائیدیه کاملاً‌ محرمانه بوده و به هیچ وجه در اختیار ذینفع قرار داده نخواهد شد.  

    توضیح 3:عدم وجود سابقه قبلی صدور
تاییدیه جهت استخدام یا عضویت هیات علمی(صدور تاییدیه مجدد منوط به اعاده
تاییدیه ارسالی فبلی می باشد)

 

 

 

شرایط صدور و ارسال تائیدیه جهت استخدام یا عضویت هیأت علمی و غیره

 

 

 

  

1-ارائه تسویه حساب یا کپی صفحه اول دفترچه اقساط صندوق رفاه دانشجویان

2-ارائه نامه درخواست تائیدیه تحصیلی و نمرات و … با ذکر نوع بهره برداری از مدارک مورد استعلام

3-عدم وجود سابقه قبلی صدور تائیدیه جهت استخدام یا عضویت هیأت علمی ( صدور تائیدیه مجدد منوط به اعاده تائیدیه ارسالی قبلی می باشد )

 

   

شرایط صدور و ارسال تائیدیه به دانش آموختگان متعهد آموزش و پرورش یا بورسیه وزارت علوم یا …

 

 

 

1)تحویل تسویه حساب یا فتوکپی صفحه اول دفترچه اقساط بازپرداخت بدهی صندوق رفاه دانشجویان

2)ارائه نامه درخواست تاییدیه تحصیلی وریز نمرات و..از محل استعلام

3)ارائه نامه لغو یا اتمام تعهد خدمت یا مجوز لازم از سازمان یا اداره متبوعه

4)عدم وجود سابقه قبلی صدور تاییدیه جهت استخدام یا عضویت هیات علمی   ( صدور تاییدیه مجدد منوط به اعاده تاییدیه ارسالی قبلی می باشد )

 

 

   

پذیرفته شدگان دانشگاههای آزاد ، غیر انتفاعی ، دوره های غیرحضوری و شبانه ملزم به سپردن تعهد محضری براساس مصوبات وزارت علوم می باشند.

 

  

 توصیه به ترم آخری هاوفارغ التحصیلان

   آنچه فارغ التحصيلان بايد بدانند      

دانش
آموختگان محترم جهت اطلاع ازروند صدور گواهينامه موقت خود لازم است يك
هفته پس ازتحويل پرونده ازآموزش به فارغ التحصيلي به سايت اصلي دانشگاه/
سامانه دانشجويي/قسمت
دانشجويي/فارغ التحصيلي مراجعه ودر صورت وجود پيام، با مطالعه شرايط
دريافت مدرك ازتاريخ ذكرشده به بعد با دردست داشتن كارت شناسائي ملي به
اداره فارغ التحصيلي واقع در ساختمان انديشه-طبقه اول- اتاق ۱۳۱ مراجعه
نمايند.(درصورت عدم وجود پيام پس ازموعداعلام شد ازطريق مسئول رشته خود در
آموزش و يا داخلي ۲۴۲۸ پيگيري نمائيد)

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top