ارشد زبان

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121) (سراسری)

دروس مشترک مجموعه زبان انگلیسی

در
آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه سراسری، درس زبان عمومي براي هر سه گرايش
مشترك و براي هر گرايش دروس تخصصي جداگانه در نظر گرفته شده است.

« زبان عمومي »

از
آنجائی که بخش عمومی منبع مشخصی ندارد، این بخش همیشه داوطلبان را با
مشکل مواجه ساخته است. این بخش از ساختار، واژگان، کلوز تست و درک مطلب
تشکیل شده است. كه در مجموع 60 سؤال را در آزمون سراسري 92 به خود اختصاص
داده است.

بخش
واژگان: جز کتاب 1100 واژه این بخش هم منبع مشخصی ندارد و داوطلبان
عموماً کتاب‌هایی را در بازار تهیه می‌کنند که مولف واژگان سال‌های گذشته ی
کنکور را جمع آوری کرده است.

بخش درک مطلب عموماً از سه متن همراه با 20 سوال تشکیل می شود.

دروس تخصصی مترجمی زبان انگلیسی

رشته
ی مترجمی زبان انگلیسی در کنکور کارشناسی ارشد شامل پنج درس تخصصی می
باشد. این دروس در دفترچه شماره دو در اختیار دانشجویان قرار می گیرند و
شامل 60 سوال هستند. دروس تخصصی این رشته با ضریب 3 عبارتند از اصول و
مبانی نظری ترجمه (یا نظریه های ترجمه) (30-24 سوال)، زبانشناسی (حدود 10
سوال)، ساخت مقابله ای زبان (حدود 10سوال)، واژه شناسی و دستور زبان فارسی
(حدود 15 سوال)، و فنون (یا مهارت) ترجمه (حدود 5 سوال) می باشد. تعداد
سوالات این دروس هر ساله تغییر می کنند اما با توجه به سوالات آزمون های
چند سال اخیر می توان گفت که از تعداد سوالات فنون (یا مهارت) ترجمه کاسته
شده و بر تعداد سوالات اصول و مبانی نظری ترجمه افزوده شده است.

اصول و مبانی نظری ترجمه

به تمامی دانشجویان توصیه می
شود بیشترین زمان و توان را برای این درس بگذارند زیرا بیشترین تعداد
سوالات تخصصی از این درس مطرح می شود و به همان نسبت حجم مطالبی که باید
برای این درس مطالعه کنند زیاد است. منابع درس اصول و مبانی نظری ترجمه بر
اساس اولویت مطالعه به صورت زیر می باشد:

Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies. London: Routledge, 2001. Offset by Yalda Qalam.

(5-6 سوال)

Newmark, Peter. A Textbook of Translation.London: Prentice Hall International, 1988.

(1-2 سوال)

Larson, M. L. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence. New York: University Press of America, 1984.

(3-4 سوال)

Mollanazar, Hussein. Principles and Methodology of Translation.Tehran: SAMT, 1997.

(3-4 سوال)

Hatim, Basil and Jeremy Munday. Translation: An Advanced Resource Book (Part A). London: Routledge, 2004. Offset by Rahnama Publication.

(5-6 سوال)

فرحزاد، فرزانه. مجموعه مقالات دو هم اندیشی ترجمه شناسی (بخش اول). تهران:انتشارات یلدا قلم، 1383

(4-5 سوال)

شاتلورت، م. و کاوی، م. فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه. مترجمان: فرحزاد، ف.، تجویدی،غ. و بلوری، م. تهران: انتشارات یلدا قلم. 1385

(5-6 سوال)

Baker, M. (1998). Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge.

(4-5 سوال)

5 منبع اول در مقاطع مختلف
دوره کارشناسی به دانشجویان مترجمی زبان آموزش داده می شوند. بدیهی است که
دانشجویان به منظور کسب آمادگی لازم برای آزمون کارشناسی ارشد باید تمام
فصول این منابع را مطالعه کنند. با توجه به حجم زیاد مطالب خواندنی برای
این درس به داوطلبان توصیه می شود منابع را به همین ترتیب اولویت مطالعه
کنند و دو منبع آخر را درصورت داشتن وقت مرور کنند. البته چنانچه دانشجویان
یادداشت برداری کنند این حجم زیاد چندان طاقت فرسا نخواهد بود زیرا
نظریات نظریه پردازان در تمام این منابع تکرار می شود. در این بین تنها دو
منبع به زبان فارسی موجود است که به دانشجویان کمک می کند تا مطالب را
بهتر درک کنند و معادل فارسی اصطلاحات این رشته را یاد بگیرند.

زبانشناسی

مهمترین منابع این درس عبارتند از:

Yule, G. (1996). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University.

(4-5 سوال)

Aitchison, J. (1999). Linguistics. London: Hodder Headline Plc.

(1-2 سوال)

Fromkin, V., Rodman, R. (1988). An Introduction to Language. Holt, Rinehart and Winston. INC.

(4-5 سوال)

دو کتاب اول، مبانی
زبانشناسی را به زبانی ساده و قابل فهم بیان می کنند و معمولا در طول دوره
کارشناسی به دانشجویان آموزش داده می شوند. کتاب سوم نسبت به دو کتاب قبلی
جامع تر است و پیشنهاد می شود دانشجویان پس از مطالعه دو کتاب اول به
سراغ آن بروند.

ساخت مقابله ای زبان

منابع این درس عبارتند از:

Keshavarz, Mohammad Hossein. Contrastive Analysis and Error Analysis.Tehran: Rahnama Publication, 1999.

(4-5 سوال)

Zia’Hosseini, Mohammad. Contrastive and Error Analysis. Rahnama Publication or Azad University Press (South Branch).

(4-5 سوال)

دانشجویان کارشناسی مترجمی
زبان باید با مفاهیمی چون بررسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها آشنا
شوند. دو منبع بالا این مفاهیم را به زبانی ساده و روشن توضیح می دهند. با
توجه به حجم کم این درس دانشجویان می توانند با مطالعه دقیق به راحتی از
پس سوالات این بخش برآیند. در برخی از سالها سوالات این درس با درس
زبانشناسی ادغام شده اند.

واژه شناسی و دستور زبان فارسی

در سالهای اول برگزاری آزمون
ورودی کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی سوالات واژه شناسی صرفا انگلیسی
بودند اما طی سالهای اخیر(از سال 85 به بعد) از تعداد سوالات واژه شناسی
انگلیسی کاسته شده است(می توان گفت تقریبا حذف شده اند) و این سوالات جای
خود را به سوالات واژه شناسی فارسی داده اند. بی شک افزایش سوالات زبان
فارسی می تواند تاکیدی باشد بر تسلط دانشجویان بر زبان مادری و مهارت آنها
در ترجمه از انگلیسی به فارسی و برعکس. منبع زیر برای واژه شناسی انگلیسی
معرفی شده است:

تجویدی، غلامرضا. واژه شناسی انگلیسی. تهران: انتشارات سمت.

منابع زیر نیز برای واژه شناسی و دستور زبان فارسی معرفی شده اند:

کلباسی، ایران. ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1371

(4-5 سوال)

شقاقی، ویدا. مبانی صرف واژه. تهران: سمت، 1386

(2-3 سوال)

افراشی، آزیتا. ساخت زبان فارسی. تهران: سمت، 1386

(2-3 سوال)

سوالات مربوط به ساختمان
واژه در زبان فارسی بیشتر از کتاب دکتر کلباسی مطرح می شوند. سوالات مربوط
به فرآیند های واژه سازی در زبان فارسی بیشتر از کتاب های دکتر شقاقی و
دکتر افراشی مطرح می شوند.

از درس ویرایش فقط یک بار در
آزمون کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری 5 سوال مطرح شد ولی در کنکور
دانشگاه آزاد هر ساله سوالاتی از این درس مطرح می شود. منبع زیر برای
مطالعه این درس پیشنهاد می شود:

سمیعی گیلانی، احمد. نگارش و ویرایش. تهران: سمت. 1385

فنون (مهارت) ترجمه

همان طور که قبلا هم گفته شد
اهمیت این سوالات در آزمون های سراسری سال به سال کمتر شده است. در سال
های نخست برگزاری آزمون ورودی از ترجمه متون سیاسی، اقتصادی، مطبوعاتی،
اسناد، حقوقی، ادبی و مذهبی سوال مطرح می شد. اما با گذشت زمان از تعداد
این سوالات بنا به دلایل مختلفی کاسته شد از جمله: ناکارآمد بودن این
سوالات در سنجش توانایی های دانشجویان، سلیقه ای بودن جواب های صحیح، امکان
یافتن گزینه صحیح با استفاده از تکنیک های تست زنی، امکان حذف گزینه های
غلط با استفاده از دانش زبان عمومی و غیره. طی سالهای اخیر صرفا از متون
ادبی و مذهبی سوال مطرح می شود. سه منبع زیر برای مطالعه این دروس پیشنهاد
می شود:

Manafi Anari, Salar. An Approach to English Translation of Islamic Texts I. Tehran: SAMT, 1999.

Manafi Anari, Salar. An Approach to the English Translation of Literary and Islamic Texts II.Tehran: SAMT, 2001.

Elahi Ghomshei, Hossein. A Study of Islamic Texts in English Translation (II). Tehran: SAMT, 2005.

منابع زیر نیز برای مطالعه بخش های دیگر این درس پیشنهاد می شود. در آزمون دانشگاه آزاد از این منابع سوال مطرح می شود:

Farahzad, Farzaneh. Translating Advanced English Texts I.Tehran: Payame Noor University, 1374.

Khazaeefar, Ali. A Textbook of Literary Translation.Tehran: SAMT, 1382.

Raee Sharif, Masoud. Translation of Legal Correspondence and Deeds I. Tehran: SAMT, 2007.

Tajvidi, Golamreza. Translating Journalistic Texts I. Tehran: Payame Noor University, 1374.

Tajvidi, Golamreza. Translating Journalistic Texts II.Tehran: Payame Noor University, 1376.

Tajvidi, Golamreza. Translating Texts in Politics. Tehran: Payame Noor University, 1379.

فرحزاد، فرزانه. نخستین درسهای ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369

البته طراحان سوال هر ساله تغییر می
کنند اما تمام منابع معرفی شده در این مقدمه از اهمیت به سزایی برخوردار
هستند. می توان ادعا کرد تاکید طراحان سوال بیشتر بر مسایل نظری است تا
ترجمه عملی. در همین راستا انتشارات مدرسان شریف سعی در جمع آوری کتابی
نموده است که شامل تمام سوالات آزمون های ورودی کارشناسی ارشد مترجمی زبان
دانشگاه سراسری و آزاد و برای تمام سوالات پاسخ تشریحی در نظر گرفته شده
است. همچنین در پایان هر فصل چند سوال از مطالب همان فصل با پاسخ تشریحی
طرح شده است.در پایان کتاب نیز سوالات چهار گزینه ای مطرح شده اند که
دانشجویان می توانند به عنوان خودآزمایی آنها را مرور کنند. امید است که
این کتاب بتواند پاسخگوی نیاز دانشجویان برای آمادگی هر چه بیشتر برای
کنکور کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی باشد.

جدول ضرایب مجموعه زبان انگلیسی براساس دفترچه آزمون سال 94

 

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی، 2- زبان تخصصی (آموزش زبان)، 3- زبان تخصصی (ادبیات انگلیسی)، 4- زبان تخصصی (مترجمی زبان).

 

رشته گرایش ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1 2 3 4
1) آموزش زبان انگلیسی 2 3 0 0
2) زبان و ادبیات انگلیسی 2 0 3 0
3) مترجمی زبان انگلیسی 2 0 0 3

 


کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی (کد 1121)

برای
برقراری ارتباط در دنیای امروز، نیاز به تسلط به زبان انگلیسی (كه یك زبان
بین‌المللی می‌باشد،) كاملاً ضروری جلوه می‌كند. رشته زبان انگلیسی در سه
گرایش 1ـ آموزش زبان انگلیسی 2ـ زبان و ادبیات انگلیسی 3ـ مترجمی زبان
انگلیسی در مقطع كارشناسی ارشد، دانشجو می‌پذیرد. گرایش آموزش زبان
کارشناسی ارشدهمان‌طور كه از نامش پیداست، به روش‌های
تخصصی آموزش زبان اشاره می‌كند. بررسی و تحقیق در مورد نكات ریز و درشت و
مشكلات یادگیری زبان در این رشته صورت می‌گیرد. بهترین روش‌های تدریس،
عوامل اجتماعی و روانشناسی در یادگیری زبان، تكنولوژی‌های مختلف برای آموزش
زبان و … در این رشته مورد بررسی قرار می‌گیرد. به طور مقایسه ای در
گرایش ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد دانشجو با مسائل اساسی زبان، درك و فهم
معانی نهفته در متون ادبی و تحلیل و نقد متون ادبی انگلیسی آشنا می‌شود
ولی در گرایش مترجمی زبان کارشناسی ارشد، هدف آموزش فنون تخصصی برای ترجمه‌ی دقیق و صحیح متون انگلیسی و همچنین ترجمه‌ی مکالمات فردی می‌باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top