دسته: سلامت

در این قسمت نیز مطالب مربوط به بیماری ها و پیشگیری و مراقبت و درمان هنگام بیماری و سایر مطالب مربوط به حوزه سلامت قرار میگیرد

ویتامین b16

ویتامین b16  نام ویتامین B16، dimethylglycine یا DMG است.  با قاطعیت می توان گفت که این ویتامین برای عملکردهای مختلف بدن انسان لازم است، و به عنوان یک مکمل غذایی طبقه بندی نمی شود. از لحاظ شیمیایی، عضو گروهی از اسیدهای آمینه که شامل کولین، بتائین، سارکوزین و گلایسین است. DMG تصور می شود عملکرد سیستم سوخت و ساز […]

Back To Top