منابع ارشد آزاد برق قدرت

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق (کد ۴۶۶۰ ویژه دانشگاه آزاد)

نام دروس و ضرایب مجموعه مهندسی برق در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد سال ۹۴ به شرح زیر است:

 

کد رشته رشته – گرایش ضرایب مواد امتحانی
۴۶۶۰ ـ مجموعه مهندسی برق
۱- زبان تخصصی انگلیسی، ۲- ریاضیات، ۳- مدارهای الکتریکی
(۱و۲)، ۴- الکترونیک (۱و۲)، ۵- سیستم های کنترل خطی، ۶- الکترومغناطیس، ۷-
تجزیه و تحلیل سیستم، ۸- ماشین های الکتریکی (۱و۲)، ۹- بررسی سیستم های
قدرت
شماره درس: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
۴۰۱۰۱ مهندسی برق ـ الکترونیک ۳ ۴ ۴ ۵ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰
۴۰۱۲۳ مهندسی برق ـ قدرت ۳ ۴ ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ ۴ ۴
۴۰۱۴۵ مهندسی برق ـ مخابرات ۳ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۴ ۰ ۰
۴۰۱۵۱ مهندسی برق ـ کنترل ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۰ ۴ ۳ ۰
۴۰۱۸۰ مهندسی برق ـ قدرت گرایش سیستم های قدرت ۳ ۴ ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ ۴ ۴
۴۰۱۸۱ مهندسی برق ـ قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی ۳ ۴ ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ ۴ ۴
۴۰۱۸۲ مهندسی برق ـ قدرت گرایش ماشین های الکتریکی ۳ ۴ ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ ۴ ۴
۴۰۱۸۳ مهندسی برق ـ قدرت گرایش الکترونیک قدرت ۳ ۴ ۴ ۰ ۳ ۳ ۰ ۴ ۴
۴۰۱۹۶ مهندسی برق ـ مخابرات نوری ۳ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۴ ۰ ۰

 


منابع کارشناسی ارشد برق کنکور دانشگاه آزاد

بهترین و مفیدترین منبع برای کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرور سوالات سنوات گذشته میباشد.چرا که اکثرا ۴۰ تا ۵۰ درصد سوالات و گاهی تا ۱۰۰ درصد آن تکراری میباشد.

منابع پيشنهادي به شرح ذيل مي باشد:

زبان تخصصي و عمومي :
بهترين و بزرگترين منبع داشته هاي شما از گذشته مي باشد. با اين اوصاف مرور
سئوالات گذشته آزمون سراسري (بویژه آزمونهای سالهای ۷۰ تا ۸۰) و دانشگاه
آزاد اسلامي بسيار مفيد خواهد بود.

رياضيات :

رياضي(۱و۲): تاليف دكتر مسعود نيكوكار
معادلات ديفرانسيل راهيان ارشد: تأليف بهزاد خدا كرمي
رياضيات مهندسي پارسه: تاليف محمد صادق معتمدي
محاسبات عددي: دكتر مسعود نيكوكار و درويش
آمار و احتمال مهندسي: تا آزمون سال ۱۳۸۸ از اين درس سئوال مطرح نشده است.
Point: براي رياضيات مهندسي تنها خواندن مباحث ذيل با توجه به آزمونهاي
سالهاي گذشته كافيست: (فصل اول بخش سري فوريه و فصل چهارم بسط تيلور يك
تابع مختلط بهمراه انتگرال به روش مانده ها)

مدارهاي الكتريكي(۱و۲) :
مدارهاي الكتريكي (۱و۲) پارسه تمام نيازهاي شما را براي آزمون ارشد آزاد فراهم مي كند.
Point: مجموعه اي كه تنها به مسائل مدارهاي الكتريكي (۱و۲) كارشناسي ارشد
مهندسي برق دانشگاه آزاد اسلامي پرداخته باشد حل و پاسخ ویژه سئوالات
مدارهاي الكتريكي (۱و۲) تاليف اينجانب مي باشد. این مجموعه بصورت تدريس
گونه به حل سئوالات درس مدارهاي الكتريكي (۱و۲) می پردازد با توجه به
تكراری بودن سئوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی
این مجموعه تا کسب درصد ۶۰ را براحتي براي داوطلبان تضمين مي كند.
اين اثر در وب سايت موجود مي باشد.(بصورت دست نويس با خط بسيار خوانا)

الكترونيك(۱و۲) :
تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك: تاليف تقي شفيعي – هر دو جلد
مباني الكترونيك: تاليف دكتر سيد علي ميرعشقي – هر دو جلد

تجزيه و تحليل سيستم ها :
سيگنال ها و سيستم ها: تاليف اپنهايم
ماشين هاي الكتريكي(۱و۲) :
تنها و فقط ! كتاب ماشين هاي الكتريكي: تاليف پروفسور بيم بهارا – هر دو
جلد (قابل ذكر است از متن اين كتاب بصورت تفهيمي و تعريفي
سئوالات متعددي مطرح شده است.)

بررسي سيستم هاي قدرت :
سيستم هاي قدرت الكتريكي: تاليف احد كاظمي – تنها جلد اول
بررسي سيستم هاي قدرت: تاليف هادي سعادت ( Hadi Saadat ) – تنها جلد اول
براي بخش توزيع انرژي: كتاب سيستم توزيع انرژي الكتريكي- تأليف محمد قرباني

سيستم هاي كنترل خطي :
كتاب سيستم هاي كنترل خطي پارسه: تاليف دكتر محمد رضا جاهد مطلق
سيستم هاي كنترل خطي راهيان ارشد: تاليف محمد حسن منصوري و وحيد ميگلي- هر دو جلد
مهندسي سيستم هاي كنترل خطي: تالیف آرياز برادرانی بويژه فصل سیزدهم (جبران كننده ها و كنترلر ها)


    ویدیو : منابع ارشد آزاد برق قدرت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b