جملات کوتاه شاه احساسات

دلتنگی های شاه احساسات


برای طولانی زیستن لازم نیست به روزهای زندگی اضافه شود ؛ باید تلاش شود که زندگی به روزهایمان اضافه شود…!!!

 


 سکوت و صبوری آدم ها را به حساب ضعف و بی کسی شان نگذارید،شاید هنوز به چیزهایی پای بندند،چیزهایی که شما یادتان نمی آید...!!!

 

 خدایا کجایی...من از تو فقط یک چیز میخواهم...پیامبری که معجزه اش خنداندن کودکان خیابانی باشد...!!!

 

بر آنکه با سرمایه اش فقط زمین می خرد روزی خواهد آمد که با خود بگوید:برای چنین روزهای مبادایی،کاش قطعه ای آسمان می خریدم...!!!

 

  کودک فقیر به زحمت به شیشه ماشین شاسی بلند حاجی رسید و ملتمسانه گفت:آقا تو رو خدا فقط یه دونه فال بخر..فقط یه دعا بخر...و حاجی چه با بی محلی و بی اعتنایی تسبیح خود را میگرداند و برای ظهور آقا دعا میکند...!!!

 

ای کودکان خیابانی ببخشید که دیگر صدای ناله ها و ضجه هایتان را نمیشنوم..گوشم از قیمت دلار و ماشین و ساخت و ساز و.. پر شده...!!!

جملات الهام بخش برای زندگی...


 گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
    ویدیو : جملات کوتاه شاه احساسات
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b