تک بیتی های عاشقانه و عارفانه

میل زیارت

چند روزیست دلم ، میل زیارت دارد

باز حس می کنم این قلب ، حرارت دارد …..

 

طیبه عباسی

 

چند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت دارد
باز حس می کنم این قلب، حرارت دارد

واژه در واژه برای تــو غـزل میگویم
بیـت بیـت غـزلـم عرض ِ ارادت دارد

بی جهت نیست کـه قلبـم بـه کبـوتـر هایت
چنـد سالیست کـه احساس ِ حسـادت دارد

نیستــم لایق ِ دیــدار تـــو، امــا آقــا
چشم هایـم بـه تمـاشـای تـــو عـادت دارد

آه ! دلتنگ ِ تـو ام، بـاز مـرا دعـوت کن
چند روزیست دلــم میــل ِ زیــارت دارد . . .


دو بیتی های ناب عارفانه

دوبیتی نابیوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی
ما بی کلاف نیز خریدارتر شدیم

کاری نمی کنیم ولی مُـزد می دهی
هربار کآمدیم بدهکارتر شدیم


    ویدیو : تک بیتی های عاشقانه و عارفانه
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b