کاردانی به کارشناسی برق

نام دروس و ضرایب کاردانی به کارشناسی مهندسی برق


دروس امتحانی رشته مهندسی برق

آزمون كارشناسي ناپیوسته رشته برق شامل 11 عنوان درسي است كه از دروس عمومی به طور مساوي 20 سوال و از دروس تخصصی هر کدام 15 یا 20 سوال مطرح مي‌شود.

دروس عمومی شامل فرهنگ و معارف اسلامی، ادبیات فارسی و زبان خارجی می باشد.

دروس تخصصی این رشته عبارتند از: مدارهای الکتریکی، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، ابزار دقیق، مدار منطقی، الکترونیک، ماشین­های الکتریکی، مدارهای فرمان و سیم­پیچی، ریاضیات

این آمار براساس آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری سال 1390 می باشد.

 

جدول ضرایب مواد امتحانی اختصاصی و پایه مهندسی برق کاردانی به کارشناسی:

رديف

 

نام درس

 

ضريب درس در كنكور
الکترونیک قدرت کنترل
1 ریاضی
3
3
3
2 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس
2
3
2
3 مدارهاي الكتريكي
3
3
3
4 الكترونيك
4
2 صفر 
5 ماشين هاي الكتريكي
2
4 2
6 ابزار دقیق
صفر
صفر 
4
7 مدار منطقی
3 صفر 
صفر 
8 مدارهاي فرمان و سيم پيچي
صفر
2
3

 

رديف

 

نام درس

 

ضريب درس در كنكور
مخابرات شبکه های انتقال و توزیع
ارتباطات و فناوری اطلاعات «ICT»
1 ریاضی
3
3
3
2 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس
2
2
2
3 مدارهاي الكتريكي
3
3
3
4 الكترونيك
2
صفر 4
5 ماشين هاي الكتريكي
2
2 2
6 ابزار دقیق
صفر
2
صفر
7 مدار منطقی
صفر صفر
3
8 مدارهاي فرمان و سيم پيچي
صفر
صفر
صفر

 

رديف

 

نام درس

 

ضريب درس در كنكور
تکنولوژی تجهیزات بندری
1 ریاضی
3
2 فيزيك الكتريسيته و مغناطيس
2
3 مدارهاي الكتريكي
3
4 الكترونيك
4
5 ماشين هاي الكتريكي
2
6 ابزار دقیق
صفر
7 مدار منطقی
3
8 مدارهاي فرمان و سيم پيچي
صفر

 

نکات:

- در رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامي نيز علاوه بر ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي پذيرد و پذيرش دانشجو در برخي از واحدهاي دانشگاه مذكور از بين داوطلبان بومي و در برخي ديگر، از بين داوطلبان بومي و غير بومي صورت مي گيرد.

- در رشته قدرت دانشگاه آزاد اسلامي نيز علاوه بر ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي پذيرد.

- در گرايش ابزاردقيق از رشته کنترل دانشگاه آزاد اسلامي نيز علاوه بر ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي پذيرد.

- در گرايش سوئيچ هاي شبكه ثابت از رشته مخابرات منحصراً دانشگاه آزاد اسلامي و در گرايش هاي ديگر، ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي پذيرند.

- در رشته شبکه های انتقال و توزیع دانشگاه آزاد اسلامي نيز علاوه بر ساير دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دانشجو مي پذيرد.

- در گرايش ارتباطات و فناوری اطلاعات «ICT» دانشگاه آزاد اسلامي دانشجو نمی پذيرد.

- در گرايش تکنولوژی تجهیزات بندری فقط دانشگاه فني و حرفه اي دانشجو مي پذيرد.

کاردانی به کارشناسی مهندسی برق


رشته مهندسی برق در ايران با استقبال زيادي مواجه شده است، شايد بتوان گفت طي سه دهه اخير برجسته‌ترين استعداد‌ها و رتبه‌هاي برتر دوره‌هاي كارشناسي جذب اين رشته شده‌اند. با توجه به سطح آموزش در دانشگاه‌هاي كشور به لحاظ علمي و تئوريك و هماهنگي كتابهاي مرجع با منابع دانشگاه‌هاي معتبر دنيا، فارغ‌التحصيلان اين رشته قابل مقايسه با دانشجويان دانشگاه‌هاي معتبر جهان هستند و در صورت عزم به ادامه تحصيل در خارج از كشور با مشكلات كمتري (در قياس با ديگر رشته‌ها) روبه‌رو خواهند شد.

اين رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته داراي سه گرايش اصلي قدرت، الكترونيك و فناوری اطلاعات (ICT) است. تقريباً 90 درصد دروس گرايش‌ها در دوره كاردانی يكسان است و به دليل تفاوت در مابقي دروس، در كنكور کاردانی به كارشناسي معمولاً اكثر دانشجويان با توجه به رشته خود در دوره كاردانی در اين آزمون شركت مي‌كنند. البته موارد نادري كه دانشجويان به دليل علاقه با مطالعه دروس گرايش ديگري خود را به سطح مطلوب رسانده وموفق شده‌اند نيز ديده شده است، اما به طور عام توصيه به تغيير گرايش در کاردانی به كارشناسی نمي‌شود.

در زمان كنوني با توجه به تعداد پذيرش و خروجي دانشگاه‌ها، شايد بتوان گفت بازار كار يكساني براساس گرايش‌هاي مختلف پيش‌بيني مي‌شود (هر چند سياست‌هاي كلان دولت و همچنين وضعيت فعاليت بخش‌هاي خصوصي در زمان‌هايي ممكن است اين توازن را به هم بزند.)

اما به عنوان توصيه‌هاي تكميلي مي‌توان گفت دانشجوياني كه در دروس الكترونيك و مدار منطقي داراي ضعف هستند، بهتر است گرايش‌هاي الكترونيك را انتخاب نكنند. داوطلباني كه در دوره كاردانی در درس ماشين‌هاي الكتريكي ضعف داشتند، بهتر است وارد گرايش قدرت نشوند    ویدیو : کاردانی به کارشناسی برق
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b