وظایف شرکت

شرح وظایف شرکت

شرح وظایف شرکت

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در
پایان سال ۷۶ثبت و در ابتدای سال ۷۷ با اهداف ایجاد ، توسعه ، نگهداری ،
بهره برداری ، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال ، تقسیم و
توزیع آب شرب و بهداشتی ، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی  فاضلاب روستاها
فعالیت خود را آغاز نمود. مرکزاصلی شرکت، شهر اراک مرکز استان مرکزی می
باشد.

موضوع فعالیت و وظایف شرکت: شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:

۱- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی  و بهداشتی روستاها.

۲-مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها

۳- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات
مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها نظیر چاهها، آبگیر ها ، تصفیه خانه
ها ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، سیستمهای کنترل و شبکه های
توزیع

۴- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتفال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه ها

۵- مرمت ، بازسازی وتوسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی  دفع بهداشتی فاضلاب روستایی وحفاظت از حریم آنها

۶- تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی براساس استانداردهای مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو

۷- بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود.

۸- اخذ هرگونه وام وتسهیلات مالی از منابع
داخلی و خارجی ،عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و سایر روشهای
تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی زیربط

۹- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام
امور مطالعاتی ،اجرایی،بهره برداری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستایی
وخدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقای سطح
خدمات

۱۰- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور آب و فاضلاب روستایی

۱۱-همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت

۱۲-انجام هرگونه عملیات و معاملات(طبق قانون) که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.شرح وظایف کلی شرکت

موضوع فعاليت و وظايف شركت آب منطقه اي تهران

۱- انجام مطالعات لازم براي شناخت، توسعه و بهره برداري از منابع آبي و انرژي برق آبي.

۲- تهيه
و اجراي طرح ها و پروژه هاي تامين آب و انتقال آب براي بخش هاي مختلف
مصرف، شبكه هاي آبياري و زهكشي، آبرساني به شهرها و صنايع، پايداري و ايمني
سدها، مهندسي رودخانه و سواحل، كنترل سيلاب، تغذيه مصنوعي و توليد انرژي
برق آبي.

۳- بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و سازه هاي تامين آب، انتقال آب، توليد انرژي برق آبي ايجاد شده و يا واگذار شده.

۴- بهره برداري از منابع آب در چارچوب سياست ها، ضوابط و برنامه هاي مصوب وزارت نيرو.

۵- اجراي
برنامه ها و مصوبات و اموري كه در وزارت نيرو در اجراي قانون عادلانه آب و
ساير قوانين و مقررات مربوط به آب  ( ازجمله مطالعات پايه  و حفاظت كمي و
كيفي و نظارت بر بهره برداري  از منابع آب ) به عنوان كارگزاري ارجاع مي
نمايد.

۶- كارگزاري وزارت نيرو در تخصيص آب مورد نياز بخش هاي مختلف مصرف.

۷- انجام
تحقيقات لازم درباره منابع آب و تاسيسات آبي و برق آبي و به كار بردن
روشهاي جديد علمي و فني به منظور بهره برداري بهتر از منابع آب و انرژي برق
آبي و تاسيسات و سازه هاي وابسته
.

۸-واگذاري اشتراك به متقاضيان بر اساس تعرفه هاي مربوط در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط.

۹-تحويل آب مورد نياز به مشتركان در بخش هاي مختلف مصرف بر اساس تعرفه هاي مصوب مراجع قانوني ذيربط.

۱۰- خريد
خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي، اجراي، بهره برداري و
نگهداري از تاسيسات آب و سازه هاي آبي و انرژي برق آبي و خدمات مشتركان
بمنظور كاهش هزينه ها، افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات
.

۱۱- اخذ 
هرگونه وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه اوراق مشاركت
داخلي و پيش فروش اشتراك آب و انرژي برق آبي و ساير روش هاي تامين منابع
مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني.

۱۲- جلب
مشاركت مردمي و بخش غيردولتي در اجراي طرح هاي توسعه منابع آب، شبكه هاي
آبياري و زهكشي، آبرساني به صنايع و شهرها،  مهندسي رودخانه و سواحل، تغذيه
مصنوعي و انرژي برق آبي و بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و سازه هاي
آبي و برق آبي
.

۱۳- همكاري و اشتراك مساعي با موسسات ذيربط در پژوهش و بررسي به منظور توسعه علمي، فني و اقتصادي در امور مربوط با اهداف و وظايف شركت.

۱۴- انجام
هرگونه عمليات و معاملات بازرگاني در چارچوب مصوبات مجمع عمومي و قوانين و
مقررات مربوط كه براي مقاصد شركت ضروري و به صرفه و صلاح شركت باشد
.    ویدیو : وظایف شرکت
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b