نمونه حکم آزادی

آزادی مشروط چیست؟

آزادی مشروط چگونه آزادی هست ؟ آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از
پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که
دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه
موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند.

فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از این شیوه،
با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان و معایب آن دور می
سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است مارک
آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد
«بزهکاران سزاوار وشایسته است» یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتا طولانی
دارد. مبنا و اساس آزادی مشروط که طریقه انگلیسی است بدوا در مورد
محکومینی که به مستمرات انتقال می یافتند اجرا شد. اجرای آزادی مشروط یکی
از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش
رفتاری با دیگران محسوب می شود و از اثرات سو» محیط زندان تاحدودی جلوگیری
کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر
ومفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات
قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط
اعطا» کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود

جدای ازآنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان ونیزکاهش هزینه های
دولت می گردد تاثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او ضمن
تلاش برای تغییر دراخلاق ورفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می گردد.
به اعتقاد گارو آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی می دهد وترس رجعت
به زندان او رابه کردار نیک تشویق می کند. این قاعده دارای دوفایده است:
یکی آنکه آزادی عامل رفورم در اجرای مجازات است. دیگر آنکه آزادی مشروط
زندانیان رابرای بازگشت به مقام وطبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد.

نخستین بار نهاد آزادی مشروط در سال ۱۳۳۷ با تصویب قانون راجع به آزادی
مشروط زندانیان وارد نظام کیفری ایران شد. به موجب ماده واحده این قانون
هرکس که برای مرتبه اول بعلت ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده
بود تحت شرایطی می توانست ازآزادی مشروط استفاده نماید این قانون بعدها
وارد قانون مجازات اسلامی گردید و آخرین بار درسال ۱۳۷۷اصلاح شد.

به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی هر کس برای بار اول به علت ارتکابی
جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه
صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به
آزادی مشروط صادر کند:

۱) هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد.

۲) هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

۳) هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا
مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یاقرار پرداخت آن را بدهد…

چنانچه از این ماده پیداست، قانونگذار دو شرط اصلی برای استفاده از
آزادی مشروط لحاظ کرده است: محکومیت حبس برای اولین بار و سپری شدن نیمی از
مجازات حبس و این موضوع قابل انتقاد به نظر می رسد. شرط نداشتن سابقه
محکومیت کیفری برای استفاده از آزادی مشروط اساسا زاید است. اگر سایر شروط
در اعطای آزادی مشروط تحقق پیدا کند تفاوت میان بزهکار بدوی و بزهکار ثانوی
از لحاظ میزان استحقاق بی مبنا است. منظور ازمحکومیت به حبس درصدر ماده
فوق ،حبس تعزیری است والا اگرمحکومیت فرد زندانی، حبس به عنوان حد باشد نمی
تواند ازاین امتیاز استفاده نماید. نکته دیگرآنکه برخلاف تبصره (۱۱) ماده
واحد مصوب ۱۳۳۷ محکومین به حبس دائم پس از گذراندن ۱۲سال می توانستند از
آزادی مشروط استفاده کنند ولی در قانون فعلی به این نکته اشاره نشده است.
به اعتقاد برخی تبصره فوق الذکر همچنان معتبر است و در مورد سکوت قانون می
توان به آن استناد کرد. باید توجه داشت موارد معدودی محکومیت حبس ابد که
درقانون مجازات اسلامی (ماده ۲۰۱حد سرقت در مرتبه سوم وماده ۲۱۱ اکراه
درقتل) براساس موازین فقهی است و از شمول آزادی مشروط خارج است

ولی در موارد دیگر حبس ابد می توانند با استفاده از عفو و تخفیف مدت
حبس، ازآزادی مشروط برخوردار شوند لذا استفاده ازعفومانع آزادی مشروط نیست.
دیگر آنکه محکومیت قبلی به غیرمجازات حبس مانع استفاده از آزادی مشروط
نیست اما حبس معلق ،مانع آن است و در مورد حبس تبدیل شده به جزای نقدی
تردید وجود دارد و عدم مانعیت آن ترجیح دارد و اینکه آزادی مشروط سبب زوال
آثارمحکومیت نمی شود.

به موجب ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی صدور حکم آزادی مشروط منوط به
پیشنهاد سازمان زندان ها و تائید دادستان یا دادیارناظر خواهد بود. بند ز
ماده ۲ آئین نامه اجرای سازمان زندان ها یکی از وظایف سازمان را تهیه و
پیشنهاد اسامی محکومین واجد شرایط آزادی مشروط و ارائه آن به مقام قضائی
مربوط عنوان کرده است. ماده ۶۵ آئین نامه مذکور شورای طبقه بندی زندان در
خصوص زندانیان حائز شرایط آزادی مشروط تصمیم گیری می نماید.

آزادی مشروط مطلق نیست و قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون
مجازات اسلامی شرایطی را برای زندانی مقرر نموده است که در صورت تخلف از
آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت رادر زندان سپری کند. همچنین
قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات
اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنج سال عنوان نموده است.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام صادق عليه السلام:

خَمسُ
خِصالٍ مَن لَم تَكُن فيهِ خَصلَةٌ مِنها فَلَيسَ فيهِ كَثيرُ مُستَمتَعٍ
أَوَّلُهَا: اَلوَفاءُ وَالثّانيَةُ التَّدبيرُ وَالثّالِثَةُ الحَياءُ
وَالرّابِعَةُ حُسنُ الخُلقِ وَالخامِسَةُ وَهِىَ تَجمَعُ هذِهِ الخِصالَ،
الحُرِّيَّةُ؛

پنج
خصلت است كه در هر كس يكى از آنها نباشد خير و بهره زيادى در او نيست:
اول: وفادارى دوم: تدبير سوم: حيا چهارم: خوش اخلاقى و پنجم: ـ كه چهار
خصلت ديگر را نيز در خود دارد ـ آزادگى.روز خبرنگار ، پاسداشت آزادی بیان

هفده مرداد یادآور بزرگداشت محمود صارمی  است خبرنگاری که سال ۷۷ در افغانستان به دست عوامل طالبان کشته شد

این روز را به یاد او و همراهانش به عنوان روز خبرنگار گرامی می داریم و
بهانه ای است تا از  انسان هایی  که  با سلاح قلم در زمینه ی اطلاع رسانی
به مردم ، فعّالیّت دارند ، تقدیر به عمل آوریم .


در روزگاری که به عصر ارتباطات و فن آوری معروف است ، خبرنگار به عنوان
مهمترین ابزار اطلاع رسانی نقش مهمی بر عهده دارد . خبرنگاری ، حرفه ی
پرمسؤلیّتی است که اصول اوّلیه ی آن تعهّد ، خلاقیّت ،  احترام به آزادی
عقیده و داشتن صداقت است .


کسی که به این عرصه قدم می گذارد ، ضمن داشتن استعداد و دقّت کافی باید
حوصله فراوان برای این کار داشته باشد و در انتقال اخبار  سرعت عمل داشته
باشد .


خبرنگاران متعهّد ، تحوّلات اجتماعی و سیاسی را  دنبال می کنند ؛ مسائل
جامعه را مورد بررسی قرار می دهند و  با  شیوه های صحیح ، به رشد آگاهی
جامعه کمک می کنند . این قبیل خبرنگاران ، واقعیت ها  را  تحریف نمی کنند
و      با مخاطبین خود ارتباطی صادقانه برقرار می کنند .


وظیفه ی مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی اطلاع رسانی به موقع و ارتقای آگاهی
جامعه است . اگر در جامعه ای سانسور مطبوعاتی حاکم باشد و رسانه ها نتوانند
آزادانه فعالیّت کنند ، در واقع حقوق  اجتماعی مردم نادیده گرفته  شده است
. بزرگداشت روز خبرنگار در واقع بزرگداشت آزادی بیان و آزادی قلم است .


دنیای امروز دنیای ارتباطات است ؛ هر لحظه آخرین اخبار در زمینه های مختلف
در سایت ها ظاهر می شود . فن آوری ارتباطات ، امکانات گسترده ای را در
اختیار کاربران قرار می دهد به طوری که در اندک زمانی تازه ترین اخبار را
در دنیای مجازی نقل و انتقال دهند . خبرنگاران نیز به اقتضای حرفه ی خود
نیازمند استفاده  از این امکانات هستند  . ایجاد محدودیّت در زمینه ی
استفاده از چنین امکاناتی ویژگی جوامعی است که دموکراسی در آن رعایت نمی
شود و نتیجه ای جز بدبینی و عدم اعتماد در مخاطبین به بار نمی آورد .  شاید
برای دوران محدودی بتوان فضای حاکم بر مطبوعات را     با سانسور و اخطار
به فضایی غیرقابل اعتماد مبدل کرد اما تاریخ نشان داده است که  هرچه
محدودیت ها بر مطبوعات و رسانه ها بیشتر شود ، تلاش مردم برای روشنگری و
کسب اخبارِ صحیح بیشتر خواهد شد .


حمایت از خبرنگار در شعاردادن  و جشن روز خبرنگار خلاصه نمی شود . حمایت از
خبرنگار در عمل ، با  احترام به آزادی قلم و آزاد اندیشی به اثبات می رسد .


خبرنگاران و سایر افرادی که در زمینه ی تولید خبر دستی دارند ، حق دارند به
سایت ها و مراکز معتبر خبر دسترسی داشته باشند ؛ اخبار را تحلیل کنند و
با  مردم در ارتباط باشند . محدود کردن این امکانات ، نشان از بی توجهی به
حقوق قانونی مطبوعات است . از این رو در جوامعی که خبرها به روز نیستند یا
به دلایلی تحریف می شوند ، افراد جامعه در صدد برمی آیند که از هر راه 
ممکن     به اخبار  واقعی دست بیابند . در شرایطی که خبرنگاران برای تولید و
نشر اخبار با  محدودیت هایی مواجه باشند و یا دست اندرکاران خبر ، اخبار
را سانسور کنند ، مردم عادی که خبرنگار هم نیستند ، دست به کار می شوند و 
با  تهیه فیلم و عکس از حوادث به طور مستقیم ، آخرین اخبار را به شکل مستند
از طریق شبکه های اینترنت به سراسر دنیا  انتقال  می دهند . در عصر
ارتباطات  ، مردم راه دست یابی به اطلاعات را پیدا می کنند . حتی آنان که
الفبای خبرنگاری را هم   نمی دانند ، در شرایطی مانند خبرنگاران حرفه ای
عمل می کنند و علاوه بر دستیابی به اخبار صحیح ، باعث  انتشار  سریع  آنها 
هم می شوند .


حوزه ی خبر ، حوزه ای جذاب و پرمخاطره و در عین حال بسیار متنوّع است .
گوناگونی اخبار باعث شده که خبرنگاران هم هر کدام در یک حوزه ی خبری تخصّص
پیدا کنند . گاه انتشار برخی خبرها برای خبرنگار دردسرهایی  به  بار  می
آورد از این رو این حرفه افرادی را طلب می کند که علاوه بر تیزبینی ، صداقت
و سرعت عمل  ، شهامت گفتن حقایق را هم داشته باشد . آنچه مسلم است
خبرنگاری که صداقت پیشه و متعهد است از گفتن حرف حق ابایی ندارد و شرافت
خبرنگاری را با ریاکاری آلوده نمی کند .


روز  خبرنگار بر تمامی خبرسازانی که در عرصه ی حق و عدالت قلم فرسایی می کنند ، گرامی باد .


    ویدیو : نمونه حکم آزادی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b