منابع کنکور کاردانی الکتروتکنیک

منابع کنکور کاردانی پیوسته رشته الکتروتکنیک

دروس عمومی و پایه ::.

زبان و ادبیات فارسی(زبان و ادبیات فارسی اول و دوم دبیرستان)  ضریب ۲
معارف اسلامی (دین و زندگی اول ،دوم و سوم دبیرستان) ضریب ۱٫۵
ریاضیات پایه (ریاضیات اول و دوم دبیرستان) ضریب ۴
فیزیک ۱(فیزیک اول دبیرستان) ضریب ۲
شیمی (شیمی اول دبیرستان) ضریب ۲
زبان خارجه (زبان خارجه ۱و۲) ضریب ۱
عربی (عربی ۱و۲ ) ضریب ۱

.:: دروس تخصصی ::.

مبانی برق و مدار های الکتریکی (کتاب های مبانی برق و مدارهای الکتریکی) ۲۰ سوال

ماشین های الکتریکی(ماشین های الکتریکی AC و ماشین های الکتریکیDC)  تعداد ۲۵ سوال

تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی وسیم پیچی(کتاب تکنولوژی وکارگاه برق صنعتی-تکنولوژی و کارگاه سیم پیچی) به تعداد۱۵ سوال

الکترونیک کاربردی (کتاب الکترونیک کاربردی )به تعداد ۱۰ سوال

ریاضی۳ (کتاب ریاضی ۳) به تعداد ۱۰ سوال

ضریب دروس تخصصی در کنکور کاردانی پیوسته در کلیه رشته ها ۱۵ استلیست منابع کنکور رشته ی کامپیوتر

لیست منابع کنکور فنی و حرفه ای و کاردانش رشته ی کامپیوتر  

rayane.jpg

لیست منابع دروس عمومی

2umumi.jpg    ویدیو : منابع کنکور کاردانی الکتروتکنیک
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b