مدیریت دولتی کارشناسی

معرفی دوره کارشناسی مدیریت دولتی

دوره کارشناسی مدیریت دولتی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی
است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها،
اداره ها، موسسه های و شرکتهای دولتی و خصوصی دولتی و خصوصی و نیز آشنایی
دانشجویان با کاربرد روشهای علمی در مدیریت است. شرکت کنندگان در این دوره
افزون بر آشنایی با مسایل نظری دانش مدیریت با کاربردهای این رشته آشنا می
شوند. ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی مدیران رده های گوناگون با نقش
رشته مدیریت در سازمانها و موارد استفاده این دانش، و همچنین تربیت نیروی
متخصص به عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که معمولاً مسوولیت
اجرایی و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد، می باشد.

واحدهای درسی در دانشگاه:

 • کامپیوتر و کاربرد آن‌ در مدیریت‌
 • حقوق اساسی
 • اصول‌ حسابداری
 • روانشناسی کار
 • اقتصاد خرد
 • مبانی مدیریت اسلامی الگوهای آن
 • اقتصاد کلان
 • مبانی سازمان‌ و مدیریت‌
 • حسابداری دولتی
 • زبان تخصصی
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 • روش تحقیق در مدیریت
 • مدیریت‌ رفتار سازمانی
 • مبانی مدیریت دولتی
 • حقوق اداری
 • مالیه عمومی وخط مشی مالی دولت
 • مدیریت‌ منابع‌ انسانی
 • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 • مدیریت تحول سازمانی
 • فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 • مدیریت توسعه
 • تحقیق‌ در عملیات‌
 • مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها
 • مدیریت تعاونیها
 • روابط کار در سازمان
 • مدیریت تطبیقی
 • سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 • تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها
 • مباحث ویژه مدیریت دولتی
 • سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری
 • سازماندهی و اصلاح تشکیلات وروشها
 • ریاضیات و کاربردان در مدیریت
 • آمار و کاربرد آن‌ در مدیریت

آینده شغلی:

این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها، ادارات، مؤسسات و
شرکت های دولتی و خصوصی را بر عهده دارد و فارغ التحصیلان می توانند در
بخشهای گوناگونی از ادارات جذب شوند. اما این مهم منوط به کسب مهارتهای ضمن
تحصیل و کسب تجربه می باشد و تنها با اخذ مدرک دست یافتنی نیست.

برای تحصیل در این رشته چه چیزهایی مورد نیاز است؟

 • علاقه مندی به مفاهیم و مباحث مدیریتی و اداری (بسیار مهم)
 • قدرت و توان ادراک، تجزیه و تحلیل و نهایتا حل مشکلات مدیریتی
 • کسب مهارتهای عمومی و تخصصی (زبان، ICDL و … )کارشناسی مدیریت دولتی

معرفی رشته کارشناسی مدیریت دولتی:

براي
آن دسته از دانش آموزاني كه روياي تصدي مقام هاي ارشد سياسي و دولتي را در
ذهن دارند، اخبار سياسي كشور را پيگري مي كنند و علاقه مند به مباحث اقتصاد
كلان و برنامه ريزي استراتژيك مي باشند، رشته مديريت دولتي جذاب و دل
انگيز است.

اما متأسفانه آينده شغلي اين رشته به جذابيت عنوان آن نيست چرا كه تصدي ها
در اغلب كشورها بر اساس دانش و تخصص افراد نيست و عموما به تجربه كار
سياسي و فعاليت هاي حزبي آنها و ساير عوامل فرعي برمي گردد.

به هر حال دانشجويان در طول ۴ سال دوره كارشناسي با مفاهيم مختلفي از جمله بودجه ريزي و حسابداري دولتي تا نظام هاي اداري و خط مشي گذاري آشنا مي شوند تا در صورت تصدي مسئوليت دولتي در آينده ، بتوانند تصميمات بهتر و علمي تري اتخاذ نمايند. 

سر فصل دروس مدیریت دولتی و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : ۱۳۳ واحد
دروس عمومی : ۲۰ واحد
دروس پایه : ۴۴ واحد
دروس اصلی : ۲۳ واحد
دروس تخصصی : ۴۶ واحد

 

 

دروس عمومی مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

دو درس ازدروس مبانی نظری اسلام

۴

ادبیات فارسی

۳

یک درس از دروس اخلاق اسلامی

۲

زبان عمومی

۳

یک درس از دروس انقلاب اسلامی

۲

تربیت بدنی ۱

۱

یک درس ازدروس تاریخ وتمدن اسلامی

۲

تربیت بدنی ۲

۱

یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

۲

جمع

۲۰

 

دروس پایه مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

اصول حسابداري ۱و ۲

۶

رياضيات و كاربرد آن در مديريت ۱و۲

۶

آمار و كاربرد آن در مديريت ۱و۲

۶

كامپيوتر و كاربرد آن در مديريت

۳

اقتصاد خرد

۳

اقتصاد كلان

۳

روش تحقيق در مديريت

۳

حقوق اساسي

۲

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن

۳

روانشناسي كار یا روانشناسي سياسي

۳

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

۳

جامعه شناسي سازمانها

۳

 


 

دروس اصلی مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مباني سازمان و مديريت

۳

مديريت رفتار سازماني

۳

مديريت منابع انساني

۳

تحقيق در عمليات ۱و۲

۶

تجزيه و تحليل و طراحي سيستم

۳

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

۳

زبان تخصصي مديريت ۱و ۲

۲

 

 

 

دروس تخصصی مدیریت دولتی

نام درس

تعداد واحد

نام درس

تعداد واحد

مديريت تحول سازماني

۳

حسابداري دولتي

۳

ماليه عمومي و تنظيم خط مشي مالي دولت

۳

فراگرد تنظيم و كنترل بودجه

۳

مديريت سازمان هاي محلي و شهرداري ها

۳

مباني مديريت دولتي ۱و ۲

۴

مديريت تطبيقي

۳

مديريت توسعه

۳

مديريت تعاوني ها

۲

تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي

۳

سير انديشه هاي سياسي و تحول نهادهاي اداري

۳

مباحث ويژه مديريت دولتي

۳

حقوق اداري

۲

سازماندهاي و اصلاح تشكيلات و روش ها

۳

روابط كار در سازمان

۳

زبان تخصصي مديريت ۳و ۴

۲

 


 

دانشگاه هایی که در رشته مدیریت دولتی پذیرش دانشجو دارند(بر اساس دفترچه کنکور ۹۳)

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه اصفهان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه فردوسی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشگاه ولایت ایرانشهر

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه سمنان

دانشگاه بوعلی سینا

دانشگاه اردکان

 

 

رشته های کارشناسی ارشد مدیریت (بر اساس دفترچه کنکور ارشد ۹۳):

گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت جهانگردی:

گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت:

گرایشهای ارشد مجموعه مدیریت اجرایی:

 • مدیریت پروژه (در سال ۹۳ پذیرش دانشجو نداشته است)

 

رشته های دکترای مدیریت (بر اساس دفترچه کنکور دکترا ۹۳):

 • مدیریت (با ۷ گرایش)

 • مدیریت بازرگانی (با ۳ گرایش)

 • مدیریت دولتی (با ۴ گرایش)

 • مدیریت فناوری اطلاعات

 • مدیریت استراتژیک

 • مدیریت رسانه ای

 • مدیریت گردشگری

 • مالی (با ۴ گرایش)

 • مدیریت سازمانهای دولتی ایران

 • سیاستگذاری علم و فناوری

 

وضعیت استخدام رشته کارشناسی مدیریت دولتی

مشاغل
زیر به طور مستقیم به این رشته تحصیلی ارتباط دارد و دانش آموختگان در
صورت فعالیت در این شغل بیشترین ارتباط را بین رشته تحصیلی و شغل خود
برقرار خواهند کرد : 

کارشناس / مدیر آموزش   کارشناس / مدیر منابع انسانی   مدیر روابط عمومی   کارمند بانک   رییس بانک

کارشناس بیمه   مدیر امور اداری

همچنین
مشاغل زیر، ظرفیت جذب افراد مختلف از تخصص های گوناگون را دارا می باشند.
در این مشاغل، هر فرد علاوه بر تسلط بر مهارت های مربوط به آن شغل، لازم
است به فراخور صنعت و نوع کسب و کاری که در آن مشغول به کار است، دارای
دانش تخصصی مربوطه نیز باشد: 

کارگزار بیمه   مدیر فروش   مدیر خرید و تدارکات      ویدیو : مدیریت دولتی کارشناسی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b