مدرک مورد نیاز مهندسی مکانیک

مدارك مورد نياز جهت عضويت افراد حقيقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد

با سلام

همكار
گرامي ورود شما را به جمع خانواده بزرگ سازمان نظام مهندسي ساختمان خير
مقدم عرض نموده و اميد است اين تشكل حرفه اي كه در ايجاد ، حفظ ، ارتقاء و
اعتلاي صنعت ساختمان و مهندسين كشور سهم به سزايي دارد با پيوستن عضوي ديگر
در رسيدن به كمال يك قدم نزديكتر گرديده و موجب تعالي و رشد هر چه بيشتر
جامعه مهندسي را فراهم آورد

عضويت در سازمان نظام مهندسي مستلزم دارا بودن شرايط زير مي باشد

شرايط عضويت :

الف : اقامت دراستان حداقل ۶ ماه قبل از تاريخ تسليم درخواست عضويت و يا تولد در استان

ب:
داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي مذكور در
قانون شامل مهندسي عمران،معماري،تاسيسات برقي ، تاسيسات مكانيكي ، نقشه
برداري ، شهرسازي ، ترافيك و يا رشته هاي مرتبط با هفت رشته مذكور

ج : پرداخت ورودي و حق عضويت ساليانه

د: عدم عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ديگر

تذكر
: براساس ماده ۷ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و
ابلاغ شوراي مركزي، سازمان استان مكلف به بررسي صحت مدارك تحصيلي ارائه شده
از طريق استعلام از مراكز آموزش عالي مي باشد.

توضيح :
از آنجاييكه كليه مراحل عضويت متقاضيان در سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان از طريق سامانه تحت وب با حداقل مراجعه حضوري (تنها در يك مرحله جهت
تطبيق اصل مدارك و دريافت كارت عضويت) انجام خواهد شد مقتضي است متقاضيان
از مراجعه حضوري جهت انجام امور عضويت جداً خودداري فرمايند.

 

مدارك لازم جهت ثبت عضويت الكترونيكي (از طريق سامانه خدمات الكترونيكي):

تهيه فايل اسكن شده مدارك زير براساس مشخصات ذكر شده در راهنماي عضويت

۱٫ تهيه فايل اسكن شده مدارك تحصيلي كارداني، كارشناسي و بالاتر

۲٫ تهيه فايل اسكن شده عكس ۴ × ۳

۳٫ تهيه فايل اسكن شده شناسنامه

۴٫ تهيه فايل اسكن شده كارت ملي

۵٫ تهيه فايل اسكن شده گواهي اشتغال به كار ( براي متقاضيان غير بومي با توجه به ماده ۴۴ آئين نامه اجرائي )

۶٫ واريز وجه به مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه الكترونيكي (در سامانه خدمات الكترونيكي) بابت حق عضويت سال اوّل و حق ورودي

 

مدارك لازم جهت تطبيق مشخصات ارسالي از طريق سامانه خدمات الكترونيكي :

متقاضي در زمان مراجعه جهت تطبيق مشخصات ارسالي از طريق سامانه خدمات الكترونيكي بايد اصل مدارك زير را همراه داشته باشد

۱٫ اصل مدرك تحصيلي كارداني، كارشناسي و بالاتر

۲٫ سه  قطعه عكس ۴ × ۳  باپشت نويسي

۳٫ اصل شناسنامه

۴٫ اصل كارت ملي

۵٫ گواهي اشتغال به كار ( براي متقاضيان غير بومي با توجه به ماده ۴۴ آئين نامه اجرائي )

۶٫ يك قطعه چك بانكي به مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ ريال بابت حق عضويت دو سال آيندهبررسي اثر عايق حرارتي و رطوبتي بر روي بام و كولر ساختمان

پوشش هاي جديد در دهه اخير براي مصارف مختلف منجمله بعنوان عايق رطوبتي و
حرارتي بسيار توسعه پيدا كرده است امروزه در اكثر كشورهاي اروپايي و
آمريكايي به جاي ايزوگام و مواد نفتي از شبه پليمرها بعنوان جايگزيني مناسب
استفاده مي شود . در اين عايق ها از دو تركيب اصلي ، يكي رنگهاي پايه
اكلريليك و ديگري پودرهاي سراميكي (در برخي از انواع عايقها اضافه شده است )
به منظور باز تابش نور خورشيد استفاده شده است .
در گزارش حاضر به روش
آزمون ، نتايج عملي استفاده از اين مواد بر روي ۴ سطح مختلف مورد آزمايش
قرارگرفته كه عبارتند از ۱-سطح پشت بام كه قبلاً ايزوگام شده بود ۲- بدنه
كولر آبي ۳-يك سطح فلزي آهني (مشابه كانال كولر) ۴- سنگ مرمرتراورتن . هدف
از اين آزمايش بررسي تأثيربكارگيري اين نوع پوشش از نقطه نظر كاهش تأثير
اشعه خورشيد و تلفات انرژي بوده، تا در صورت مفيد بودن آن توصيه هاي لازم
براي ترويج استفاده از اين مواد انجام پذيرد .
روش آزمون :
در روش
انتخابي براي آزمون اين مواد ، شرايط اندازه گيري در دو حالت بررسي گرديد
كه نتايج آن در جداول (۱) آورده شده است . حالت اول شرايط فعلي پشت بام و
كولرمي باشد كه در اين حالت به دو روش اندازه گيري انجام شده است . ابتدا
توسط دستگاه دماسنج مادون قرمز از بدنه كولر و همچنين سقف اندازه گيري دما
صورت گرفته و سپس توسط دوربين مادون قرمز (ترموگراف) عكس هاي مربوطه براي
نمايش گراديان دماي كليه سطوح گرفته شده و در گزارش پيوست آورده شده است .
حالت دوم مربوط به زماني است كه سطح پشت بام و كور عايقكاري شده و اندازه
گيري دماي آنها نيز صورت گرفته است .
علاوه بر اندازه گيري سطوح پشت بام
و كولر دماي دو گزينه ديگر نيز كه يكي صفحه اي فلزي (درپوش منبع انبساط ) و
ديگري قطعه اي از يك سنگ تراورتن براق (سطح خارجي ساختمان) اندازه گيري
شده و همچنين عكس هاي مادون قرمز سطوح ياد شده گرفته شده است كه نتايج حاصل
از كليه اندازه گيريها به شرح ذيل ميباشد.
۱-    دماي سنج پشت بام :
همانطور كه درگزارش پيوست آورده شده دماي سطح پشت بام در حدود ۶۹ -۶۲
(متوسط ۶۵) درجه سانتيگراد مي باشد كه پس از نصب عايق به حدود ۴۳-۳۶ (
متوسط ۳۹ ) درجه سانتيگراد رسيده است اين اختلاف دما در سطح پوشيده از عايق
نيز مربوط به عدم يكنواختي عايقكاري مي باشد كه در صورت پاشش توسط دستگاه و
يكنواخت شدن آن دما به حدود ۳۶ درجه خواهد رسيد . يعني به طور متوسط حدود
۳۰ درجه كاهش دما در سطح مشاهده ميگردد .
۲-    دماي سطح كولر آبي : در
مرحله بعد اندازه گيريهاي دماي كولر و كانال انتقال هواي سرد آن مشاهده مي
گردد . دراندازه گيري توسط دماسنج مادون قرمز دماي سقف كولر روشن در حدودو
۴۲ درجه سانتيگراد و دماي بدنه آن در حدود ۳۶ درجه مي باشد . عكس هاي گرفته
شده توسط دوربين ترموگراف نيز تقريباً همين دما را نشان مي دهد اما دماي
كانال كولر در حدود ۵۷-۵۱ درجه توسط دماسنج مادون قرمز و حدود ۵۱ درجه توسط
دوربين ترموگراف اندازه گيري شده است.
پس از عايقكاري بدنه و كانال كول
دماهاي بدنه و سقف كولر توسط دماسنج مادون قرمز در حدود ۲۶ درجه و توسط
دوربين ترموگراف نيز همين مقادير را نشان مي دهد. دماي كانال كولر نيز از
۵۱ درجه (متوسط ۴۶ درجه) به حدود ۲۵ درجه رسيده است كه عكس هاي ترموگراف
گرفته شده از كولر نيز گوياي اين مسئله بوده و محدود دمايي بدنه و كانال
كولر را نشان مي دهد. يعني به طور متوسط ۱۰ درجه كاهش در بدنه و ۲۰ درجه
كاهش در كانال هواي سرد مشاهده شده است.
۳-    دماي سطوح فلزي :
عايقكاري سطوح فلزي نيز در اين روش انجام شد . همانطور كه مشاهده مي شود
عكس هاي ترموگراف به وضوح نشانگركاهش دماي سطح مي باشند . اختلاف دماي اين
سطوح نيز در حدود ۲۰ درجه مي باشد كه توسط دماسنج و همچنين دوربين ترموگراف
ثبت شده است .
لازم به ذكر است به علت انتقال حرارت از قسمت گرم به سرد
در فلز ، بخشي از افزايش دماي سطوح عايق شده مربوط به گرماي سطح و عايق
نشده مي باشد و در صورت عايقكاري كل سطح دماي كلي سطح كاهش خواهد داشت .
كاربرد اين مورد براي سطح كليه كارخانجات و سقف هاي فلزي مي باشد كه به
راحتي مي توان با عايقكاري سطح پشت بام هاي فلزي قسمت اعظمي از بار سرمايش
فصول گرم را كاهش داد .
۴-    سطح سنگ تراورتن : نمونه اي از سنگ
تراورتن نيز براي آزمايش عايقكاري شد در اين مورد نيز دماي سطح در حدود ۰C
۴۵ قبل از عايقكاري و حدود ۳۷ درجه بعد از عايقكاري رسيده است كه در حدود ۸
درجه كاهش دما را نشان مي دهد.
جدول (۱) وضعيت دماي سطوح قبل و بعد از عايقكاري
رديف    محل    دماي‌سطح‌قبل‌از عايقكاري (۰C)    دماي سطح بعد از عايقكاري (۰C)    اختلاف دما (۰c)    درصد كاهش دما
۱٫        سطح پشت بام    ۶۵    ۳۹    ۲۶    ۴۰%
۲٫        سطح كولر آبي     ۳۶    ۲۶    ۱۰    ۲۸%
۳٫        سطوح فلزي     ۵۶    ۳۶    ۲۰    ۳۶%
۴٫        سنگ تراورتن     ۴۵    ۳۷    ۸    ۱۷%
لازم
به ذكر است براي محاسبه پتانسيل واقعي صرفه جويي لازم است يك ساختمان بطور
كامل عايقكاري شده و مميزي انرژي آن قبل و بعد از عايقكاري انجام پذيرد تا
پتانسيل واقعي مشخص گردد ولي بي‌شك پتانسيل قابل توجهي براي كاهش مصرف
انرژي با استفاده از اين نوع عايقكاري در سطح كشور وجود دارد.
پس از
انجام آزمايش محاسبات بار سرمايش و گرمايش ساختمان نيز با وضعيت جديد
محاسبه شده و نتايج در جدول شماره (۲) آورده شده است. ضريب انتقال حرارت
اين مواد در حدود w/m 0k 034/0 مي باشد. با لحاظ كردن اين مقدار در ضريب
انتقال حرارت كلي (U) در سقف مدار ضريب كلي انتقال حرارت از ۷۶/۰ به حدود
w/m2   ۰k 743/0 خواهد رسيد. لازم به ذكر است كه ضخامت نصب شده و بهينه اين
عايقها در حدود ۱ ميليمتر مي باشد و محاسبه اين ضريب بر همين اساس بوده
است.
برآورد بار حرارتي و برودتي ساختمان ۳۰ اتاقه و مقايسه مصرف پس از عايقكاري
محل    بار سرمايش فعلي    بار گرمايش فعلي    درصد بار سرمايشي    درصد بار گرمايشي    بار سرمايشي جديد    درصد كاهش بار سرمايشي
    مقدار m2    w    w            w    
پنجره و محلهاي تابش خورشيد     ۱۰۳    ۱۱۶۴۳    ۰    ۰    ۶٫۱۰    ۱۱۶۴۳    ۰
ديوارهاي جانبي     ۵۰۲    ۱۶۴۸۱    ۲۴۲۲۷    ۲۴۲۲۷    ۸٫۶۳    ۶۷۳۹    % ۵۹
پشت بام     ۸۶۹    ۲۵۷۵۷    ۳۷۶۸۱    ۳۷۶۸۱    ۱۳٫۴۹    ۶۴۵۷    %۷۵
پنجره ها     ۱۰۳    ۷۳۸۰    ۱۵۲۲۳    ۱۵۲۲۳    ۳٫۸۶    ۷۳۸۰    ۰
دربها     ۸    ۱۴۲۲    ۱۱۶۸    ۱۱۶۸    ۰٫۷۴    ۱۴۲۲    ۰
كف ساختمان     ۸۶۹    ۰    ۴۰۹۹    ۴۰۹۹    ۰٫۰۰    ۰    ۰
بارحرارتي‌روشنائي     w 9011    ۸۳۳۶    ۰    ۰    ۴٫۳۶    ۸۳۳۶    ۰
تجهيزات‌الكتريكي‌ ساختمان     W22652    ۲۱۲۸۴    ۰    ۰    ۱۱٫۱۴    ۲۱۲۸۴    ۰
نفرات و كاركنان     ۱۲۸    ۱۴۸۹۲    ۰    ۰    ۷٫۸۰    ۱۴۸۹۲    ۰
نفوذ از درزها         ۶۶۹۰۶    ۸۹۹۸۹    ۸۹۹۸۹    ۳۵٫۰۳    ۶۶۹۰۶    ۰
ضريب تصحيح     %۲۰    ۱۷۳۶۴    ۴۰۴۷۷    ۴۰۴۷۷    ۹٫۰۹    ۱۷۳۶۴    ۰
جمع كل (وات)         ۱۹۱۴۶۵    ۲۱۲۸۶۴    ۲۱۲۸۶۴    ۱۰۰    ۱۶۲۴۲۳    ۱۵٫۱۷

ضريب
كلي انتقال حرارت (U) از پشت بام در وضعيت فعلي w/m2   ۰k 76/0و بعد از
عايقكاري با ضخامت ۱ ميليمتر به w/m2   ۰k 0.743 رسيده است همچنين ضريب كلي
انتقال حرارت از ديواره ها w/m2   ۰k 1.56 در وضعيت فعلي w/m2   ۰k 1.49
پس از عايقكاري محاسبه و در نظر گرفته شده است.
توصيه ها و راهكارهاي پيشنهادي:
باتوجه
به مشخصات و اندازه گيريهاي انجام شده و اثر بخشي اين مواد براي كاربرد در
بخشهاي مختلف خانگي، صنعتي و حتي در برخي موارد براي بعضي وسايل خانگي
منجمله كولرهاي نصب شده و كارخانجات سازنده كولر استفاده از اين مواد بسيار
مؤثر و چشمگير مي باشد. لذا توصيه مي گردد اقدامات لازم شامل آگاه سازي و
ترويج استفاده از اين محصول و همچنين راهكارهاي حمايتي و تشويقي براي مصرف
كنندگان و توليد كنندگان اين محصول صورت پذيرد.
پيشنهاد اول: اجراي
حدود يكصد دستگاه كولر آبي در ۳ منطقه مختلف تهران و پرداخت ۷۰% هزينه اجرا
توسط سابا و سپس تهيه پرسشنامه و نظرخواهي و تحليل اطلاعات از طريق مصرف
كنندگان خانگي
پيشنهاد دوم: پرداخت يارانه به كولر سازان براي جايگزيني
اين عايقها در بدنه كولرهاي توليدي به جاي رنگهاي پودري، كه لازم است هر
دو طرح بطور دقيق بررسي و اجرا گردد.


    ویدیو : مدرک مورد نیاز مهندسی مکانیک
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b