متن تقدیرنامه شورای دانش آموزی

متن تقدیرنامه درسی


متن تقدیرنامه درسی (طرح پیوند کانون - مدرسه)

بسمه تعالی

پيک خوش خبر آواز سرداد و خبرآورد از پيوندي نو
پيوندي بين کانون و مدرسه

و دست هاي مدرسه در دست هاي کانون گره خورد تا غنچه هاي دبستاني در سايه بازي و سرگرمي، شعر خواني و قصه گويي، فيلم و نمايش، رقابت و مسابقه، نقاشي وسفالگري و غيره علم بياموزند.

سرکار خانم ..........

بدين وسيله از زحمات بي دريغ و دلسوزانه شما دراجراي طرح کانون - مدرسه کمال تقدير و تشکر به عمل آمده و توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال خواستاريم .

مديرآموزش و پرورش شهرستان ..........

متن تقدیرنامه درسی (نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويي)

بسمه تعالي

دانشجوي عزيز .......... رشته ..........

چشمانت آسماني است (صاف) نه ابرآلود،
دلت غنچه اي است در (شگفتن) نه درتنگه،
قلبت دريايي است در(عمق) نه درکف،
تو فراتر از آني که باطبيعت درترازوي مقايسه درآيي،
تو آغازي، شروع يک خط، ادامه ي يک راه،
ادامه يک خط تابي نهايت، تو هماني که ديگر مسافران پشت سرت هستند .
در این مقطع حساس، از رهنمون بزرگان بی بهره نباش،
چون عقاب باش درتيز پروازي و تيزبیني، سرو باش اما با ثمر و سايه گستر فراتر از ميز دانشگاه بنشین تو خلیفه خدايي .....
حضور سبز شما فرهیخته دانشجوي گرامي را در نمايشگاه دستاوردهاي دانشجويي پاس مي داريم.

معاونت هماهنگي و اموردانشجويي

متن تقدیرنامه درسی (شوراي دانش آموزي)

بسمه تعالي
و امرهم شوري بينهم

جناب آقاي ..........

عضو محترم شوراي دانش آموزي

باعنايت به اينکه باحول وقوه الهي و استفاده از توانمنديهاي خود با تکيه بر آراي دانش آموزان توانسته ايد درسال تحصيلي .......... به عنوان يکي از اعضاي شوراي دانش آموزي در انجام فعاليتهاي پرورشي و آموزشي مجتمع نقش موثري ايفا نمائيد، برخورد لازم مي دانم از زحمات و تلاش هاي مستمر و مشارکت فعالتان در انجام مطلوب اين فعاليت ها سپاسگزاري و قدرداني نموده و موفقيت روزافزونتان را در امور تحصيلي و تربيتي از خداوند بزرگ درخواست نمايم.

سرپرست مدارس ..........

متن تقدیرنامه درسی (مسابقات فرهنگی و هنری مدارس)

.......... دوره مسابقات فرهنگی وهنری
دانش آموزان شهرستان ..........

دانش آموز عزیز ............

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیز جنابعالی در راهیابی به مرحله .......... مسابقات فرهنگی و هنری دررشته .......... وکسب رتبه .......... قابل تقدیر و شایان است .
ازخداوند متعال سعادت وسلامت روزافزون شما را خواستاريم .

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ...........

 متن لوح تقدیر درسی

 تعدادی متن برای لوح تقدیر درسی در ادامه آمده است.

متن لوح تقدیر درسی

اُطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهدِ الِيَ اللَّحَدِ


زگهواره تا گور دانش بجوي


لوح زرّين
تقديم به دانش آموز .......... کلاس .......... مدرسه .......... با رتبه .........

خدا را شکر مي گوييم و خوشحاليم که موفقيت شما را در امتحانات سال تحصيلي .......... تبريک گفته و اين لوح تقدیر را به پاس کوشش و تلاشي که در اين راه ازخود نشان داده ايد تقديم نمایيم.

متن لوح تقدیر درسی (از طرف اداره آموزش و پرورش)

لوح تقدير


پيروز کسي است که با زيبايي اميد، آينده را بيارايد


دانش آموز محترم .......... از آموزشگاه ..........
اينک که بادستهاي مهربان، عزم راسخ و ذهن خلاق در کوچه هاي دل، حديث افتخار را سرودي و موفق به کسب رتبه .......... مسابقه .......... درسال تحصيلي .......... شده اي، به شکرانه همت والا و تلاش شکوهمندت، این لوح تقدير تقديم مي گردد.
توفيق شما را در کسب درجات عالي ترا از خداوند سبحان خواستاريم.

رئيس اداره آموزش وپرورش منطقه ..........

متن لوح تقدیر درسی (از طرف آموزش و پرورش)

لوح تقدیر


پيروزي، پرشي دارد به اندازه عشق


دانش آموز عزيز خانم .......... از آموزشگاه ..........

بااحترام
خبر مسرت بخش، همواره دل را شاد ولحظه ها را ماندگار مي سازد، واينک خبر شادمانه موفقيت شما نيز مايه مباهات است .
آري، دستان پرتوان وعزم استوار باردگر حديث پرافتخار پيروزي رامي سرايد وامروز را براي فردايي بهتر وسازنده آماده مي سازد.
کسب رتبه .......... درمسابقه .......... سال تحصيلي .......... يادواره عزت وافتخار حسيني راتبريک عرض مي نماييم وبرايتان ازخداوند مهربان دلي ازجنس بلور، به رنگ آسمان ووسعت دريا خواستاريم .
شمع وجودتان تابنده ونورانيت دلتان پاينده

مديرآموزش و پرورش منطقه

متن لوح تقدیر درسی (مسابقات مدارس)

تقديرنامه

هنر هديه ارزشمند الهي است


برادر .......... دانش آموز آموزشگاه ..........

اينک که باکوشش مستمر و استعانت از الطاف الهي مقام .......... در مسابقات .......... را کسب نموده ايد، به پاس زحمات و تلاش هاي جنابعالي، اين لوحه يادبود حضورتان تقديم مي گردد.
توفيق روزافزون شما را در پيشبرد فرهنگ غني اسلامي از خداوند متعال خواستاريم.

دبير .......... مدرسه ..........

متن لوح تقدیر درسی (از طرف کانون فرهنگي)

تقدير نامه

فرزند صالح گلي است از گل هاي بهشت


برادر عزيز آقاي .......... دانش آموز کلاس .......... و عضو کانون فرهنگي_ورزشي، نظر به اينکه جنابعالي در طي سال به طور منظم در تمامي کلاس هاي آن کانون شرکت نموده و همچنين مقررات و نظم را کاملا رعایت کرده اید، اين لوح به يادبود زحمات بي شائبه تان به شما اهداء مي گردد.
ان شاءالله که در تمامي مراحل زندگي موفق و مؤيد باشيد.

مسئول کانون فرهنگي ورزشي

متن لوح تقدیر درسی (به خاطر فعالیت ادبی)

لوح تقدير

جسم ما هيچ است جان معنا بود با پژوهش جان ما برنا بود

 

دانش آموز عزيز خانم .......... از آموزشگاه ..........
امواج مهر، عاطفه و عشق از درياي احساس شما برساحل دل ادب دوستان نشست و گل واژه هاي زيبا و دلنشين تان فضاي ادبي ارزشمندي رافراهم نمود و بار ديگر وجود ذوق سليم و طبع روان را درنسل آينده به اثبات رساند.
بدين وسيله کسب رتبه .......... را در رشته .......... به شما تبريک مي گوئيم. آينده اي روشن، قلمي رسا و انديشه اي ژرف برايتان خواستاريم.


مدير آموزش وپرورش منطقه ...

انواع وصیت نامه و نوشتن وصیتنامه


نظر به ضرورت تنظیم وصیتنامه بعنوان یك اصل شرعی و قانونی برای هر مسلمان در خصوص نحوه تنظیم آن و در صورت لزوم راهنمایی هموطنان عزیزمان در خارج از كشور ، متن ذیل در مورد انواع وصیتنامه ارائه می گردد.

موضوع وصیتنامه در موارد 825 الی 860 قانون مدنی مطرح كه ذیلاً به اهم آنها اشاره می گردد و سپس انواع وصیتنامه ( رسمی، عادی، سری ) توضیح داده می شود.

ماده 825) وصیتنامه بر دو قسم است: تملیكی و عهدی

ماده 826) وصیت تملیكی عبارت است از اینكه كسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانا تملیك كند. وصیت عهدی عبارتست از اینكه شخصی یك یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می نماید. وصیت كننده یا (موصی)، كسی كه وصیت تملیكی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به و كسی كه به موجب وصیت عهدی ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرارداده می شود وصی نامیده می شود.

ماده 837) اگر كسی به موجب وصیت یك یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصیت مزبور نافذ نیست.

ماده 834) وصیت به زیاده بر ثلث تر كه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد فقط نسبت به سهم او نافذ است.

انواع وصیتنامه

1- وصیتنامه رسمی:  وصیتنامه ای است كه مطابق ماده 277 قانون امور حسبی تنظیم شده است.

2- وصیتنامه خود نوشت (عادی): وصیتنامه ایست كه موصی بخط خود می نویسد و بدین اعتبار وصیتنامه مزبور را خودنوشت نامیده اند. این نوع وصیتنامه دارای تاریخ روز ، ماه و سال بخط موصی بوده و حتما ً به امضاء موصی بایستی برسد. شایان ذكر است امضاء موصی در این نوع وصیتنامه می تواند در حضور مأمور گواهی گردد و بعداً در صورت لزوم به عنوان یك سند رسمی معرفی گردد.

                             بسمه تعالی                                                    تاریخ:     /      /     13   

وصیتنامه

 بسم اله الرحمن الرحیم -  با اقرار به وحدانیت خداوند سبحان و رسالت پیامبر راستین اسلام خاتم انبیاء حضرت محمد ( ص) و ولایت امیر مومنان حضرت علی (ع) و یازده فرزند آن بزرگوار در کمال صحت و سلامت عقلانی و جسمانی و با کمال میل و رغبت اینجانب ..................................... دارای شناسنامه شماره ............................ كدملی ................................ صادره از ................  فرزند:...................  متولد .................  شمسی ساکن:........................................................................................................ وصیت خود را به شرح ذیل اعلام مینمایم و فرزندانم مقید شرعی، قانونی و اخلاقی می باشند که دقیقاً به وصیت مشروحه زیر که خواسته قلبی اینجانب است عمل نمایند.* * *

الف- به موجب این وصیت همسرم بانو ............................... دارای شناسنامه شماره ............................ كدملی ................................ صادره از ................  فرزند:...................  متولد .................  شمسی،  ساکن: ................................................................................................................................................ را وصی خویش قرار می دهم.به تاریخ: ............................... ماه سال یک هزارو سیصد و ...........  خورشیدی.                    


    ویدیو : متن تقدیرنامه شورای دانش آموزی
این مطلب را به اشتراک بگذارید :

a b